Nové normy ČSN za leden 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2012 v 09:00


ČSN ISO 7626-1 (011416) - 1.1.2012
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 1: Základní termíny a definice, specifikace snímačů.
317.90 Kč

ČSN ISO 17359 (011443) - 1.1.2012
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné pokyny.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 50001 (011501) - 1.1.2012
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.
394.90 Kč

ČSN ISO 28564-1 (018000) - 1.1.2012
Veřejné informační navigační systémy - Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata.
306.90 Kč

ČSN EN 1264-1 (060315) - 1.1.2012
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky.
306.90 Kč

ČSN EN 15650 (120552) - 1.1.2012
Větrání budov - Požární klapky.
317.90 Kč

ČSN EN 1300+A1 (165110) - 1.1.2012
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10943 (195010) - 1.1.2012
Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12622 (210702) - 1.1.2012
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy.
515.90 Kč

ČSN EN 12649+A1 (277997) - 1.1.2012
Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - 1.1.2012
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu.
306.90 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.1.2012
Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace z oblasti letectví, kosmonautiky a obrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 4678 (311205) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Svařované součásti a součásti vyrobené tvrdým pájením pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené laserovým svařováním - Kvalita svařovaných součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4683 (311260) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-007 (311808) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 007: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4008-008 (311808) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 008: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3155-002 (311809) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 002: Seznam a použití v kontaktech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2997-014 (311811) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 014: Zásuvka s čtvercovou přírubou s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2240-066 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 066: Žárovka, klasifikace 1829 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-067 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 067: Žárovka, klasifikace 1843 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-068 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 068: Žárovka, klasifikace 1864 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-069 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 069: Žárovka, klasifikace 1978 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-070 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 070: Žárovka, klasifikace 2232 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-071 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 071: Žárovka, klasifikace 3011 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-072 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 072: Žárovka, klasifikace 3912 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-073 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 073: Žárovka, klasifikace 4174 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-074 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 074: Žárovka, klasifikace 5086 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-075 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 075: Žárovka, klasifikace 5448 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-076 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 076: Žárovka, klasifikace 5678 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-077 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 077: Žárovka, klasifikace 6832 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-078 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 078: Žárovka, klasifikace 6838 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-079 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 079: Žárovka, klasifikace 6839 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-080 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 080: Žárovka, klasifikace 7007-704 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-081 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 081: Žárovka, klasifikace 7070 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-082 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 082: Žárovka, klasifikace 7079 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4672 (312255) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1504 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4675 (312521) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Titan Ti-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm >= 1300 MPa - Tyče - De < 110 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4685 (312522) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Titan Ti10V2Fe3Al - Tyče - D < 110 mm - Rm >= 1240 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3280 (314900) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 2757 (317930) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Systém konstrukčních lepidel - Zkušební metoda - Stanovení zbytků po vysušení a spalování adhezních základových nátěrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2535 (318235) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Kadmiování ve vakuu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2491 (318905) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Pevná maziva na bázi sulfidu molybdeničitého - Metody vytváření povlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 60204-33 (332200) - 1.1.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů.
859.10 Kč

ČSN EN 60079-35-1 (332320) - 1.1.2012
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu.
306.90 Kč

ČSN EN 50518-3 (334599) - 1.1.2012
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Pracovní postupy a požadavky na provoz. (Platnost do 7.10.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 61850-4-ed.2 (334850) - 1.1.2012
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení.
317.90 Kč

ČSN EN 62305-3-ed.2 (341390) - 1.1.2012
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.
859.10 Kč

ČSN EN 50399 (347113) - 1.1.2012
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky.
493.90 Kč

ČSN EN 50289-4-17 (347819) - 1.1.2012
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60127-1-ed.2:2007/A1 (354730) - 1.1.2012
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky.
56.10 Kč

ČSN EN 62258-2-ed.2 (358759) - 1.1.2012
Polovodičové čipové výrobky - Část 2: Formáty pro výměnu dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 50411-6-1 (359249) - 1.1.2012
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-1-ed.3 (359250) - 1.1.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-3-45 (359252) - 1.1.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-141-2 (359255) - 1.1.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 141-2: Pasivní kompenzátor chromatické disperze užívající jednovidové disperzně kompenzační vlákno pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61347-2-3-ed.2 (360510) - 1.1.2012
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám.
317.90 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2 (361551) - 1.1.2012
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky.
394.90 Kč

ČSN EN 61029-2-3 (361581) - 1.1.2012
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-3: Zvláštní požadavky na hoblovky a tloušťkovačky.
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-4-ed.2 (364801) - 1.1.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů.
539.00 Kč

ČSN EN 60601-2-46-ed.2 (364801) - 1.1.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů. (Platnost do 15.11.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-52:2010/Oprava1 (364801) - 1.1.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek.
26.40 Kč

ČSN EN 60728-6-ed.2 (367211) - 1.1.2012
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60825-4-ed.2:2007/A2 (367750) - 1.1.2012
Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů.
108.90 Kč

ČSN EN 62571 (368453) - 1.1.2012
Formát souboru digitální zvukové knihy a požadavky na přehrávač.
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-2:2009/Amd.1 (369864) - 1.1.2012
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-4 (369864) - 1.1.2012
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 4: Specifikace formátu bezpečnostního bloku.
306.90 Kč

ČSN 376605-ed.2 (376605) - 1.1.2012
Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod.
202.40 Kč

ČSN EN 15001-1:2010/Oprava1 (386420) - 1.1.2012
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14972 (389260) - 1.1.2012
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace.
539.00 Kč

ČSN EN 15889 (389505) - 1.1.2012
Požární hadice - Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 1127-1-ed.2 (389622) - 1.1.2012
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. (Platnost do 28.2.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 13463-5-ed.2 (389641) - 1.1.2012
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí "c". (Platnost do 31.10.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 16009 (389692) - 1.1.2012
Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - 1.1.2012
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16120-2 (421075) - 1.1.2012
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifikované požadavky pro všeobecné použití drátu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16120-3 (421075) - 1.1.2012
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - 1.1.2012
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifikované požadavky pro dráty speciálního použití.
169.40 Kč

ČSN EN 12166 (421318) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití.
317.90 Kč

ČSN EN 12163 (421319) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití.
317.90 Kč

ČSN EN 12167 (421326) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití.
317.90 Kč

ČSN EN 12164 (421327) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění.
317.90 Kč

ČSN EN 12168 (421328) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění.
306.90 Kč

ČSN EN 12165 (421541) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Tvářené a netvářené přířezy pro kování.
306.90 Kč

ČSN EN 10244-1:2009/Oprava1 (426611) - 1.1.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky.
26.40 Kč

ČSN EN 1889-1 (445003) - 1.1.2012
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 1: Stroje na pneumatikách (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14161 (450024) - 1.1.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-1 (450060) - 1.1.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP).
493.90 Kč

ČSN EN 14870-1 (451620) - 1.1.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16006 (467027) - 1.1.2012
Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16007 (467028) - 1.1.2012
Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15914 (467029) - 1.1.2012
Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5983-1 (467035) - 1.1.2012
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5983-2 (467035) - 1.1.2012
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Mineralizace v bloku a metoda destilace vodní parou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12625-1 (500371) - 1.1.2012
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 1: Všeobecný úvod do terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15850 (560676) - 1.1.2012
Potraviny - Stanovení zearalenonu v dětské výživě na bázi kukuřice, ječné mouce, kukuřičné mouce, polentě, pšeničné mouce a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN 15891 (560679) - 1.1.2012
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v obilovinách, výrobcích z obilovin a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a UV detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9311-2 (668692) - 1.1.2012
Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 491 (723243) - 1.1.2012
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 15254-4+A1 (730855) - 1.1.2012
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 15941 (730911) - 1.1.2012
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat.
202.40 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/NA-ed.A (731470) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/NA-ed.A (731470) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 1999-1-2:2009/NA-ed.A (731501) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 1999-1-3:2009/NA-ed.A (731501) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1999-1-4:2009/A1 (731501) - 1.1.2012
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily.
56.10 Kč

ČSN EN 1999-1-4:2009/NA-ed.A (731501) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1999-1-5:2009/NA-ed.A (731501) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 1090-2+A1 (732601) - 1.1.2012
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.
1053.80 Kč

ČSN EN 912 (732860) - 1.1.2012
Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo.
317.90 Kč

ČSN EN 12446-ed.2 (734207) - 1.1.2012
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu.
317.90 Kč

ČSN EN 1858+A1 (734209) - 1.1.2012
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-7 (734400) - 1.1.2012
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy.
306.90 Kč

ČSN 736201:2008/Z1 (736201) - 1.1.2012
Projektování mostních objektů.
108.90 Kč

ČSN EN 1994-2:2007/NA-ed.A (736210) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 12802 (737017) - 1.1.2012
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci.
317.90 Kč

ČSN EN 13459 (737019) - 1.1.2012
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Odběr vzorků ze zásob a zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 13212 (737020) - 1.1.2012
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Požadavky na řízení výroby u výrobce.
202.40 Kč

ČSN EN 1627 (746001) - 1.1.2012
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 1628 (746002) - 1.1.2012
Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení.
515.90 Kč

ČSN EN 1629 (746003) - 1.1.2012
Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení.
317.90 Kč

ČSN EN 1630 (746004) - 1.1.2012
Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání.
317.90 Kč

ČSN EN 13050 (747205) - 1.1.2012
Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou.
202.40 Kč

ČSN EN 15387 (770431) - 1.1.2012
Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro hodnocení pevnosti bočního švu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 139:2005/A1 (800056) - 1.1.2012
Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3759 (800825) - 1.1.2012
Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů.
169.40 Kč

ČSN EN 341 (832627) - 1.1.2012
Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19258 (836205) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14254 (836223) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 23470 (836226) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23611-2 (836430) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 2: Odběr vzorků a extrakce mikroskopických členovců (Collembola a Acarina) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23611-3 (836430) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23611-4 (836430) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 4: Odběr vzorků, extrakce a identifikace půdních hlístic (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23753-1 (836490) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23753-2 (836490) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16703 (836701) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22892 (836701) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23161 (836705) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16229 (838060) - 1.1.2012
Charakterizace odpadů - Vzorkování a analýza kyanidů oddělitelných slabou kyselinou, vypouštěných do odkališť (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23908 (854000) - 1.1.2012
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13408-4 (855264) - 1.1.2012
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 4: Technologie čištění na místě.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13408-5 (855264) - 1.1.2012
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 5: Sterilizace na místě.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13408-6 (855264) - 1.1.2012
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 16081 (855300) - 1.1.2012
Hyperbarické komory - Specifické požadavky na hasicí systémy - Výkonnost, instalace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22413 (855820) - 1.1.2012
Přepravní soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7711-2 (856036) - 1.1.2012
Stomatologie - Rotační diamantové nástroje - Část 2: Dentální kotouče (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10271 (856307) - 1.1.2012
Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.4.1 (875042) - 1.1.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.3 (875110) - 1.1.2012
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 305550-2-V1.1.1 (875160) - 1.1.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302858-2-V1.2.1 (875161) - 1.1.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz pro automobilové aplikace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16014 (911042) - 1.1.2012
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost uzamykacích mechanismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13869+A1 (945202) - 1.1.2012
Zapalovače - Zapalovače odolné dětem - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)