Nové normy ČSN za leden 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2012 v 09:00


ČSN ISO 7626-1 (011416) - 1.1.2012
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 1: Základní termíny a definice, specifikace snímačů.
350.00 Kč

ČSN ISO 17359 (011443) - 1.1.2012
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné pokyny.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 50001 (011501) - 1.1.2012
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.
434.00 Kč

ČSN ISO 28564-1 (018000) - 1.1.2012
Veřejné informační navigační systémy - Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata.
338.00 Kč

ČSN EN 1264-1 (060315) - 1.1.2012
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky.
338.00 Kč

ČSN EN 15650 (120552) - 1.1.2012
Větrání budov - Požární klapky.
350.00 Kč

ČSN EN 1300+A1 (165110) - 1.1.2012
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10943 (195010) - 1.1.2012
Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12622 (210702) - 1.1.2012
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy.
567.00 Kč

ČSN EN 12649+A1 (277997) - 1.1.2012
Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - 1.1.2012
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu.
338.00 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - 1.1.2012
Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace z oblasti letectví, kosmonautiky a obrany (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 4678 (311205) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Svařované součásti a součásti vyrobené tvrdým pájením pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené laserovým svařováním - Kvalita svařovaných součástí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4683 (311260) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyče (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-007 (311808) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 007: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4008-008 (311808) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 008: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3155-002 (311809) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 002: Seznam a použití v kontaktech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2997-014 (311811) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 014: Zásuvka s čtvercovou přírubou s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2240-066 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 066: Žárovka, klasifikace 1829 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-067 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 067: Žárovka, klasifikace 1843 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-068 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 068: Žárovka, klasifikace 1864 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-069 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 069: Žárovka, klasifikace 1978 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-070 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 070: Žárovka, klasifikace 2232 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-071 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 071: Žárovka, klasifikace 3011 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-072 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 072: Žárovka, klasifikace 3912 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-073 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 073: Žárovka, klasifikace 4174 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-074 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 074: Žárovka, klasifikace 5086 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-075 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 075: Žárovka, klasifikace 5448 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-076 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 076: Žárovka, klasifikace 5678 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-077 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 077: Žárovka, klasifikace 6832 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-078 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 078: Žárovka, klasifikace 6838 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-079 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 079: Žárovka, klasifikace 6839 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-080 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 080: Žárovka, klasifikace 7007-704 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-081 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 081: Žárovka, klasifikace 7070 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-082 (311845) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 082: Žárovka, klasifikace 7079 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4672 (312255) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1504 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4675 (312521) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Titan Ti-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm >= 1300 MPa - Tyče - De < 110 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4685 (312522) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Titan Ti10V2Fe3Al - Tyče - D < 110 mm - Rm >= 1240 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3280 (314900) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 2757 (317930) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Systém konstrukčních lepidel - Zkušební metoda - Stanovení zbytků po vysušení a spalování adhezních základových nátěrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2535 (318235) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Kadmiování ve vakuu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2491 (318905) - 1.1.2012
Letectví a kosmonautika - Pevná maziva na bázi sulfidu molybdeničitého - Metody vytváření povlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 60204-33 (332200) - 1.1.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů.
945.00 Kč

ČSN EN 60079-35-1 (332320) - 1.1.2012
Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu.
338.00 Kč

ČSN EN 50518-3 (334599) - 1.1.2012
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Pracovní postupy a požadavky na provoz. (Platnost do 7.10.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 61850-4-ed.2 (334850) - 1.1.2012
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení.
350.00 Kč

ČSN EN 62305-3-ed.2 (341390) - 1.1.2012
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.
945.00 Kč

ČSN EN 50399 (347113) - 1.1.2012
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky. (Platnost do 8.8.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 50289-4-17 (347819) - 1.1.2012
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60127-1-ed.2:2007/A1 (354730) - 1.1.2012
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky.
62.00 Kč

ČSN EN 62258-2-ed.2 (358759) - 1.1.2012
Polovodičové čipové výrobky - Část 2: Formáty pro výměnu dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 50411-6-1 (359249) - 1.1.2012
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-1-ed.3 (359250) - 1.1.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-3-45 (359252) - 1.1.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.8.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-141-2 (359255) - 1.1.2012
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 141-2: Pasivní kompenzátor chromatické disperze užívající jednovidové disperzně kompenzační vlákno pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61347-2-3-ed.2 (360510) - 1.1.2012
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám.
350.00 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2 (361551) - 1.1.2012
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky. (Platnost do 3.5.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 61029-2-3 (361581) - 1.1.2012
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-3: Zvláštní požadavky na hoblovky a tloušťkovačky.
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-4-ed.2 (364801) - 1.1.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů.
593.00 Kč

ČSN EN 60601-2-46-ed.2 (364801) - 1.1.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů. (Platnost do 15.11.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-52:2010/Oprava1 (364801) - 1.1.2012
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek.
29.00 Kč

ČSN EN 60728-6-ed.2 (367211) - 1.1.2012
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60825-4-ed.2:2007/A2 (367750) - 1.1.2012
Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů.
120.00 Kč

ČSN EN 62571 (368453) - 1.1.2012
Formát souboru digitální zvukové knihy a požadavky na přehrávač.
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-4 (369864) - 1.1.2012
Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 4: Specifikace formátu bezpečnostního bloku.
338.00 Kč

ČSN 376605-ed.2 (376605) - 1.1.2012
Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14972 (389260) - 1.1.2012
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace.
593.00 Kč

ČSN EN 15889 (389505) - 1.1.2012
Požární hadice - Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 1127-1-ed.2 (389622) - 1.1.2012
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. (Platnost do 28.2.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 13463-5-ed.2 (389641) - 1.1.2012
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí "c". (Platnost do 31.10.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 16009 (389692) - 1.1.2012
Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075) - 1.1.2012
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-2 (421075) - 1.1.2012
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifikované požadavky pro všeobecné použití drátu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-3 (421075) - 1.1.2012
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-4 (421075) - 1.1.2012
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 4: Specifikované požadavky pro dráty speciálního použití.
186.00 Kč

ČSN EN 12166 (421318) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití.
350.00 Kč

ČSN EN 12163 (421319) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití.
350.00 Kč

ČSN EN 12167 (421326) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití.
350.00 Kč

ČSN EN 12164 (421327) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění.
350.00 Kč

ČSN EN 12168 (421328) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění.
338.00 Kč

ČSN EN 12165 (421541) - 1.1.2012
Měď a slitiny mědi - Tvářené a netvářené přířezy pro kování.
338.00 Kč

ČSN EN 10244-1:2009/Oprava1 (426611) - 1.1.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky.
29.00 Kč

ČSN EN 1889-1 (445003) - 1.1.2012
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 1: Stroje na pneumatikách (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14161 (450024) - 1.1.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-1 (450060) - 1.1.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP).
543.00 Kč

ČSN EN 14870-1 (451620) - 1.1.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16006 (467027) - 1.1.2012
Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16007 (467028) - 1.1.2012
Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15914 (467029) - 1.1.2012
Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5983-1 (467035) - 1.1.2012
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5983-2 (467035) - 1.1.2012
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Mineralizace v bloku a metoda destilace vodní parou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-1 (500371) - 1.1.2012
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 1: Všeobecný úvod do terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15850 (560676) - 1.1.2012
Potraviny - Stanovení zearalenonu v dětské výživě na bázi kukuřice, ječné mouce, kukuřičné mouce, polentě, pšeničné mouce a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN 15891 (560679) - 1.1.2012
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v obilovinách, výrobcích z obilovin a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a UV detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9311-2 (668692) - 1.1.2012
Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 491 (723243) - 1.1.2012
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 15254-4+A1 (730855) - 1.1.2012
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 15941 (730911) - 1.1.2012
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat.
223.00 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/NA-ed.A (731470) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1994-1-2:2006/NA-ed.A (731470) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 1999-1-2:2009/NA-ed.A (731501) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 1999-1-3:2009/NA-ed.A (731501) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1999-1-4:2009/A1 (731501) - 1.1.2012
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily.
62.00 Kč

ČSN EN 1999-1-4:2009/NA-ed.A (731501) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1999-1-5:2009/NA-ed.A (731501) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 1090-2+A1 (732601) - 1.1.2012
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.
1159.00 Kč

ČSN EN 912 (732860) - 1.1.2012
Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo.
350.00 Kč

ČSN EN 12446-ed.2 (734207) - 1.1.2012
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu.
350.00 Kč

ČSN EN 1858+A1 (734209) - 1.1.2012
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-7 (734400) - 1.1.2012
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy.
338.00 Kč

ČSN 736201:2008/Z1 (736201) - 1.1.2012
Projektování mostních objektů.
120.00 Kč

ČSN EN 1994-2:2007/NA-ed.A (736210) - 1.1.2012
National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 12802 (737017) - 1.1.2012
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci.
350.00 Kč

ČSN EN 13459 (737019) - 1.1.2012
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Odběr vzorků ze zásob a zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 13212 (737020) - 1.1.2012
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Požadavky na řízení výroby u výrobce.
223.00 Kč

ČSN EN 1627 (746001) - 1.1.2012
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 1628 (746002) - 1.1.2012
Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení.
567.00 Kč

ČSN EN 1629 (746003) - 1.1.2012
Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení.
350.00 Kč

ČSN EN 1630 (746004) - 1.1.2012
Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání.
350.00 Kč

ČSN EN 13050 (747205) - 1.1.2012
Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou.
223.00 Kč

ČSN EN 15387 (770431) - 1.1.2012
Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro hodnocení pevnosti bočního švu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 139:2005/A1 (800056) - 1.1.2012
Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3759 (800825) - 1.1.2012
Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů.
186.00 Kč

ČSN EN 341 (832627) - 1.1.2012
Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19258 (836205) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14254 (836223) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23470 (836226) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23611-2 (836430) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 2: Odběr vzorků a extrakce mikroskopických členovců (Collembola a Acarina) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23611-3 (836430) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23611-4 (836430) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 4: Odběr vzorků, extrakce a identifikace půdních hlístic (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23753-1 (836490) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23753-2 (836490) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16703 (836701) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22892 (836701) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23161 (836705) - 1.1.2012
Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16229 (838060) - 1.1.2012
Charakterizace odpadů - Vzorkování a analýza kyanidů oddělitelných slabou kyselinou, vypouštěných do odkališť (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23908 (854000) - 1.1.2012
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-4 (855264) - 1.1.2012
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 4: Technologie čištění na místě.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-5 (855264) - 1.1.2012
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 5: Sterilizace na místě.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13408-6 (855264) - 1.1.2012
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 16081 (855300) - 1.1.2012
Hyperbarické komory - Specifické požadavky na hasicí systémy - Výkonnost, instalace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22413 (855820) - 1.1.2012
Přepravní soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7711-2 (856036) - 1.1.2012
Stomatologie - Rotační diamantové nástroje - Část 2: Dentální kotouče (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10271 (856307) - 1.1.2012
Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.4.1 (875042) - 1.1.2012
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.3 (875110) - 1.1.2012
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 305550-2-V1.1.1 (875160) - 1.1.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302858-2-V1.2.1 (875161) - 1.1.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz pro automobilové aplikace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16014 (911042) - 1.1.2012
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost uzamykacích mechanismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13869+A1 (945202) - 1.1.2012
Zapalovače - Zapalovače odolné dětem - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.