Nové normy ČSN za červen 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 13373-7 (011440) - 1.6.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - 1.6.2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P ISO/TS 16829 (015020) - 1.6.2018
Nedestruktivní zkoušení - Automatizované zkoušení ultrazvukem - Výběr a použití systémů.
306.90 Kč

ČSN ISO 14813-1 (018200) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 1: Domény služeb, skupiny služeb a služby ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 14817-1 (018204) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Centrální datový slovník ITS - Část 1: Požadavky na definice dat ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 14817-2 (018204) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Centrální datový slovník ITS - Část 2: Řízení centrálního registru datových konceptů ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 15784-2 (018271) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

TNI ISO/TR 16786 (018276) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16407-1 (018385) - 1.6.2018
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 16410-1 (018385) - 1.6.2018
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19299 (018397) - 1.6.2018
Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398) - 1.6.2018
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky.
317.90 Kč

TNI ISO/TR 17427-10 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI ISO/TR 17427-2 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI ISO/TR 17427-3 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

TNI ISO/TR 17427-4 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

TNI ISO/TR 17427-6 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI ISO/TR 17427-7 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TNI ISO/TR 17427-8 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11126-10 (038236) - 1.6.2018
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-11 (050063) - 1.6.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13916 (050220) - 1.6.2018
Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - 1.6.2018
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - 1.6.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19285 (051172) - 1.6.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5175-1 (054230) - 1.6.2018
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5175-2 (054230) - 1.6.2018
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.6.2018
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.6.2018
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - 1.6.2018
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14644-15 (125301) - 1.6.2018
Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 816 (137103) - 1.6.2018
Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10.
317.90 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - 1.6.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče kapalin a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61784-3-13-ed.2 (184001) - 1.6.2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 61784-3-17 (184001) - 1.6.2018
Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61784-3-8-ed.2 (184001) - 1.6.2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 62453-301:2010/A1 (184023) - 1.6.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62948 (184026) - 1.6.2018
Průmyslové sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WIA-FA (Norma k přímému použití jako ČSN).
1174.20 Kč

ČSN EN ISO 14889:2014/A1 (195106) - 1.6.2018
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16671:2016/A1 (195303) - 1.6.2018
Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6416 (259351) - 1.6.2018
Hydrometrie - Měření průtoku metodou doby průchodu ultrazvukové vlny (metodou transit time / time of flight) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 505 (260386) - 1.6.2018
Dopravníkové pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1907 (273002) - 1.6.2018
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - 1.6.2018
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku.
394.90 Kč

ČSN EN 13103-1 (280513) - 1.6.2018
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14478 (284001) - 1.6.2018
Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO 16787 (300647) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 2119 (312146) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Dráty pro nýty - 2 mm <= D <= 10 mm - Rm => 960 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2174 (312147) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De <= 100 mm - Rm 850 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2135 (312175) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL61 - Nauhličená, kalená a popouštěná - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2137 (312176) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL75 - 1100 MPa Rm 1250 MPa - Tyče - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2221 (312177) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Duté tyče - 3,5 mm <= a <= 55 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2222 (312178) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 332000-5-54-ed.3:2012/Z1/Oprava1 (332000) - 1.6.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.
26.40 Kč

ČSN EN 61400-25-5-ed.2 (333160) - 1.6.2018
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-1 (333160) - 1.6.2018
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.7.2022).
515.90 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-2 (333160) - 1.6.2018
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.7.2022).
493.90 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-3 (333160) - 1.6.2018
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.7.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 50341-2-8 (333300) - 1.6.2018
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-8: Národní normativní aspekty (NNA) pro Francii (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61000-6-5:2016/Oprava1 (333432) - 1.6.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 50126-1-ed.2 (333502) - 1.6.2018
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Obecný RAMS postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 50126-2 (333502) - 1.6.2018
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50131-2-2-ed.2 (334591) - 1.6.2018
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory.
394.90 Kč

ČSN EN 50134-2-ed.2 (334594) - 1.6.2018
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení.
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50661-1 (334597) - 1.6.2018
Poplachové systémy - Vnější perimetr zabezpečovacích systémů - Část 1: Systémové požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 62351-7 (335011) - 1.6.2018
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM).
1265.40 Kč

ČSN EN 50562 (341523) - 1.6.2018
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62580-1:2017/A11 (342691) - 1.6.2018
Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura.
56.10 Kč

ČSN EN 60068-2-69-ed.3:2017/Oprava1 (345791) - 1.6.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly).
108.90 Kč

ČSN EN 50588-1-ed.2 (351111) - 1.6.2018
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 22.5.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 60947-5-1-ed.3 (354101) - 1.6.2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů.
698.50 Kč

ČSN IEC 62880-1 (358796) - 1.6.2018
Polovodičové součástky - Normalizovaná zkouška migrace vyvolaná namáháním - Část 1: Normalizovaná zkouška namáhání mědi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-45-ed.2 (359213) - 1.6.2018
Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60901:1998/A6 (360277) - 1.6.2018
Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení.
1231.20 Kč

ČSN EN IEC 60238-ed.5 (360383) - 1.6.2018
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-17 (360600) - 1.6.2018
Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní).
202.40 Kč

ČSN EN 60598-2-4-ed.2 (360600) - 1.6.2018
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití.
202.40 Kč

ČSN EN 50569:2014/A1 (361050) - 1.6.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 50570:2014/A1 (361050) - 1.6.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 50571:2014/A1 (361050) - 1.6.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60350-2-ed.2 (361060) - 1.6.2018
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce. (+CD)
539.00 Kč

ČSN EN 62841-2-1 (361510) - 1.6.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky.
394.90 Kč

ČSN EN 62841-3-14 (361510) - 1.6.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-14: Zvláštní požadavky na přenosné čističe odpadů.
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-1-ed.2:2010/Z1 (361551) - 1.6.2018
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky.
26.40 Kč

ČSN EN 50360-ed.2 (367901) - 1.6.2018
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha.
169.40 Kč

ČSN EN 50385-ed.2 (367908) - 1.6.2018
Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh.
169.40 Kč

ČSN EN 50401-ed.2 (367912) - 1.6.2018
Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu.
169.40 Kč

ČSN EN 50566-ed.2 (367925) - 1.6.2018
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62919 (368696) - 1.6.2018
Bezestresová správa obsahu - Monitorování a správa osobního digitálního obsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 63080 (368699) - 1.6.2018
Termíny a definice přístupnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-3 (369082) - 1.6.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje.
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-4 (369082) - 1.6.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-4: Specifikace k odstraňování znečištění - zařízení pro teplotní výměnu.
493.90 Kč

ČSN CLC/TS 50625-4 (369082) - 1.6.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16859-1 (420375) - 1.6.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16859-2 (420375) - 1.6.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16859-3 (420375) - 1.6.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček.
202.40 Kč

ČSN ISO 16630 (420438) - 1.6.2018
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5754 (420774) - 1.6.2018
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4492 (420890) - 1.6.2018
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním.
202.40 Kč

ČSN EN 10263-5 (421079) - 1.6.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12681-1 (429716) - 1.6.2018
Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 1: Technika několika filmů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 13909-1 (441314) - 1.6.2018
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - 1.6.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17969 (452002) - 1.6.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16939 (467086) - 1.6.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5395-3:2014/A2 (470617) - 1.6.2018
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou.
108.90 Kč

ČSN EN 1853 (470626) - 1.6.2018
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-3 (496072) - 1.6.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-6 (496072) - 1.6.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky (vrcholové) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 287 (500306) - 1.6.2018
Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - 1.6.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11746:2012/A1 (560530) - 1.6.2018
Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 2285 (621452) - 1.6.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu.
202.40 Kč

ČSN ISO 4662 (621480) - 1.6.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti.
317.90 Kč

ČSN ISO 4665 (621528) - 1.6.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22007-1 (640142) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 294-5 (640210) - 1.6.2018
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10210 (640514) - 1.6.2018
Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14853 (640516) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15985 (640517) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18830 (640518) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - 1.6.2018
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15223 (646424) - 1.6.2018
Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15534-1+A1 (649330) - 1.6.2018
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14069 (654839) - 1.6.2018
Materiály k vápnění půd - Rozdělení, specifikace a označování.
306.90 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - 1.6.2018
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo chelatačních činidel iontovou párovou chromatografií.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4259-1 (656003) - 1.6.2018
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-2 (656003) - 1.6.2018
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - 1.6.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - 1.6.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - 1.6.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem.
306.90 Kč

ČSN EN 16766 (659810) - 1.6.2018
Rozpouštědla z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12791+A1 (665218) - 1.6.2018
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2).
317.90 Kč

ČSN EN 301 (668504) - 1.6.2018
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15969-1 (699050) - 1.6.2018
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15969-2 (699050) - 1.6.2018
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17892-8 (721007) - 1.6.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9806 (730304) - 1.6.2018
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 20108 (730507) - 1.6.2018
Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16283-1:2014/A1 (730511) - 1.6.2018
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
202.40 Kč

ČSN EN 13381-4 (730858) - 1.6.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky.
539.00 Kč

ČSN EN 1993-1-6:2008/A1 (731401) - 1.6.2018
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1993-4-1:2008/A1 (731441) - 1.6.2018
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1090-5 (732601) - 1.6.2018
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TR 17052 (732602) - 1.6.2018
Směrnice pro používání EN 1090-1: 2009+A1: 2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16475-7 (734245) - 1.6.2018
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN 736132 (736132) - 1.6.2018
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze.
169.40 Kč

ČSN EN 13108-20-ed.2 (736140) - 1.6.2018
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu.
317.90 Kč

ČSN EN 12697-10 (736160) - 1.6.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16704-3 (736395) - 1.6.2018
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji.
306.90 Kč

ČSN EN 12675 (737041) - 1.6.2018
Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14351-1+A2 (746075) - 1.6.2018
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře.
515.90 Kč

ČSN 746078 (746078) - 1.6.2018
Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití.
202.40 Kč

ČSN EN 16323 (750162) - 1.6.2018
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod.
698.50 Kč

ČSN EN 1406 (755811) - 1.6.2018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13843 (757015) - 1.6.2018
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod.
515.90 Kč

ČSN ISO 5667-4 (757051) - 1.6.2018
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9696 (757617) - 1.6.2018
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19160-4 (760401) - 1.6.2018
Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13361-ed.2 (806164) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13491-ed.2 (806165) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13492-ed.2 (806166) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16993 (806173) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16994 (806174) - 1.6.2018
Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13362-ed.2 (806185) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13493-ed.2 (806186) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15382-ed.2 (806194) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - 1.6.2018
Označování velikosti oblečení - Část 3: Označování velikosti na etiketách na základě tělesných rozměrů a intervalů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19918 (832728) - 1.6.2018
Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 27065 (832729) - 1.6.2018
Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 342 (832760) - 1.6.2018
Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu.
306.90 Kč

ČSN EN 14058 (832762) - 1.6.2018
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13277-8 (832776) - 1.6.2018
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate.
202.40 Kč

ČSN EN 14225-1 (832810) - 1.6.2018
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14225-2 (832810) - 1.6.2018
Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14225-3 (832810) - 1.6.2018
Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované oděvní sestavy a součásti - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13284-1 (834617) - 1.6.2018
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13284-2 (834617) - 1.6.2018
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11508 (836610) - 1.6.2018
Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11504 (836703) - 1.6.2018
Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNO 838039 (838039) - 1.6.2018
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek.
144.00 Kč

ČSN EN ISO 17664 (855263) - 1.6.2018
Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14457 (856016) - 1.6.2018
Stomatologie - Násadce a motory (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7886-1 (856173) - 1.6.2018
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 1: Stříkačky pro manuální použití.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-1-V2.3.1 (872001) - 1.6.2018
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.4.1 (872001) - 1.6.2018
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.2.1 (874008) - 1.6.2018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2006.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2143.20 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.4.2 (875031) - 1.6.2018
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301843-1-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301843-2-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301843-4-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301843-5-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301843-6-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, provozovaných v kmitočtových pásmech nad 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301843-7-V1.1.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 7: Zvláštní podmínky pro zařízení námořního širokopásmového rádiového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.5.1 (875114) - 1.6.2018
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302608-V2.1.1 (875147) - 1.6.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300797-V1.3.1 (879035) - 1.6.2018
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní servisního přenosu (STI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 581-1 (913010) - 1.6.2018
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 581-3 (913010) - 1.6.2018
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky na stolový nábytek.
169.40 Kč

ČSN EN 13329+A1 (917878) - 1.6.2018
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 13845 (917887) - 1.6.2018
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20957-10 (940201) - 1.6.2018
Stacionární tréninková zařízení - Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20957-8 (940201) - 1.6.2018
Stacionární tréninková zařízení - Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20380 (940921) - 1.6.2018
Veřejné plavecké bazény - Systém počítačové vizuální kontroly pro zjišťování nehod utopením v plaveckých bazénech - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16869 (942060) - 1.6.2018
Návrh/konstrukce zajištěných cest (Via Ferratas) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11615 (981035) - 1.6.2018
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 11616 (981036) - 1.6.2018
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura pro jednoznačnou identifikace a výměnu informací o regulovaných farmaceutických přípravcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)