Nové normy ČSN za červen 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 13373-7 (011440) - 1.6.2018
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - 1.6.2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 16829 (015020) - 1.6.2018
Nedestruktivní zkoušení - Automatizované zkoušení ultrazvukem - Výběr a použití systémů.
338.00 Kč

ČSN ISO 14813-1 (018200) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 1: Domény služeb, skupiny služeb a služby ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 14817-1 (018204) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Centrální datový slovník ITS - Část 1: Požadavky na definice dat ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 14817-2 (018204) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Centrální datový slovník ITS - Část 2: Řízení centrálního registru datových konceptů ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 15784-2 (018271) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

TNI ISO/TR 16786 (018276) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16407-1 (018385) - 1.6.2018
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 16410-1 (018385) - 1.6.2018
Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19299 (018397) - 1.6.2018
Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398) - 1.6.2018
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky.
350.00 Kč

TNI ISO/TR 17427-10 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TNI ISO/TR 17427-2 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI ISO/TR 17427-3 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

TNI ISO/TR 17427-4 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

TNI ISO/TR 17427-6 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TNI ISO/TR 17427-7 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TNI ISO/TR 17427-8 (018482) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-10 (038236) - 1.6.2018
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-11 (050063) - 1.6.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13916 (050220) - 1.6.2018
Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - 1.6.2018
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - 1.6.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19285 (051172) - 1.6.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5175-1 (054230) - 1.6.2018
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5175-2 (054230) - 1.6.2018
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - 1.6.2018
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.6.2018
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - 1.6.2018
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-15 (125301) - 1.6.2018
Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 816 (137103) - 1.6.2018
Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10.
350.00 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - 1.6.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče kapalin a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče kapalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61784-3-13-ed.2 (184001) - 1.6.2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.6.2024).
1204.00 Kč

ČSN EN 61784-3-17 (184001) - 1.6.2018
Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61784-3-8-ed.2 (184001) - 1.6.2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.6.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 62453-301:2010/A1 (184023) - 1.6.2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62948 (184026) - 1.6.2018
Průmyslové sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WIA-FA (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 14889:2014/A1 (195106) - 1.6.2018
Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16671:2016/A1 (195303) - 1.6.2018
Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6416 (259351) - 1.6.2018
Hydrometrie - Měření průtoku metodou doby průchodu ultrazvukové vlny (metodou transit time / time of flight) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 505 (260386) - 1.6.2018
Dopravníkové pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1907 (273002) - 1.6.2018
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16839 (280329) - 1.6.2018
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Uspořádání čelníku.
434.00 Kč

ČSN EN 13103-1 (280513) - 1.6.2018
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14478 (284001) - 1.6.2018
Železniční aplikace - Brzdění - Obecný slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO 16787 (300647) - 1.6.2018
Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 2119 (312146) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Dráty pro nýty - 2 mm <= D <= 10 mm - Rm => 960 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2174 (312147) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De <= 100 mm - Rm 850 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2135 (312175) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL61 - Nauhličená, kalená a popouštěná - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2137 (312176) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL75 - 1100 MPa Rm 1250 MPa - Tyče - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2221 (312177) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Duté tyče - 3,5 mm <= a <= 55 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2222 (312178) - 1.6.2018
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL31 - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 332000-5-54-ed.3:2012/Z1/Oprava1 (332000) - 1.6.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.
29.00 Kč

ČSN EN 61400-25-5-ed.2 (333160) - 1.6.2018
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-1 (333160) - 1.6.2018
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.7.2022).
567.00 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-2 (333160) - 1.6.2018
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.7.2022).
543.00 Kč

ČSN CLC/TS 61400-26-3 (333160) - 1.6.2018
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.7.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 50341-2-8 (333300) - 1.6.2018
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-8: Národní normativní aspekty (NNA) pro Francii (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61000-6-5:2016/Oprava1 (333432) - 1.6.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50126-1-ed.2 (333502) - 1.6.2018
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Obecný RAMS postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 50126-2 (333502) - 1.6.2018
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50131-2-2-ed.2 (334591) - 1.6.2018
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory. (Platnost do 8.11.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 50134-2-ed.2 (334594) - 1.6.2018
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení.
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50661-1 (334597) - 1.6.2018
Poplachové systémy - Vnější perimetr zabezpečovacích systémů - Část 1: Systémové požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 62351-7 (335011) - 1.6.2018
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM).
1265.40 Kč

ČSN EN 50562 (341523) - 1.6.2018
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62580-1:2017/A11 (342691) - 1.6.2018
Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura.
62.00 Kč

ČSN EN 60068-2-69-ed.3:2017/Oprava1 (345791) - 1.6.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly).
120.00 Kč

ČSN EN 50588-1-ed.2 (351111) - 1.6.2018
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 22.5.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 60947-5-1-ed.3 (354101) - 1.6.2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů.
768.00 Kč

ČSN IEC 62880-1 (358796) - 1.6.2018
Polovodičové součástky - Normalizovaná zkouška migrace vyvolaná namáháním - Část 1: Normalizovaná zkouška namáhání mědi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-45-ed.2 (359213) - 1.6.2018
Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60901:1998/A6 (360277) - 1.6.2018
Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení.
1204.00 Kč

ČSN EN IEC 60238-ed.5 (360383) - 1.6.2018
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-17 (360600) - 1.6.2018
Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní).
223.00 Kč

ČSN EN 60598-2-4-ed.2 (360600) - 1.6.2018
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití.
223.00 Kč

ČSN EN 50569:2014/A1 (361050) - 1.6.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 50570:2014/A1 (361050) - 1.6.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 50571:2014/A1 (361050) - 1.6.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60350-2-ed.2 (361060) - 1.6.2018
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce. (+CD)
593.00 Kč

ČSN EN 62841-2-1 (361510) - 1.6.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky.
434.00 Kč

ČSN EN 62841-3-14 (361510) - 1.6.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-14: Zvláštní požadavky na přenosné čističe odpadů.
338.00 Kč

ČSN EN 50360-ed.2 (367901) - 1.6.2018
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha.
186.00 Kč

ČSN EN 50385-ed.2 (367908) - 1.6.2018
Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh.
186.00 Kč

ČSN EN 50401-ed.2 (367912) - 1.6.2018
Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu.
186.00 Kč

ČSN EN 50566-ed.2 (367925) - 1.6.2018
Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62919 (368696) - 1.6.2018
Bezestresová správa obsahu - Monitorování a správa osobního digitálního obsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 63080 (368699) - 1.6.2018
Termíny a definice přístupnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-3 (369082) - 1.6.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění - OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje.
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-4 (369082) - 1.6.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-4: Specifikace k odstraňování znečištění - zařízení pro teplotní výměnu.
543.00 Kč

ČSN CLC/TS 50625-4 (369082) - 1.6.2018
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 4: Specifikace ke sběru a logistice OEEZ.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16859-1 (420375) - 1.6.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16859-2 (420375) - 1.6.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16859-3 (420375) - 1.6.2018
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních zkušebních destiček.
223.00 Kč

ČSN ISO 16630 (420438) - 1.6.2018
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška rozšiřováním otvoru.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5754 (420774) - 1.6.2018
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Zkušební těleso bez vrubu pro zkoušku rázem v ohybu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4492 (420890) - 1.6.2018
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení rozměrových změn spojených s lisováním a spékáním.
223.00 Kč

ČSN EN 10263-5 (421079) - 1.6.2018
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12681-1 (429716) - 1.6.2018
Slévárenství - Radiografické zkoušení - Část 1: Technika několika filmů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 13909-1 (441314) - 1.6.2018
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-2 (450027) - 1.6.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 2: Seismické konstrukční postupy a kritéria (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17969 (452002) - 1.6.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16939 (467086) - 1.6.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Detekce tylosinu, spiramycinu a virginiamycinu - Chromatografie na tenké vrstvě a bioautografie.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5395-3:2014/A2 (470617) - 1.6.2018
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou.
120.00 Kč

ČSN EN 1853 (470626) - 1.6.2018
Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-3 (496072) - 1.6.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-6 (496072) - 1.6.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky (vrcholové) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 287 (500306) - 1.6.2018
Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - 1.6.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků.
223.00 Kč

ČSN ISO 2285 (621452) - 1.6.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu.
223.00 Kč

ČSN ISO 4662 (621480) - 1.6.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti.
350.00 Kč

ČSN ISO 4665 (621528) - 1.6.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10350-1 (640009) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-1 (640142) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 294-5 (640210) - 1.6.2018
Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10210 (640514) - 1.6.2018
Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14853 (640516) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15985 (640517) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18830 (640518) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - 1.6.2018
Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - 1.6.2018
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15223 (646424) - 1.6.2018
Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15534-1+A1 (649330) - 1.6.2018
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14069 (654839) - 1.6.2018
Materiály k vápnění půd - Rozdělení, specifikace a označování.
338.00 Kč

ČSN EN 13368-2 (654851) - 1.6.2018
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo chelatačních činidel iontovou párovou chromatografií.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-1 (656003) - 1.6.2018
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-2 (656003) - 1.6.2018
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití údajů o preciznosti ve vztahu ke zkušebním metodám (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - 1.6.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - 1.6.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - 1.6.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem.
338.00 Kč

ČSN EN 16766 (659810) - 1.6.2018
Rozpouštědla z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12791+A1 (665218) - 1.6.2018
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN EN 301 (668504) - 1.6.2018
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15969-1 (699050) - 1.6.2018
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15969-2 (699050) - 1.6.2018
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-8 (721007) - 1.6.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9806 (730304) - 1.6.2018
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 20108 (730507) - 1.6.2018
Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-1:2014/A1 (730511) - 1.6.2018
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
223.00 Kč

ČSN EN 13381-4 (730858) - 1.6.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky.
593.00 Kč

ČSN EN 1993-1-6:2008/A1 (731401) - 1.6.2018
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1993-4-1:2008/A1 (731441) - 1.6.2018
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1090-5 (732601) - 1.6.2018
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TR 17052 (732602) - 1.6.2018
Směrnice pro používání EN 1090-1: 2009+A1: 2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16475-7 (734245) - 1.6.2018
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN 736132 (736132) - 1.6.2018
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze.
186.00 Kč

ČSN EN 13108-20-ed.2 (736140) - 1.6.2018
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu.
350.00 Kč

ČSN EN 12697-10 (736160) - 1.6.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16704-3 (736395) - 1.6.2018
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji.
338.00 Kč

ČSN EN 12675 (737041) - 1.6.2018
Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14351-1+A2 (746075) - 1.6.2018
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře.
567.00 Kč

ČSN 746078 (746078) - 1.6.2018
Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití.
223.00 Kč

ČSN EN 16323 (750162) - 1.6.2018
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod.
768.00 Kč

ČSN EN 1406 (755811) - 1.6.2018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13843 (757015) - 1.6.2018
Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod.
567.00 Kč

ČSN ISO 5667-4 (757051) - 1.6.2018
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9696 (757617) - 1.6.2018
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19160-4 (760401) - 1.6.2018
Adresování - Část 4: Složky a jazyky šablon mezinárodních poštovních adres (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13361-ed.2 (806164) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13491-ed.2 (806165) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13492-ed.2 (806166) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16993 (806173) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16994 (806174) - 1.6.2018
Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13362-ed.2 (806185) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13493-ed.2 (806186) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15382-ed.2 (806194) - 1.6.2018
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - 1.6.2018
Označování velikosti oblečení - Část 3: Označování velikosti na etiketách na základě tělesných rozměrů a intervalů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19918 (832728) - 1.6.2018
Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 27065 (832729) - 1.6.2018
Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 342 (832760) - 1.6.2018
Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu.
338.00 Kč

ČSN EN 14058 (832762) - 1.6.2018
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13277-8 (832776) - 1.6.2018
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate.
223.00 Kč

ČSN EN 14225-1 (832810) - 1.6.2018
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14225-2 (832810) - 1.6.2018
Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14225-3 (832810) - 1.6.2018
Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované oděvní sestavy a součásti - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13284-1 (834617) - 1.6.2018
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13284-2 (834617) - 1.6.2018
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11508 (836610) - 1.6.2018
Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11504 (836703) - 1.6.2018
Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNO 838039 (838039) - 1.6.2018
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek.
144.00 Kč

ČSN EN ISO 17664 (855263) - 1.6.2018
Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14457 (856016) - 1.6.2018
Stomatologie - Násadce a motory (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7886-1 (856173) - 1.6.2018
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 1: Stříkačky pro manuální použití.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-1-V2.3.1 (872001) - 1.6.2018
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.4.1 (872001) - 1.6.2018
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.2.1 (874008) - 1.6.2018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2006.40 Kč

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2143.20 Kč

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.7.1 (875011) - 1.6.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.4.2 (875031) - 1.6.2018
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-1-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-2-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-4-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-5-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-6-V2.2.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, provozovaných v kmitočtových pásmech nad 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-7-V1.1.1 (875107) - 1.6.2018
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 7: Zvláštní podmínky pro zařízení námořního širokopásmového rádiového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.5.1 (875114) - 1.6.2018
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302608-V2.1.1 (875147) - 1.6.2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300797-V1.3.1 (879035) - 1.6.2018
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní servisního přenosu (STI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 581-1 (913010) - 1.6.2018
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 581-3 (913010) - 1.6.2018
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky na stolový nábytek.
186.00 Kč

ČSN EN 13329+A1 (917878) - 1.6.2018
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 13845 (917887) - 1.6.2018
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20957-10 (940201) - 1.6.2018
Stacionární tréninková zařízení - Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20957-8 (940201) - 1.6.2018
Stacionární tréninková zařízení - Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20380 (940921) - 1.6.2018
Veřejné plavecké bazény - Systém počítačové vizuální kontroly pro zjišťování nehod utopením v plaveckých bazénech - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16869 (942060) - 1.6.2018
Návrh/konstrukce zajištěných cest (Via Ferratas) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11615 (981035) - 1.6.2018
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura jednoznačnou identifikaci a výměnu informací o regulovaných léčivých přípravcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 11616 (981036) - 1.6.2018
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a jejich struktura pro jednoznačnou identifikace a výměnu informací o regulovaných farmaceutických přípravcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.