Nové normy ČSN za listopad 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN ISO 14063 (010963) - 1.11.2020
Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - 1.11.2020
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-10 (018233) - 1.11.2020
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 10: Služba určování polohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-11 (018233) - 1.11.2020
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 11: Služba rozhraní platformy vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-9 (018233) - 1.11.2020
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 9: Služba určování času (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-1 (018237) - 1.11.2020
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 1: Výměnný formát topologie sítě veřejné dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
6167.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-2 (018237) - 1.11.2020
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 2: Formát pro výměnu informací jízdních řádů veřejné dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1493.40 Kč

ČSN EN ISO 22418 (018429) - 1.11.2020
Inteligentní dopravní systémy - Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP) pro obecné účely v ITS (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17466 (018503) - 1.11.2020
Inteligentní dopravní systémy - Urban ITS - Komunikační rozhraní a profily pro management dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7369 (028301) - 1.11.2020
Potrubí - Kovové hadice a sestavy hadic - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12954 (038355) - 1.11.2020
Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9455-3 (050053) - 1.11.2020
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - 1.11.2020
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování.
394.90 Kč

ČSN EN 16436-1+A3 (061840) - 1.11.2020
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15181+A1 (061905) - 1.11.2020
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16728+A2 (078431) - 1.11.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1440+A2 (078440) - 1.11.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16964 (078560) - 1.11.2020
Lahve na plyny - Sestavy pružných hadic - Specifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63132-1 (085011) - 1.11.2020
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 1: Obecné aspekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63132-2 (085011) - 1.11.2020
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 2: Vertikální generátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63132-3 (085011) - 1.11.2020
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 3: Vertikální Francisova turbína nebo čerpadlová turbína (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 63132-4 (085011) - 1.11.2020
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 4: Vertikální Kaplanova turbína nebo propelerová turbína (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8659 (133201) - 1.11.2020
Termoplastové armatury - Mez únavy - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50325-1-ed.2 (183060) - 1.11.2020
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50325-1:2003/Z1 (183060) - 1.11.2020
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN ISO 14955-4 (200060) - 1.11.2020
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 4: Principy pro měření tvářecích strojů a laserových obráběcích strojů s ohledem na energetickou účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO 14955-5 (200060) - 1.11.2020
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 5: Principy pro zkoušení dřevoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 3875 (200316) - 1.11.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek vnějších bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 6481 (200471) - 1.11.2020
Zkušební podmínky pro svislé protahovací stroje - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 6480 (200472) - 1.11.2020
Zkušební podmínky pro vodorovné vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 6779 (200473) - 1.11.2020
Zkušební podmínky pro svislé vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 1359 (257861) - 1.11.2020
Plynoměry - Membránové plynoměry.
539.00 Kč

ČSN EN 14492-2 (270610) - 1.11.2020
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem.
698.50 Kč

ČSN EN 16185-1+A1 (284022) - 1.11.2020
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice.
493.90 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - 1.11.2020
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu.
202.40 Kč

ČSN EN 16990 (307209) - 1.11.2020
Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení nepodléhající schválení typu pro použití na pozemních komunikacích - Čtyřkolová terénní vozidla (SbS, SxS, SSV) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 17406 (309081) - 1.11.2020
Klasifikace pro použití jízdních kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4604-006:2020/Oprava1 (311734) - 1.11.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 4604-007:2020/Oprava1 (311734) - 1.11.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 7010 (313012) - 1.11.2020
Letectví a kosmonautika - Konfigurační matrice - Definice a označování výrobkových norem pro spojovací součásti s vnějším závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 2576 (313305) - 1.11.2020
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A5 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A5 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A5 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(845):1996/A3 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 845: Osvětlení.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-113:2014/A3 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-482:2005/A2 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie.
56.10 Kč

ČSN EN 61400-22:2011/Oprava1 (333160) - 1.11.2020
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace.
26.40 Kč

ČSN EN 50131-13 (334591) - 1.11.2020
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 62351-3:2015/A2 (335011) - 1.11.2020
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62351-8 (335011) - 1.11.2020
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50641 (341505) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Požadavky na validaci simulačních nástrojů používaných pro návrh trakčních napájecích soustav.
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62024-2-ed.2 (345861) - 1.11.2020
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62024-2:2009/Z1 (345861) - 1.11.2020
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60667-1 (346513) - 1.11.2020
Vulkanfíbr pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60667-2 (346513) - 1.11.2020
Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN IEC 667-1:1997/Z1 (346513) - 1.11.2020
Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN IEC 667-2+A1:1997/Z1 (346513) - 1.11.2020
Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - 1.11.2020
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 50306-1-ed.2 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50306-1:2003/Z1 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 50306-2-ed.2 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50306-2:2003/Z1 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely.
26.40 Kč

ČSN EN 50306-3-ed.2 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné s redukovanou tloušťkou pláště (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50306-3:2003/Z1 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště.
26.40 Kč

ČSN EN 50306-4-ed.2 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové stíněné nebo nestíněné kabely s pláštěm (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50306-4:2003/Z1 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště.
26.40 Kč

ČSN EN 50305-ed.2 (347663) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 50305:2003/Z1 (347663) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60034-2-3 (350000) - 1.11.2020
Točivé elektrické stroje - Část 2-3: Specifické zkušební metody určování ztrát a účinnosti střídavých motorů napájených z měničů.
306.90 Kč

ČSN EN 50708-1-1 (351001) - 1.11.2020
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 50708-2-1 (351001) - 1.11.2020
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 50708-3-1 (351001) - 1.11.2020
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-1: Velké výkonové transformátory - Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 50629:2016/Z1 (351107) - 1.11.2020
Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr => 40 MVA).
26.40 Kč

ČSN EN 50588-1-ed.2:2018/Z1 (351111) - 1.11.2020
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 61558-1-ed.2:2006/Z2 (351330) - 1.11.2020
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61558-1-ed.3 (351330) - 1.11.2020
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 63172 (354191) - 1.11.2020
Elektrická příslušenství - Metodika pro určení třídy energetické účinnosti elektrických příslušenství.
202.40 Kč

ČSN EN 60282-1-ed.3:2010/Z1 (354720) - 1.11.2020
Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60282-1-ed.4 (354720) - 1.11.2020
Pojistky vysokého napěti - Část 1: Pojistky omezující proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61010-2-010-ed.3:2015/Z1 (356502) - 1.11.2020
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-010-ed.4 (356502) - 1.11.2020
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů.
306.90 Kč

ČSN EN 61010-2-081-ed.2:2015/Z1 (356502) - 1.11.2020
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-081-ed.3 (356502) - 1.11.2020
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62812:2019/Oprava1 (358016) - 1.11.2020
Měření nízkých odporů - Metody a návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60424-1-ed.2:2016/Z1 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 1: Kmenová specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN 60424-5:2009/Z1 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 5: Planární jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63093-1 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63093-2 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63093-3 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 3: Poloviny hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63093-9 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 9: Planární jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62323:2006/Z1 (358474) - 1.11.2020
Rozměry polovin hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače.
26.40 Kč

ČSN EN 62317-1:2008/Z1 (358475) - 1.11.2020
Feritová jádra - Rozměry - Část 1: Kmenová specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN 62317-2:2011/Z1 (358475) - 1.11.2020
Feritová jádra - Rozměry - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech.
26.40 Kč

ČSN EN 62317-9:2007/Z1 (358475) - 1.11.2020
Feritová jádra - Rozměry - Část 9: Planární jádra.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-504 (359039) - 1.11.2020
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-504: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení iontové kontaminace ze zpracování (PICT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61754-35 (359244) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 35: Soubor optických konektorů typu LSHE pro drsná prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61977-ed.3:2016/Z1 (359247) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61977-ed.4 (359247) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Fixní optické vláknové filtry - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-55 (359252) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-55: Zkoušení a měření - Extinkční poměr polarizace a přesnost klíčování pasivních optických součástek zachovávajících polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61753-061-2-ed.2 (359255) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Jednovidové pigtailované optické polarizačně nezávislé izolátory pro kategorii C - Řízená prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-061-2:2013/Z1 (359255) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Nekonektorované jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii C - Řízené prostředí.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61757-1-1-ed.2 (359275) - 1.11.2020
Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 61757-1-1:2017/Z1 (359275) - 1.11.2020
Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62343-3-3-ed.2 (359278) - 1.11.2020
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62343-3-3:2014/Z1 (359278) - 1.11.2020
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62496-4-214 (359290) - 1.11.2020
Desky optických obvodů - Část 4-214: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové třicetidvoukanálové symetrické konektory typu PMT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63129 (360092) - 1.11.2020
Stanovení charakteristik zapínacího proudu u světelnětechnických výrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z50 (360340) - 1.11.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z47 (360340) - 1.11.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z49 (360340) - 1.11.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62386-105 (360540) - 1.11.2020
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 45557 (360827) - 1.11.2020
Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63008 (361060) - 1.11.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63086-1 (361060) - 1.11.2020
Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-9-ed.2 (361510) - 1.11.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-9-ed.2:2020/A11 (361510) - 1.11.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily.
169.40 Kč

ČSN EN 62841-3-9:2016/Z1 (361510) - 1.11.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-11-ed.3 (361960) - 1.11.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-7-ed.3 (361960) - 1.11.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-8-ed.3 (361960) - 1.11.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 63056 (364328) - 1.11.2020
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61960-4 (364360) - 1.11.2020
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 4: Mincové akumulátorové lithiové články a baterie z nich vyrobené. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62984-3 (364387) - 1.11.2020
Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 3: Baterie na bázi sodíku - Požadavky na funkčnost a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62933-5-2 (364500) - 1.11.2020
Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky na systémy EES integrované do sítě - Elektrochemické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-56-ed.2:2017/A1 (364801) - 1.11.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty.
108.90 Kč

ČSN EN 50600-4-6 (367260) - 1.11.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-6: Činitel opětovného využití energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50703 (367605) - 1.11.2020
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 30111 (369706) - 1.11.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27018:2019/Z1 (369709) - 1.11.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII.
56.10 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27011 (369710) - 1.11.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29147 (369713) - 1.11.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Odhalování zranitelností (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10222-5:2018/Oprava1 (420290) - 1.11.2020
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 10113 (420435) - 1.11.2020
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - 1.11.2020
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4497 (420890) - 1.11.2020
Kovové prášky - Stanovení velikosti části proséváním za sucha (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli.
394.90 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli.
317.90 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli.
317.90 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.
394.90 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu.
306.90 Kč

ČSN EN 1676 (421404) - 1.11.2020
Hliník a slitiny hliníku - Slitinové ingoty pro přetavení - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 1706 (421433) - 1.11.2020
Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti.
317.90 Kč

ČSN ISO 11724 (441311) - 1.11.2020
Tuhá paliva - Stanovení celkového fluoru v uhlí, koksu a v popílku.
202.40 Kč

ČSN ISO 18806 (441318) - 1.11.2020
Tuhá paliva - Stanovení obsahu chloru.
202.40 Kč

ČSN ISO 13605 (441396) - 1.11.2020
Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21809-3:2017/A1 (450060) - 1.11.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 665 (461025) - 1.11.2020
Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek.
202.40 Kč

ČSN 465735 (465735) - 1.11.2020
Kompostování.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17455 (467063) - 1.11.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení mykotoxinů při validaci v jedné laboratoři nebo při validaci kruhovými testy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-11:2016/A1 (470601) - 1.11.2020
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4254-6-ed.2 (470601) - 1.11.2020
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1390 (490669) - 1.11.2020
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14128 (490673) - 1.11.2020
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - 1.11.2020
Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 235 (503405) - 1.11.2020
Tapety - Slovník a značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - 1.11.2020
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění.
202.40 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.11.2020
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové.
202.40 Kč

ČSN EN 13766+A1 (635445) - 1.11.2020
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 455-1 (637415) - 1.11.2020
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr.
169.40 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - 1.11.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky a mělké komory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - 1.11.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14935 (656020) - 1.11.2020
Ropa a ropné výrobky - Stanovení doby trvání knotového plamene kapalin s omezenou hořlavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 787-19 (670520) - 1.11.2020
Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - 1.11.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků.
317.90 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - 1.11.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí.
169.40 Kč

ČSN EN 1991-1-4-ed.2 (730035) - 1.11.2020
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
859.10 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - 1.11.2020
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - 1.11.2020
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 1182-ed.2 (730882) - 1.11.2020
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 1182:2010/Z1 (730882) - 1.11.2020
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti.
26.40 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/NA-ed.A (731201) - 1.11.2020
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 13384-1+A1 (734206) - 1.11.2020
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny.
539.00 Kč

ČSN EN 13384-2+A1 (734206) - 1.11.2020
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny.
515.90 Kč

ČSN EN 1517 (735921) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1569 (735923) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17324 (735988) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti dynamické únavě rázových destiček a sportovních povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17326 (735989) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrové stálosti rázových destiček používaných v rámci sportovních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17409 (735992) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Pravidla pro odběr vzorků provedených výplní používaných na površích syntetických trávníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-3+A1 (736160) - 1.11.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13230-6 (736365) - 1.11.2020
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 6: Konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.11.2020
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17293 (738116) - 1.11.2020
Dočasné stavební konstrukce - Provedení - Požadavky na výrobu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-5:2018/A1 (738521) - 1.11.2020
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 5667-6:2017/A11 (757051) - 1.11.2020
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků.
56.10 Kč

ČSN ISO 10705-3 (757871) - 1.11.2020
Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17457 (760702) - 1.11.2020
Poštovní služby - Digitální volitelný online připojený otevírací a uzavírací systém pro balíkové schrány pro domovní použití s volným přístupem pro doručovací a sběrné operátory a uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3376 (793820) - 1.11.2020
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a procentuálního prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-28 (800216) - 1.11.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 28: Směsi chitosanu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím zředěné kyseliny octové).
169.40 Kč

ČSN EN 16689 (832804) - 1.11.2020
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy.
306.90 Kč

ČSN EN 17389 (834619) - 1.11.2020
Stacionární zdroje emisí - Prokazování a řízení kvality zařízení automatizovaného monitoringu zachycování prachu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17255-2 (834778) - 1.11.2020
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 2: Specifikace požadavků na systémy sběru a zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17346 (835725) - 1.11.2020
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení amoniaku s difuzním odběrem vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 29200 (836444) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Hodnocení genotoxických účinků na vyšší rostliny - Zkouška s mikrojádry Vicia faba (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21285 (836449) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce půdního roztoče (Hypoaspis aculeifer) půdními kontaminanty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17512-1 (836457) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 1: Zkouška se žížalami (Eisenia fetida a Eisenia andrei) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17512-2 (836457) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 2: Zkouška s chvostoskoky (Folsomia candida) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15473 (836502) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za anaerobních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14239 (836505) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Laboratorní inkubační systémy pro měření mineralizace organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21286 (836506) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Identifikace ekotoxikologických zkušebních druhů metodou DNA barcoding (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11266 (836507) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20130 (836508) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Měření aktivity enzymů v půdních vzorcích s použitím kolorimetrických substrátů v mikrodestičkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21479 (836509) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Složení mastných kyselin v listech rostlin pro hodnocení kvality půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17155 (836510) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Stanovení abundance a aktivity půdní mikroflóry s použitím respiračních křivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 16192 (838012) - 1.11.2020
Odpady - Návod pro analýzu výluhů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21404 (838227) - 1.11.2020
Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20049-1 (838233) - 1.11.2020
Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 1: Izotermická kalorimetrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11737-2 (855260) - 1.11.2020
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování sterilizačního procesu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21850-1 (856079) - 1.11.2020
Stomatologie - Materiály pro dentální nástroje - Část 1: Nerezová ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7886-2 (856174) - 1.11.2020
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 2: Stříkačky pro použití se stříkačkovými čerpadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - 1.11.2020
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.4.1 (874008) - 1.11.2020
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319403-1-V2.3.1 (874010) - 1.11.2020
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatele důvěryhodné služby - Část 1: Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-2-V1.5.1 (875031) - 1.11.2020
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: DSC třídy A (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-3-V1.3.1 (875031) - 1.11.2020
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: DSC třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-5-V1.3.1 (875031) - 1.11.2020
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy H (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-6-V1.2.1 (875031) - 1.11.2020
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.6.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Obecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-10-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 10: Obecný návrh, PSS1 přes E.1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-11-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 11: Obecný návrh, SIP/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-12-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 12: Individuální volání nezávislé na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISllC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-13-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 13: Skupinové volání nezávislé na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-14-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 14: Služba krátkých dat nezávislá na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-15-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 15: Nezávislá transportní vrstva jako přídavný rys sítě, management mobility (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2177.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-8-V1.4.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 8: Implementace generického formátu řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-9-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 9: Nezávislá transportní vrstva, obecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-5-V2.7.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1846.80 Kč

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.7.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Obecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V13.1.1 (875111) - 1.11.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302066-V2.2.1 (875130) - 1.11.2020
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro radarové sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V2.1.1 (878801) - 1.11.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro dohledovou službu A-SMGCS včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V2.1.1 (878801) - 1.11.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro službu na podporu bezpečnosti letišť A-SMGCS (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-3-V2.1.1 (878801) - 1.11.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro využívané kooperativní čidlo včetně jeho rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-7-V2.1.1 (878801) - 1.11.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 7: Specifikace Společenství pro službu směrování A-SMGCS (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15398 (917888) - 1.11.2020
Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny (MMF) - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17206 (918115) - 1.11.2020
Zábavní technika - Stroje pro jevištní a jiné zábavní oblasti - Bezpečnostní požadavky a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 914 (940341) - 1.11.2020
Gymnastické nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1176-7 (940515) - 1.11.2020
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10201 (980014) - 1.11.2020
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

Kategorie (nové normy)