Nové normy ČSN za listopad 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN ISO 14063 (010963) - 1.11.2020
Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - 1.11.2020
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-10 (018233) - 1.11.2020
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 10: Služba určování polohy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-11 (018233) - 1.11.2020
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 11: Služba rozhraní platformy vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-9 (018233) - 1.11.2020
Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 9: Služba určování času (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-1 (018237) - 1.11.2020
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 1: Výměnný formát topologie sítě veřejné dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
6784.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-2 (018237) - 1.11.2020
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 2: Formát pro výměnu informací jízdních řádů veřejné dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1643.00 Kč

ČSN EN ISO 22418 (018429) - 1.11.2020
Inteligentní dopravní systémy - Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP) pro obecné účely v ITS (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17466 (018503) - 1.11.2020
Inteligentní dopravní systémy - Urban ITS - Komunikační rozhraní a profily pro management dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7369 (028301) - 1.11.2020
Potrubí - Kovové hadice a sestavy hadic - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12954 (038355) - 1.11.2020
Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-3 (050053) - 1.11.2020
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - 1.11.2020
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování.
434.00 Kč

ČSN EN 16436-1+A3 (061840) - 1.11.2020
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15181+A1 (061905) - 1.11.2020
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16728+A2 (078431) - 1.11.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1440+A2 (078440) - 1.11.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16964 (078560) - 1.11.2020
Lahve na plyny - Sestavy pružných hadic - Specifikace a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63132-1 (085011) - 1.11.2020
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 1: Obecné aspekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63132-2 (085011) - 1.11.2020
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 2: Vertikální generátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63132-3 (085011) - 1.11.2020
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 3: Vertikální Francisova turbína nebo čerpadlová turbína (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63132-4 (085011) - 1.11.2020
Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 4: Vertikální Kaplanova turbína nebo propelerová turbína (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8659 (133201) - 1.11.2020
Termoplastové armatury - Mez únavy - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50325-1-ed.2 (183060) - 1.11.2020
Průmyslový komunikační podsystém založený na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řídicí jednotka-zařízení - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 14955-4 (200060) - 1.11.2020
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 4: Principy pro měření tvářecích strojů a laserových obráběcích strojů s ohledem na energetickou účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO 14955-5 (200060) - 1.11.2020
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 5: Principy pro zkoušení dřevoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 3875 (200316) - 1.11.2020
Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek vnějších bezhrotových brusek - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 6481 (200471) - 1.11.2020
Zkušební podmínky pro svislé protahovací stroje - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 6480 (200472) - 1.11.2020
Zkušební podmínky pro vodorovné vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 6779 (200473) - 1.11.2020
Zkušební podmínky pro svislé vnitřní protahovací stroje - Zkoušky přesnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1359 (257861) - 1.11.2020
Plynoměry - Membránové plynoměry.
593.00 Kč

ČSN EN 14492-2 (270610) - 1.11.2020
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem.
768.00 Kč

ČSN EN 16185-1+A1 (284022) - 1.11.2020
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 1: Požadavky a definice.
543.00 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - 1.11.2020
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu.
223.00 Kč

ČSN EN 16990 (307209) - 1.11.2020
Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení nepodléhající schválení typu pro použití na pozemních komunikacích - Čtyřkolová terénní vozidla (SbS, SxS, SSV) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 17406 (309081) - 1.11.2020
Klasifikace pro použití jízdních kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-006:2020/Oprava1 (311734) - 1.11.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 006: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WM - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 4604-007:2020/Oprava1 (311734) - 1.11.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 7010 (313012) - 1.11.2020
Letectví a kosmonautika - Konfigurační matrice - Definice a označování výrobkových norem pro spojovací součásti s vnějším závitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 2576 (313305) - 1.11.2020
Letectví a kosmonautika - Šrouby s MJ závitem ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A5 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A5 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A5 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-113:2014/A3 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-482:2005/A2 (330050) - 1.11.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie.
62.00 Kč

ČSN EN 50131-13 (334591) - 1.11.2020
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 62351-3:2015/A2 (335011) - 1.11.2020
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62351-8 (335011) - 1.11.2020
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50641 (341505) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Požadavky na validaci simulačních nástrojů používaných pro návrh trakčních napájecích soustav.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62024-2-ed.2 (345861) - 1.11.2020
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Jmenovité proudy induktorů pro měniče DC-DC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60667-1 (346513) - 1.11.2020
Vulkanfíbr pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60667-2 (346513) - 1.11.2020
Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - 1.11.2020
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 50306-1-ed.2 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50306-2-ed.2 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50306-3-ed.2 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné s redukovanou tloušťkou pláště (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50306-4-ed.2 (347662) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové stíněné nebo nestíněné kabely s pláštěm (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50305-ed.2 (347663) - 1.11.2020
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-2-3 (350000) - 1.11.2020
Točivé elektrické stroje - Část 2-3: Specifické zkušební metody určování ztrát a účinnosti střídavých motorů napájených z měničů.
338.00 Kč

ČSN EN 50708-1-1 (351001) - 1.11.2020
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 50708-2-1 (351001) - 1.11.2020
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 50708-3-1 (351001) - 1.11.2020
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-1: Velké výkonové transformátory - Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61558-1-ed.3 (351330) - 1.11.2020
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 63172 (354191) - 1.11.2020
Elektrická příslušenství - Metodika pro určení třídy energetické účinnosti elektrických příslušenství.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60282-1-ed.4 (354720) - 1.11.2020
Pojistky vysokého napěti - Část 1: Pojistky omezující proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-010-ed.4 (356502) - 1.11.2020
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-081-ed.3 (356502) - 1.11.2020
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62812:2019/Oprava1 (358016) - 1.11.2020
Měření nízkých odporů - Metody a návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-1 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-2 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-3 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 3: Poloviny hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-9 (358471) - 1.11.2020
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 9: Planární jádra (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-504 (359039) - 1.11.2020
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-504: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení iontové kontaminace ze zpracování (PICT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61754-35 (359244) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 35: Soubor optických konektorů typu LSHE pro drsná prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61977-ed.4 (359247) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Fixní optické vláknové filtry - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-55 (359252) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-55: Zkoušení a měření - Extinkční poměr polarizace a přesnost klíčování pasivních optických součástek zachovávajících polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-061-2-ed.2 (359255) - 1.11.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Jednovidové pigtailované optické polarizačně nezávislé izolátory pro kategorii C - Řízená prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61757-1-1-ed.2 (359275) - 1.11.2020
Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62343-3-3-ed.2 (359278) - 1.11.2020
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62496-4-214 (359290) - 1.11.2020
Desky optických obvodů - Část 4-214: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové třicetidvoukanálové symetrické konektory typu PMT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63129 (360092) - 1.11.2020
Stanovení charakteristik zapínacího proudu u světelnětechnických výrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z50 (360340) - 1.11.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z47 (360340) - 1.11.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z49 (360340) - 1.11.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-105 (360540) - 1.11.2020
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 45557 (360827) - 1.11.2020
Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63008 (361060) - 1.11.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63086-1 (361060) - 1.11.2020
Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-9-ed.2 (361510) - 1.11.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-9-ed.2:2020/A11 (361510) - 1.11.2020
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-11-ed.3 (361960) - 1.11.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-7-ed.3 (361960) - 1.11.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-8-ed.3 (361960) - 1.11.2020
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63056 (364328) - 1.11.2020
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61960-4 (364360) - 1.11.2020
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 4: Mincové akumulátorové lithiové články a baterie z nich vyrobené. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62984-3 (364387) - 1.11.2020
Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 3: Baterie na bázi sodíku - Požadavky na funkčnost a zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62933-5-2 (364500) - 1.11.2020
Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky na systémy EES integrované do sítě - Elektrochemické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-56-ed.2:2017/A1 (364801) - 1.11.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty.
120.00 Kč

ČSN EN 50600-4-6 (367260) - 1.11.2020
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-6: Činitel opětovného využití energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50703 (367605) - 1.11.2020
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 30111 (369706) - 1.11.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27018:2019/Z1 (369709) - 1.11.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII.
62.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27011 (369710) - 1.11.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29147 (369713) - 1.11.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Odhalování zranitelností (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10222-5:2018/Oprava1 (420290) - 1.11.2020
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 10113 (420435) - 1.11.2020
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13517 (420755) - 1.11.2020
Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4497 (420890) - 1.11.2020
Kovové prášky - Stanovení velikosti části proséváním za sucha (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli.
434.00 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli.
350.00 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli.
350.00 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.
434.00 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - 1.11.2020
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu.
338.00 Kč

ČSN EN 1676 (421404) - 1.11.2020
Hliník a slitiny hliníku - Slitinové ingoty pro přetavení - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 1706 (421433) - 1.11.2020
Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti.
350.00 Kč

ČSN ISO 11724 (441311) - 1.11.2020
Tuhá paliva - Stanovení celkového fluoru v uhlí, koksu a v popílku.
223.00 Kč

ČSN ISO 18806 (441318) - 1.11.2020
Tuhá paliva - Stanovení obsahu chloru.
223.00 Kč

ČSN ISO 13605 (441396) - 1.11.2020
Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-3:2017/A1 (450060) - 1.11.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 3: Izolace obvodových svarů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 665 (461025) - 1.11.2020
Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek.
223.00 Kč

ČSN 465735 (465735) - 1.11.2020
Kompostování.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17455 (467063) - 1.11.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení mykotoxinů při validaci v jedné laboratoři nebo při validaci kruhovými testy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-11:2016/A1 (470601) - 1.11.2020
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-6-ed.2 (470601) - 1.11.2020
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1390 (490669) - 1.11.2020
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14128 (490673) - 1.11.2020
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - 1.11.2020
Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 235 (503405) - 1.11.2020
Tapety - Slovník a značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - 1.11.2020
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění.
223.00 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - 1.11.2020
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové.
223.00 Kč

ČSN EN 13766+A1 (635445) - 1.11.2020
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 455-1 (637415) - 1.11.2020
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr.
186.00 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - 1.11.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky a mělké komory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - 1.11.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14935 (656020) - 1.11.2020
Ropa a ropné výrobky - Stanovení doby trvání knotového plamene kapalin s omezenou hořlavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 787-19 (670520) - 1.11.2020
Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - 1.11.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků.
350.00 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - 1.11.2020
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí.
186.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4-ed.2 (730035) - 1.11.2020
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
945.00 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - 1.11.2020
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - 1.11.2020
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 1182-ed.2 (730882) - 1.11.2020
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/NA-ed.A (731201) - 1.11.2020
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 13384-1+A1 (734206) - 1.11.2020
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny.
593.00 Kč

ČSN EN 13384-2+A1 (734206) - 1.11.2020
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny.
567.00 Kč

ČSN EN 1517 (735921) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1569 (735923) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17324 (735988) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti dynamické únavě rázových destiček a sportovních povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17326 (735989) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrové stálosti rázových destiček používaných v rámci sportovních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17409 (735992) - 1.11.2020
Povrchy pro sportoviště - Pravidla pro odběr vzorků provedených výplní používaných na površích syntetických trávníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-3+A1 (736160) - 1.11.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13230-6 (736365) - 1.11.2020
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 6: Konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.11.2020
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17293 (738116) - 1.11.2020
Dočasné stavební konstrukce - Provedení - Požadavky na výrobu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-6:2017/A11 (757051) - 1.11.2020
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků.
62.00 Kč

ČSN ISO 10705-3 (757871) - 1.11.2020
Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17457 (760702) - 1.11.2020
Poštovní služby - Digitální volitelný online připojený otevírací a uzavírací systém pro balíkové schrány pro domovní použití s volným přístupem pro doručovací a sběrné operátory a uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3376 (793820) - 1.11.2020
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a procentuálního prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-28 (800216) - 1.11.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 28: Směsi chitosanu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím zředěné kyseliny octové).
186.00 Kč

ČSN EN 16689 (832804) - 1.11.2020
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy.
338.00 Kč

ČSN EN 17389 (834619) - 1.11.2020
Stacionární zdroje emisí - Prokazování a řízení kvality zařízení automatizovaného monitoringu zachycování prachu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17255-2 (834778) - 1.11.2020
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 2: Specifikace požadavků na systémy sběru a zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17346 (835725) - 1.11.2020
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení amoniaku s difuzním odběrem vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 29200 (836444) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Hodnocení genotoxických účinků na vyšší rostliny - Zkouška s mikrojádry Vicia faba (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21285 (836449) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce půdního roztoče (Hypoaspis aculeifer) půdními kontaminanty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17512-1 (836457) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 1: Zkouška se žížalami (Eisenia fetida a Eisenia andrei) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17512-2 (836457) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 2: Zkouška s chvostoskoky (Folsomia candida) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15473 (836502) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za anaerobních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14239 (836505) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Laboratorní inkubační systémy pro měření mineralizace organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21286 (836506) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Identifikace ekotoxikologických zkušebních druhů metodou DNA barcoding (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11266 (836507) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20130 (836508) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Měření aktivity enzymů v půdních vzorcích s použitím kolorimetrických substrátů v mikrodestičkách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21479 (836509) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Složení mastných kyselin v listech rostlin pro hodnocení kvality půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17155 (836510) - 1.11.2020
Kvalita půdy - Stanovení abundance a aktivity půdní mikroflóry s použitím respiračních křivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 16192 (838012) - 1.11.2020
Odpady - Návod pro analýzu výluhů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21404 (838227) - 1.11.2020
Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20049-1 (838233) - 1.11.2020
Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 1: Izotermická kalorimetrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11737-2 (855260) - 1.11.2020
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování sterilizačního procesu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21850-1 (856079) - 1.11.2020
Stomatologie - Materiály pro dentální nástroje - Část 1: Nerezová ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7886-2 (856174) - 1.11.2020
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 2: Stříkačky pro použití se stříkačkovými čerpadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - 1.11.2020
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.4.1 (874008) - 1.11.2020
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319403-1-V2.3.1 (874010) - 1.11.2020
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatele důvěryhodné služby - Část 1: Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-2-V1.5.1 (875031) - 1.11.2020
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: DSC třídy A (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-3-V1.3.1 (875031) - 1.11.2020
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: DSC třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-5-V1.3.1 (875031) - 1.11.2020
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy H (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-6-V1.2.1 (875031) - 1.11.2020
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.6.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Obecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-10-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 10: Obecný návrh, PSS1 přes E.1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-11-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 11: Obecný návrh, SIP/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-12-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 12: Individuální volání nezávislé na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISllC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-13-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 13: Skupinové volání nezávislé na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-14-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 14: Služba krátkých dat nezávislá na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-15-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 15: Nezávislá transportní vrstva jako přídavný rys sítě, management mobility (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2177.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-8-V1.4.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 8: Implementace generického formátu řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-9-V1.2.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 9: Nezávislá transportní vrstva, obecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-5-V2.7.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1846.80 Kč

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.7.1 (875042) - 1.11.2020
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Obecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V13.1.1 (875111) - 1.11.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302066-V2.2.1 (875130) - 1.11.2020
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro radarové sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-1-V2.1.1 (878801) - 1.11.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro dohledovou službu A-SMGCS včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V2.1.1 (878801) - 1.11.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro službu na podporu bezpečnosti letišť A-SMGCS (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-3-V2.1.1 (878801) - 1.11.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro využívané kooperativní čidlo včetně jeho rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-7-V2.1.1 (878801) - 1.11.2020
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 7: Specifikace Společenství pro službu směrování A-SMGCS (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15398 (917888) - 1.11.2020
Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny (MMF) - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17206 (918115) - 1.11.2020
Zábavní technika - Stroje pro jevištní a jiné zábavní oblasti - Bezpečnostní požadavky a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 914 (940341) - 1.11.2020
Gymnastické nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1176-7 (940515) - 1.11.2020
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEEE 11073-10201 (980014) - 1.11.2020
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10201: Informační model domény (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.