Nové normy ČSN za říjen 2017

od NORMSERVISČSN ISO 11799 (010169) - 1.10.2017
Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů.
223.00 Kč

ČSN ISO 28640 (010245) - 1.10.2017
Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení.
543.00 Kč

ČSN EN 62550 (010698) - 1.10.2017
Zásobování náhradními díly.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8041-1 (011403) - 1.10.2017
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO/IEC 17021-2 (015257) - 1.10.2017
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14823 (018255) - 1.10.2017
Inteligentní dopravní systémy - Slovník grafických dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14232-1 (038740) - 1.10.2017
Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13523-12 (038761) - 1.10.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-27 (038761) - 1.10.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18276 (055505) - 1.10.2017
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13618 (137194) - 1.10.2017
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy.
338.00 Kč

ČSN EN 378-1 (140647) - 1.10.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.
543.00 Kč

ČSN EN 378-2 (140647) - 1.10.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.
593.00 Kč

ČSN EN 378-3 (140647) - 1.10.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob.
338.00 Kč

ČSN EN 378-4 (140647) - 1.10.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace.
338.00 Kč

ČSN EN 61987-11-ed.2 (180410) - 1.10.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61987-16 (180410) - 1.10.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 16: Seznam vlastností (LOP) pro elektonickou výměnu dat pro zařízení měření hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62264-3-ed.2 (182002) - 1.10.2017
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62453-1-ed.2 (184023) - 1.10.2017
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62453-2-ed.2 (184023) - 1.10.2017
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.10.2025).
1159.00 Kč

ČSN ISO 230-2:2015/Amd.1 (200300) - 1.10.2017
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15236-3 (260398) - 1.10.2017
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12397 (273013) - 1.10.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15153-1+A1 (280121) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla.
223.00 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky.
593.00 Kč

ČSN EN 16186-3 (281551) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek.
768.00 Kč

ČSN EN 16586-1 (287250) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 1: Stupně pro přístup a odchod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16586-2 (287250) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 2: Pomůcky pro nastupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 6059-301 (311712) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 301: Vystavení slunečnímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 6059-302 (311712) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 302: Vystavení vysoké teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 6059-304 (311712) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 304: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3375-011 (311718) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6138 (313750) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro konce tvarovek hydraulického systému o tlaku <= 3000 PSI (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2311 (314850) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra se samomaznou výstelkou - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 63044-1 (332151) - 1.10.2017
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 61400-25-6-ed.2 (333160) - 1.10.2017
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50341-2-5 (333300) - 1.10.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-5: Národní normativní aspekty (NNA) pro Dánsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50341-2-6 (333300) - 1.10.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 55016-1-5-ed.2 (334210) - 1.10.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz.
593.00 Kč

ČSN EN 55016-1-5-ed.2:2017/A1 (334210) - 1.10.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz.
120.00 Kč

ČSN EN 55016-2-3-ed.4 (334210) - 1.10.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením.
768.00 Kč

ČSN EN 55014-1-ed.4 (334214) - 1.10.2017
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise. (Platnost do 12.10.2023).
593.00 Kč

ČSN EN 61970-301-ed.5 (334910) - 1.10.2017
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.7.2023).
2644.80 Kč

ČSN EN 60068-2-69-ed.3 (345791) - 1.10.2017
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly).
543.00 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - 1.10.2017
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um = 36 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) - Zkušební metody a požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60317-67 (347307) - 1.10.2017
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 67: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60317-68 (347307) - 1.10.2017
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 68: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60317-69 (347307) - 1.10.2017
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 69: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyamid-imidem, s vrchní polyesterovou nebo polyesterimidovou vrstvou, třída 220 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60287-1-1+A1 (347420) - 1.10.2017
Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60034-18-42 (350000) - 1.10.2017
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky.
434.00 Kč

ČSN EN 61800-5-2-ed.2 (351720) - 1.10.2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 62196-2-ed.2 (354572) - 1.10.2017
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.11.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 61010-2-011 (356502) - 1.10.2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.11.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 61010-2-101-ed.2 (356502) - 1.10.2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD). (Platnost do 26.9.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 61010-2-202 (356502) - 1.10.2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.12.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 61005-ed.2 (356605) - 1.10.2017
Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN IEC 62047-28 (358775) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 28: Provozní zkouška pro vibracemi buzené elektretové součástky MEMS získávající energii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN IEC 62830-2 (358794) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 2: Sběr termoelektrické energie založený na teplotním výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60747-16-1:2002/A2 (358797) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-3-ed.2 (358799) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-4-ed.2 (358799) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-6-ed.2 (358799) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-9-ed.2 (358799) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60793-1-60 (359213) - 1.10.2017
Optická vlákna - Část 1-60: Měřicí metody a zkušební postupy - Záznějová délka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60793-1-61 (359213) - 1.10.2017
Optická vlákna - Část 1-61: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační přeslech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60793-2-70 (359213) - 1.10.2017
Optická vlákna - Část 2-70: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro vlákna zachovávající polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61202-1-ed.3 (359235) - 1.10.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-2-55 (359251) - 1.10.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-55: Zkoušky - Pevnost namontovaných adaptérů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-4-4-ed.2 (359270) - 1.10.2017
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO 12405-3 (364328) - 1.10.2017
Elektricky poháněná silniční vozidla - Specifikace zkoušek pro lithium-ion trakční bateriové sady - Část 3: Požadavky na provozní bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60623-ed.3 (364350) - 1.10.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62133-1 (364379) - 1.10.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 1: Niklové systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 62133-2 (364379) - 1.10.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy.
434.00 Kč

ČSN EN 61215-1-2 (364631) - 1.10.2017
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61215-1-3 (364631) - 1.10.2017
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61215-1-4 (364631) - 1.10.2017
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2:2008/A11 (364801) - 1.10.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/A12 (364801) - 1.10.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
223.00 Kč

ČSN EN 50849 (368012) - 1.10.2017
Nouzové zvukové systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 62680-3-1 (368691) - 1.10.2017
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 3-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice 3.1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
3693.60 Kč

ČSN EN 62943 (368694) - 1.10.2017
Systém viditelného majáku pro multimediální aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62949 (369061) - 1.10.2017
Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4:2017/Amd.1 (369860) - 1.10.2017
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4:2017/Amd.2 (369860) - 1.10.2017
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14532 (385500) - 1.10.2017
Zemní plyn - Slovník.
434.00 Kč

ČSN EN 10027-1 (420011) - 1.10.2017
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli.
434.00 Kč

ČSN EN 10222-1 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10222-2 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10222-3 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10222-4 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10222-5 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.10.2017
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10205 (420916) - 1.10.2017
Za studena tvářené výrobky z pocínovaných plechů - Černý nepocínovaný plech.
338.00 Kč

ČSN EN 1559-5 (421480) - 1.10.2017
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hořčíku.
186.00 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - 1.10.2017
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti.
350.00 Kč

ČSN ISO 3767-1 (470050) - 1.10.2017
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky.
593.00 Kč

ČSN ISO 3767-2 (470050) - 1.10.2017
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12460-4 (490163) - 1.10.2017
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 4: Exsikátorová metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12460-5 (490163) - 1.10.2017
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 5: Extrakční postup zvaný "perforátová metoda".
223.00 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - 1.10.2017
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - 1.10.2017
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15216-1 (560087) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifická pravidla pro různé výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6320 (588779) - 1.10.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20028-1 (644101) - 1.10.2017
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20028-2 (644101) - 1.10.2017
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16900 (656585) - 1.10.2017
Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - 1.10.2017
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 29621 (681560) - 1.10.2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-11 (721004) - 1.10.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 490+A1 (723240) - 1.10.2017
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16783 (727250) - 1.10.2017
Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13653 (727673) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14691 (727674) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14692 (727675) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14694 (727676) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14223 (727677) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14693 (727679) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12006-3 (730101) - 1.10.2017
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1364-1 (730853) - 1.10.2017
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny.
434.00 Kč

ČSN EN 1364-5 (730853) - 1.10.2017
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - 1.10.2017
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy.
338.00 Kč

ČSN EN 1366-1 (730857) - 1.10.2017
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí.
434.00 Kč

ČSN EN 13108-6-ed.2 (736140) - 1.10.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt.
338.00 Kč

ČSN EN 13108-7-ed.2 (736140) - 1.10.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní.
350.00 Kč

ČSN EN 12697-25 (736160) - 1.10.2017
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14187-2 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14187-3 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14187-4 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14187-6 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14187-8 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13803 (736350) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16771 (736364) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic.
350.00 Kč

ČSN EN 13146-10 (736375) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením.
186.00 Kč

ČSN EN 1793-1 (737060) - 1.10.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNV 750230 (750230) - 1.10.2017
Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody.
180.00 Kč

ČSN EN 16870 (757727) - 1.10.2017
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 24803 (761303) - 1.10.2017
Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního potápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11121 (761305) - 1.10.2017
Rekreační potápění - Požadavky na úvodní programy přístrojového potápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 18587 (761503) - 1.10.2017
Překladatelské služby - Redigování výstupů strojového překladu - Požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 16844 (763104) - 1.10.2017
Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření.
434.00 Kč

ČSN EN 13253 (806153) - 1.10.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů).
350.00 Kč

ČSN EN 13254 (806154) - 1.10.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází.
434.00 Kč

ČSN EN 13255 (806155) - 1.10.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů.
434.00 Kč

ČSN EN 207 (832451) - 1.10.2017
Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16689 (832804) - 1.10.2017
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19353 (833251) - 1.10.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11272 (836611) - 1.10.2017
Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-1 (847111) - 1.10.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-4 (847111) - 1.10.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11138-5 (847111) - 1.10.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16955 (910218) - 1.10.2017
Nábytkové kování - Kuželovité tlakové trubky pro samonosné plynové pružiny pro výškové nastavení sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 581-1 (913010) - 1.10.2017
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16927 (940927) - 1.10.2017
Minibazény - Specifické požadavky včetně bezpečnostních požadavků a zkušebních metod pro minibazény (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 958 (942008) - 1.10.2017
Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16716 (942021) - 1.10.2017
Horolezecká výstroj - Lavinové airbagové systémy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16572 (961522) - 1.10.2017
Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - 1.10.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.