Nové normy ČSN za říjen 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 11799 (010169) - 1.10.2017
Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů.
202.40 Kč

ČSN ISO 28640 (010245) - 1.10.2017
Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení.
493.90 Kč

ČSN EN 62550 (010698) - 1.10.2017
Zásobování náhradními díly.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8041-1 (011403) - 1.10.2017
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ISO/IEC 17021-2 (015257) - 1.10.2017
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14823 (018255) - 1.10.2017
Inteligentní dopravní systémy - Slovník grafických dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14232-1 (038740) - 1.10.2017
Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13523-12 (038761) - 1.10.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-27 (038761) - 1.10.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18276 (055505) - 1.10.2017
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13618 (137194) - 1.10.2017
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy.
306.90 Kč

ČSN EN 378-1 (140647) - 1.10.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.
493.90 Kč

ČSN EN 378-2 (140647) - 1.10.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace.
539.00 Kč

ČSN EN 378-3 (140647) - 1.10.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob.
306.90 Kč

ČSN EN 378-4 (140647) - 1.10.2017
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace.
306.90 Kč

ČSN EN 61987-11-ed.2 (180410) - 1.10.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61987-16 (180410) - 1.10.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 16: Seznam vlastností (LOP) pro elektonickou výměnu dat pro zařízení měření hustoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62264-3-ed.2 (182002) - 1.10.2017
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 3: Modely činnosti managementu výrobních provozů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62453-1-ed.2 (184023) - 1.10.2017
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62453-2-ed.2 (184023) - 1.10.2017
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN ISO 230-2:2015/Amd.1 (200300) - 1.10.2017
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Určení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15236-3 (260398) - 1.10.2017
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12397 (273013) - 1.10.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15153-1+A1 (280121) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla.
202.40 Kč

ČSN EN 15551 (280127) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky.
539.00 Kč

ČSN EN 16186-3 (281551) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek.
698.50 Kč

ČSN EN 16586-1 (287250) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 1: Stupně pro přístup a odchod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16586-2 (287250) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Část 2: Pomůcky pro nastupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 6059-301 (311712) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 301: Vystavení slunečnímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 6059-302 (311712) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 302: Vystavení vysoké teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 6059-304 (311712) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 304: Hořlavost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3375-011 (311718) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 011: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - Lehké - Typ KL - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6138 (313750) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro konce tvarovek hydraulického systému o tlaku <= 3000 PSI (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2311 (314850) - 1.10.2017
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra se samomaznou výstelkou - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 63044-1 (332151) - 1.10.2017
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 61400-25-6-ed.2 (333160) - 1.10.2017
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50341-2-5 (333300) - 1.10.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-5: Národní normativní aspekty (NNA) pro Dánsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50341-2-6 (333300) - 1.10.2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 55016-1-5-ed.2 (334210) - 1.10.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz.
539.00 Kč

ČSN EN 55016-1-5-ed.2:2017/A1 (334210) - 1.10.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz.
108.90 Kč

ČSN EN 55016-2-3-ed.4 (334210) - 1.10.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením.
698.50 Kč

ČSN EN 55014-1-ed.4 (334214) - 1.10.2017
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise. (Platnost do 12.10.2023).
539.00 Kč

ČSN EN 61970-301-ed.5 (334910) - 1.10.2017
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.7.2023).
2644.80 Kč

ČSN EN 60068-2-69-ed.3 (345791) - 1.10.2017
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly).
493.90 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - 1.10.2017
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um = 36 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) - Zkušební metody a požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60317-67 (347307) - 1.10.2017
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 67: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-68 (347307) - 1.10.2017
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 68: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-69 (347307) - 1.10.2017
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 69: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyamid-imidem, s vrchní polyesterovou nebo polyesterimidovou vrstvou, třída 220 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60287-1-1+A1 (347420) - 1.10.2017
Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60034-18-42 (350000) - 1.10.2017
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky.
394.90 Kč

ČSN EN 61800-5-2-ed.2 (351720) - 1.10.2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 62196-2-ed.2 (354572) - 1.10.2017
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61010-2-011 (356502) - 1.10.2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 61010-2-101-ed.2 (356502) - 1.10.2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD).
306.90 Kč

ČSN EN 61010-2-202 (356502) - 1.10.2017
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.12.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 61005-ed.2 (356605) - 1.10.2017
Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN IEC 62047-28 (358775) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 28: Provozní zkouška pro vibracemi buzené elektretové součástky MEMS získávající energii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN IEC 62830-2 (358794) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Polovodičové součástky pro sběr a generování energie - Část 2: Sběr termoelektrické energie založený na teplotním výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60747-16-1:2002/A2 (358797) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-3-ed.2 (358799) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-4-ed.2 (358799) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-6-ed.2 (358799) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-9-ed.2 (358799) - 1.10.2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60793-1-60 (359213) - 1.10.2017
Optická vlákna - Část 1-60: Měřicí metody a zkušební postupy - Záznějová délka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60793-1-61 (359213) - 1.10.2017
Optická vlákna - Část 1-61: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační přeslech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60793-2-70 (359213) - 1.10.2017
Optická vlákna - Část 2-70: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro vlákna zachovávající polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61202-1-ed.3 (359235) - 1.10.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-2-55 (359251) - 1.10.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-55: Zkoušky - Pevnost namontovaných adaptérů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61280-4-4-ed.2 (359270) - 1.10.2017
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO 12405-3 (364328) - 1.10.2017
Elektricky poháněná silniční vozidla - Specifikace zkoušek pro lithium-ion trakční bateriové sady - Část 3: Požadavky na provozní bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60623-ed.3 (364350) - 1.10.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62133-1 (364379) - 1.10.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 1: Niklové systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 62133-2 (364379) - 1.10.2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené pro použití v přenosných aplikacích - Část 2: Lithiové systémy.
394.90 Kč

ČSN EN 61215-1-2 (364631) - 1.10.2017
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61215-1-3 (364631) - 1.10.2017
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61215-1-4 (364631) - 1.10.2017
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-1-3-ed.2:2008/A11 (364801) - 1.10.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3:2011/A12 (364801) - 1.10.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
202.40 Kč

ČSN EN 50849 (368012) - 1.10.2017
Nouzové zvukové systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 62680-3-1 (368691) - 1.10.2017
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 3-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice 3.1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
3693.60 Kč

ČSN EN 62943 (368694) - 1.10.2017
Systém viditelného majáku pro multimediální aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62949 (369061) - 1.10.2017
Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4:2017/Amd.1 (369860) - 1.10.2017
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4:2017/Amd.2 (369860) - 1.10.2017
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14532 (385500) - 1.10.2017
Zemní plyn - Slovník.
394.90 Kč

ČSN EN 10027-1 (420011) - 1.10.2017
Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli.
394.90 Kč

ČSN EN 10222-1 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10222-2 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10222-3 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10222-4 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10222-5 (420290) - 1.10.2017
Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.10.2017
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10205 (420916) - 1.10.2017
Za studena tvářené výrobky z pocínovaných plechů - Černý nepocínovaný plech.
306.90 Kč

ČSN EN 1559-5 (421480) - 1.10.2017
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hořčíku.
169.40 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - 1.10.2017
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti.
317.90 Kč

ČSN ISO 3767-1 (470050) - 1.10.2017
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky.
539.00 Kč

ČSN ISO 3767-2 (470050) - 1.10.2017
Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12460-4 (490163) - 1.10.2017
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 4: Exsikátorová metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12460-5 (490163) - 1.10.2017
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 5: Extrakční postup zvaný "perforátová metoda".
202.40 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - 1.10.2017
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - 1.10.2017
Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15216-1 (560087) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - 1.10.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifická pravidla pro různé výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6320 (588779) - 1.10.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20028-1 (644101) - 1.10.2017
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20028-2 (644101) - 1.10.2017
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16900 (656585) - 1.10.2017
Biooleje z rychlé pyrolýzy pro průmyslové kotle - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16773-4 (673006) - 1.10.2017
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 29621 (681560) - 1.10.2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-11 (721004) - 1.10.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 490+A1 (723240) - 1.10.2017
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16783 (727250) - 1.10.2017
Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13653 (727673) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14691 (727674) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14692 (727675) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14694 (727676) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14223 (727677) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14693 (727679) - 1.10.2017
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12006-3 (730101) - 1.10.2017
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1364-1 (730853) - 1.10.2017
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny.
394.90 Kč

ČSN EN 1364-5 (730853) - 1.10.2017
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - 1.10.2017
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy.
306.90 Kč

ČSN EN 1366-1 (730857) - 1.10.2017
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí.
394.90 Kč

ČSN EN 13108-6-ed.2 (736140) - 1.10.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt.
306.90 Kč

ČSN EN 13108-7-ed.2 (736140) - 1.10.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní.
317.90 Kč

ČSN EN 12697-25 (736160) - 1.10.2017
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14187-2 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14187-3 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14187-4 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14187-6 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14187-8 (736183) - 1.10.2017
Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13803 (736350) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16771 (736364) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Infrastruktura - Aluminotermické svařování žlábkových kolejnic.
317.90 Kč

ČSN EN 13146-10 (736375) - 1.10.2017
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 10: Zkouška odporu proti vytažení zkušebním zatížením.
169.40 Kč

ČSN EN 1793-1 (737060) - 1.10.2017
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

TNV 750230 (750230) - 1.10.2017
Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody.
180.00 Kč

ČSN EN 16870 (757727) - 1.10.2017
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 24803 (761303) - 1.10.2017
Rekreační potápění - Požadavky na poskytovatele služeb rekreačního potápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11121 (761305) - 1.10.2017
Rekreační potápění - Požadavky na úvodní programy přístrojového potápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 18587 (761503) - 1.10.2017
Překladatelské služby - Redigování výstupů strojového překladu - Požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 16844 (763104) - 1.10.2017
Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření.
394.90 Kč

ČSN EN 13253 (806153) - 1.10.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů).
317.90 Kč

ČSN EN 13254 (806154) - 1.10.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází.
394.90 Kč

ČSN EN 13255 (806155) - 1.10.2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů.
394.90 Kč

ČSN EN 207 (832451) - 1.10.2017
Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému zařízení (ochranné brýle proti laseru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16689 (832804) - 1.10.2017
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19353 (833251) - 1.10.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11272 (836611) - 1.10.2017
Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11138-1 (847111) - 1.10.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11138-4 (847111) - 1.10.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11138-5 (847111) - 1.10.2017
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16955 (910218) - 1.10.2017
Nábytkové kování - Kuželovité tlakové trubky pro samonosné plynové pružiny pro výškové nastavení sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 581-1 (913010) - 1.10.2017
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16927 (940927) - 1.10.2017
Minibazény - Specifické požadavky včetně bezpečnostních požadavků a zkušebních metod pro minibazény (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 958 (942008) - 1.10.2017
Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16716 (942021) - 1.10.2017
Horolezecká výstroj - Lavinové airbagové systémy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16572 (961522) - 1.10.2017
Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-10417 (980014) - 1.10.2017
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10417: Specializovaná zařízení - Měřič krevní glukózy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)