Nové normy ČSN za červenec 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2010 v 09:00


ČSN EN 60300-3-15 (010690) - 1.7.2010
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů.
493.90 Kč

ČSN ISO 10816-2 (011412) - 1.7.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních základech se jmenovitými provozními otáčkami 1500 1/min, 1800 1/min, 3000 1/min a 3600 1/min.
202.40 Kč

ČSN ISO 10816-4 (011412) - 1.7.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách.
202.40 Kč

ČSN ISO 20906 (011691) - 1.7.2010
Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť.
317.90 Kč

ČSN ISO 5408 (014001) - 1.7.2010
Závity - Slovník.
317.90 Kč

ČSN EN 1330-4 (015005) - 1.7.2010
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - 1.7.2010
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14713-1 (038261) - 1.7.2010
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14713-2 (038261) - 1.7.2010
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14713-3 (038261) - 1.7.2010
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13523-1 (038761) - 1.7.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 1708-1 (050026) - 1.7.2010
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 18592 (051109) - 1.7.2010
Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků.
394.90 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 15316-2-3 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění.
394.90 Kč

ČSN EN 15316-3-1 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody).
202.40 Kč

ČSN EN 15316-3-2 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody.
317.90 Kč

ČSN EN 15316-3-3 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava.
306.90 Kč

ČSN EN 15270 (061231) - 1.7.2010
Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení.
394.90 Kč

ČSN EN 1020 (061911) - 1.7.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
859.10 Kč

ČSN EN 621 (061912) - 1.7.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k výtápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
698.50 Kč

ČSN EN 778 (061913) - 1.7.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW.
698.50 Kč

ČSN EN 1319 (061915) - 1.7.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW.
859.10 Kč

ČSN EN 267-ed.2 (075857) - 1.7.2010
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením.
539.00 Kč

ČSN EN 12819 (078410) - 1.7.2010
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3.
317.90 Kč

ČSN EN 13779 (127007) - 1.7.2010
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy.
515.90 Kč

ČSN EN 12599 (127031) - 1.7.2010
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 1515-4 (131501) - 1.7.2010
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES.
202.40 Kč

ČSN EN 1349 (134511) - 1.7.2010
Regulační armatury pro průmyslové procesy.
202.40 Kč

ČSN ISO 26906 (259360) - 1.7.2010
Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13001-3-5 (270105) - 1.7.2010
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků.
539.00 Kč

ČSN EN 13000 (270570) - 1.7.2010
Jeřáby - Mobilní jeřáby.
698.50 Kč

ČSN ISO 10263-1 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 1: Termíny a definice.
169.40 Kč

ČSN ISO 10263-2 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 2: Metoda zkoušení vzduchového filtru.
202.40 Kč

ČSN ISO 10263-3 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 3: Metoda zkoušení přetlakového systému.
108.90 Kč

ČSN ISO 10263-4 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 4: Metoda zkoušení vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) a výkonnost.
202.40 Kč

ČSN ISO 10263-5 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 5: Metoda zkoušení systému odmrazování čelního skla.
202.40 Kč

ČSN ISO 10263-6 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 6: Stanovení účinku solárního ohřívání.
108.90 Kč

ČSN EN 13035-4+A1 (278809) - 1.7.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly.
306.90 Kč

ČSN EN 13035-5+A1 (278809) - 1.7.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání.
317.90 Kč

ČSN EN 13035-6+A1 (278809) - 1.7.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro vylamování.
202.40 Kč

ČSN EN 14033-3 (281005) - 1.7.2010
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 2756 (311844) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2240-011 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 011: Žárovka, klasifikace 85 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2240-012 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 012: Žárovka, klasifikace 95 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-013 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 013: Žárovka, klasifikace 301 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-014 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 014: Žárovka, klasifikace 303 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-015 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 015: Žárovka, klasifikace 304 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-016 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 016: Žárovka, klasifikace 305 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-017 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 017: Žárovka, klasifikace 306 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-018 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 018: Žárovka, klasifikace 307 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-019 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 019: Žárovka, klasifikace 308 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-020 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 020: Žárovka, klasifikace 311 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4129:2009/Oprava1 (313128) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 4130:2009/Oprava1 (313129) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 4131:2009/Oprava1 (313130) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 4125 (313595) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s kuželovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15869-1 (326360) - 1.7.2010
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - 1.7.2010
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - 1.7.2010
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 3: Přípojky na plavidle, požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62267 (333532) - 1.7.2010
Drážní zařízení - Automatizovaná městská doprava s vyhrazenou vodicí dráhou (AUGT) - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 61968-9 (334900) - 1.7.2010
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení elektroměrů. (Platnost do 20.11.2016).
1413.60 Kč

ČSN EN 50215-ed.2 (341565) - 1.7.2010
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu.
493.90 Kč

ČSN EN 60216-5-ed.2:2009/Oprava1 (346416) - 1.7.2010
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60332-3-10 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení. (Platnost do 17.8.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 60332-3-21 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R. (Platnost do 17.8.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60332-3-22 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A. (Platnost do 17.8.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60332-3-23 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B. (Platnost do 17.8.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60332-3-24 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C. (Platnost do 17.8.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60332-3-25 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D. (Platnost do 17.8.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60851-2-ed.2 (347308) - 1.7.2010
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů.
169.40 Kč

ČSN EN 60034-22-ed.2 (350000) - 1.7.2010
Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory.
306.90 Kč

ČSN EN 62423 (354183) - 1.7.2010
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu B (RCCB typu B a RCBO typu B). (Platnost do 19.6.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 60320-2-4:2006/A1 (354508) - 1.7.2010
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů.
202.40 Kč

ČSN EN 60282-1-ed.3 (354720) - 1.7.2010
Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud. (Platnost do 19.5.2023).
539.00 Kč

ČSN EN 60644-ed.2 (354722) - 1.7.2010
Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody.
202.40 Kč

ČSN EN 60191-6-ed.2 (358791) - 1.7.2010
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62433-2 (358795) - 1.7.2010
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM CE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.3.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 60794-2-20-ed.2 (359223) - 1.7.2010
Optické kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.12.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 62150-4 (359277) - 1.7.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 4: Relativní intenzitní šum s použitím optického detekčního systému v časové oblasti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61547-ed.2:2010/Oprava1 (360090) - 1.7.2010
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 61547-ed.2:2010/Oprava2 (360090) - 1.7.2010
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-29-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.7.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.4 (361045) - 1.7.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-97-ed.2:2007/A2 (361045) - 1.7.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
108.90 Kč

ČSN EN 60745-2-4-ed.2 (361551) - 1.7.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové. (Platnost do 5.5.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 62106-ed.2 (367050) - 1.7.2010
Specifikace rádiového datového systému (RDS) pro VHF/FM rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.5.2018).
1053.80 Kč

ČSN EN 62110 (367923) - 1.7.2010
Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60645-6 (368811) - 1.7.2010
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí.
202.40 Kč

ČSN EN 60645-7 (368811) - 1.7.2010
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 7: Přístroje pro měření odpovědí mozkového kmene na sluchové podněty.
169.40 Kč

ČSN EN 62275 (370510) - 1.7.2010
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace. (Platnost do 19.1.2018).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15989 (389300) - 1.7.2010
Požární automobily a technické prostředky - Značky pro ovládače a ostatní indikační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.7.2010
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena.
306.90 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - 1.7.2010
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena.
306.90 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - 1.7.2010
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena.
306.90 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - 1.7.2010
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 26203-1 (420352) - 1.7.2010
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3907 (420883) - 1.7.2010
Tvrdokovy - Stanovení obsahu celkového uhlíku - Gravimetrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3908 (420884) - 1.7.2010
Tvrdokovy - Stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku - Gravimetrická metoda.
108.90 Kč

ČSN ISO 6540:1993/Z1 (461016) - 1.7.2010
Kukuřice - Stanovení obsahu vody (v mletých zrnech a v celých zrnech).
26.40 Kč

ČSN ISO 2171:2008/Z1 (461019) - 1.7.2010
Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním.
26.40 Kč

ČSN EN 709+A4 (470619) - 1.7.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9261 (474053) - 1.7.2010
Zemědělské zavlažovací zařízení - Emitory a potrubí emitorů - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13684+A3 (479011) - 1.7.2010
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost.
493.90 Kč

ČSN EN 13023+A1 (507030) - 1.7.2010
Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
493.90 Kč

ČSN EN 13288+A1 (512510) - 1.7.2010
Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13591+A1 (512540) - 1.7.2010
Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13390+A1 (512560) - 1.7.2010
Potravinářské stroje - Stroje na výrobu koláčů a dortů - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13389+A1 (514041) - 1.7.2010
Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15829 (560683) - 1.7.2010
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v rozinkách, sultánkách, směsi sušeného ovoce a sušených fících - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15835 (560684) - 1.7.2010
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v potravinách z obilovin pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

56.10 Kč

ČSN EN ISO 17678 (570516) - 1.7.2010
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7540 (580185) - 1.7.2010
Mletá paprika (Capsicum annuum L.) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1452-1 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1452-2 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1452-3 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 1452-4 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému.
202.40 Kč

ČSN EN 13245-2:2009/Oprava1 (643212) - 1.7.2010
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů.
26.40 Kč

ČSN EN 14636-2 (646426) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 2: Vstupní a revizní šachty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 15475 (654863) - 1.7.2010
Hnojiva - Stanovení amonného dusíku.
202.40 Kč

ČSN EN 15476 (654864) - 1.7.2010
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy.
202.40 Kč

ČSN EN 590+A1 (656506) - 1.7.2010
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2871-1 (681163) - 1.7.2010
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 1: Kationaktivní látky s vysokou molekulovou hmotností (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2871-2 (681163) - 1.7.2010
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 2: Kationaktivní látky s nízkou molekulovou hmotností (od 200 do 500) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15743 (722120) - 1.7.2010
Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody. (Platnost do 31.1.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 15191 (723415) - 1.7.2010
Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu.
202.40 Kč

ČSN EN 14353+A1 (723618) - 1.7.2010
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Z2 (730036) - 1.7.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
56.10 Kč

ČSN 730037:1990/Z1 (730037) - 1.7.2010
Zemní tlak na stavební konstrukce.
26.40 Kč

ČSN EN 15129 (730041) - 1.7.2010
Antiseizmické konstrukční úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - 1.7.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Oprava1 (731401) - 1.7.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
202.40 Kč

ČSN EN 14250 (732814) - 1.7.2010
Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.
317.90 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - 1.7.2010
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
306.90 Kč

ČSN 736266:1996/Z1 (736266) - 1.7.2010
Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13803-2+A1 (736350) - 1.7.2010
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy koleje s náhlou změnou křivosti.
394.90 Kč

ČSN EN 534+A1 (747708) - 1.7.2010
Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN ISO 6107-1 (750175) - 1.7.2010
Jakost vod - Slovník - Část 1.
306.90 Kč

ČSN EN 15843 (757725) - 1.7.2010
Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17234-1 (793887) - 1.7.2010
Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13457+A1 (798006) - 1.7.2010
Stroje na výrobu obuvi, zboží z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a vysoušení lepidla - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 2062 (800700) - 1.7.2010
Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu pomocí přístroje s konstantní rychlostí prodloužení (CRE).
202.40 Kč

ČSN EN 166:2002/Oprava1 (832401) - 1.7.2010
Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení.
26.40 Kč

ČSN EN 207 (832451) - 1.7.2010
Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému záření (ochranné brýle proti laseru). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 208 (832452) - 1.7.2010
Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky k ochraně očí pro seřizovací práce na laserech a laserových soustavách (ochranné brýle pro seřizování laserů). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11161:2007/A1 (833210) - 1.7.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 1076 (833633) - 1.7.2010
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7885 (856181) - 1.7.2010
Stomatologie - Sterilní jehly pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302544-1-V1.1.2 (874606) - 1.7.2010
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2500 MHz až 2690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.6.2 (875005) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.7.1 (875026) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300373-2-V1.2.1 (875029) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300373-3-V1.2.1 (875029) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE - Zařízení s integrovaným nebo přidruženým zařízením pro digitální selektivní volání (DSC) třídy E. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.3.2 (875095) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302561-V1.2.1 (875142) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302435-1-V1.3.1 (875143) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302435-2-V1.3.1 (875143) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.10.1 (879012) - 1.7.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 15338+A1 (910216) - 1.7.2010
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15719 (914119) - 1.7.2010
Sanitární potřeby - Koupací vany z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 15720 (914120) - 1.7.2010
Sanitární potřeby - Vany pro sprchové kouty z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 15649-4 (940930) - 1.7.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 15649-5 (940930) - 1.7.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 15649-6 (940930) - 1.7.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 15649-7 (940930) - 1.7.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 19138 (979857) - 1.7.2010
Geografická informace - Míry kvality dat.
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)