Nové normy ČSN za červenec 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2010 v 09:00


ČSN EN 60300-3-15 (010690) - 1.7.2010
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů.
543.00 Kč

ČSN ISO 10816-2 (011412) - 1.7.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních základech se jmenovitými provozními otáčkami 1500 1/min, 1800 1/min, 3000 1/min a 3600 1/min.
223.00 Kč

ČSN ISO 10816-4 (011412) - 1.7.2010
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách.
223.00 Kč

ČSN ISO 20906 (011691) - 1.7.2010
Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť.
350.00 Kč

ČSN ISO 5408 (014001) - 1.7.2010
Závity - Slovník.
350.00 Kč

ČSN EN 1330-4 (015005) - 1.7.2010
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - 1.7.2010
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14713-1 (038261) - 1.7.2010
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14713-2 (038261) - 1.7.2010
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 2: Žárové zinkování ponorem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14713-3 (038261) - 1.7.2010
Zinkové povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi - Část 3: Sherardování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13523-1 (038761) - 1.7.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 1708-1 (050026) - 1.7.2010
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 18592 (051109) - 1.7.2010
Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků.
434.00 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 15316-2-3 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění.
434.00 Kč

ČSN EN 15316-3-1 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody).
223.00 Kč

ČSN EN 15316-3-2 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody.
350.00 Kč

ČSN EN 15316-3-3 (060401) - 1.7.2010
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava.
338.00 Kč

ČSN EN 15270 (061231) - 1.7.2010
Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení.
434.00 Kč

ČSN EN 1020 (061911) - 1.7.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
945.00 Kč

ČSN EN 621 (061912) - 1.7.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k výtápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
768.00 Kč

ČSN EN 778 (061913) - 1.7.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW.
768.00 Kč

ČSN EN 1319 (061915) - 1.7.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW.
945.00 Kč

ČSN EN 267-ed.2 (075857) - 1.7.2010
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením.
593.00 Kč

ČSN EN 12819 (078410) - 1.7.2010
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3.
350.00 Kč

ČSN EN 13779 (127007) - 1.7.2010
Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy.
567.00 Kč

ČSN EN 12599 (127031) - 1.7.2010
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 1515-4 (131501) - 1.7.2010
Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES.
223.00 Kč

ČSN EN 1349 (134511) - 1.7.2010
Regulační armatury pro průmyslové procesy.
223.00 Kč

ČSN ISO 26906 (259360) - 1.7.2010
Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13001-3-5 (270105) - 1.7.2010
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků.
593.00 Kč

ČSN EN 13000 (270570) - 1.7.2010
Jeřáby - Mobilní jeřáby.
768.00 Kč

ČSN ISO 10263-1 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 1: Termíny a definice.
186.00 Kč

ČSN ISO 10263-2 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 2: Metoda zkoušení vzduchového filtru.
223.00 Kč

ČSN ISO 10263-3 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 3: Metoda zkoušení přetlakového systému.
120.00 Kč

ČSN ISO 10263-4 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 4: Metoda zkoušení vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) a výkonnost.
223.00 Kč

ČSN ISO 10263-5 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 5: Metoda zkoušení systému odmrazování čelního skla.
223.00 Kč

ČSN ISO 10263-6 (277963) - 1.7.2010
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 6: Stanovení účinku solárního ohřívání.
120.00 Kč

ČSN EN 13035-4+A1 (278809) - 1.7.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly.
338.00 Kč

ČSN EN 13035-5+A1 (278809) - 1.7.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání.
350.00 Kč

ČSN EN 13035-6+A1 (278809) - 1.7.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro vylamování.
223.00 Kč

ČSN EN 14033-3 (281005) - 1.7.2010
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 2756 (311844) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2240-011 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 011: Žárovka, klasifikace 85 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2240-012 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 012: Žárovka, klasifikace 95 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-013 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 013: Žárovka, klasifikace 301 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-014 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 014: Žárovka, klasifikace 303 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-015 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 015: Žárovka, klasifikace 304 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-016 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 016: Žárovka, klasifikace 305 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-017 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 017: Žárovka, klasifikace 306 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-018 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 018: Žárovka, klasifikace 307 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-019 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 019: Žárovka, klasifikace 308 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-020 (311845) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 020: Žárovka, klasifikace 311 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4129:2009/Oprava1 (313128) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 4130:2009/Oprava1 (313129) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 4131:2009/Oprava1 (313130) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 4125 (313595) - 1.7.2010
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s kuželovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15869-1 (326360) - 1.7.2010
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - 1.7.2010
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - 1.7.2010
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 3: Přípojky na plavidle, požadavky na bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62267 (333532) - 1.7.2010
Drážní zařízení - Automatizovaná městská doprava s vyhrazenou vodicí dráhou (AUGT) - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 61968-9 (334900) - 1.7.2010
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení elektroměrů. (Platnost do 20.11.2016).
1377.00 Kč

ČSN EN 50215-ed.2 (341565) - 1.7.2010
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu. (Platnost do 29.11.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 60216-5-ed.2:2009/Oprava1 (346416) - 1.7.2010
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60332-3-10 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení. (Platnost do 17.8.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 60332-3-21 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R. (Platnost do 17.8.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60332-3-22 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A. (Platnost do 17.8.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60332-3-23 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B. (Platnost do 17.8.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60332-3-24 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C. (Platnost do 17.8.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60332-3-25 (347107) - 1.7.2010
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D. (Platnost do 17.8.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60851-2-ed.2 (347308) - 1.7.2010
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení rozměrů.
186.00 Kč

ČSN EN 60034-22-ed.2 (350000) - 1.7.2010
Točivé elektrické stroje - Část 22: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory.
338.00 Kč

ČSN EN 62423 (354183) - 1.7.2010
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu B (RCCB typu B a RCBO typu B). (Platnost do 19.6.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 60282-1-ed.3 (354720) - 1.7.2010
Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud. (Platnost do 19.5.2023).
593.00 Kč

ČSN EN 60644-ed.2 (354722) - 1.7.2010
Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody.
223.00 Kč

ČSN EN 60191-6-ed.2 (358791) - 1.7.2010
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62433-2 (358795) - 1.7.2010
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM CE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.3.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 60794-2-20-ed.2 (359223) - 1.7.2010
Optické kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.12.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 62150-4 (359277) - 1.7.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 4: Relativní intenzitní šum s použitím optického detekčního systému v časové oblasti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61547-ed.2:2010/Oprava1 (360090) - 1.7.2010
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti.
29.00 Kč

ČSN EN 61547-ed.2:2010/Oprava2 (360090) - 1.7.2010
Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-29-ed.2:2004/A2 (361045) - 1.7.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.4 (361045) - 1.7.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-97-ed.2:2007/A2 (361045) - 1.7.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 60745-2-4-ed.2 (361551) - 1.7.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové. (Platnost do 5.5.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 62106-ed.2 (367050) - 1.7.2010
Specifikace rádiového datového systému (RDS) pro VHF/FM rozhlasové vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 MHz až 108,0 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.5.2018).
1159.00 Kč

ČSN EN 62110 (367923) - 1.7.2010
Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60645-6 (368811) - 1.7.2010
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí. (Platnost do 14.4.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 60645-7 (368811) - 1.7.2010
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 7: Přístroje pro měření odpovědí mozkového kmene na sluchové podněty.
186.00 Kč

ČSN EN 62275 (370510) - 1.7.2010
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace. (Platnost do 19.1.2018).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15989 (389300) - 1.7.2010
Požární automobily a technické prostředky - Značky pro ovládače a ostatní indikační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.7.2010
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena.
338.00 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - 1.7.2010
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena.
338.00 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - 1.7.2010
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena.
338.00 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - 1.7.2010
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 26203-1 (420352) - 1.7.2010
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3907 (420883) - 1.7.2010
Tvrdokovy - Stanovení obsahu celkového uhlíku - Gravimetrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3908 (420884) - 1.7.2010
Tvrdokovy - Stanovení obsahu nerozpustného (volného) uhlíku - Gravimetrická metoda.
120.00 Kč

ČSN EN 709+A4 (470619) - 1.7.2010
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9261 (474053) - 1.7.2010
Zemědělské zavlažovací zařízení - Emitory a potrubí emitorů - Specifikace a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13684+A3 (479011) - 1.7.2010
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost.
543.00 Kč

ČSN EN 13023+A1 (507030) - 1.7.2010
Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
543.00 Kč

ČSN EN 13288+A1 (512510) - 1.7.2010
Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13591+A1 (512540) - 1.7.2010
Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13390+A1 (512560) - 1.7.2010
Potravinářské stroje - Stroje na výrobu koláčů a dortů - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13389+A1 (514041) - 1.7.2010
Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15829 (560683) - 1.7.2010
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v rozinkách, sultánkách, směsi sušeného ovoce a sušených fících - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15835 (560684) - 1.7.2010
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v potravinách z obilovin pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

62.00 Kč

ČSN EN ISO 17678 (570516) - 1.7.2010
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7540 (580185) - 1.7.2010
Mletá paprika (Capsicum annuum L.) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1452-1 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1452-2 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1452-3 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 1452-4 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

ČSN EN 13245-2:2009/Oprava1 (643212) - 1.7.2010
Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 2: Profily z PVC-U a profily z PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů.
29.00 Kč

ČSN EN 14636-2 (646426) - 1.7.2010
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 2: Vstupní a revizní šachty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 15475 (654863) - 1.7.2010
Hnojiva - Stanovení amonného dusíku.
223.00 Kč

ČSN EN 15476 (654864) - 1.7.2010
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy.
223.00 Kč

ČSN EN 590+A1 (656506) - 1.7.2010
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2871-1 (681163) - 1.7.2010
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 1: Kationaktivní látky s vysokou molekulovou hmotností (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2871-2 (681163) - 1.7.2010
Povrchově aktivní látky - Detergenty - Stanovení kationaktivní látky - Část 2: Kationaktivní látky s nízkou molekulovou hmotností (od 200 do 500) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15743 (722120) - 1.7.2010
Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody. (Platnost do 31.1.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 15191 (723415) - 1.7.2010
Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu.
223.00 Kč

ČSN EN 14353+A1 (723618) - 1.7.2010
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 1998-1:2006/Z2 (730036) - 1.7.2010
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
62.00 Kč

ČSN 730037:1990/Z1 (730037) - 1.7.2010
Zemní tlak na stavební konstrukce.
29.00 Kč

ČSN EN 15129 (730041) - 1.7.2010
Antiseizmické konstrukční úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - 1.7.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/Oprava1 (731401) - 1.7.2010
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků.
223.00 Kč

ČSN EN 14250 (732814) - 1.7.2010
Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.
350.00 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - 1.7.2010
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
338.00 Kč

ČSN 736266:1996/Z1 (736266) - 1.7.2010
Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13803-2+A1 (736350) - 1.7.2010
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy koleje s náhlou změnou křivosti.
434.00 Kč

ČSN EN 534+A1 (747708) - 1.7.2010
Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN ISO 6107-1 (750175) - 1.7.2010
Jakost vod - Slovník - Část 1.
338.00 Kč

ČSN EN 15843 (757725) - 1.7.2010
Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17234-1 (793887) - 1.7.2010
Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13457+A1 (798006) - 1.7.2010
Stroje na výrobu obuvi, zboží z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a vysoušení lepidla - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2062 (800700) - 1.7.2010
Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu pomocí přístroje s konstantní rychlostí prodloužení (CRE).
223.00 Kč

ČSN EN 166:2002/Oprava1 (832401) - 1.7.2010
Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení.
29.00 Kč

ČSN EN 207 (832451) - 1.7.2010
Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému záření (ochranné brýle proti laseru). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 208 (832452) - 1.7.2010
Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky k ochraně očí pro seřizovací práce na laserech a laserových soustavách (ochranné brýle pro seřizování laserů). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11161:2007/A1 (833210) - 1.7.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 1076 (833633) - 1.7.2010
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7885 (856181) - 1.7.2010
Stomatologie - Sterilní jehly pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302544-1-V1.1.2 (874606) - 1.7.2010
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2500 MHz až 2690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.6.2 (875005) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.7.1 (875026) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300373-2-V1.2.1 (875029) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300373-3-V1.2.1 (875029) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE - Zařízení s integrovaným nebo přidruženým zařízením pro digitální selektivní volání (DSC) třídy E. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.3.2 (875095) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302561-V1.2.1 (875142) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302435-1-V1.3.1 (875143) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302435-2-V1.3.1 (875143) - 1.7.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.10.1 (879012) - 1.7.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 15338+A1 (910216) - 1.7.2010
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15719 (914119) - 1.7.2010
Sanitární potřeby - Koupací vany z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 15720 (914120) - 1.7.2010
Sanitární potřeby - Vany pro sprchové kouty z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 15649-4 (940930) - 1.7.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 15649-5 (940930) - 1.7.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 15649-6 (940930) - 1.7.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 15649-7 (940930) - 1.7.2010
Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19138 (979857) - 1.7.2010
Geografická informace - Míry kvality dat.
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.