Nové normy ČSN za červen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2007 v 09:00


ČSN EN 45020 (010101) - 1.6.2007
Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22868 (011654) - 1.6.2007
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2).
306.90 Kč

ČSN EN 15205 (038163) - 1.6.2007
Stanovení šestimocného chromu v protikorozních ochranných vrstvách - Kvalitativní analýza.
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15280 (038369) - 1.6.2007
Hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými proudy u potrubí uložených v půdě - Aplikace na katodicky chráněná potrubí.
306.90 Kč

ČSN EN 13858 (038542) - 1.6.2007
Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.6.2007
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17634 (055502) - 1.6.2007
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - 1.6.2007
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyčinky pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 15033 (061463) - 1.6.2007
Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě.
493.90 Kč

ČSN EN 303-7 (075303) - 1.6.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1000 kW.
493.90 Kč

ČSN EN 13836 (075329) - 1.6.2007
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1000 kW.
698.50 Kč

ČSN EN 15034 (075336) - 1.6.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Kondenzační kotle na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1800 (078320) - 1.6.2007
Lahve na přepravu plynů - Lahve na acetylén - Základní požadavky, definice a typové zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN 14140+A1 (078442) - 1.6.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce.
394.90 Kč

ČSN EN 877:2001/A1 (138110) - 1.6.2007
Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti.
306.90 Kč

ČSN EN 61587-3 (188003) - 1.6.2007
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany a vany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2016).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24013 (192028) - 1.6.2007
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Měření fázového zpoždění optických prvků pro polarizované laserové zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21179 (260371) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21182 (260373) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21181 (260375) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21178 (260377) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21180 (260379) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21183-1 (260392) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Část 1: Základní vlastnosti a použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21183-2 (260392) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Část 2: Přehled ekvivalentních termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 415-6 (267600) - 1.6.2007
Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek.
698.50 Kč

ČSN EN 284 (269371) - 1.6.2007
Výměnné nástavby - Nestohovatelné výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12641-2 (269376) - 1.6.2007
Výměnné nástavby a užitková vozidla - Plachty - Část 2: Minimální požadavky na curtainsiders (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12642 (269376) - 1.6.2007
Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14439 (270580) - 1.6.2007
Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby.
394.90 Kč

ČSN EN 474-1 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 474-10 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače.
202.40 Kč

ČSN EN 474-11 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu.
169.40 Kč

ČSN EN 474-12 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla.
306.90 Kč

ČSN EN 474-2 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery.
202.40 Kč

ČSN EN 474-3 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače.
202.40 Kč

ČSN EN 474-4 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače.
306.90 Kč

ČSN EN 474-5 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.
306.90 Kč

ČSN EN 474-6 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry.
202.40 Kč

ČSN EN 474-7 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry.
169.40 Kč

ČSN EN 474-8 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry.
169.40 Kč

ČSN EN 474-9 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí.
202.40 Kč

ČSN EN 500-1 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 500-2 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek.
202.40 Kč

ČSN EN 500-3 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje.
202.40 Kč

ČSN EN 500-4 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování.
394.90 Kč

ČSN EN 500-6 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky.
306.90 Kč

ČSN EN 15020 (280120) - 1.6.2007
Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 4003 (312426) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Plechy a pásy 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3339 (312451) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika -Slitina hliníku AL-P7010-T76 - Výkovky zápustkové - a <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4406 (317924) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4592 (317925) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení infračervené odrazivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14744:2006/Oprava1 (328212) - 1.6.2007
Plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla - Navigační svítilna (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60664-4:2006/Oprava1 (330420) - 1.6.2007
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem.
26.40 Kč

ČSN EN 60204-1-ed.2 (332200) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 14.9.2021).
698.50 Kč

ČSN EN 50121-1-ed.2 (333590) - 1.6.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 5.1.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 50121-2-ed.2 (333590) - 1.6.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí. (Platnost do 5.1.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 50121-3-1-ed.2 (333590) - 1.6.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo. (Platnost do 5.1.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 55014-1-ed.3 (334214) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise. (Platnost do 28.4.2020).
515.90 Kč

ČSN EN 55015-ed.3 (334215) - 1.6.2007
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením. (Platnost do 12.6.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 60870-5-104-ed.2 (334650) - 1.6.2007
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily.
539.00 Kč

ČSN EN 60519-2-ed.2 (335002) - 1.6.2007
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 62395-1 (335004) - 1.6.2007
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Všeobecné a zkušební požadavky. (Platnost do 14.10.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 61788-10-ed.2 (345685) - 1.6.2007
Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů stanovená odporovou metodou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61068-3-1:1997/Oprava1 (346544) - 1.6.2007
Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech.
26.40 Kč

ČSN EN 62329-1:2006/Oprava1 (346557) - 1.6.2007
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60464-2:2002/A1/Oprava1 (346580) - 1.6.2007
Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 50117-1:2003/A1 (347740) - 1.6.2007
Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace.
56.10 Kč

ČSN EN 62231 (348057) - 1.6.2007
Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
394.90 Kč

ČSN EN 61204-7 (351536) - 1.6.2007
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 16.3.2021).
1053.80 Kč

ČSN EN 60669-2-2-ed.2 (354106) - 1.6.2007
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS).
202.40 Kč

ČSN EN 60669-2-3-ed.2 (354106) - 1.6.2007
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS).
202.40 Kč

ČSN EN 175101-809-ed.2:2005/Oprava1 (354610) - 1.6.2007
Předmětová specifikace - Nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se sítí 2,54 mm, krátká verze v souladu s CECC 75 101-801. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 175301-801-ed.2 (354610) - 1.6.2007
Předmětová specifikace - Vícepólové obdélníkové konektory s kruhovými vyměnitelnými zamačkávacími kontakty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61076-3-104-ed.2 (354621) - 1.6.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.9.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 61076-3-106 (354621) - 1.6.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 6060. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60384-13-1:2006/Oprava1 (358291) - 1.6.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60384-19-1:2006/Oprava1 (358291) - 1.6.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62258-5 (358759) - 1.6.2007
Polovodičové čipové výrobky - Část 5: Požadavky na informace vztahující se na elektrickou simulaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62258-6 (358759) - 1.6.2007
Polovodičové čipové výrobky - Část 6: Požadavky na informace vztahující se na tepelnou simulaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61747-3-1-ed.2 (358787) - 1.6.2007
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3-1: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61967-4:2003/A1/Oprava1 (358798) - 1.6.2007
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60194 (359002) - 1.6.2007
Návrh, výroba a osazování desek s plošnými spoji - Termíny a definice.
859.10 Kč

ČSN EN 60874-1-1 (359243) - 1.6.2007
Optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.12.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 60874-1-ed.2 (359243) - 1.6.2007
Optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.12.2012).
515.90 Kč

ČSN EN 61300-2-33-ed.2 (359251) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž krytí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.8.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-37-ed.2 (359251) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.5.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-47-ed.2 (359251) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.11.2011).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-14-ed.2 (359252) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Přesnost a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.11.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-3-15-ed.2 (359252) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-15: Zkoušení a měření - Vrchlíková excentricita konvexně leštěného čela ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-24-ed.2 (359252) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-24: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování optických konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61755-1:2006/Oprava1 (359256) - 1.6.2007
Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN 359759 (359759) - 1.6.2007
Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení.
317.90 Kč

ČSN EN 14255-4 (360036) - 1.6.2007
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62034 (360632) - 1.6.2007
Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií. (Platnost do 28.3.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-97-ed.2 (361045) - 1.6.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 62076 (361111) - 1.6.2007
Průmyslová ohřívací zařízení - Zkušební metody pro indukční kanálkové a kelímkové pece. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.2 (361550) - 1.6.2007
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN 60904-1-ed.2 (364604) - 1.6.2007
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.10.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 50478 (367351) - 1.6.2007
Specifikace funkčního přijímače satelitní digitální interaktivní televize s nízkorychlostním zpětným kanálem přes satelit - Specifikace modemové vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 60958-3-ed.2 (368308) - 1.6.2007
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60318-5 (368820) - 1.6.2007
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm3 pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek.
202.40 Kč

ČSN EN 61534-21 (371501) - 1.6.2007
Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž. (Platnost do 24.7.2017).
169.40 Kč

ČSN EN 15063-1 (420627) - 1.6.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 1: Návody pro pracovní metodu.
306.90 Kč

ČSN EN 15063-2 (420627) - 1.6.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 2: Pracovní metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 570 (421422) - 1.6.2007
Hliník a slitiny hliníku - Nepřímo lisované kaloty z tvářených produktů - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13981-4 (421447) - 1.6.2007
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 4: Výkovky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13628-7 (450020) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 7: Systémy stoupacích trubek (C/WO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1459.20 Kč

ČSN EN ISO 13628-8 (450020) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 8: Na dálku ovládané dopravní prostředky (ROV) pro připojení podmořských těžebních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-9 (450020) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 9: Na dálku ovládaná zásahová zařízení (ROT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15663-1 (450050) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu - Část 1: Metodologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10405 (451112) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Údržba a použití pažení a potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19903 (451113) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 13501 (451403) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Hodnocení postupů zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14224 (451630) - 1.6.2007
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 14268:2006/Oprava1 (474071) - 1.6.2007
Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 14957 (514011) - 1.6.2007
Potravinářské stroje - Stroje na mytí nádobí s dopravníkem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5943 (571006) - 1.6.2007
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu chloridů - Potenciometrická titrační metoda.
169.40 Kč

ČSN 576011 (576011) - 1.6.2007
Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1265 (643201) - 1.6.2007
Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení obsahu nečistot a cizích částic.
169.40 Kč

ČSN EN 13689 (646402) - 1.6.2007
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci.
306.90 Kč

ČSN EN 13566-2 (646420) - 1.6.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami.
306.90 Kč

ČSN EN 13566-4 (646420) - 1.6.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15084 (654804) - 1.6.2007
Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15451 (654854) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15452 (654855) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA reverzní fázovou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15475 (654863) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení amonného dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15476 (654864) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15477 (654865) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15478 (654866) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v močovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15479 (654867) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4259 (656003) - 1.6.2007
Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám.
493.90 Kč

ČSN EN 14476+A1 (665217) - 1.6.2007
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1).
317.90 Kč

ČSN EN 14680 (668694) - 1.6.2007
Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace. (Platnost do 31.7.2017).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - 1.6.2007
Nátěrové hmoty - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - 1.6.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - 1.6.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673114) - 1.6.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15109 (681131) - 1.6.2007
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky alkylamidopropylbetainů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15168 (681132) - 1.6.2007
Povrchově aktivní látky - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s p-toluensulfonyl isokyanátem (TSI) a potenciometrická titrace s hydroxidem tetrabutylamonným (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14647:2006/Oprava1 (722103) - 1.6.2007
Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody.
56.10 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - 1.6.2007
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1007-7 (727565) - 1.6.2007
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 7: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do porušení vláken ve svazku při vysoké teplotě.
306.90 Kč

ČSN EN 13234 (727566) - 1.6.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Posouzení odolnosti proti šíření trhliny při zkoušce vrubové citlivosti.
202.40 Kč

ČSN EN 13235 (727567) - 1.6.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování.
202.40 Kč

ČSN 730580-1 (730580) - 1.6.2007
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky.
306.90 Kč

ČSN 730580-2 (730580) - 1.6.2007
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov.
56.10 Kč

ČSN EN 1997-2 (731000) - 1.6.2007
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - 1.6.2007
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích.
306.90 Kč

ČSN EN 14358 (731705) - 1.6.2007
Dřevěné konstrukce - Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr.
169.40 Kč

ČSN EN 383 (731762) - 1.6.2007
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky.
169.40 Kč

ČSN EN 13412 (732131) - 1.6.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1881 (732151) - 1.6.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou.
169.40 Kč

ČSN EN 15183 (732153) - 1.6.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14630 (732154) - 1.6.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky karbonatace v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14487-2 (732431) - 1.6.2007
Stříkaný beton - Část 2: Provádění.
202.40 Kč

ČSN 744507 (744507) - 1.6.2007
Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření.
169.40 Kč

ČSN ISO 6332:1995/Oprava1 (757433) - 1.6.2007
Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem.
26.40 Kč

ČSN EN 15221-1 (762001) - 1.6.2007
Facility Management - Část 1: Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 15221-2 (762001) - 1.6.2007
Facility management - Část 2: Průvodce přípravou smluv o facility managementu.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 17070 (793888) - 1.6.2007
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu pentachlorfenolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 137 (832240) - 1.6.2007
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení.
394.90 Kč

ČSN EN 1731 (832425) - 1.6.2007
Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci.
539.00 Kč

ČSN EN 1093-2 (833240) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu.
169.40 Kč

ČSN EN 1093-3 (833240) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10535 (841050) - 1.6.2007
Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7886-4 (856174) - 1.6.2007
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 4: Injekční stříkačky se zábranou proti opakovanému použití.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15841 (856313) - 1.6.2007
Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302502-V1.1.1 (874605) - 1.6.2007
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300162-2-V1.2.1 (875013) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300162-3-V1.2.1 (875013) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.1.1 (875015) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.7.1 (875021) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301091-1-V1.3.3 (875089) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.3.2 (875089) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.1 (875110) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.5.1 (875110) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Všeobecný popis a spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
2023.50 Kč

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.2.1 (875110) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
1521.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.2.1 (875110) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.2.1 (875114) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.1 (875128) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.2.1 (875128) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Všeobecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
2422.50 Kč

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.2.1 (875128) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1653.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.2.1 (875128) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN ETSI EN 300743-V1.3.1 (879024) - 1.6.2007
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1614 (981010) - 1.6.2007
Zdravotnická informatika - Zobrazení dedikovaných druhů vlastností v laboratorním zdravotnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)