Nové normy ČSN za červen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2007 v 09:00


ČSN EN 45020 (010101) - 1.6.2007
Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22868 (011654) - 1.6.2007
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2).
338.00 Kč

ČSN EN 15205 (038163) - 1.6.2007
Stanovení šestimocného chromu v protikorozních ochranných vrstvách - Kvalitativní analýza.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15280 (038369) - 1.6.2007
Hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými proudy u potrubí uložených v půdě - Aplikace na katodicky chráněná potrubí.
338.00 Kč

ČSN EN 13858 (038542) - 1.6.2007
Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.6.2007
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17634 (055502) - 1.6.2007
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - 1.6.2007
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyčinky pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 15033 (061463) - 1.6.2007
Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě.
543.00 Kč

ČSN EN 303-7 (075303) - 1.6.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1000 kW.
543.00 Kč

ČSN EN 13836 (075329) - 1.6.2007
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1000 kW.
768.00 Kč

ČSN EN 15034 (075336) - 1.6.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Kondenzační kotle na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1800 (078320) - 1.6.2007
Lahve na přepravu plynů - Lahve na acetylén - Základní požadavky, definice a typové zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 14140+A1 (078442) - 1.6.2007
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce.
434.00 Kč

ČSN EN 61587-3 (188003) - 1.6.2007
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Provedení elektromagnetického stínění, zkoušky pro skříně, stojany a vany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2016).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24013 (192028) - 1.6.2007
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Měření fázového zpoždění optických prvků pro polarizované laserové zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21179 (260371) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21182 (260373) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21181 (260375) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21178 (260377) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21180 (260379) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21183-1 (260392) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Část 1: Základní vlastnosti a použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21183-2 (260392) - 1.6.2007
Lehké dopravní pásy - Část 2: Přehled ekvivalentních termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 415-6 (267600) - 1.6.2007
Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek.
768.00 Kč

ČSN EN 284 (269371) - 1.6.2007
Výměnné nástavby - Nestohovatelné výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12641-2 (269376) - 1.6.2007
Výměnné nástavby a užitková vozidla - Plachty - Část 2: Minimální požadavky na curtainsiders (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12642 (269376) - 1.6.2007
Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14439 (270580) - 1.6.2007
Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby.
434.00 Kč

ČSN EN 474-1 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 474-10 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače.
223.00 Kč

ČSN EN 474-11 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu.
186.00 Kč

ČSN EN 474-12 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla.
338.00 Kč

ČSN EN 474-2 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery.
223.00 Kč

ČSN EN 474-3 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače.
223.00 Kč

ČSN EN 474-4 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače.
338.00 Kč

ČSN EN 474-5 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.
338.00 Kč

ČSN EN 474-6 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry.
223.00 Kč

ČSN EN 474-7 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry.
186.00 Kč

ČSN EN 474-8 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry.
186.00 Kč

ČSN EN 474-9 (277911) - 1.6.2007
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí.
223.00 Kč

ČSN EN 500-1 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 500-2 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek.
223.00 Kč

ČSN EN 500-3 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje.
223.00 Kč

ČSN EN 500-4 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování.
434.00 Kč

ČSN EN 500-6 (278311) - 1.6.2007
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky.
338.00 Kč

ČSN EN 15020 (280120) - 1.6.2007
Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 4003 (312426) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Plechy a pásy 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3339 (312451) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika -Slitina hliníku AL-P7010-T76 - Výkovky zápustkové - a <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4234 (314122) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika - Spony, utahování šnekem - Rozměry, hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4406 (317924) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový nátěr vytvrzovaný za běžných teplot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4592 (317925) - 1.6.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro stanovení infračervené odrazivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14744:2006/Oprava1 (328212) - 1.6.2007
Plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla - Navigační svítilna (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60664-4:2006/Oprava1 (330420) - 1.6.2007
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem.
29.00 Kč

ČSN EN 60204-1-ed.2 (332200) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 14.9.2021).
768.00 Kč

ČSN EN 50121-1-ed.2 (333590) - 1.6.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 5.1.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 50121-2-ed.2 (333590) - 1.6.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí. (Platnost do 5.1.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 50121-3-1-ed.2 (333590) - 1.6.2007
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo. (Platnost do 5.1.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 55014-1-ed.3 (334214) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise. (Platnost do 28.4.2020).
567.00 Kč

ČSN EN 55015-ed.3 (334215) - 1.6.2007
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením. (Platnost do 12.6.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 60870-5-104-ed.2 (334650) - 1.6.2007
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily.
593.00 Kč

ČSN EN 60519-2-ed.2 (335002) - 1.6.2007
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 62395-1 (335004) - 1.6.2007
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Všeobecné a zkušební požadavky. (Platnost do 14.10.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 61788-10-ed.2 (345685) - 1.6.2007
Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů stanovená odporovou metodou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61068-3-1:1997/Oprava1 (346544) - 1.6.2007
Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech.
29.00 Kč

ČSN EN 62329-1:2006/Oprava1 (346557) - 1.6.2007
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60464-2:2002/A1/Oprava1 (346580) - 1.6.2007
Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 62231 (348057) - 1.6.2007
Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria.
434.00 Kč

ČSN EN 61204-7 (351536) - 1.6.2007
Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 16.3.2021).
1159.00 Kč

ČSN EN 60669-2-2-ed.2 (354106) - 1.6.2007
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS).
223.00 Kč

ČSN EN 60669-2-3-ed.2 (354106) - 1.6.2007
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS).
223.00 Kč

ČSN EN 175101-809-ed.2:2005/Oprava1 (354610) - 1.6.2007
Předmětová specifikace - Nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se sítí 2,54 mm, krátká verze v souladu s CECC 75 101-801. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 175301-801-ed.2 (354610) - 1.6.2007
Předmětová specifikace - Vícepólové obdélníkové konektory s kruhovými vyměnitelnými zamačkávacími kontakty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61076-3-104-ed.2 (354621) - 1.6.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.9.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 61076-3-106 (354621) - 1.6.2007
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-106: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro ochranné kryty používané u stíněných a nestíněných 8pólových konektorů pro průmyslová prostředí obsahující rozhraní série IEC 60603-7. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.8.2026).
768.00 Kč

ČSN EN 60384-13-1:2006/Oprava1 (358291) - 1.6.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení E. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60384-19-1:2006/Oprava1 (358291) - 1.6.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62258-5 (358759) - 1.6.2007
Polovodičové čipové výrobky - Část 5: Požadavky na informace vztahující se na elektrickou simulaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62258-6 (358759) - 1.6.2007
Polovodičové čipové výrobky - Část 6: Požadavky na informace vztahující se na tepelnou simulaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61747-3-1-ed.2 (358787) - 1.6.2007
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3-1: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60194 (359002) - 1.6.2007
Návrh, výroba a osazování desek s plošnými spoji - Termíny a definice.
945.00 Kč

ČSN EN 60874-1-1 (359243) - 1.6.2007
Optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.12.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 60874-1-ed.2 (359243) - 1.6.2007
Optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.12.2012).
567.00 Kč

ČSN EN 61300-2-33-ed.2 (359251) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž krytí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.8.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-37-ed.2 (359251) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.5.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-47-ed.2 (359251) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.11.2011).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-14-ed.2 (359252) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Přesnost a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.11.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-3-15-ed.2 (359252) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-15: Zkoušení a měření - Vrchlíková excentricita konvexně leštěného čela ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-24-ed.2 (359252) - 1.6.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-24: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování optických konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2023).
338.00 Kč

ČSN 359759 (359759) - 1.6.2007
Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení.
350.00 Kč

ČSN EN 14255-4 (360036) - 1.6.2007
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62034 (360632) - 1.6.2007
Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií. (Platnost do 28.3.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-97-ed.2 (361045) - 1.6.2007
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení. (Platnost do 1.3.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 62076 (361111) - 1.6.2007
Průmyslová ohřívací zařízení - Zkušební metody pro indukční kanálkové a kelímkové pece. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.2 (361550) - 1.6.2007
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 60904-1-ed.2 (364604) - 1.6.2007
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.10.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 50478 (367351) - 1.6.2007
Specifikace funkčního přijímače satelitní digitální interaktivní televize s nízkorychlostním zpětným kanálem přes satelit - Specifikace modemové vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 60958-3-ed.2 (368308) - 1.6.2007
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.10.2024).
567.00 Kč

ČSN EN 60318-5 (368820) - 1.6.2007
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm3 pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek.
223.00 Kč

ČSN EN 61534-21 (371501) - 1.6.2007
Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž. (Platnost do 24.7.2017).
186.00 Kč

ČSN EN 15063-1 (420627) - 1.6.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 1: Návody pro pracovní metodu.
338.00 Kč

ČSN EN 15063-2 (420627) - 1.6.2007
Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 2: Pracovní metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 570 (421422) - 1.6.2007
Hliník a slitiny hliníku - Nepřímo lisované kaloty z tvářených produktů - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13981-4 (421447) - 1.6.2007
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 4: Výkovky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-7 (450020) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 7: Systémy stoupacích trubek (C/WO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1459.20 Kč

ČSN EN ISO 13628-8 (450020) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 8: Na dálku ovládané dopravní prostředky (ROV) pro připojení podmořských těžebních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-9 (450020) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 9: Na dálku ovládaná zásahová zařízení (ROT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15663-1 (450050) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Analýza nákladů životního cyklu - Část 1: Metodologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10405 (451112) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Údržba a použití pažení a potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19903 (451113) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné betonové příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 13501 (451403) - 1.6.2007
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Hodnocení postupů zpracování (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14224 (451630) - 1.6.2007
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 14268:2006/Oprava1 (474071) - 1.6.2007
Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 14957 (514011) - 1.6.2007
Potravinářské stroje - Stroje na mytí nádobí s dopravníkem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5943 (571006) - 1.6.2007
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu chloridů - Potenciometrická titrační metoda.
186.00 Kč

ČSN 576011 (576011) - 1.6.2007
Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1265 (643201) - 1.6.2007
Plasty - Polyvinylchlorid - Stanovení obsahu nečistot a cizích částic.
186.00 Kč

ČSN EN 13689 (646402) - 1.6.2007
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci.
338.00 Kč

ČSN EN 13566-2 (646420) - 1.6.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami.
338.00 Kč

ČSN EN 13566-4 (646420) - 1.6.2007
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15084 (654804) - 1.6.2007
Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15451 (654854) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15452 (654855) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA reverzní fázovou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15475 (654863) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení amonného dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15476 (654864) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15477 (654865) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení obsahu vodorozpustného draslíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15478 (654866) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v močovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15479 (654867) - 1.6.2007
Hnojiva - Stanovení biuretu v močovině spektrofotometricky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4259 (656003) - 1.6.2007
Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám.
543.00 Kč

ČSN EN 14476+A1 (665217) - 1.6.2007
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1).
350.00 Kč

ČSN EN 14680 (668694) - 1.6.2007
Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace. (Platnost do 31.7.2017).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - 1.6.2007
Nátěrové hmoty - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - 1.6.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - 1.6.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20566 (673114) - 1.6.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15109 (681131) - 1.6.2007
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky alkylamidopropylbetainů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15168 (681132) - 1.6.2007
Povrchově aktivní látky - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s p-toluensulfonyl isokyanátem (TSI) a potenciometrická titrace s hydroxidem tetrabutylamonným (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14647:2006/Oprava1 (722103) - 1.6.2007
Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody.
62.00 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - 1.6.2007
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1007-7 (727565) - 1.6.2007
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 7: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do porušení vláken ve svazku při vysoké teplotě.
338.00 Kč

ČSN EN 13234 (727566) - 1.6.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Posouzení odolnosti proti šíření trhliny při zkoušce vrubové citlivosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13235 (727567) - 1.6.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování.
223.00 Kč

ČSN 730580-1 (730580) - 1.6.2007
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky.
338.00 Kč

ČSN 730580-2 (730580) - 1.6.2007
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov.
62.00 Kč

ČSN EN 1997-2 (731000) - 1.6.2007
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - 1.6.2007
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích.
338.00 Kč

ČSN EN 14358 (731705) - 1.6.2007
Dřevěné konstrukce - Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr.
186.00 Kč

ČSN EN 383 (731762) - 1.6.2007
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky.
186.00 Kč

ČSN EN 13412 (732131) - 1.6.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1881 (732151) - 1.6.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou.
186.00 Kč

ČSN EN 15183 (732153) - 1.6.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14630 (732154) - 1.6.2007
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky karbonatace v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14487-2 (732431) - 1.6.2007
Stříkaný beton - Část 2: Provádění.
223.00 Kč

ČSN 744507 (744507) - 1.6.2007
Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření.
186.00 Kč

ČSN ISO 6332:1995/Oprava1 (757433) - 1.6.2007
Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem.
29.00 Kč

ČSN EN 15221-1 (762001) - 1.6.2007
Facility Management - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 15221-2 (762001) - 1.6.2007
Facility management - Část 2: Průvodce přípravou smluv o facility managementu.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17070 (793888) - 1.6.2007
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu pentachlorfenolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 137 (832240) - 1.6.2007
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení.
434.00 Kč

ČSN EN 1731 (832425) - 1.6.2007
Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci.
593.00 Kč

ČSN EN 1093-2 (833240) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu.
186.00 Kč

ČSN EN 1093-3 (833240) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - 1.6.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10535 (841050) - 1.6.2007
Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7886-4 (856174) - 1.6.2007
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 4: Injekční stříkačky se zábranou proti opakovanému použití.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15841 (856313) - 1.6.2007
Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302502-V1.1.1 (874605) - 1.6.2007
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300162-2-V1.2.1 (875013) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300162-3-V1.2.1 (875013) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.1.1 (875015) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.7.1 (875021) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301091-1-V1.3.3 (875089) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.3.2 (875089) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.1 (875110) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.5.1 (875110) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Všeobecný popis a spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
2023.50 Kč

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.2.1 (875110) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
1521.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.2.1 (875110) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.2.1 (875114) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.1 (875128) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.2.1 (875128) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Všeobecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
2422.50 Kč

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.2.1 (875128) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1653.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.2.1 (875128) - 1.6.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN ETSI EN 300743-V1.3.1 (879024) - 1.6.2007
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1614 (981010) - 1.6.2007
Zdravotnická informatika - Zobrazení dedikovaných druhů vlastností v laboratorním zdravotnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.