Nové normy ČSN za únor 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2003 v 09:00


ČSN EN 13460 (010662) - 1.2.2003
Údržba - Dokumenty pro údržbu.
306.90 Kč

ČSN IEC 60300-3-12 (010690) - 1.2.2003
Management spolehlivosti - Část 3-12: Návod k použití - Integrované logistické zajištění. (Platnost do 24.3.2014).
394.90 Kč

ČSN 011600 (011600) - 1.2.2003
Akustika - Terminologie.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15785 (013151) - 1.2.2003
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů.
202.40 Kč

ČSN 022930 (022930) - 1.2.2003
Pojistné kroužky pro hřídele.
169.40 Kč

ČSN 022931 (022931) - 1.2.2003
Pojistné kroužky pro díry.
169.40 Kč

ČSN EN 12952-7 (077604) - 1.2.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle.
493.90 Kč

ČSN EN 12953-1 (077853) - 1.2.2003
Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13720 (078318) - 1.2.2003
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel.
169.40 Kč

ČSN EN 13480-3 (130021) - 1.2.2003
Kovové průmyslové potrubí - Část 3: Navrhování a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13480-4 (130021) - 1.2.2003
Kovové průmyslové potrubí - Část 4: Výroba a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13480-5 (130021) - 1.2.2003
Kovové průmyslové potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1092-1 (131170) - 1.2.2003
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli.
539.00 Kč

ČSN 131350 (131350) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá ze šedé litiny PN 6.
56.10 Kč

ČSN 131351 (131351) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá ze šedé litiny PN 16.
56.10 Kč

ČSN 131355 (131355) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá z oceli PN 6.
56.10 Kč

ČSN 131356 (131356) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá z oceli PN 16.
56.10 Kč

ČSN 131360 (131360) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby ploché PN 2,5.
56.10 Kč

ČSN 131365 (131365) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 6.
56.10 Kč

ČSN 131366 (131366) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 16.
56.10 Kč

ČSN 131370 (131370) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 6.
56.10 Kč

ČSN 131371 (131371) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 16.
56.10 Kč

ČSN EN 61207-3 (257401) - 1.2.2003
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 31.7.2022).
56.10 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - 1.2.2003
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry.
317.90 Kč

ČSN EN 12261 (257863) - 1.2.2003
Plynoměry - Turbínové plynoměry.
394.90 Kč

ČSN EN 12405 (257865) - 1.2.2003
Plynoměry - Elektronické přepočítávače objemu plynu.
493.90 Kč

ČSN EN 13190 (258020) - 1.2.2003
Číselníkové teploměry.
202.40 Kč

ČSN EN 13485 (258351) - 1.2.2003
Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Zkoušky, provedení, použitelnost.
202.40 Kč

ČSN EN 13486 (258352) - 1.2.2003
Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Periodické ověřování.
202.40 Kč

ČSN EN 55020-ed.2 (334288) - 1.2.2003
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření. (Platnost do 1.12.2009).
539.00 Kč

ČSN EN 60870-6-503 (334660) - 1.2.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 60870-6-802 (334660) - 1.2.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 351122-6 (351122) - 1.2.2003
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 6: Požadavky a zkoušky týkající se přetlakových nádob.
108.90 Kč

ČSN EN 60255-22-4 (353522) - 1.2.2003
Elektrická relé - Část 22-4: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a zařízení ochran - Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulsů. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60255-22-5 (353522) - 1.2.2003
Elektrická relé - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a zařízení ochran - Zkouška odolnosti proti rázovému impulsu. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60603-7-7 (354620) - 1.2.2003
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 600 MHz (kategorie 7, stíněné). (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2009).
56.10 Kč

ČSN IEC 61838 (356652) - 1.2.2003
Jaderné elektrárny - Kontrolní a řídicí funkce důležité pro bezpečnost - Použití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti ke klasifikaci.
317.90 Kč

ČSN IEC 333 (356658) - 1.2.2003
Přístroje jaderné techniky - Polovodičové detektory nabitých částic - Zkušební postupy. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN IEC 462 (356659) - 1.2.2003
Standardní zkušební postupy fotonásobičů pro scintilační detektory. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 60191-6-12 (358791) - 1.2.2003
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-12: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra FLGA - Obdélníkový typ. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 13.7.2014).
56.10 Kč

ČSN EN 60747-16-3 (358797) - 1.2.2003
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 62326-1 (359071) - 1.2.2003
Desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace.
493.90 Kč

ČSN IEC 61745 (359207) - 1.2.2003
Postup kalibrace zařízení pro měření geometrických rozměrů optických vláken metodou blízkého pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61190-1-1 (359320) - 1.2.2003
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-1: Požadavky na pájecí tavidla pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži.
306.90 Kč

ČSN EN 61190-1-2 (359320) - 1.2.2003
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži. (Platnost do 1.5.2010).
202.40 Kč

ČSN EN 61190-1-3 (359320) - 1.2.2003
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice. (Platnost do 1.5.2010).
317.90 Kč

ČSN P ENV 61111 (359738) - 1.2.2003
Izolační koberec pro elektrotechniku.
317.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z19 (360340) - 1.2.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z18 (360340) - 1.2.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
493.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z20 (360340) - 1.2.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 60335-2-64-ed.2:2000/A1 (361040) - 1.2.2003
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 60676 (361120) - 1.2.2003
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 13.12.2014).
56.10 Kč

ČSN EN 50260-1 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 9.1.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 50260-2-1 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky. (Platnost do 1.12.2005).
169.40 Kč

ČSN EN 50260-2-10 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-10: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem. (Platnost do 1.2.2006).
169.40 Kč

ČSN EN 50260-2-14 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-14: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky. (Platnost do 1.12.2005).
169.40 Kč

ČSN EN 50260-2-2 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky. (Platnost do 1.12.2005).
169.40 Kč

ČSN EN 50260-2-4 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky. (Platnost do 1.2.2006).
169.40 Kč

ČSN EN 50260-2-5 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily a kotoučové nůžky. (Platnost do 1.4.2006).
202.40 Kč

ČSN EN 50260-2-6 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva. (Platnost do 1.2.2006).
169.40 Kč

ČSN EN 60936-3 (367850) - 1.2.2003
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar - Část 3: Radar s mapovacím zařízením - Požadavky na funkci - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 6937 (369110) - 1.2.2003
Informační technologie - Kódovaný soubor grafických znaků pro přenos textu - Latinská abeceda.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10646-2 (369143) - 1.2.2003
Informační technologie - Univerzální víceoktetový kódovaný soubor znaků (UCS) - Část 2: Doplňkové úrovně. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205) - 1.2.2003
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 9: Doplňkové mezioborové příkazy a atributy zabezpečení.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 11694-4 (369738) - 1.2.2003
Identifikační karty - Optické paměťové karty - Lineární metoda záznamu - Část 4: Logické struktury dat.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 6592 (369880) - 1.2.2003
Informační technologie - Směrnice pro tvorbu dokumentace počítačových aplikačních systémů.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10192-2 (369982) - 1.2.2003
Informační technologie - Rozhraní domácího elektronického systému (HES) - Část 2: Jednoduché rozhraní typu 1.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC TR 14543-2 (369983) - 1.2.2003
Informační technologie - Architektura domácího elektronického systému (HES) - Část 2: Modularita zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9513 (420386) - 1.2.2003
Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrů používaných při zkoušení jednoosým zatížením.
202.40 Kč

ČSN EN 10056-1 (425546) - 1.2.2003
Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry.
202.40 Kč

ČSN 461011-18 (461011) - 1.2.2003
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek.
108.90 Kč

ČSN EN 13806 (560068) - 1.2.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti pomocí atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) po tlakovém rozkladu.
169.40 Kč

ČSN 576510 (576510) - 1.2.2003
Hovězí maso pro výsek.
108.90 Kč

ČSN 576540 (576540) - 1.2.2003
Vepřové maso pro výsek.
108.90 Kč

ČSN 576570 (576570) - 1.2.2003
Telecí maso pro výsek.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4074 (637000) - 1.2.2003
Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.11.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 13723 (656109) - 1.2.2003
Ropné výrobky - Stanovení nízkého obsahu olova v automobilových benzinech - Vlnově dispersní rentgenová fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 656508 (656508) - 1.2.2003
Motorová paliva - Směsné motorové nafty (obsahující MEŘO) - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 13648-1 (697248) - 1.2.2003
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami.
169.40 Kč

ČSN EN 13139 (721503) - 1.2.2003
Kamenivo pro malty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13055-1 (721505) - 1.2.2003
Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo pro beton, malty a injektážní malty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13383-1 (721507) - 1.2.2003
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.2.2003
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12839 (723170) - 1.2.2003
Prefabrikované betonové výrobky - Prvky pro ploty. (Platnost do 1.11.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 13986 (731720) - 1.2.2003
Desky na bázi dřeva užívané pro konstrukce - Charakteristiky, hodnocení shody a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12192-1 (732122) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí.
169.40 Kč

ČSN EN 12617-3 (732128) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva.
169.40 Kč

ČSN EN 12617-4 (732128) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání.
202.40 Kč

ČSN EN 13057 (732129) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odporu ke kapilární absorpci.
202.40 Kč

ČSN EN 13294 (732130) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby tuhnutí.
169.40 Kč

ČSN EN 13412 (732131) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 13733 (732132) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení trvanlivosti adheziv.
202.40 Kč

ČSN EN 13395-1 (732133) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt.
169.40 Kč

ČSN EN 13395-2 (732133) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt.
169.40 Kč

ČSN EN 13395-3 (732133) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů.
169.40 Kč

ČSN EN 13395-4 (732133) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na podhledové povrchy.
169.40 Kč

ČSN EN 1052-3 (732320) - 1.2.2003
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku.
202.40 Kč

ČSN EN 13084-1 (734220) - 1.2.2003
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13084-2 (734220) - 1.2.2003
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny.
306.90 Kč

ČSN P ENV 1317-4 (737001) - 1.2.2003
Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 973 (755886) - 1.2.2003
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15587-1 (757310) - 1.2.2003
Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 1: Rozklad lučavkou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15587-2 (757310) - 1.2.2003
Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou.
306.90 Kč

ČSN EN 13594 (832302) - 1.2.2003
Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 13546 (832778) - 1.2.2003
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 13567 (832779) - 1.2.2003
Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 1073-2 (832832) - 1.2.2003
Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7439 (852908) - 1.2.2003
Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300328-1-V1.3.1 (875021) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 1: Technické vlastnosti a podmínky zkoušek.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.3.1 (875034) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-7-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-9-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 9: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303035-1-V1.2.1 (875304) - 1.2.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D).
698.50 Kč

ČSN ISO 13584-1 (974102) - 1.2.2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy.
306.90 Kč

ČSN ISO 13584-26 (974102) - 1.2.2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)