Nové normy ČSN za únor 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2003 v 09:00


ČSN EN 13460 (010662) - 1.2.2003
Údržba - Dokumenty pro údržbu.
338.00 Kč

ČSN IEC 60300-3-12 (010690) - 1.2.2003
Management spolehlivosti - Část 3-12: Návod k použití - Integrované logistické zajištění. (Platnost do 24.3.2014).
434.00 Kč

ČSN 011600 (011600) - 1.2.2003
Akustika - Terminologie.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15785 (013151) - 1.2.2003
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů.
223.00 Kč

ČSN 022930 (022930) - 1.2.2003
Pojistné kroužky pro hřídele.
186.00 Kč

ČSN 022931 (022931) - 1.2.2003
Pojistné kroužky pro díry.
186.00 Kč

ČSN EN 12952-7 (077604) - 1.2.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj kotle.
543.00 Kč

ČSN EN 12953-1 (077853) - 1.2.2003
Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13720 (078318) - 1.2.2003
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění acetylenových baterií vozidel.
186.00 Kč

ČSN EN 13480-3 (130021) - 1.2.2003
Kovové průmyslové potrubí - Část 3: Navrhování a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13480-4 (130021) - 1.2.2003
Kovové průmyslové potrubí - Část 4: Výroba a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13480-5 (130021) - 1.2.2003
Kovové průmyslové potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1092-1 (131170) - 1.2.2003
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli.
593.00 Kč

ČSN 131350 (131350) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá ze šedé litiny PN 6.
62.00 Kč

ČSN 131351 (131351) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá ze šedé litiny PN 16.
62.00 Kč

ČSN 131355 (131355) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá z oceli PN 6.
62.00 Kč

ČSN 131356 (131356) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá z oceli PN 16.
62.00 Kč

ČSN 131360 (131360) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby ploché PN 2,5.
62.00 Kč

ČSN 131365 (131365) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 6.
62.00 Kč

ČSN 131366 (131366) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 16.
62.00 Kč

ČSN 131370 (131370) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 6.
62.00 Kč

ČSN 131371 (131371) - 1.2.2003
Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 16.
62.00 Kč

ČSN EN 61207-3 (257401) - 1.2.2003
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 31.7.2022).
62.00 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - 1.2.2003
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry.
350.00 Kč

ČSN EN 12261 (257863) - 1.2.2003
Plynoměry - Turbínové plynoměry.
434.00 Kč

ČSN EN 12405 (257865) - 1.2.2003
Plynoměry - Elektronické přepočítávače objemu plynu.
543.00 Kč

ČSN EN 13190 (258020) - 1.2.2003
Číselníkové teploměry.
223.00 Kč

ČSN EN 13485 (258351) - 1.2.2003
Teploměry pro měření teploty vzduchu a výrobků při přepravě, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Zkoušky, provedení, použitelnost.
223.00 Kč

ČSN EN 13486 (258352) - 1.2.2003
Přístroje pro záznam teploty a teploměry pro přepravu, skladování a distribuci chlazených, zmrazených, hluboko zmrazených/rychle zmrazených potravin a zmrzliny - Periodické ověřování.
223.00 Kč

ČSN EN 55020-ed.2 (334288) - 1.2.2003
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření. (Platnost do 1.12.2009).
593.00 Kč

ČSN EN 60870-6-503 (334660) - 1.2.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 60870-6-802 (334660) - 1.2.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Modely objektů TASE.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 351122-6 (351122) - 1.2.2003
Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 6: Požadavky a zkoušky týkající se přetlakových nádob.
120.00 Kč

ČSN EN 60255-22-4 (353522) - 1.2.2003
Elektrická relé - Část 22-4: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a zařízení ochran - Zkouška odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulsů. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60255-22-5 (353522) - 1.2.2003
Elektrická relé - Část 22-5: Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a zařízení ochran - Zkouška odolnosti proti rázovému impulsu. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60603-7-7 (354620) - 1.2.2003
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-7: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 600 MHz (kategorie 7, stíněné). (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2009).
62.00 Kč

ČSN IEC 61838 (356652) - 1.2.2003
Jaderné elektrárny - Kontrolní a řídicí funkce důležité pro bezpečnost - Použití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti ke klasifikaci.
350.00 Kč

ČSN IEC 333 (356658) - 1.2.2003
Přístroje jaderné techniky - Polovodičové detektory nabitých částic - Zkušební postupy. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN IEC 462 (356659) - 1.2.2003
Standardní zkušební postupy fotonásobičů pro scintilační detektory. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 60191-6-12 (358791) - 1.2.2003
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-12: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra FLGA - Obdélníkový typ. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 13.7.2014).
62.00 Kč

ČSN EN 60747-16-3 (358797) - 1.2.2003
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 62326-1 (359071) - 1.2.2003
Desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace.
543.00 Kč

ČSN IEC 61745 (359207) - 1.2.2003
Postup kalibrace zařízení pro měření geometrických rozměrů optických vláken metodou blízkého pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61190-1-1 (359320) - 1.2.2003
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-1: Požadavky na pájecí tavidla pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži.
338.00 Kč

ČSN EN 61190-1-2 (359320) - 1.2.2003
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-2: Požadavky na pájecí pasty pro vysoce kvalitní propojování v elektronické montáži. (Platnost do 1.5.2010).
223.00 Kč

ČSN EN 61190-1-3 (359320) - 1.2.2003
Připojovací materiály pro elektronickou montáž - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice. (Platnost do 1.5.2010).
350.00 Kč

ČSN P ENV 61111 (359738) - 1.2.2003
Izolační koberec pro elektrotechniku.
350.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z19 (360340) - 1.2.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z18 (360340) - 1.2.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
543.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z20 (360340) - 1.2.2003
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 60335-2-64-ed.2:2000/A1 (361040) - 1.2.2003
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60676 (361120) - 1.2.2003
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 13.12.2014).
62.00 Kč

ČSN EN 50260-1 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 9.1.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 50260-2-1 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky. (Platnost do 1.12.2005).
186.00 Kč

ČSN EN 50260-2-10 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-10: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem. (Platnost do 1.2.2006).
186.00 Kč

ČSN EN 50260-2-14 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-14: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky. (Platnost do 1.12.2005).
186.00 Kč

ČSN EN 50260-2-2 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky. (Platnost do 1.12.2005).
186.00 Kč

ČSN EN 50260-2-4 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky. (Platnost do 1.2.2006).
186.00 Kč

ČSN EN 50260-2-5 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily a kotoučové nůžky. (Platnost do 1.4.2006).
223.00 Kč

ČSN EN 50260-2-6 (361590) - 1.2.2003
Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva. (Platnost do 1.2.2006).
186.00 Kč

ČSN EN 60936-3 (367850) - 1.2.2003
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar - Část 3: Radar s mapovacím zařízením - Požadavky na funkci - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 6937 (369110) - 1.2.2003
Informační technologie - Kódovaný soubor grafických znaků pro přenos textu - Latinská abeceda.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10646-2 (369143) - 1.2.2003
Informační technologie - Univerzální víceoktetový kódovaný soubor znaků (UCS) - Část 2: Doplňkové úrovně. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205) - 1.2.2003
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 9: Doplňkové mezioborové příkazy a atributy zabezpečení.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11694-4 (369738) - 1.2.2003
Identifikační karty - Optické paměťové karty - Lineární metoda záznamu - Část 4: Logické struktury dat.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 6592 (369880) - 1.2.2003
Informační technologie - Směrnice pro tvorbu dokumentace počítačových aplikačních systémů.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10192-2 (369982) - 1.2.2003
Informační technologie - Rozhraní domácího elektronického systému (HES) - Část 2: Jednoduché rozhraní typu 1.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC TR 14543-2 (369983) - 1.2.2003
Informační technologie - Architektura domácího elektronického systému (HES) - Část 2: Modularita zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9513 (420386) - 1.2.2003
Kovové materiály - Kalibrace průtahoměrů používaných při zkoušení jednoosým zatížením.
223.00 Kč

ČSN EN 10056-1 (425546) - 1.2.2003
Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry.
223.00 Kč

ČSN 461011-18 (461011) - 1.2.2003
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek.
120.00 Kč

ČSN EN 13806 (560068) - 1.2.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti pomocí atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) po tlakovém rozkladu.
186.00 Kč

ČSN 576510 (576510) - 1.2.2003
Hovězí maso pro výsek.
120.00 Kč

ČSN 576540 (576540) - 1.2.2003
Vepřové maso pro výsek.
120.00 Kč

ČSN 576570 (576570) - 1.2.2003
Telecí maso pro výsek.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4074 (637000) - 1.2.2003
Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.11.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 13723 (656109) - 1.2.2003
Ropné výrobky - Stanovení nízkého obsahu olova v automobilových benzinech - Vlnově dispersní rentgenová fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 656508 (656508) - 1.2.2003
Motorová paliva - Směsné motorové nafty (obsahující MEŘO) - Technické požadavky a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 13648-1 (697248) - 1.2.2003
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami.
186.00 Kč

ČSN EN 13139 (721503) - 1.2.2003
Kamenivo pro malty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13055-1 (721505) - 1.2.2003
Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo pro beton, malty a injektážní malty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13383-1 (721507) - 1.2.2003
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.2.2003
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12839 (723170) - 1.2.2003
Prefabrikované betonové výrobky - Prvky pro ploty. (Platnost do 1.11.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 13986 (731720) - 1.2.2003
Desky na bázi dřeva užívané pro konstrukce - Charakteristiky, hodnocení shody a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12192-1 (732122) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí.
186.00 Kč

ČSN EN 12617-3 (732128) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva.
186.00 Kč

ČSN EN 12617-4 (732128) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání.
223.00 Kč

ČSN EN 13057 (732129) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odporu ke kapilární absorpci.
223.00 Kč

ČSN EN 13294 (732130) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby tuhnutí.
186.00 Kč

ČSN EN 13412 (732131) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 13733 (732132) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení trvanlivosti adheziv.
223.00 Kč

ČSN EN 13395-1 (732133) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt.
186.00 Kč

ČSN EN 13395-2 (732133) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt.
186.00 Kč

ČSN EN 13395-3 (732133) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů.
186.00 Kč

ČSN EN 13395-4 (732133) - 1.2.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na podhledové povrchy.
186.00 Kč

ČSN EN 1052-3 (732320) - 1.2.2003
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku.
223.00 Kč

ČSN EN 13084-1 (734220) - 1.2.2003
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13084-2 (734220) - 1.2.2003
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny.
338.00 Kč

ČSN P ENV 1317-4 (737001) - 1.2.2003
Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 973 (755886) - 1.2.2003
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15587-1 (757310) - 1.2.2003
Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 1: Rozklad lučavkou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15587-2 (757310) - 1.2.2003
Jakost vod - Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě - Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou.
338.00 Kč

ČSN EN 13594 (832302) - 1.2.2003
Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 13546 (832778) - 1.2.2003
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 13567 (832779) - 1.2.2003
Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 1073-2 (832832) - 1.2.2003
Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7439 (852908) - 1.2.2003
Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-1-V1.3.1 (875021) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 1: Technické vlastnosti a podmínky zkoušek.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.3.1 (875034) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-7-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-9-V1.1.1 (875111) - 1.2.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 9: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303035-1-V1.2.1 (875304) - 1.2.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D).
768.00 Kč

ČSN ISO 13584-1 (974102) - 1.2.2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy.
338.00 Kč

ČSN ISO 13584-26 (974102) - 1.2.2003
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.