Nové normy ČSN za leden 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2011 v 09:00


ČSN EN 31010 (010352) - 1.1.2011
Management rizik - Techniky posuzování rizik. (Platnost do 18.7.2022).
539.00 Kč

ČSN ISO 80000-9 (011300) - 1.1.2011
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 286-2 (014201) - 1.1.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 25178-601 (014451) - 1.1.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů.
202.40 Kč

ČSN ISO 17267 (018283) - 1.1.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační systémy - Aplikační programovací rozhraní (API). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 24534-1 (018350) - 1.1.2011
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 1: Architektura.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24534-2 (018350) - 1.1.2011
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 2: Provozní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24534-3 (018350) - 1.1.2011
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 24534-4 (018350) - 1.1.2011
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17575-2 (018385) - 1.1.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 2: Komunikace a propojení s nižšími vrstvami.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 16040 (018392) - 1.1.2011
Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2143 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2931 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3210 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 7599 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Všeobecné specifikace pro anodické oxidové povlaky na hliníku.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5173:2010/Oprava1 (051124) - 1.1.2011
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 17672 (055650) - 1.1.2011
Tvrdé pájení - Pájky.
306.90 Kč

ČSN EN 30-1-1+A1 (061410) - 1.1.2011
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
859.10 Kč

ČSN EN 13203-3 (061430) - 1.1.2011
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 500 litrů - Část 3: Hodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 257 (061804) - 1.1.2011
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv.
317.90 Kč

ČSN 078304 (078304) - 1.1.2011
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14245 (078632) - 1.1.2011
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - 1.1.2011
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13349 (122001) - 1.1.2011
Ventilátory - Terminologie a kategorizace.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - 1.1.2011
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 12982 (133034) - 1.1.2011
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem.
306.90 Kč

ČSN EN 61508-1-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 61508-3-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61508-5-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61508-6-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61508-7-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 13798 (259370) - 1.1.2011
Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15878 (269638) - 1.1.2011
Ocelové statické skladovací systémy - Termíny a definice.
539.00 Kč

ČSN ISO 10567 (277002) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Nosnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 7135 (277450) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 7451 (277536) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Jmenovitý objem hloubkových a nakládacích lopat hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 14401-1 (278008) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 1: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 14401-2 (278008) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 2: Kritéria provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 6016 (278020) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Metody měření hmotnosti celých strojů, jejich pracovních zařízení a součástí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 9249 (278170) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Metody zkoušení motorů - Čistý výkon. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 17386 (300635) - 1.1.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy.
306.90 Kč

ČSN EN 60068-2-53 (345791) - 1.1.2011
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-53: Zkoušky a návod - Kombinované klimatické (teplotou/vlhkostí) a dynamické (vibracemi/rázy) zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN 50397-3 (347620) - 1.1.2011
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 3: Návod na použití.
202.40 Kč

ČSN EN 60034-18-1-ed.2 (350000) - 1.1.2011
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody.
202.40 Kč

ČSN EN 60034-2-2 (350000) - 1.1.2011
Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1.
306.90 Kč

ČSN EN 60146-1-1-ed.2 (351530) - 1.1.2011
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků.
698.50 Kč

ČSN EN 60603-7-2-ed.2 (354620) - 1.1.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-2: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60603-7-3-ed.2 (354620) - 1.1.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60603-7-4-ed.2 (354620) - 1.1.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-4: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60603-7-5-ed.2 (354620) - 1.1.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-5: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62418 (358772) - 1.1.2011
Polovodičové součástky - Zkouška poruch pokovení způsobených pnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62077-ed.2 (359239) - 1.1.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 61977-ed.2 (359247) - 1.1.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.10.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 61753-121-2 (359255) - 1.1.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.10.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-121-3 (359255) - 1.1.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-3: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61243-3-ed.2 (359724) - 1.1.2011
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí. (Platnost do 13.11.2017).
515.90 Kč

ČSN EN 60335-2-109 (361045) - 1.1.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.4 (361045) - 1.1.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-19:2009/A1 (361551) - 1.1.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky.
108.90 Kč

ČSN EN 61937-11 (367552) - 1.1.2011
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 11: MPEG-4 AAC a jeho rozšíření v LATM/LOAS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61937-12 (367552) - 1.1.2011
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 12: Bitový tok nelineární PCM podle formátů DRA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61162-3:2009/A1 (367823) - 1.1.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61108-3 (367824) - 1.1.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60268-4-ed.3 (368305) - 1.1.2011
Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.7.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 62514 (368612) - 1.1.2011
Multimediální brána v domácích sítích - Směrnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62537 (368616) - 1.1.2011
Rozhraní pro reproduktory s digitálním vstupním signálem založené na IEC 60958 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27004 (369790) - 1.1.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Měření.
493.90 Kč

ČSN EN 50291-2 (378372) - 1.1.2011
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky. (Platnost do 26.4.2022).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - 1.1.2011
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15350 (420508) - 1.1.2011
Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry - Metoda absorpce infračerveného záření po spálení v indukční peci (běžná metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 439 (420510) - 1.1.2011
Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu křemíku - Vážková (gravimetrická) metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15351 (420525) - 1.1.2011
Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Teplotněvodivostní metoda po roztavení v inertním plynu (Běžná metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14938-2 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 15023-3 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN EN 15025 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 15605 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou.
394.90 Kč

ČSN EN 15915 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu stříbra - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN EN 15916-2 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 2: Střední obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 12735-1 (421525) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 12735-2 (421525) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5529 (461022) - 1.1.2011
Pšenice - Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - 1.1.2011
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 659 (461034) - 1.1.2011
Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11085 (461087) - 1.1.2011
Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla.
202.40 Kč

ČSN 462200-3 (462200) - 1.1.2011
Brambory - Část 3: Brambory konzumní rané. (Platnost od 1.7.2014).
108.90 Kč

ČSN 462200-4 (462200) - 1.1.2011
Brambory - Část 4: Brambory konzumní pozdní. (Platnost od 1.7.2014).
108.90 Kč

ČSN EN 15510 (467026) - 1.1.2011
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu, arsenu, olova a kadmia metodou ICP-AES.
306.90 Kč

ČSN EN 15782 (467042) - 1.1.2011
Krmiva - Stanovení nikarbazinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
169.40 Kč

ČSN EN 15791 (467043) - 1.1.2011
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce.
202.40 Kč

ČSN EN 15792 (467044) - 1.1.2011
Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce.
202.40 Kč

ČSN EN 1014-1 (490603) - 1.1.2011
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků kreozotu.
169.40 Kč

ČSN EN 1014-2 (490603) - 1.1.2011
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy.
169.40 Kč

ČSN EN 1014-3 (490603) - 1.1.2011
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu.
202.40 Kč

ČSN EN 1014-4 (490603) - 1.1.2011
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v kreozotu.
169.40 Kč

ČSN EN 12490 (490676) - 1.1.2011
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě.
202.40 Kč

ČSN EN 131-2-ed.2 (493830) - 1.1.2011
Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení.
317.90 Kč

ČSN EN 14975+A1 (493840) - 1.1.2011
Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 13885+A1 (513030) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13871+A1 (513035) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 13534+A1 (513040) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Nasolovací injektory - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12331+A2 (513055) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13570+A1 (513060) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12984+A1 (513070) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13870+A1 (513075) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13720 (560127) - 1.1.2011
Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.
169.40 Kč

ČSN 560186-12 (560186) - 1.1.2011
Metody zkoušení piva - Část 12: Stanovení celkového dusíku.
108.90 Kč

ČSN 560187-1 (560187) - 1.1.2011
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 1: Základní metody zkoušení sladu.
317.90 Kč

ČSN EN 15633-1 (560670) - 1.1.2011
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 1: Všeobecné zásady.
169.40 Kč

ČSN ISO 22006 (569614) - 1.1.2011
Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikaci ISO 9001: 2008 na rostlinnou výrobu.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 661 (588753) - 1.1.2011
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava zkušebního vzorku.
108.90 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.1.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
202.40 Kč

ČSN EN 15947-1 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 1: Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN 15947-2 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky.
169.40 Kč

ČSN EN 15947-3 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 3: Minimální požadavky na označování štítkem.
306.90 Kč

ČSN EN 15947-4 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 4: Metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 15947-5 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8894-1 (726047) - 1.1.2011
Žárovzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti - Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem).
306.90 Kč

ČSN EN 15599-1 (727236) - 1.1.2011
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním.
306.90 Kč

ČSN EN 15600-1 (727237) - 1.1.2011
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 843-9 (727541) - 1.1.2011
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 9: Metoda zkoušení odolnosti hran proti odlomení.
169.40 Kč

ČSN EN 1007-7 (727565) - 1.1.2011
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 7: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do porušení vláken ve svazku při vysoké teplotě.
306.90 Kč

ČSN EN 15365 (727589) - 1.1.2011
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce.
202.40 Kč

ČSN EN 1990:2004/A1/Oprava4 (730002) - 1.1.2011
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
108.90 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Oprava3 (730035) - 1.1.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Oprava1 (730035) - 1.1.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
169.40 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/Oprava1 (730036) - 1.1.2011
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Oprava1 (730036) - 1.1.2011
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 15186-2 (730509) - 1.1.2011
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15186-3 (730509) - 1.1.2011
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12354-5:2009/Oprava1 (730512) - 1.1.2011
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - 1.1.2011
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styk nejméně jednoho těžkého prvku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10052:2005/A1 (730541) - 1.1.2011
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 12567-1 (730579) - 1.1.2011
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří.
493.90 Kč

ČSN 730580-1:2007/Z1 (730580) - 1.1.2011
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/Z2 (731470) - 1.1.2011
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
56.10 Kč

ČSN 736186 (736186) - 1.1.2011
Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in situ.
169.40 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Oprava1 (736203) - 1.1.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
56.10 Kč

ČSN EN 805:2001/Z1 (755011) - 1.1.2011
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.
108.90 Kč

TNI ISO/TR 11044 (757744) - 1.1.2011
Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 13097 (758083) - 1.1.2011
Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 105-D01 (800166) - 1.1.2011
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu.
169.40 Kč

ČSN EN 1938 (832456) - 1.1.2011
Osobní prostředky k ochraně očí - Uzavřené brýle pro uživatele motocyklů a mopedů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 12568 (832570) - 1.1.2011
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a metody zkoušení pro tužinky a vložky odolné proti propíchnutí.
306.90 Kč

ČSN EN 354 (832621) - 1.1.2011
Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky.
202.40 Kč

ČSN EN 530 (832900) - 1.1.2011
Odolnost materiálu ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 894-4 (833585) - 1.1.2011
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15001 (852105) - 1.1.2011
Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem.
394.90 Kč

ČSN EN 14516+A1 (914101) - 1.1.2011
Koupací vany pro domácí použití. (Platnost do 30.6.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 14527+A1 (914111) - 1.1.2011
Vany pro sprchové kouty pro domácí použití. (Platnost do 30.3.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 12199 (917872) - 1.1.2011
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny.
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)