Nové normy ČSN za leden 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2011 v 09:00


ČSN EN 31010 (010352) - 1.1.2011
Management rizik - Techniky posuzování rizik. (Platnost do 18.7.2022).
593.00 Kč

ČSN ISO 80000-9 (011300) - 1.1.2011
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 286-2 (014201) - 1.1.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-601 (014451) - 1.1.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů.
223.00 Kč

ČSN ISO 17267 (018283) - 1.1.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační systémy - Aplikační programovací rozhraní (API). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 24534-1 (018350) - 1.1.2011
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 1: Architektura.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24534-2 (018350) - 1.1.2011
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 2: Provozní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24534-3 (018350) - 1.1.2011
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 24534-4 (018350) - 1.1.2011
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17575-2 (018385) - 1.1.2011
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 2: Komunikace a propojení s nižšími vrstvami.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 16040 (018392) - 1.1.2011
Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2143 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2931 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3210 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku kyselina fosforečná/kyselina chromová.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 7599 (038650) - 1.1.2011
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Všeobecné specifikace pro anodické oxidové povlaky na hliníku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17672 (055650) - 1.1.2011
Tvrdé pájení - Pájky.
338.00 Kč

ČSN EN 30-1-1+A1 (061410) - 1.1.2011
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.
945.00 Kč

ČSN EN 13203-3 (061430) - 1.1.2011
Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 500 litrů - Část 3: Hodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 257 (061804) - 1.1.2011
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv. (Platnost do 30.10.2025).
350.00 Kč

ČSN 078304 (078304) - 1.1.2011
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14245 (078632) - 1.1.2011
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - 1.1.2011
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13349 (122001) - 1.1.2011
Ventilátory - Terminologie a kategorizace.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - 1.1.2011
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 12982 (133034) - 1.1.2011
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem.
338.00 Kč

ČSN EN 61508-1-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 61508-3-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61508-5-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61508-6-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61508-7-ed.2 (180301) - 1.1.2011
Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 13798 (259370) - 1.1.2011
Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15878 (269638) - 1.1.2011
Ocelové statické skladovací systémy - Termíny a definice.
593.00 Kč

ČSN ISO 10567 (277002) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Nosnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 7135 (277450) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 7451 (277536) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Jmenovitý objem hloubkových a nakládacích lopat hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 14401-1 (278008) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 1: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 14401-2 (278008) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 2: Kritéria provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 6016 (278020) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Metody měření hmotnosti celých strojů, jejich pracovních zařízení a součástí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 9249 (278170) - 1.1.2011
Stroje pro zemní práce - Metody zkoušení motorů - Čistý výkon. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 17386 (300635) - 1.1.2011
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy.
338.00 Kč

ČSN EN 60068-2-53 (345791) - 1.1.2011
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-53: Zkoušky a návod - Kombinované klimatické (teplotou/vlhkostí) a dynamické (vibracemi/rázy) zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 50397-3 (347620) - 1.1.2011
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 3: Návod na použití. (Platnost do 27.6.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 60034-18-1-ed.2 (350000) - 1.1.2011
Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody. (Platnost do 26.1.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 60034-2-2 (350000) - 1.1.2011
Točivé elektrické stroje - Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek - Dodatek k IEC 60034-2-1.
338.00 Kč

ČSN EN 60146-1-1-ed.2 (351530) - 1.1.2011
Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků.
768.00 Kč

ČSN EN 60603-7-2-ed.2 (354620) - 1.1.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-2: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60603-7-3-ed.2 (354620) - 1.1.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-3: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60603-7-4-ed.2 (354620) - 1.1.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-4: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60603-7-5-ed.2 (354620) - 1.1.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-5: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62418 (358772) - 1.1.2011
Polovodičové součástky - Zkouška poruch pokovení způsobených pnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62077-ed.2 (359239) - 1.1.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.12.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 61977-ed.2 (359247) - 1.1.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.10.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 61753-121-2 (359255) - 1.1.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.10.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-121-3 (359255) - 1.1.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-3: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61243-3-ed.2 (359724) - 1.1.2011
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí. (Platnost do 13.11.2017).
567.00 Kč

ČSN EN 60335-2-109 (361045) - 1.1.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.4 (361045) - 1.1.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky. (Platnost do 2.5.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 60745-2-19:2009/A1 (361551) - 1.1.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky.
120.00 Kč

ČSN EN 61937-11 (367552) - 1.1.2011
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 11: MPEG-4 AAC a jeho rozšíření v LATM/LOAS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61937-12 (367552) - 1.1.2011
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 12: Bitový tok nelineární PCM podle formátů DRA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61162-3:2009/A1 (367823) - 1.1.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 3: Sériová síť datových zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61108-3 (367824) - 1.1.2011
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 3: Přijímací zařízení systému Galileo - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60268-4-ed.3 (368305) - 1.1.2011
Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.7.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 62514 (368612) - 1.1.2011
Multimediální brána v domácích sítích - Směrnice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62537 (368616) - 1.1.2011
Rozhraní pro reproduktory s digitálním vstupním signálem založené na IEC 60958 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27004 (369790) - 1.1.2011
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Měření.
543.00 Kč

ČSN EN 50291-2 (378372) - 1.1.2011
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky. (Platnost do 26.4.2022).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - 1.1.2011
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15350 (420508) - 1.1.2011
Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry - Metoda absorpce infračerveného záření po spálení v indukční peci (běžná metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 439 (420510) - 1.1.2011
Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu křemíku - Vážková (gravimetrická) metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15351 (420525) - 1.1.2011
Ocel a železo - Stanovení obsahu dusíku - Teplotněvodivostní metoda po roztavení v inertním plynu (Běžná metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14938-2 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 15023-3 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN EN 15025 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 15605 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou.
434.00 Kč

ČSN EN 15915 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu stříbra - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN EN 15916-2 (420623) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 2: Střední obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 12735-1 (421525) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy.
223.00 Kč

ČSN EN 12735-2 (421525) - 1.1.2011
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5529 (461022) - 1.1.2011
Pšenice - Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - 1.1.2011
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 659 (461034) - 1.1.2011
Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11085 (461087) - 1.1.2011
Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla.
223.00 Kč

ČSN 462200-3 (462200) - 1.1.2011
Brambory - Část 3: Brambory konzumní rané. (Platnost od 1.7.2014).
120.00 Kč

ČSN 462200-4 (462200) - 1.1.2011
Brambory - Část 4: Brambory konzumní pozdní. (Platnost od 1.7.2014).
120.00 Kč

ČSN EN 15510 (467026) - 1.1.2011
Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, železa, zinku, mědi, manganu, kobaltu, molybdenu, arsenu, olova a kadmia metodou ICP-AES.
338.00 Kč

ČSN EN 15782 (467042) - 1.1.2011
Krmiva - Stanovení nikarbazinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
186.00 Kč

ČSN EN 15791 (467043) - 1.1.2011
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v krmivech - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce.
223.00 Kč

ČSN EN 15792 (467044) - 1.1.2011
Krmiva - Stanovení zearalenonu v krmivech - Metoda HPLC s fluorescenční detekcí a s předčištěním na imunoafinitní kolonce.
223.00 Kč

ČSN EN 1014-1 (490603) - 1.1.2011
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků kreozotu.
186.00 Kč

ČSN EN 1014-2 (490603) - 1.1.2011
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy.
186.00 Kč

ČSN EN 1014-3 (490603) - 1.1.2011
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu.
223.00 Kč

ČSN EN 1014-4 (490603) - 1.1.2011
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v kreozotu.
186.00 Kč

ČSN EN 12490 (490676) - 1.1.2011
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě.
223.00 Kč

ČSN EN 131-2-ed.2 (493830) - 1.1.2011
Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení.
350.00 Kč

ČSN EN 14975+A1 (493840) - 1.1.2011
Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 13885+A1 (513030) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13871+A1 (513035) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 13534+A1 (513040) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Nasolovací injektory - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12331+A2 (513055) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13570+A1 (513060) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12984+A1 (513070) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13870+A1 (513075) - 1.1.2011
Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13720 (560127) - 1.1.2011
Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.
186.00 Kč

ČSN 560186-12 (560186) - 1.1.2011
Metody zkoušení piva - Část 12: Stanovení celkového dusíku.
120.00 Kč

ČSN 560187-1 (560187) - 1.1.2011
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 1: Základní metody zkoušení sladu.
350.00 Kč

ČSN EN 15633-1 (560670) - 1.1.2011
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 1: Všeobecné zásady.
186.00 Kč

ČSN ISO 22006 (569614) - 1.1.2011
Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikaci ISO 9001: 2008 na rostlinnou výrobu.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 661 (588753) - 1.1.2011
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava zkušebního vzorku.
120.00 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - 1.1.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv.
223.00 Kč

ČSN EN 15947-1 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 1: Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN 15947-2 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky.
186.00 Kč

ČSN EN 15947-3 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 3: Minimální požadavky na označování štítkem.
338.00 Kč

ČSN EN 15947-4 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 4: Metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 15947-5 (668300) - 1.1.2011
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie 1, 2 a 3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8894-1 (726047) - 1.1.2011
Žárovzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti - Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem).
338.00 Kč

ČSN EN 15599-1 (727236) - 1.1.2011
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním.
338.00 Kč

ČSN EN 15600-1 (727237) - 1.1.2011
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 843-9 (727541) - 1.1.2011
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 9: Metoda zkoušení odolnosti hran proti odlomení.
186.00 Kč

ČSN EN 1007-7 (727565) - 1.1.2011
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 7: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do porušení vláken ve svazku při vysoké teplotě.
338.00 Kč

ČSN EN 15365 (727589) - 1.1.2011
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce.
223.00 Kč

ČSN EN 1990:2004/A1/Oprava4 (730002) - 1.1.2011
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.
120.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/Oprava3 (730035) - 1.1.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Oprava1 (730035) - 1.1.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
186.00 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/Oprava1 (730036) - 1.1.2011
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Oprava1 (730036) - 1.1.2011
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 15186-2 (730509) - 1.1.2011
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15186-3 (730509) - 1.1.2011
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - 1.1.2011
Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styk nejméně jednoho těžkého prvku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12567-1 (730579) - 1.1.2011
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří.
543.00 Kč

ČSN 730580-1:2007/Z1 (730580) - 1.1.2011
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 1994-1-1:2006/Z2 (731470) - 1.1.2011
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
62.00 Kč

ČSN 736186 (736186) - 1.1.2011
Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in situ.
186.00 Kč

ČSN EN 1991-2:2005/Oprava1 (736203) - 1.1.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
62.00 Kč

ČSN EN 805:2001/Z1 (755011) - 1.1.2011
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.
120.00 Kč

TNI ISO/TR 11044 (757744) - 1.1.2011
Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 13097 (758083) - 1.1.2011
Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 105-D01 (800166) - 1.1.2011
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu.
186.00 Kč

ČSN EN 1938 (832456) - 1.1.2011
Osobní prostředky k ochraně očí - Uzavřené brýle pro uživatele motocyklů a mopedů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 12568 (832570) - 1.1.2011
Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a metody zkoušení pro tužinky a vložky odolné proti propíchnutí.
338.00 Kč

ČSN EN 354 (832621) - 1.1.2011
Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky.
223.00 Kč

ČSN EN 530 (832900) - 1.1.2011
Odolnost materiálu ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 894-4 (833585) - 1.1.2011
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15001 (852105) - 1.1.2011
Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem.
434.00 Kč

ČSN EN 14516+A1 (914101) - 1.1.2011
Koupací vany pro domácí použití. (Platnost do 30.6.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 14527+A1 (914111) - 1.1.2011
Vany pro sprchové kouty pro domácí použití. (Platnost do 30.3.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 12199 (917872) - 1.1.2011
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny.
186.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.