Nové normy ČSN za srpen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2007 v 09:00


ČSN EN 62308 (010630) - 1.8.2007
Bezporuchovost zařízení - Metody posuzování bezporuchovosti.
543.00 Kč

ČSN EN 13269 (010663) - 1.8.2007
Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - 1.8.2007
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR).
350.00 Kč

ČSN EN 15257 (038391) - 1.8.2007
Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany.
350.00 Kč

ČSN EN 14879-2 (039000) - 1.8.2007
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 2: Povlaky na kovových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14879-3 (039000) - 1.8.2007
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 3: Povlaky na betonových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 60974-4 (052205) - 1.8.2007
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu. (Platnost do 2.1.2014).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - 1.8.2007
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16834 (055315) - 1.8.2007
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 15035 (075305) - 1.8.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW.
350.00 Kč

ČSN EN 14876 (078530) - 1.8.2007
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15004-2 (195000) - 1.8.2007
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 2: Ochrana před světelným nebezpečím (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 243324 (243324) - 1.8.2007
Otočné upínací hroty s vrcholovým úhlem 60°.
62.00 Kč

ČSN EN 13042-1 (278810) - 1.8.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Kapkový dávkovač.
223.00 Kč

ČSN EN 13042-3 (278810) - 1.8.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: IS stroje.
338.00 Kč

ČSN EN 4158 (317926) - 1.8.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Metoda měření povrchového elektrického odporu vodivých vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 332000-4-41-ed.2 (332000) - 1.8.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. + Komentář TNI 33 2000-4-41. (Platnost do 7.7.2020).
543.00 Kč

ČSN 332000-7-704-ed.2 (332000) - 1.8.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. (Platnost do 18.5.2021).
223.00 Kč

ČSN 332000-7-706-ed.2 (332000) - 1.8.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory.
186.00 Kč

ČSN EN 62290-1 (333530) - 1.8.2007
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy. (Platnost do 14.8.2017).
350.00 Kč

ČSN EN 55016-2-3-ed.2 (334210) - 1.8.2007
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením. (Platnost do 1.6.2013).
768.00 Kč

ČSN EN 61788-7-ed.2 (345685) - 1.8.2007
Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.4.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 60317-0-5-ed.2 (347307) - 1.8.2007
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-5: Všeobecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem.
338.00 Kč

ČSN 347410-15 (347410) - 1.8.2007
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Jednožilové vodiče pro pevné uložení s bezhalogenovou termoplastickou izolací. (Platnost do 17.1.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 50214-ed.2 (347472) - 1.8.2007
Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm.
338.00 Kč

ČSN 347659-5D:1997/Z2 (347659) - 1.8.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5D: Kabely s koncentrickým jádrem (Typ 5D-1) nebo bez koncentrického jádra (Typ 5D-2).
223.00 Kč

ČSN EN 60034-26 (350000) - 1.8.2007
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko.
186.00 Kč

ČSN EN 62310-2 (351810) - 1.8.2007
Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
434.00 Kč

ČSN EN 60947-5-8 (354101) - 1.8.2007
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové uvolňovací spínače. (Platnost do 2.4.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 62271-109 (354227) - 1.8.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů. (Platnost do 1.3.2012).
768.00 Kč

ČSN EN 61326-2-4 (356508) - 1.8.2007
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9. (Platnost do 14.8.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 50411-2-2 (359249) - 1.8.2007
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněné kastrolové kryty spojek Typu 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 60984:1996/Oprava1 (359715) - 1.8.2007
Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím.
29.00 Kč

ČSN EN 60984:1996/Oprava2 (359715) - 1.8.2007
Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím.
29.00 Kč

ČSN EN 60984:1996/Oprava3 (359715) - 1.8.2007
Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím.
29.00 Kč

ČSN EN 61219:1997/Oprava1 (359718) - 1.8.2007
Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování.
29.00 Kč

ČSN EN 61235:1997/Oprava1 (359719) - 1.8.2007
Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely.
29.00 Kč

ČSN EN 61235:1997/Oprava2 (359719) - 1.8.2007
Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely.
29.00 Kč

ČSN EN 61235:1997/Oprava3 (359719) - 1.8.2007
Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely.
29.00 Kč

ČSN EN 61229:1997/Oprava1 (359720) - 1.8.2007
Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu.
29.00 Kč

ČSN EN 62002-2 (367526) - 1.8.2007
Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 2: Testování shody rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
434.00 Kč

ČSN EN 50116-ed.2 (369062) - 1.8.2007
Zařízení informační technologie - Kusové zkoušky elektrické bezpečnosti během výroby. (Platnost do 1.7.2011).
120.00 Kč

ČSN EN 14797 (389691) - 1.8.2007
Zařízení pro odlehčení výbuchu.
338.00 Kč

ČSN EN 10163-1:2005/Oprava1 (420016) - 1.8.2007
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 10296-2:2006/Oprava1 (420101) - 1.8.2007
Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli.
29.00 Kč

ČSN EN 10297-2:2006/Oprava1 (420258) - 1.8.2007
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli.
29.00 Kč

ČSN EN 10280+A1 (420430) - 1.8.2007
Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností plechů a pásů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřícím přístrojem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4498 (420769) - 1.8.2007
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4507 (420772) - 1.8.2007
Spékané nauhličené nebo nitrocementované železné materiály - Stanovování a ověřování hloubky cementované vrstvy zkouškou mikrotvrdosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10339 (421021) - 1.8.2007
Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi.
223.00 Kč

ČSN EN 1396 (421415) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 546-1 (421451) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 1: Technické dodací předpisy.
186.00 Kč

ČSN EN 683-1 (421452) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 1: Technické dodací předpisy.
186.00 Kč

ČSN EN 546-3 (427321) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 3: Mezní úchylky rozměrů.
120.00 Kč

ČSN EN 683-3 (427322) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru.
186.00 Kč

ČSN EN 1804-1 (444421) - 1.8.2007
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 1804-2 (444421) - 1.8.2007
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16812 (450033) - 1.8.2007
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - 1.8.2007
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15146 (492114) - 1.8.2007
Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez pera a drážky.
223.00 Kč

ČSN EN 13307-1 (492145) - 1.8.2007
Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 1: Požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 14220 (492146) - 1.8.2007
Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - Požadavky a specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 14221 (492147) - 1.8.2007
Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně - Požadavky a specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 14975 (493840) - 1.8.2007
Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 2963 (571301) - 1.8.2007
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu kyseliny citronové - Enzymatická metoda.
223.00 Kč

ČSN ISO 12082 (571302) - 1.8.2007
Tavené sýry a tavené sýrové výrobky - Výpočet obsahu přidaných citrátových emulgačních činidel a okyselujících/pH regulujících činidel, vyjádřených jako kyselina citronová.
120.00 Kč

ČSN EN 12594 (657005) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků.
186.00 Kč

ČSN EN 15326 (657021) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou.
186.00 Kč

ČSN EN 1427 (657060) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička.
223.00 Kč

ČSN EN 1426 (657062) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou.
223.00 Kč

ČSN EN 12592 (657080) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - 1.8.2007
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 927-5 (672010) - 1.8.2007
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1522 (673076) - 1.8.2007
Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla.
223.00 Kč

ČSN EN 764-7:2003/Oprava2 (690004) - 1.8.2007
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 14411 (725109) - 1.8.2007
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování. (Platnost do 1.8.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 14316-2 (727218) - 1.8.2007
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky.
186.00 Kč

ČSN EN 14317-2 (727219) - 1.8.2007
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky.
186.00 Kč

ČSN EN 12923-1 (727509) - 1.8.2007
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Část 1: Všeobecné pokyny pro provádění korozních zkoušek.
223.00 Kč

ČSN EN 843-1 (727541) - 1.8.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu.
223.00 Kč

ČSN EN 843-2 (727541) - 1.8.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru.
350.00 Kč

ČSN EN 843-5 (727541) - 1.8.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza.
434.00 Kč

ČSN EN 1364-4 (730853) - 1.8.2007
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava.
434.00 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - 1.8.2007
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
434.00 Kč

ČSN EN 15237 (731081) - 1.8.2007
Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény.
567.00 Kč

ČSN EN 1912+A1 (731713) - 1.8.2007
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
223.00 Kč

ČSN EN 1052-3:2003/A1 (732320) - 1.8.2007
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku.
120.00 Kč

ČSN EN 14081-4+A1 (732823) - 1.8.2007
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
223.00 Kč

ČSN EN 13803-2 (736350) - 1.8.2007
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy koleje s náhlou změnou křivosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - 1.8.2007
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12947-3:1999/Z1 (800846) - 1.8.2007
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12947-4:1999/Z1 (800846) - 1.8.2007
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu.
29.00 Kč

ČSN EN 13758-1+A1 (800848) - 1.8.2007
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií.
223.00 Kč

ČSN EN 13758-2+A1 (800848) - 1.8.2007
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů.
120.00 Kč

ČSN EN 14704-3 (800886) - 1.8.2007
Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké textilie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14505-2 (833555) - 1.8.2007
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11334-1 (841011) - 1.8.2007
Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Předloketní berle (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.3.1 (875090) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.3.1 (875090) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.3.1 (875090) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.3.1 (875096) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301178-2-V1.2.2 (875096) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 71-2+A1 (943095) - 1.8.2007
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.