Nové normy ČSN za srpen 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2007 v 09:00


ČSN EN 62308 (010630) - 1.8.2007
Bezporuchovost zařízení - Metody posuzování bezporuchovosti.
493.90 Kč

ČSN EN 13269 (010663) - 1.8.2007
Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - 1.8.2007
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR).
317.90 Kč

ČSN EN 15257 (038391) - 1.8.2007
Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany.
317.90 Kč

ČSN EN 14879-2 (039000) - 1.8.2007
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 2: Povlaky na kovových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14879-3 (039000) - 1.8.2007
Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 3: Povlaky na betonových částech (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60974-4 (052205) - 1.8.2007
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu. (Platnost do 2.1.2014).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - 1.8.2007
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16834 (055315) - 1.8.2007
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 15035 (075305) - 1.8.2007
Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW.
317.90 Kč

ČSN EN 14876 (078530) - 1.8.2007
Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15004-2 (195000) - 1.8.2007
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 2: Ochrana před světelným nebezpečím (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 243324 (243324) - 1.8.2007
Otočné upínací hroty s vrcholovým úhlem 60°.
56.10 Kč

ČSN EN 13042-1 (278810) - 1.8.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Kapkový dávkovač.
202.40 Kč

ČSN EN 13042-3 (278810) - 1.8.2007
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: IS stroje.
306.90 Kč

ČSN EN 4158 (317926) - 1.8.2007
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Metoda měření povrchového elektrického odporu vodivých vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 332000-4-41-ed.2 (332000) - 1.8.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. + Komentář TNI 33 2000-4-41. (Platnost do 7.7.2020).
493.90 Kč

ČSN 332000-7-704-ed.2 (332000) - 1.8.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. (Platnost do 18.5.2021).
202.40 Kč

ČSN 332000-7-706-ed.2 (332000) - 1.8.2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory.
169.40 Kč

ČSN EN 62290-1 (333530) - 1.8.2007
Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 1: Systémové principy a základní pojmy. (Platnost do 14.8.2017).
317.90 Kč

ČSN EN 55016-2-3-ed.2 (334210) - 1.8.2007
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením. (Platnost do 1.6.2013).
698.50 Kč

ČSN EN 61788-7-ed.2 (345685) - 1.8.2007
Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.4.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 60317-0-5-ed.2 (347307) - 1.8.2007
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-5: Všeobecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem.
306.90 Kč

ČSN 347410-15 (347410) - 1.8.2007
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Jednožilové vodiče pro pevné uložení s bezhalogenovou termoplastickou izolací. (Platnost do 17.1.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 50214-ed.2 (347472) - 1.8.2007
Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm.
306.90 Kč

ČSN 347659-5D:1997/Z2 (347659) - 1.8.2007
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5D: Kabely s koncentrickým jádrem (Typ 5D-1) nebo bez koncentrického jádra (Typ 5D-2).
202.40 Kč

ČSN EN 60034-26 (350000) - 1.8.2007
Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko.
169.40 Kč

ČSN EN 60034-5-ed.2:2002/A1 (350000) - 1.8.2007
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace.
56.10 Kč

ČSN EN 62310-2 (351810) - 1.8.2007
Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
394.90 Kč

ČSN EN 60947-5-8 (354101) - 1.8.2007
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové uvolňovací spínače.
306.90 Kč

ČSN EN 62271-109 (354227) - 1.8.2007
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů. (Platnost do 1.3.2012).
698.50 Kč

ČSN EN 61326-2-4 (356508) - 1.8.2007
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9. (Platnost do 14.8.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 50411-2-2 (359249) - 1.8.2007
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněné kastrolové kryty spojek Typu 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 60984:1996/Oprava1 (359715) - 1.8.2007
Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím.
26.40 Kč

ČSN EN 60984:1996/Oprava2 (359715) - 1.8.2007
Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím.
26.40 Kč

ČSN EN 60984:1996/Oprava3 (359715) - 1.8.2007
Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím.
26.40 Kč

ČSN EN 61219:1997/Oprava1 (359718) - 1.8.2007
Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování.
26.40 Kč

ČSN EN 61235:1997/Oprava1 (359719) - 1.8.2007
Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely.
26.40 Kč

ČSN EN 61235:1997/Oprava2 (359719) - 1.8.2007
Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely.
26.40 Kč

ČSN EN 61235:1997/Oprava3 (359719) - 1.8.2007
Práce pod napětím - Izolační duté trubky pro elektrické účely.
26.40 Kč

ČSN EN 61229:1997/Oprava1 (359720) - 1.8.2007
Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu.
26.40 Kč

ČSN EN 62002-2 (367526) - 1.8.2007
Přístup k vysílání pro přenosná zařízení DVB-T/H - Část 2: Testování shody rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
394.90 Kč

ČSN EN 50116-ed.2 (369062) - 1.8.2007
Zařízení informační technologie - Kusové zkoušky elektrické bezpečnosti během výroby. (Platnost do 1.7.2011).
108.90 Kč

ČSN EN 14797 (389691) - 1.8.2007
Zařízení pro odlehčení výbuchu.
306.90 Kč

ČSN EN 10163-1:2005/Oprava1 (420016) - 1.8.2007
Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 10296-2:2006/Oprava1 (420101) - 1.8.2007
Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli.
26.40 Kč

ČSN EN 10297-2:2006/Oprava1 (420258) - 1.8.2007
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli.
26.40 Kč

ČSN EN 10280+A1 (420430) - 1.8.2007
Magnetické materiály - Metody měření magnetických vlastností plechů a pásů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřícím přístrojem.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4498 (420769) - 1.8.2007
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4507 (420772) - 1.8.2007
Spékané nauhličené nebo nitrocementované železné materiály - Stanovování a ověřování hloubky cementované vrstvy zkouškou mikrotvrdosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10339 (421021) - 1.8.2007
Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi.
202.40 Kč

ČSN EN 1396 (421415) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 546-1 (421451) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 1: Technické dodací předpisy.
169.40 Kč

ČSN EN 683-1 (421452) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 1: Technické dodací předpisy.
169.40 Kč

ČSN EN 546-3 (427321) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 3: Mezní úchylky rozměrů.
108.90 Kč

ČSN EN 683-3 (427322) - 1.8.2007
Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru.
169.40 Kč

ČSN EN 1804-1 (444421) - 1.8.2007
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1804-2 (444421) - 1.8.2007
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16812 (450033) - 1.8.2007
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - 1.8.2007
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15146 (492114) - 1.8.2007
Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez pera a drážky.
202.40 Kč

ČSN EN 13307-1 (492145) - 1.8.2007
Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití - Část 1: Požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 14220 (492146) - 1.8.2007
Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně - Požadavky a specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 14221 (492147) - 1.8.2007
Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně - Požadavky a specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 14975 (493840) - 1.8.2007
Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 2963 (571301) - 1.8.2007
Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu kyseliny citronové - Enzymatická metoda.
202.40 Kč

ČSN ISO 12082 (571302) - 1.8.2007
Tavené sýry a tavené sýrové výrobky - Výpočet obsahu přidaných citrátových emulgačních činidel a okyselujících/pH regulujících činidel, vyjádřených jako kyselina citronová.
108.90 Kč

ČSN EN 12594 (657005) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků.
169.40 Kč

ČSN EN 15326 (657021) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou.
169.40 Kč

ČSN EN 1427 (657060) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička.
202.40 Kč

ČSN EN 1426 (657062) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou.
202.40 Kč

ČSN EN 12592 (657080) - 1.8.2007
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - 1.8.2007
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 927-5 (672010) - 1.8.2007
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 5: Hodnocení propustnosti vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1522 (673076) - 1.8.2007
Nátěrové hmoty - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla.
202.40 Kč

ČSN EN 764-7:2003/Oprava2 (690004) - 1.8.2007
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 14411 (725109) - 1.8.2007
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování. (Platnost do 1.8.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 14316-2 (727218) - 1.8.2007
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky.
169.40 Kč

ČSN EN 14317-2 (727219) - 1.8.2007
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky.
169.40 Kč

ČSN EN 12923-1 (727509) - 1.8.2007
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Část 1: Všeobecné pokyny pro provádění korozních zkoušek.
202.40 Kč

ČSN EN 843-1 (727541) - 1.8.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu.
202.40 Kč

ČSN EN 843-2 (727541) - 1.8.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru.
317.90 Kč

ČSN EN 843-5 (727541) - 1.8.2007
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza.
394.90 Kč

ČSN EN 1364-4 (730853) - 1.8.2007
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava.
394.90 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - 1.8.2007
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
394.90 Kč

ČSN EN 15237 (731081) - 1.8.2007
Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény.
515.90 Kč

ČSN EN 1912+A1 (731713) - 1.8.2007
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.
202.40 Kč

ČSN EN 1052-3:2003/A1 (732320) - 1.8.2007
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku.
108.90 Kč

ČSN EN 14081-4+A1 (732823) - 1.8.2007
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj.
202.40 Kč

ČSN EN 13803-2 (736350) - 1.8.2007
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy koleje s náhlou změnou křivosti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - 1.8.2007
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12947-3:1999/Z1 (800846) - 1.8.2007
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 12947-4:1999/Z1 (800846) - 1.8.2007
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu.
26.40 Kč

ČSN EN 13758-1+A1 (800848) - 1.8.2007
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií.
202.40 Kč

ČSN EN 13758-2+A1 (800848) - 1.8.2007
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů.
108.90 Kč

ČSN EN 14704-3 (800886) - 1.8.2007
Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké textilie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14505-2 (833555) - 1.8.2007
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11334-1 (841011) - 1.8.2007
Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Předloketní berle (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.3.1 (875090) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.3.1 (875090) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.3.1 (875090) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.3.1 (875096) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301178-2-V1.2.2 (875096) - 1.8.2007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 71-2+A1 (943095) - 1.8.2007
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)