Nové normy ČSN za květen 2023

od NORMSERVISČSN ISO 13528 (010248) - 1.5.2023
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10819:2014/A2 (011424) - 1.5.2023
Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18314-3 (011730) - 1.5.2023
Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 16792 (013160) - 1.5.2023
Technická dokumentace produktu - Postupy zpracování digitálních dat definujících produkt.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-2 (014451) - 1.5.2023
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7963 (015025) - 1.5.2023
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-3 (018277) - 1.5.2023
Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 3: Spouštěče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20524-1 (018281) - 1.5.2023
Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) GDF5.1 - Část 1: Mapová data nezávislá na aplikaci sdílená mezi více zdroji (Norma k přímému použití jako ČSN).
6178.80 Kč

ČSN EN ISO 20524-2 (018281) - 1.5.2023
Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) GDF5.1 - Část 2: Mapová data používaná v automatizovaných systémech řízení, kooperativních ITS a multimodální dopravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
3488.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 (018369) - 1.5.2023
Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 2: Použití vyhrazené komunikace krátkého dosahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

TNI ISO/TR 4445 (018509) - 1.5.2023
Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Model rolí při zavádění služeb ITS v chytrých městech.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 898-2 (021005) - 1.5.2023
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10062 (038121) - 1.5.2023
Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11127-7 (038237) - 1.5.2023
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 7: Stanovení ve vodě rozpustných chloridů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - 1.5.2023
Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 88-1 (061801) - 1.5.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2025).
567.00 Kč

ČSN EN 88-1+A1:2016/Z1 (061801) - 1.5.2023
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 88-2-ed.2 (061801) - 1.5.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nad 50 kPa a do a včetně 500 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 88-2:2008/Z1 (061801) - 1.5.2023
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 88-3 (061801) - 1.5.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 3: Regulátory tlaku a/nebo průtoku pro vstupní tlaky do a včetně 500 kPa, elektronické typy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 125 (061802) - 1.5.2023
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 125+A1:2016/Z1 (061802) - 1.5.2023
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 161 (061803) - 1.5.2023
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 161+A3:2013/Z1 (061803) - 1.5.2023
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv.
29.00 Kč

ČSN EN 257-ed.2 (061804) - 1.5.2023
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 257:2011/Z1 (061804) - 1.5.2023
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv.
29.00 Kč

ČSN EN 1106-ed.2 (061811) - 1.5.2023
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 1106:2010/Z1 (061811) - 1.5.2023
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv.
29.00 Kč

ČSN EN 16304-ed.2 (061812) - 1.5.2023
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16304:2013/Z1 (061812) - 1.5.2023
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv.
29.00 Kč

ČSN EN 16898 (061813) - 1.5.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16678-ed.2 (061825) - 1.5.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa a do a včetně 6300 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16678:2016/Z1 (061825) - 1.5.2023
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6300 kPa včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 12952-16 (077604) - 1.5.2023
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12952-8 (077604) - 1.5.2023
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12952-9 (077604) - 1.5.2023
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13799 (078436) - 1.5.2023
Zařízení a příslušenství na LPG - Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12806 (078452) - 1.5.2023
Zařízení a příslušenství na LPG - Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10121-3 (125004) - 1.5.2023
Zkušební metody pro posuzování vlastností filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí pro všeobecné větrání - Část 3: Systém klasifikace filtračních materiálů a zařízení pro čištění vzduchu od plynných příměsí použitých pro úpravu venkovního vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62714-2-ed.2 (184020) - 1.5.2023
Technika výměnného formátu dat pro průmyslové automatizační systémy - Automatizační značkovací jazyk - Část 2: Sémantické knihovny (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62714-2:2015/Z1 (184020) - 1.5.2023
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 619 (260084) - 1.5.2023
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami.
945.00 Kč

ČSN EN 13796-3+A1 (273021) - 1.5.2023
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 474-2 (277911) - 1.5.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery.
223.00 Kč

ČSN EN 474-3 (277911) - 1.5.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače.
350.00 Kč

ČSN EN 474-4 (277911) - 1.5.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače.
338.00 Kč

ČSN EN 474-5 (277911) - 1.5.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.
434.00 Kč

ČSN EN 474-6 (277911) - 1.5.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry.
338.00 Kč

ČSN EN 474-7 (277911) - 1.5.2023
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry.
223.00 Kč

ČSN EN 16186-3 (281551) - 1.5.2023
Drážní aplikace - Stanoviště strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek železničních vozidel.
768.00 Kč

ČSN EN 15611+A1 (284056) - 1.5.2023
Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily.
434.00 Kč

ČSN EN 17460 (284451) - 1.5.2023
Železniční aplikace - Lepení na železničních vozidlech a jejich částech.
593.00 Kč

ČSN ISO 4272 (300639) - 1.5.2023
Inteligentní dopravní systémy - Systémy (podpory) jízdy nákladních vozidel v konvoji (TPS) - Funkční a provozní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50436-4-ed.2 (305120) - 1.5.2023
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem.
945.00 Kč

ČSN EN 50436-4:2020/Z1 (305120) - 1.5.2023
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem.
29.00 Kč

ČSN EN 9147 (310436) - 1.5.2023
Letectví a kosmonautika - Management nepoužitelných položek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2266-008 (311728) - 1.5.2023
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Řada DRP (dvoužilový), ORT (třížilový), DRQ (čtyřžilový), vícežilový kabel, značený UV laserem, potahovaný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4828 (311849) - 1.5.2023
Letectví a kosmonautika - Tepelný drift LED svítidel - Klasifikace a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2573 (312262) - 1.5.2023
Letectví a kosmonautika - Ocel X6CrNiTi 18-10 (1.4541) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Dráty - 0,25 mm <= De <= 3 mm - Rm <= 780 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 6052 (313470) - 1.5.2023
Letectví a kosmonautika - Systém nýtovacího límce, hliníková slitina, střižný typ, palcová řada - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2559 (317720) - 1.5.2023
Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice a vláken a plošné hmotnosti vláken (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-15+A1 (319321) - 1.5.2023
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12216 (322212) - 1.5.2023
Malá plavidla - Okna, boční okna, poklopy, bouřkové kryty a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 12216:2023/A1 (322212) - 1.5.2023
Malá plavidla - Okna, boční okna, poklopy, bouřkové kryty a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15083:2021/A1 (325141) - 1.5.2023
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13297:2023/A1 (326613) - 1.5.2023
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 25197:2021/A1 (326614) - 1.5.2023
Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla.
120.00 Kč

ČSN 332000-5-52-ed.2:2012/Z2 (332000) - 1.5.2023
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.
223.00 Kč

ČSN 332000-5-54-ed.3:2012/Z2 (332000) - 1.5.2023
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61980-3 (341593) - 1.5.2023
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 61980-3:2021/Z1 (341593) - 1.5.2023
Systémy bezdrátového přenosu energie (WPT) elektrického vozidla - Část 3: Specifické požadavky na bezdrátové systémy přenosu energie magnetickým polem (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-3 (345884) - 1.5.2023
Magnetické materiály - Část 3: Metody měření magnetických vlastností ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku jednoduchým tabulovým měřicím přístrojem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61975:2011/A2 (351544) - 1.5.2023
Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60512-27-200 (354055) - 1.5.2023
Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 27-200: Dodatečné specifikace pro zkoušky integrity signálu do 2000 MHz na konektorech souboru IEC 60603-7 - Zkoušky 27a až 27g. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-101-ed.3:2023/A11 (356502) - 1.5.2023
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Bezpečnostní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50187-ed.2 (357183) - 1.5.2023
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50187:1998/Z1 (357183) - 1.5.2023
Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
29.00 Kč

ČSN EN 60738-1-ed.2:2007/Z1 (358151) - 1.5.2023
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60738-1-ed.3 (358151) - 1.5.2023
Termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62391-1-ed.2:2016/Z1 (358252) - 1.5.2023
Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62391-1-ed.3 (358252) - 1.5.2023
Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62148-12:2004/A1 (359274) - 1.5.2023
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 12: Vysílače s laserovou diodou a koaxiálním RF konektorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62007-1-ed.3:2015/A1 (359282) - 1.5.2023
Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-402-1 (359350) - 1.5.2023
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 402-1: Měření vlastností nositelných zařízení pro fitness - Metody zkoušení rukavicových snímačů pohybu pro měření pohybů prstů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-801-1 (359350) - 1.5.2023
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 801-1: Chytrá síť pro oblast těla (SmartBAN) - Zesílená ultra-nízkopříkonová fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63203-801-2 (359350) - 1.5.2023
Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 801-2: Chytrá síť pro oblast těla (SmartBAN) - Nekomplexní řízení přístupu k médiu (MAC) pro SmartBAN (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 63286 (360702) - 1.5.2023
Pružné organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63356-1 (360702) - 1.5.2023
Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 1: Údajové listy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.10.2026).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63356-2 (360702) - 1.5.2023
Charakteristiky LED světelných zdrojů - Část 2: Konstrukční parametry a hodnoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-24-ed.5:2010/Z1 (361045) - 1.5.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-24-ed.6 (361050) - 1.5.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-24-ed.6:2023/A11 (361050) - 1.5.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63237-1 (361060) - 1.5.2023
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Informace o vlastnostech výrobku - Část 1: Základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61951-2-ed.4:2017/A1 (364385) - 1.5.2023
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 2: Nikl-metalhydrid. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60806-ed.2 (364743) - 1.5.2023
Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenových zářičů a sestav zdroje rentgenového záření pro lékařskou diagnostiku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60806:2005/Z1 (364743) - 1.5.2023
Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenek s rotační anodou používaných pro lékařskou diagnostiku (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63207 (367519) - 1.5.2023
Metody měření vlastností modrého světla a souvisejících optických vlastností zobrazovacích terminálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-4-1 (367520) - 1.5.2023
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 4-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice 4™ (Norma k přímému použití jako ČSN).
3499.80 Kč

ČSN EN IEC 62980 (368014) - 1.5.2023
Parazitní komunikační protokol pro vysokofrekvenční bezdrátový přenos výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63254 (368015) - 1.5.2023
Management a rozhraní pro WPT - Bezdrátové nabíjení mezi zařízeními (D2DWC) pro mobilní zařízení s bezdrátovým napájecím modulem TX/RX. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.5:2021/Z1 (368691) - 1.5.2023
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2-ed.6 (368691) - 1.5.2023
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
4104.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3-ed.4:2021/Z1 (368691) - 1.5.2023
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CR (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-3-ed.5 (368691) - 1.5.2023
Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Společné části - Specifikace USB, kabel a konektor typ CR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
5141.00 Kč

ČSN EN IEC 63365 (368699) - 1.5.2023
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Digitální výrobní štítek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-3 (369799) - 1.5.2023
Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 3: Směrnice pro činnosti odezvy na incidenty ICT.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10715 (385504) - 1.5.2023
Zemní plyn - Odběr vzorků plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12259-13 (389210) - 1.5.2023
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 13: ESFR sprinklery (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12020-2 (427807) - 1.5.2023
Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7301 (461509) - 1.5.2023
Rýže - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12037 (490679) - 1.5.2023
Ochranné prostředky na dřevo - Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo bez styku se zemí ve volné přírodě - Metoda horizontálního přeplátovaného spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3037 (500337) - 1.5.2023
Vlnitá lepenka - Stanovení pevnosti v tlaku na hranu (metoda s nevoskovými hranami) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16923 (560136) - 1.5.2023
Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou HPLC-MS/MS po SPE přečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20976-2 (560141) - 1.5.2023
Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 2: Expoziční testy pro studium inaktivačního potenciálu a kinetických parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11746 (560530) - 1.5.2023
Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22753 (569900) - 1.5.2023
Analýza molekulárních biomarkerů - Metoda pro statistické hodnocení analytických výsledků získaných při zkoušení dílčích skupin geneticky modifikovaných semen a zrn - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20813 (569909) - 1.5.2023
Analýza molekulárních biomarkerů - Metody analýzy pro průkaz a identifikaci živočišných druhů v potravinách a potravinářských výrobcích (metody na bázi nukleových kyselin) - Obecné požadavky a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1852-1+A1 (643168) - 1.5.2023
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17152-3 (646449) - 1.5.2023
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 3: Systém posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3679 (656018) - 1.5.2023
Stanovení bodu vzplanutí - Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku v malém měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7278-2 (656042) - 1.5.2023
Systémy pro měření ropy - Část 2: Konstrukce, kalibrace a provoz potrubních měřičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15947-1-ed.2 (668300) - 1.5.2023
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 1: Terminologie.
186.00 Kč

ČSN EN 15947-2-ed.2 (668300) - 1.5.2023
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 2: Kategorie a typy výrobků zábavní pyrotechniky.
223.00 Kč

ČSN EN 15947-3-ed.2 (668300) - 1.5.2023
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 3: Minimální požadavky na označování.
350.00 Kč

ČSN EN 15947-4-ed.2 (668300) - 1.5.2023
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 4: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 15947-5-ed.2 (668300) - 1.5.2023
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3262-6 (671300) - 1.5.2023
Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 6: Srážený uhličitan vápenatý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15969-1 (699050) - 1.5.2023
Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 22916 (704601) - 1.5.2023
Mikrofluidní zařízení - Požadavky na interoperabilitu pro rozměry, připojení a počáteční klasifikaci zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - 1.5.2023
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17685-1 (721025) - 1.5.2023
Zemní práce - Chemické zkoušky - Část 1: Stanovení obsahu organických látek žíháním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 933-6 (721193) - 1.5.2023
Zkoušení geometrických vlastností - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - 1.5.2023
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13084-9 (724220) - 1.5.2023
Volně stojící komíny - Část 9: Správa po dobu životnosti - Monitorování, kontrola, údržba, náprava a hlášení; Požadované operace a akce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-20 (725110) - 1.5.2023
Keramické obkladové prvky - Část 20: Stanovení průhybu keramických dlaždic pro výpočet jejich poloměru zakřivení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21821 (727519) - 1.5.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení zhutňovacích vlastností keramických prášků na přírodním slinování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21814 (727520) - 1.5.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy prášků nitridu hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20501 (727543) - 1.5.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Weibullovo statistické údaje o síle (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20504 (727562) - 1.5.2023
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení vlastností za tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17632-1 (730124) - 1.5.2023
Informační modelování staveb (BIM) - Sémantické modelování a propojování (SML) - Část 1: Generické vzory modelování (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - 1.5.2023
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů.
1159.00 Kč

ČSN EN 12230 (735953) - 1.5.2023
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metody pro stanovení tahových vlastností pro syntetické povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12616 (735979) - 1.5.2023
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metody pro stanovení vertikálního vsakování vody a horizontálního průtoku vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15330-4 (735987) - 1.5.2023
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 4: Specifikace pro tlumiče používané se syntetickým trávníkem, jehlovým děrovačem a textilními sportovními povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 736147 (736147) - 1.5.2023
Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena.
223.00 Kč

ČSN 736148 (736148) - 1.5.2023
Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - 1.5.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-49 (736160) - 1.5.2023
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení.
338.00 Kč

ČSN EN 13674-4 (736361) - 1.5.2023
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m.
567.00 Kč

ČSN EN 13481-2 (736370) - 1.5.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce v kolejovém loži.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-3 (736370) - 1.5.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné a polymerové kompozitní pražce.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-4 (736370) - 1.5.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce v kolejovém loži.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-5 (736370) - 1.5.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu.
223.00 Kč

ČSN EN 13481-7 (736370) - 1.5.2023
Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce, přídržné kolejnice, izolované styky kolejnic a kolejnicová dilatační zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 14908-6 (738525) - 1.5.2023
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Řídicí síťový protokol - Část 6: Aplikační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
3237.60 Kč

ČSN ISO 6107 (750175) - 1.5.2023
Kvalita vod - Slovník.
768.00 Kč

ČSN ISO 8466-1 (757031) - 1.5.2023
Kvalita vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod - Část 1: Lineární kalibrační funkce.
434.00 Kč

ČSN ISO 15705:2008/Oprava1 (757521) - 1.5.2023
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách.
29.00 Kč

ČSN EN 12374 (770010) - 1.5.2023
Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16592 (770244) - 1.5.2023
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12377 (770422) - 1.5.2023
Obaly - Flexibilní tuby - Metoda zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13048 (770424) - 1.5.2023
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16565 (770432) - 1.5.2023
Obaly - Flexibilní tuby - Zkušební metoda pro stanovení orientace odklápěcího uzávěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14389 (800861) - 1.5.2023
Textilie - Stanovení obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17553 (806099) - 1.5.2023
Textilie a textilní výrobky - Obličejové roušky pro veřejnost - Minimální požadavky, metody zkoušení a používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17528 (807045) - 1.5.2023
Oděvy - Fyziologické účinky - Měření výparného odporu pomocí potící se figuríny.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23861 (833637) - 1.5.2023
Ovzduší na pracovišti - Chemické látky přítomné jako směs polétavých částic a par - Požadavky na vyhodnocení metod zkoušení s použitím vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 15149-3 (838208) - 1.5.2023
Tuhá biopaliva - Stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18122 (838210) - 1.5.2023
Tuhá biopaliva - Stanovení popela.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21856 (841005) - 1.5.2023
Kompenzační pomůcky - Obecné požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-6 (847121) - 1.5.2023
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 6: Indikátory typu 2 a zátěžové prostředky pro zkoušení výkonu malých parních sterilizátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80369-3:2017/A1 (852112) - 1.5.2023
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 3: Konektory pro enterální aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 5798 (857045) - 1.5.2023
Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky a doporučení pro detekci koronaviru 2 (SARS-CoV-2) způsobujícího těžký akutní respirační syndrom metodami amplifikace nukleových kyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14749+A1 (910240) - 1.5.2023
Nábytek - Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16209 (910269) - 1.5.2023
Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 26986:2012/A1 (917812) - 1.5.2023
Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13329+A2 (917878) - 1.5.2023
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23659 (940405) - 1.5.2023
Sportovní a rekreační zařízení - Trampolínové parky - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1888-2+A1 (943412) - 1.5.2023
Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 2: Sportovní kočárky pro děti s hmotností od 15 kg do 22 kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19131 (979851) - 1.5.2023
Geografická informace - Specifikace datového produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.