Nové normy ČSN za květen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2014 v 09:00


TNI ISO/TR 14806 (018244) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média.
317.90 Kč

ČSN 018245 (018245) - 1.5.2014
Informační systémy ve veřejné dopravě osob - Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - 1.5.2014
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.5.2014
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - 1.5.2014
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 15623 (018332) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17262:2013/Oprava1 (018341) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 17263:2013/Oprava1 (018342) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN ISO 24102-1 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 1: Lokální management. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 24102-3 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 24102-4 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 4: Management vnitřní komunikace stanice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 24102-5 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 5: Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - 1.5.2014
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.
493.90 Kč

ČSN ISO 885 (021012) - 1.5.2014
Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou.
108.90 Kč

ČSN ISO 272 (021019) - 1.5.2014
Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč.
108.90 Kč

ČSN ISO 7041 (021023) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12.
169.40 Kč

ČSN ISO 7378 (021052) - 1.5.2014
Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty.
108.90 Kč

ČSN ISO 15071 (021102) - 1.5.2014
Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A.
202.40 Kč

ČSN ISO 4162 (021110) - 1.5.2014
Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B.
202.40 Kč

ČSN ISO 7379 (021113) - 1.5.2014
Lícované šrouby s vnitřním šestihranem.
169.40 Kč

ČSN ISO 15072 (021141) - 1.5.2014
Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem - Malá řada - Výrobní třída A.
202.40 Kč

ČSN ISO 10509 (021233) - 1.5.2014
Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4032 (021401) - 1.5.2014
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - 1.5.2014
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - 1.5.2014
Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - 1.5.2014
Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4036 (021407) - 1.5.2014
Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - 1.5.2014
Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - 1.5.2014
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN ISO 4161 (021410) - 1.5.2014
Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Hrubý závit.
169.40 Kč

ČSN ISO 10663 (021471) - 1.5.2014
Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Jemná rozteč.
169.40 Kč

ČSN ISO 7044 (021475) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN ISO 12125 (021478) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN ISO 12126 (021479) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN ISO 7720 (021480) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné celokovové matice, typ 2 - Pevnostní třída 9.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7719 (021482) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7042 (021483) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10513 (021485) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7040 (021492) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10512 (021494) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10511 (021495) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou).
169.40 Kč

ČSN ISO 7043 (021498) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou), typ 2 - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4034 (021601) - 1.5.2014
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C.
169.40 Kč

ČSN ISO 1051 (022307) - 1.5.2014
Průměry stopek nýtů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - 1.5.2014
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12932 (050112) - 1.5.2014
Svařování - Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin - Určování stupňů kvality.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-14 (050313) - 1.5.2014
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - 1.5.2014
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14732 (050730) - 1.5.2014
Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů.
306.90 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.5.2014
Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav.
317.90 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - 1.5.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - 1.5.2014
Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1179-1 (119390) - 1.5.2014
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - 1.5.2014
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13136 (142006) - 1.5.2014
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.5.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení.
539.00 Kč

ČSN EN 62610-4 (188005) - 1.5.2014
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 10072 (228310) - 1.5.2014
Tvářecí nástroje - Vtoková pouzdra - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 60584-1-ed.2 (258331) - 1.5.2014
Termoelektrické články - Část 1: Údaje napětí a tolerance. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - 1.5.2014
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám.
306.90 Kč

ČSN EN 81-82 (274003) - 1.5.2014
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením.
306.90 Kč

ČSN EN 12016 (274101) - 1.5.2014
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost.
306.90 Kč

ČSN EN 16235 (280350) - 1.5.2014
Železniční aplikace - Zkoušky k přejímce jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky k upuštění od jízdních zkoušek nákladních vozů s definovanými charakteristikami podle EN 14363 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14067-4 (281901) - 1.5.2014
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati.
394.90 Kč

ČSN IEC 60050-113 (330050) - 1.5.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
1368.00 Kč

ČSN EN 61496-2 (332206) - 1.5.2014
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD).
493.90 Kč

ČSN EN 61970-452 (334910) - 1.5.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě. (Platnost do 14.5.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 62282-3-201 (336000) - 1.5.2014
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články. (Platnost do 14.9.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 60851-3-ed.2:2010/A1 (347308) - 1.5.2014
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 50117-1:2003/A2 (347740) - 1.5.2014
Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace.
56.10 Kč

ČSN EN 50117-4-1:2009/A1 (347740) - 1.5.2014
Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz.
56.10 Kč

ČSN EN 50386-ed.2:2011/A1 (348156) - 1.5.2014
Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou.
108.90 Kč

ČSN EN 60076-3-ed.2 (351001) - 1.5.2014
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti.
493.90 Kč

ČSN EN 61558-2-16:2010/A1 (351330) - 1.5.2014
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů.
202.40 Kč

ČSN EN 60255-127 (353510) - 1.5.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu.
306.90 Kč

ČSN EN 60255-149 (353510) - 1.5.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé.
394.90 Kč

ČSN EN 62271-4 (354206) - 1.5.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny.
539.00 Kč

ČSN EN 62271-112 (354212) - 1.5.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních.
306.90 Kč

ČSN EN 50551-2 (359224) - 1.5.2014
Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 2: Předmětová specifikace a minimální požadavky na simplexní zesílené jednovidové kabely 3,0 mm používané pro propojovací šňůry/šňůry pro kategorii U (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč