Nové normy ČSN za květen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2014 v 09:00


TNI ISO/TR 14806 (018244) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média.
350.00 Kč

ČSN 018245 (018245) - 1.5.2014
Informační systémy ve veřejné dopravě osob - Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - 1.5.2014
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.5.2014
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - 1.5.2014
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 15623 (018332) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17262:2013/Oprava1 (018341) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 17263:2013/Oprava1 (018342) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN ISO 24102-1 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 1: Lokální management. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 24102-3 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 24102-4 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 4: Management vnitřní komunikace stanice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 24102-5 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 5: Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - 1.5.2014
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.
543.00 Kč

ČSN ISO 885 (021012) - 1.5.2014
Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou.
120.00 Kč

ČSN ISO 272 (021019) - 1.5.2014
Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč.
120.00 Kč

ČSN ISO 7041 (021023) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12.
186.00 Kč

ČSN ISO 7378 (021052) - 1.5.2014
Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty.
120.00 Kč

ČSN ISO 15071 (021102) - 1.5.2014
Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A.
223.00 Kč

ČSN ISO 4162 (021110) - 1.5.2014
Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B.
223.00 Kč

ČSN ISO 7379 (021113) - 1.5.2014
Lícované šrouby s vnitřním šestihranem.
186.00 Kč

ČSN ISO 15072 (021141) - 1.5.2014
Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem - Malá řada - Výrobní třída A.
223.00 Kč

ČSN ISO 10509 (021233) - 1.5.2014
Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4032 (021401) - 1.5.2014
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - 1.5.2014
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - 1.5.2014
Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - 1.5.2014
Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4036 (021407) - 1.5.2014
Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - 1.5.2014
Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - 1.5.2014
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN ISO 4161 (021410) - 1.5.2014
Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Hrubý závit.
186.00 Kč

ČSN ISO 10663 (021471) - 1.5.2014
Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Jemná rozteč.
186.00 Kč

ČSN ISO 7044 (021475) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN ISO 12125 (021478) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN ISO 12126 (021479) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN ISO 7720 (021480) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné celokovové matice, typ 2 - Pevnostní třída 9.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7719 (021482) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7042 (021483) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10513 (021485) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7040 (021492) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10512 (021494) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10511 (021495) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou).
186.00 Kč

ČSN ISO 7043 (021498) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou), typ 2 - Výrobní třídy A a B.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4034 (021601) - 1.5.2014
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C.
186.00 Kč

ČSN ISO 1051 (022307) - 1.5.2014
Průměry stopek nýtů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - 1.5.2014
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12932 (050112) - 1.5.2014
Svařování - Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin - Určování stupňů kvality.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-14 (050313) - 1.5.2014
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - 1.5.2014
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14732 (050730) - 1.5.2014
Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů.
338.00 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.5.2014
Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav.
350.00 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - 1.5.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - 1.5.2014
Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1179-1 (119390) - 1.5.2014
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - 1.5.2014
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13136 (142006) - 1.5.2014
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.5.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení.
593.00 Kč

ČSN EN 62610-4 (188005) - 1.5.2014
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 10072 (228310) - 1.5.2014
Tvářecí nástroje - Vtoková pouzdra - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 60584-1-ed.2 (258331) - 1.5.2014
Termoelektrické články - Část 1: Údaje napětí a tolerance. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - 1.5.2014
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám.
338.00 Kč

ČSN EN 81-82 (274003) - 1.5.2014
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením.
338.00 Kč

ČSN EN 12016 (274101) - 1.5.2014
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost.
338.00 Kč

ČSN EN 16235 (280350) - 1.5.2014
Železniční aplikace - Zkoušky k přejímce jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky k upuštění od jízdních zkoušek nákladních vozů s definovanými charakteristikami podle EN 14363 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14067-4 (281901) - 1.5.2014
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati.
434.00 Kč

ČSN IEC 60050-113 (330050) - 1.5.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
1377.00 Kč

ČSN EN 61496-2 (332206) - 1.5.2014
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD). (Platnost do 19.8.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 61970-452 (334910) - 1.5.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě. (Platnost do 14.5.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 62282-3-201 (336000) - 1.5.2014
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články. (Platnost do 14.9.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 60851-3-ed.2:2010/A1 (347308) - 1.5.2014
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 50386-ed.2:2011/A1 (348156) - 1.5.2014
Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou.
120.00 Kč

ČSN EN 60076-3-ed.2 (351001) - 1.5.2014
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti.
543.00 Kč

ČSN EN 60255-127 (353510) - 1.5.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu.
338.00 Kč

ČSN EN 60255-149 (353510) - 1.5.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé.
434.00 Kč

ČSN EN 62271-4 (354206) - 1.5.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny. (Platnost do 26.8.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 62271-112 (354212) - 1.5.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních. (Platnost do 17.8.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 50551-2 (359224) - 1.5.2014
Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 2: Předmětová specifikace a minimální požadavky na simplexní zesílené jednovidové kabely 3,0 mm používané pro propojovací šňůry/šňůry pro kategorii U (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.2.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 50377-17-1 (359242) - 1.5.2014
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-1: Simplexní tovární konektor typu FPFT ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6a_1 nebo B6a_2 podle IEC 60793-2-50, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-1-ed.2 (359244) - 1.5.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických vláknových konektorů - Část 1: Obecně a návod.
223.00 Kč

ČSN EN 60927-ed.2:2008/A1 (360297) - 1.5.2014
Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 1838 (360453) - 1.5.2014
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62542 (360810) - 1.5.2014
Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů.
223.00 Kč

ČSN EN 50569 (361050) - 1.5.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely.
350.00 Kč

ČSN EN 50570 (361050) - 1.5.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely.
434.00 Kč

ČSN EN 50571 (361050) - 1.5.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-11 (369860) - 1.5.2014
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky.
338.00 Kč

ČSN EN 419211-5 (369885) - 1.5.2014
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 5: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací vytvářející podpis (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13734 (385549) - 1.5.2014
Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 10357 (420267) - 1.5.2014
Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl.
223.00 Kč

ČSN ISO 20032 (420320) - 1.5.2014
Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8492 (420325) - 1.5.2014
Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8494 (420327) - 1.5.2014
Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8495 (420328) - 1.5.2014
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8496 (420329) - 1.5.2014
Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 20482 (420406) - 1.5.2014
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena.
186.00 Kč

ČSN ISO 7802 (420420) - 1.5.2014
Kovové materiály - Dráty - Zkouška navíjením.
120.00 Kč

ČSN EN 10355 (420507) - 1.5.2014
Chemické rozbory železných materiálů - Rozbor nelegované a nízkolegované oceli pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou - Stanovení Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo a Sn (Běžná metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10269 (420947) - 1.5.2014
Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách.
543.00 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.5.2014
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
434.00 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.5.2014
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
593.00 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - 1.5.2014
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - 1.5.2014
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti.
543.00 Kč

ČSN EN 10223-3 (426428) - 1.5.2014
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 3: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19900 (450027) - 1.5.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15587+A1 (461080) - 1.5.2014
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.) a ječmeni (Hordeum vulgare L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15790 (467037) - 1.5.2014
Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky).
186.00 Kč

ČSN EN 12393-1 (560018) - 1.5.2014
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12393-2 (560018) - 1.5.2014
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12393-3 (560018) - 1.5.2014
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11816-1 (570532) - 1.5.2014
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 10468+Amd.1 (643146) - 1.5.2014
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé specifické krípové kruhové tuhosti za mokra a výpočet krípového faktoru za mokra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 10466 (643147) - 1.5.2014
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 12201-2+A1 (646410) - 1.5.2014
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
338.00 Kč

ČSN EN 16318 (654832) - 1.5.2014
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B).
223.00 Kč

ČSN EN 16319 (654833) - 1.5.2014
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8311 (656440) - 1.5.2014
Zchlazené uhlovodíky a zkapalněná plynná paliva neropného původu - Kalibrace membránových a samostatných prizmatických lodních nádrží - Manuální a vnitřní elektrooptické určování vzdálenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

TNI CEN/TR 16569 (656568) - 1.5.2014
Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

TNI CEN/TR 16514 (656569) - 1.5.2014
Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

TNI CEN/TR 16557 (656580) - 1.5.2014
Motorová paliva - Směsné motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B11-B30) - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 13624 (665212) - 1.5.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
434.00 Kč

ČSN EN 13999-1 (668589) - 1.5.2014
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 1: Obecný postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13999-2 (668589) - 1.5.2014
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 2: Stanovení těkavých organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15528 (673007) - 1.5.2014
Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11997-2 (673120) - 1.5.2014
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření.
223.00 Kč

ČSN EN 15101-1 (727246) - 1.5.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním.
543.00 Kč

ČSN EN 15101-2 (727246) - 1.5.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky.
338.00 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - 1.5.2014
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1364-4 (730853) - 1.5.2014
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13501-6 (730860) - 1.5.2014
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 336 (732822) - 1.5.2014
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky.
186.00 Kč

ČSN EN 14241-1 (734214) - 1.5.2014
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14471 (734215) - 1.5.2014
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2016).
768.00 Kč

ČSN EN 16361 (747041) - 1.5.2014
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti. (Platnost do 30.4.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 16240 (747723) - 1.5.2014
Prosvětlovací desky z plochého plného polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16399 (755633) - 1.5.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Thiosíran sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16400 (755634) - 1.5.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxid vodíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16380 (755635) - 1.5.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16381 (755636) - 1.5.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 10377 (763501) - 1.5.2014
Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16495 (770622) - 1.5.2014
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13274 (770623) - 1.5.2014
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11064-4 (833586) - 1.5.2014
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic.
434.00 Kč

ČSN EN 15051-1 (833620) - 1.5.2014
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod.
223.00 Kč

ČSN EN 15051-2 (833620) - 1.5.2014
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu.
223.00 Kč

ČSN EN 15051-3 (833620) - 1.5.2014
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13137 (833637) - 1.5.2014
Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 12579 (836636) - 1.5.2014
Pomocné půdní látky a substráty - Odběr vzorků.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16023 (838017) - 1.5.2014
Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16181 (838055) - 1.5.2014
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-2-V1.2.1 (875157) - 1.5.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16121 (910414) - 1.5.2014
Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20957-1 (940201) - 1.5.2014
Stacionární tréninková zařízení - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14960 (940530) - 1.5.2014
Nafukovací hrací zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 13451-3+A1 (940915) - 1.5.2014
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce.
338.00 Kč

ČSN EN 12276 (942014) - 1.5.2014
Horolezecká výzbroj - Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 926-2 (942810) - 1.5.2014
Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro klasifikaci charakteristik bezpečnosti letů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 71-1+A2 (943095) - 1.5.2014
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.