Nové normy ČSN za květen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2014 v 09:00


TNI ISO/TR 14806 (018244) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média.
317.90 Kč

ČSN 018245 (018245) - 1.5.2014
Informační systémy ve veřejné dopravě osob - Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - 1.5.2014
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.5.2014
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - 1.5.2014
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 15623 (018332) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17262:2013/Oprava1 (018341) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 17263:2013/Oprava1 (018342) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN ISO 24102-1 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 1: Lokální management. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 24102-3 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 24102-4 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 4: Management vnitřní komunikace stanice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 24102-5 (018404) - 1.5.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 5: Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - 1.5.2014
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.
493.90 Kč

ČSN ISO 885 (021012) - 1.5.2014
Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou.
108.90 Kč

ČSN ISO 272 (021019) - 1.5.2014
Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč.
108.90 Kč

ČSN ISO 7041 (021023) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12.
169.40 Kč

ČSN ISO 7378 (021052) - 1.5.2014
Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty.
108.90 Kč

ČSN ISO 15071 (021102) - 1.5.2014
Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A.
202.40 Kč

ČSN ISO 4162 (021110) - 1.5.2014
Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B.
202.40 Kč

ČSN ISO 7379 (021113) - 1.5.2014
Lícované šrouby s vnitřním šestihranem.
169.40 Kč

ČSN ISO 15072 (021141) - 1.5.2014
Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem - Malá řada - Výrobní třída A.
202.40 Kč

ČSN ISO 10509 (021233) - 1.5.2014
Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4032 (021401) - 1.5.2014
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - 1.5.2014
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - 1.5.2014
Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - 1.5.2014
Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4036 (021407) - 1.5.2014
Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - 1.5.2014
Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - 1.5.2014
Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN ISO 4161 (021410) - 1.5.2014
Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Hrubý závit.
169.40 Kč

ČSN ISO 10663 (021471) - 1.5.2014
Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Jemná rozteč.
169.40 Kč

ČSN ISO 7044 (021475) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN ISO 12125 (021478) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN ISO 12126 (021479) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN ISO 7720 (021480) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné celokovové matice, typ 2 - Pevnostní třída 9.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7719 (021482) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7042 (021483) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10513 (021485) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7040 (021492) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10512 (021494) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10511 (021495) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou).
169.40 Kč

ČSN ISO 7043 (021498) - 1.5.2014
Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou), typ 2 - Výrobní třídy A a B.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4034 (021601) - 1.5.2014
Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C.
169.40 Kč

ČSN ISO 1051 (022307) - 1.5.2014
Průměry stopek nýtů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - 1.5.2014
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12932 (050112) - 1.5.2014
Svařování - Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin - Určování stupňů kvality.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-14 (050313) - 1.5.2014
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - 1.5.2014
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14732 (050730) - 1.5.2014
Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů.
306.90 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.5.2014
Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav.
317.90 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - 1.5.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - 1.5.2014
Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1179-1 (119390) - 1.5.2014
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - 1.5.2014
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13136 (142006) - 1.5.2014
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.5.2014
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení.
539.00 Kč

ČSN EN 62610-4 (188005) - 1.5.2014
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 10072 (228310) - 1.5.2014
Tvářecí nástroje - Vtoková pouzdra - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 60584-1-ed.2 (258331) - 1.5.2014
Termoelektrické články - Část 1: Údaje napětí a tolerance. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - 1.5.2014
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám.
306.90 Kč

ČSN EN 81-82 (274003) - 1.5.2014
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením.
306.90 Kč

ČSN EN 12016 (274101) - 1.5.2014
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost.
306.90 Kč

ČSN EN 16235 (280350) - 1.5.2014
Železniční aplikace - Zkoušky k přejímce jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky k upuštění od jízdních zkoušek nákladních vozů s definovanými charakteristikami podle EN 14363 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14067-4 (281901) - 1.5.2014
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati.
394.90 Kč

ČSN IEC 60050-113 (330050) - 1.5.2014
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
1368.00 Kč

ČSN EN 61496-2 (332206) - 1.5.2014
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD). (Platnost do 19.8.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 61970-452 (334910) - 1.5.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě. (Platnost do 14.5.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 62282-3-201 (336000) - 1.5.2014
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články. (Platnost do 14.9.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 60851-3-ed.2:2010/A1 (347308) - 1.5.2014
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 50117-1:2003/A2 (347740) - 1.5.2014
Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace.
56.10 Kč

ČSN EN 50117-4-1:2009/A1 (347740) - 1.5.2014
Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz.
56.10 Kč

ČSN EN 50386-ed.2:2011/A1 (348156) - 1.5.2014
Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou.
108.90 Kč

ČSN EN 60076-3-ed.2 (351001) - 1.5.2014
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti.
493.90 Kč

ČSN EN 61558-2-16:2010/A1 (351330) - 1.5.2014
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů.
202.40 Kč

ČSN EN 60255-127 (353510) - 1.5.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu.
306.90 Kč

ČSN EN 60255-149 (353510) - 1.5.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé.
394.90 Kč

ČSN EN 62271-4 (354206) - 1.5.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny.
539.00 Kč

ČSN EN 62271-112 (354212) - 1.5.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních.
306.90 Kč

ČSN EN 50551-2 (359224) - 1.5.2014
Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 2: Předmětová specifikace a minimální požadavky na simplexní zesílené jednovidové kabely 3,0 mm používané pro propojovací šňůry/šňůry pro kategorii U (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.2.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 50377-17-1 (359242) - 1.5.2014
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-1: Simplexní tovární konektor typu FPFT ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6a_1 nebo B6a_2 podle IEC 60793-2-50, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61754-1-ed.2 (359244) - 1.5.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických vláknových konektorů - Část 1: Obecně a návod.
202.40 Kč

ČSN EN 60927-ed.2:2008/A1 (360297) - 1.5.2014
Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 1838 (360453) - 1.5.2014
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62542 (360810) - 1.5.2014
Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů.
202.40 Kč

ČSN EN 50569 (361050) - 1.5.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely.
317.90 Kč

ČSN EN 50570 (361050) - 1.5.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely.
394.90 Kč

ČSN EN 50571 (361050) - 1.5.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely.
317.90 Kč

ČSN EN 50367-ed.2:2013/Oprava1 (362315) - 1.5.2014
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kritéria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu).
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-11 (369860) - 1.5.2014
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky.
306.90 Kč

ČSN EN 419211-5 (369885) - 1.5.2014
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 5: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací vytvářející podpis (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13734 (385549) - 1.5.2014
Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 10357 (420267) - 1.5.2014
Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl.
202.40 Kč

ČSN ISO 20032 (420320) - 1.5.2014
Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8492 (420325) - 1.5.2014
Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8494 (420327) - 1.5.2014
Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8495 (420328) - 1.5.2014
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8496 (420329) - 1.5.2014
Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 20482 (420406) - 1.5.2014
Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena.
169.40 Kč

ČSN ISO 7802 (420420) - 1.5.2014
Kovové materiály - Dráty - Zkouška navíjením.
108.90 Kč

ČSN EN 10355 (420507) - 1.5.2014
Chemické rozbory železných materiálů - Rozbor nelegované a nízkolegované oceli pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou - Stanovení Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo a Sn (Běžná metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10269 (420947) - 1.5.2014
Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách.
493.90 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.5.2014
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků.
394.90 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.5.2014
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti.
539.00 Kč

ČSN EN 754-2 (424085) - 1.5.2014
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 2: Mechanické vlastnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - 1.5.2014
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti.
493.90 Kč

ČSN EN 10223-3 (426428) - 1.5.2014
Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 3: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19900 (450027) - 1.5.2014
Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15587+A1 (461080) - 1.5.2014
Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.) a ječmeni (Hordeum vulgare L.) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15790 (467037) - 1.5.2014
Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky).
169.40 Kč

ČSN EN 12393-1 (560018) - 1.5.2014
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12393-2 (560018) - 1.5.2014
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12393-3 (560018) - 1.5.2014
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11816-1 (570532) - 1.5.2014
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 10468+Amd.1 (643146) - 1.5.2014
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé specifické krípové kruhové tuhosti za mokra a výpočet krípového faktoru za mokra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 10466 (643147) - 1.5.2014
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 12201-2+A1 (646410) - 1.5.2014
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
306.90 Kč

ČSN EN 16318 (654832) - 1.5.2014
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B).
202.40 Kč

ČSN EN 16319 (654833) - 1.5.2014
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8311 (656440) - 1.5.2014
Zchlazené uhlovodíky a zkapalněná plynná paliva neropného původu - Kalibrace membránových a samostatných prizmatických lodních nádrží - Manuální a vnitřní elektrooptické určování vzdálenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

TNI CEN/TR 16569 (656568) - 1.5.2014
Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

TNI CEN/TR 16514 (656569) - 1.5.2014
Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

TNI CEN/TR 16557 (656580) - 1.5.2014
Motorová paliva - Směsné motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B11-B30) - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 13624 (665212) - 1.5.2014
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1).
394.90 Kč

ČSN EN 13999-1 (668589) - 1.5.2014
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 1: Obecný postup (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13999-2 (668589) - 1.5.2014
Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 2: Stanovení těkavých organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15528 (673007) - 1.5.2014
Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11997-2 (673120) - 1.5.2014
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření.
202.40 Kč

ČSN EN 15101-1 (727246) - 1.5.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním.
493.90 Kč

ČSN EN 15101-2 (727246) - 1.5.2014
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky.
306.90 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - 1.5.2014
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1364-4 (730853) - 1.5.2014
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13501-6 (730860) - 1.5.2014
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 336 (732822) - 1.5.2014
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky.
169.40 Kč

ČSN EN 14241-1 (734214) - 1.5.2014
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14471 (734215) - 1.5.2014
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2016).
698.50 Kč

ČSN EN 16361 (747041) - 1.5.2014
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti. (Platnost do 30.4.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 16240 (747723) - 1.5.2014
Prosvětlovací desky z plochého plného polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16399 (755633) - 1.5.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Thiosíran sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16400 (755634) - 1.5.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxid vodíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16380 (755635) - 1.5.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16381 (755636) - 1.5.2014
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 10377 (763501) - 1.5.2014
Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16495 (770622) - 1.5.2014
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13274 (770623) - 1.5.2014
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11064-4 (833586) - 1.5.2014
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic.
394.90 Kč

ČSN EN 15051-1 (833620) - 1.5.2014
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod.
202.40 Kč

ČSN EN 15051-2 (833620) - 1.5.2014
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu.
202.40 Kč

ČSN EN 15051-3 (833620) - 1.5.2014
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13137 (833637) - 1.5.2014
Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 12579 (836636) - 1.5.2014
Pomocné půdní látky a substráty - Odběr vzorků.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16023 (838017) - 1.5.2014
Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16181 (838055) - 1.5.2014
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302885-2-V1.2.1 (875157) - 1.5.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16121 (910414) - 1.5.2014
Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20957-1 (940201) - 1.5.2014
Stacionární tréninková zařízení - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14960 (940530) - 1.5.2014
Nafukovací hrací zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 13451-3+A1 (940915) - 1.5.2014
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce.
306.90 Kč

ČSN EN 12276 (942014) - 1.5.2014
Horolezecká výzbroj - Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 926-2 (942810) - 1.5.2014
Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro klasifikaci charakteristik bezpečnosti letů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 71-1+A2 (943095) - 1.5.2014
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)