Nové normy ČSN za duben 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2011 v 09:00


ČSN ISO 18437-2:2006/Amd.1 (011472) - 1.4.2011
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 2: Rezonanční metoda.
108.90 Kč

ČSN ISO 18437-3:2006/Amd.1 (011472) - 1.4.2011
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3744 (011604) - 1.4.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3743-1 (011605) - 1.4.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3741 (011607) - 1.4.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 286-1 (014201) - 1.4.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7963 (015025) - 1.4.2011
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2.
202.40 Kč

ČSN EN 13477-2 (015090) - 1.4.2011
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Charakterizace přístrojů - Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7291 (052121) - 1.4.2011
Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 30 Mpa (300 bar), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - 1.4.2011
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14171 (055801) - 1.4.2011
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektoda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 15821 (061209) - 1.4.2011
Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek - Požadavky a metody zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 746-2 (065011) - 1.4.2011
Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy.
698.50 Kč

ČSN EN 12542 (078212) - 1.4.2011
Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované sériově vyráběné ocelové válcové zásobníky pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 14638-3 (078538) - 1.4.2011
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami.
317.90 Kč

ČSN EN 1012-1 (105012) - 1.4.2011
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory.
394.90 Kč

ČSN EN 13141-7 (127131) - 1.4.2011
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy v rodinných domech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19879 (131850) - 1.4.2011
Spoje kovových potrubí na tekutiny používané v energetice a pro všeobecné použití - Metody zkoušení spojek na tekutiny používané v energetice.
306.90 Kč

ČSN EN 61512-4 (182001) - 1.4.2011
Dávkové řízení - Část 4: Záznamy dávkové výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61784-1-ed.3 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
1398.10 Kč

ČSN EN 61784-2-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.8.2017).
1402.20 Kč

ČSN EN 61784-3-1-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61784-3-12 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61784-3-13 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.12.2020).
1053.80 Kč

ČSN EN 61784-3-14 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-14: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61784-3-2-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.11.2020).
1550.40 Kč

ČSN EN 61784-3-3-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.11.2020).
859.10 Kč

ČSN EN 61784-3-6-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61784-3-8 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.12.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 61784-3-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Všeobecná pravidla a definice profilů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.6.2019).
539.00 Kč

ČSN EN 61158-2-ed.4 (184020) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.8.2017).
2359.80 Kč

ČSN EN ISO 11986 (195226) - 1.4.2011
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14729:2002/A1 (195228) - 1.4.2011
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Mikrobiologické požadavky a zkušební metody pro výrobky a postupy hygienického uchovávání kontaktních čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13236 (224502) - 1.4.2011
Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-3 (239060) - 1.4.2011
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-4 (239060) - 1.4.2011
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Příklepové nářadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11148-6 (239060) - 1.4.2011
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61207-1-ed.2 (257401) - 1.4.2011
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 12629-1+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12629-2+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků.
202.40 Kč

ČSN EN 12629-3+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem.
306.90 Kč

ČSN EN 12629-4+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek.
202.40 Kč

ČSN EN 12629-5-1+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze.
306.90 Kč

ČSN EN 12629-5-2+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze.
202.40 Kč

ČSN EN 12629-5-3+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek.
202.40 Kč

ČSN EN 12629-5-4+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem.
202.40 Kč

ČSN EN 12629-6+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků.
317.90 Kč

ČSN EN 12629-7+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici.
698.50 Kč

ČSN EN 12629-8+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-1 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-2 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-3 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-4 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-6 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 6: Požární dohled a systémy řízení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-7 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 12080+A1 (280530) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12082+A1 (280535) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12081+A1 (280540) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14865-2+A2 (280541) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15806 (284015) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Statické brzdové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4700-001 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 001: Plech a pás (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4700-002 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4700-003 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 003: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 4700-005 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 005: Kovářský materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4700-006 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 006: Předvýrobky a kované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3475-100 (311725) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-026 (311809) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 026: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3238 (312003) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Zkouška střihem pro dráty a nýty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4655 (312228) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Tavená indukčně ve vakuu a přetavená jako odtavná elektroda - Provedeno rozpouštěcí zpracování a precipitační vytvrzení - Tyče - nebo D <= 200 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3843 (313362) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3777 (313446) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Čepy, rychlouvolňovací, jedno a dvoučinné - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3274 (313821) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Závitový konec - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4023 (313851) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4025 (313853) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° pro průchod přepážkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2434-001 (317920) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 001: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2434-002 (317920) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou chemickou odolností (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2434-003 (317920) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 003: Pružný nátěr s vysokou odolností proti kapalinám pro vnitřní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2434-004 (317920) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou pružností (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4473 (318222) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Pigmentované hliníkové povlaky pro spojovací součásti - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2133 (318233) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevnosti v tahu <= 1450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3911 (318746) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Geometrická definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN IEC 60050-131:2005/A1 (330050) - 1.4.2011
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
394.90 Kč

ČSN 332000-4-444 (332000) - 1.4.2011
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením.
394.90 Kč

ČSN EN 60204-11:2001/Oprava1 (332200) - 1.4.2011
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC a nepřesahující 36 kV.
26.40 Kč

ČSN EN 62061:2005/Oprava2 (332208) - 1.4.2011
Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností.
26.40 Kč

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591) - 1.4.2011
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace.
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 62395-2 (335004) - 1.4.2011
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.10.2016).
698.50 Kč

ČSN EN 50329:2003/A1 (341582) - 1.4.2011
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory.
169.40 Kč

ČSN EN 60695-7-1-ed.3 (345615) - 1.4.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod.
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-283 (346553) - 1.4.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 50181-ed.2 (348154) - 1.4.2011
Zásuvné typy průchodek nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 2,50 kA pro jiná zařízení než transformátory plněné kapalinou.
202.40 Kč

ČSN EN 60512-21-1 (354055) - 1.4.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60512-22-1 (354055) - 1.4.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 22-1: Zkoušky kapacity - Zkouška 22a: Kapacita. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60603-7-71 (354620) - 1.4.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-71: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62340 (356673) - 1.4.2011
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou příčinou (CCF).
306.90 Kč

ČSN EN 62490-1 (358298) - 1.4.2011
Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 1: Kondenzátory s drátovými vývody pro použití v elektronických zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62490-2 (358298) - 1.4.2011
Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 2: Kondenzátory pro povrchovou montáž určené pro použití v elektronických zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60401-2-ed.2 (358460) - 1.4.2011
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60793-1-31-ed.2 (359213) - 1.4.2011
Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60793-1-32-ed.2 (359213) - 1.4.2011
Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 60793-1-41-ed.3 (359213) - 1.4.2011
Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50206-1-ed.2 (362312) - 1.4.2011
Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní.
306.90 Kč

ČSN EN 50206-1:2000/Z1 (362312) - 1.4.2011
Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní.
26.40 Kč

ČSN EN 50206-2-ed.2 (362312) - 1.4.2011
Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají.
306.90 Kč

ČSN EN 50104-ed.3 (378330) - 1.4.2011
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek. (Platnost do 26.8.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 50271-ed.2 (378380) - 1.4.2011
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie. (Platnost do 15.6.2021).
306.90 Kč

TPG 70301 (380703) - 20.4.2011
Průmyslové plynovody.
316.00 Kč

TPG 94102 (380941) - 20.4.2011
Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest.
156.00 Kč

ČSN EN ISO 28460 (386650) - 1.4.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12737 (420348) - 1.4.2011
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci.
306.90 Kč

ČSN ISO 1143 (420369) - 1.4.2011
Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace.
306.90 Kč

ČSN EN 13148 (421323) - 1.4.2011
Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 520 (461088) - 1.4.2011
Obiloviny a luštěniny - Stanovení hmotnosti 1000 zrn (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-11 (470601) - 1.4.2011
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 326-2 (490184) - 1.4.2011
Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby.
317.90 Kč

ČSN EN 975-1:2009/Oprava1 (491200) - 1.4.2011
Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk.
26.40 Kč

ČSN EN 1534 (492124) - 1.4.2011
Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 312 (492614) - 1.4.2011
Třískové desky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 1010-1+A1 (507020) - 1.4.2011
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 1: Společné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 12042+A1 (512515) - 1.4.2011
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12043+A1 (512545) - 1.4.2011
Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21567:2005/Oprava1 (560134) - 1.4.2011
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella.
26.40 Kč

ČSN EN 15911 (560685) - 1.4.2011
Potraviny - Simultánní stanovení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s evaporativní detekcí pomocí rozptylu světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12863 (569521) - 1.4.2011
Standardní metoda zkoušení pro hodnocení schopnosti zapálení cigaretami (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - 1.4.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - 1.4.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
306.90 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - 1.4.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
306.90 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - 1.4.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému.
202.40 Kč

ČSN EN 12048:1998/Oprava1 (654813) - 1.4.2011
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická metoda po sušení při (105+-2) °C (mod ISO 8190: 1992) (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 12948 (654840) - 1.4.2011
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15950 (654895) - 1.4.2011
Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15944 (656031) - 1.4.2011
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu niklu a vanadu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4263-3 (656208) - 1.4.2011
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14733+A1 (657221) - 1.4.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 276 (670511) - 1.4.2011
Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 277 (670512) - 1.4.2011
Pojiva pro nátěrové hmoty - Surový tungový olej (čínský dřevný olej) - Požadavky a metody zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14446 (670573) - 1.4.2011
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení viskozity průmyslových roztoků nitrocelulózy a klasifikace těchto roztoků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4619 (670600) - 1.4.2011
Sušidla pro nátěrové hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8623 (670610) - 1.4.2011
Mastné kyseliny talového oleje pro nátěrové hmoty - Specifikace a metody zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15234 (673043) - 1.4.2011
Nátěrové hmoty - Zkoušení povlaků a melaminových pěnových hmot uvolňujících formaldehyd - Stanovení rovnovážné koncentrace formaldehydu v malé zkušební komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8130-1 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-11 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-12 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-13 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-4 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-7 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14116+A2 (699026) - 1.4.2011
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1110 (727634) - 1.4.2011
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z3 (730035) - 1.4.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení.
394.90 Kč

ČSN 730875 (730875) - 1.4.2011
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - 1.4.2011
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene.
317.90 Kč

ČSN EN 15643-1 (730901) - 1.4.2011
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec.
317.90 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/Z2 (731401) - 1.4.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
26.40 Kč

ČSN EN 14229 (732845) - 1.4.2011
Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení.
394.90 Kč

ČSN 732902 (732902) - 1.4.2011
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16484-1 (738521) - 1.4.2011
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.4.2011
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
4081.20 Kč

ČSN ISO 6107-7 (750175) - 1.4.2011
Jakost vod - Slovník - Část 7.
202.40 Kč

ČSN 752410 (752410) - 1.4.2011
Malé vodní nádrže.
394.90 Kč

ČSN ISO 19250 (757855) - 1.4.2011
Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella.
306.90 Kč

ČSN EN 14482 (760721) - 1.4.2011
Poštovní služby - Přepravky pro mezinárodní listovní zásilky - Zkušební metody a požadavky na funkčnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 972+A1 (798101) - 1.4.2011
Koželužské stroje - Válcové stroje - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-129 (833582) - 1.4.2011
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-210 (833582) - 1.4.2011
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1948-4 (834745) - 1.4.2011
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB.
493.90 Kč

ČSN EN 15149-1 (838219) - 1.4.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 1 mm a většími (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15149-2 (838219) - 1.4.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15908 (852121) - 1.4.2011
Anestetické a respirační přístroje - Nezaměnitelné závitové (NIST) nízkotlaké konektory pro medicinální plyny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - 1.4.2011
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.4.2011
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní sety pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9187-1 (856260) - 1.4.2011
Injekční přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Injekční ampule (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9187-2 (856260) - 1.4.2011
Injekční přístroje pro lékařské účely - Část 2: Ampule naříznuté v jednom bodě (OPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.6.1 (875034) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.4.1 (875034) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-1-V1.3.1 (875042) - 1.4.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.4.1 (875042) - 1.4.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-4-V1.3.1 (875042) - 1.4.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.4.1 (875042) - 1.4.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.4.1 (875090) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.4.1 (875090) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301033-V1.3.1 (875091) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.3.1 (875114) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 910001:2007/Oprava2 (910001) - 1.4.2011
Dřevěný nábytek - Technické požadavky.
26.40 Kč

ČSN 910412 (910412) - 1.4.2011
Úložný nábytek - Technické požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 15828 (911041) - 1.4.2011
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Vzpěry a závěsy s vodorovnou osou otáčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28762 (945070) - 1.4.2011
Smalty - smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy určené pro psaní - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15757 (961504) - 1.4.2011
Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu.
202.40 Kč

ČSN EN 15758 (961505) - 1.4.2011
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15423 (977123) - 1.4.2011
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19146 (979846) - 1.4.2011
Geografická informace - Mezidoménové slovníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)