Nové normy ČSN za duben 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2011 v 09:00


ČSN ISO 18437-2:2006/Amd.1 (011472) - 1.4.2011
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 2: Rezonanční metoda.
120.00 Kč

ČSN ISO 18437-3:2006/Amd.1 (011472) - 1.4.2011
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3744 (011604) - 1.4.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3743-1 (011605) - 1.4.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3741 (011607) - 1.4.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 286-1 (014201) - 1.4.2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7963 (015025) - 1.4.2011
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2.
223.00 Kč

ČSN EN 13477-2 (015090) - 1.4.2011
Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Charakterizace přístrojů - Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7291 (052121) - 1.4.2011
Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 30 Mpa (300 bar), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - 1.4.2011
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14171 (055801) - 1.4.2011
Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektoda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 15821 (061209) - 1.4.2011
Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek - Požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 746-2 (065011) - 1.4.2011
Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy.
768.00 Kč

ČSN EN 12542 (078212) - 1.4.2011
Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované sériově vyráběné ocelové válcové zásobníky pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba.
543.00 Kč

ČSN EN 14638-3 (078538) - 1.4.2011
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami.
350.00 Kč

ČSN EN 1012-1 (105012) - 1.4.2011
Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory.
434.00 Kč

ČSN EN 13141-7 (127131) - 1.4.2011
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy v rodinných domech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19879 (131850) - 1.4.2011
Spoje kovových potrubí na tekutiny používané v energetice a pro všeobecné použití - Metody zkoušení spojek na tekutiny používané v energetice.
338.00 Kč

ČSN EN 61512-4 (182001) - 1.4.2011
Dávkové řízení - Část 4: Záznamy dávkové výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61784-1-ed.3 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.9.2017).
1538.00 Kč

ČSN EN 61784-2-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC 8802-3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.8.2017).
1377.00 Kč

ČSN EN 61784-3-1-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61784-3-12 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61784-3-13 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.12.2020).
1159.00 Kč

ČSN EN 61784-3-14 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-14: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 14 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 61784-3-2-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.11.2020).
1550.40 Kč

ČSN EN 61784-3-3-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 10.11.2020).
945.00 Kč

ČSN EN 61784-3-6-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 6 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61784-3-8 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.12.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 61784-3-ed.2 (184001) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Všeobecná pravidla a definice profilů (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 17.6.2019).
593.00 Kč

ČSN EN 61158-2-ed.4 (184020) - 1.4.2011
Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 21.8.2017).
2359.80 Kč

ČSN EN ISO 11986 (195226) - 1.4.2011
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14729:2002/A1 (195228) - 1.4.2011
Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Mikrobiologické požadavky a zkušební metody pro výrobky a postupy hygienického uchovávání kontaktních čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13236 (224502) - 1.4.2011
Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-3 (239060) - 1.4.2011
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-4 (239060) - 1.4.2011
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Příklepové nářadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-6 (239060) - 1.4.2011
Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61207-1-ed.2 (257401) - 1.4.2011
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 12629-1+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12629-2+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků.
223.00 Kč

ČSN EN 12629-3+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem.
338.00 Kč

ČSN EN 12629-4+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek.
223.00 Kč

ČSN EN 12629-5-1+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze.
338.00 Kč

ČSN EN 12629-5-2+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze.
223.00 Kč

ČSN EN 12629-5-3+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek.
223.00 Kč

ČSN EN 12629-5-4+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem.
223.00 Kč

ČSN EN 12629-6+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků.
350.00 Kč

ČSN EN 12629-7+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici.
768.00 Kč

ČSN EN 12629-8+A1 (278713) - 1.4.2011
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-1 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-2 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-3 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-4 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-6 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 6: Požární dohled a systémy řízení (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 45545-7 (280160) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Požární ochrana železničních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.3.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 12080+A1 (280530) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12082+A1 (280535) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12081+A1 (280540) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14865-2+A2 (280541) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15806 (284015) - 1.4.2011
Železniční aplikace - Brzdění - Statické brzdové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4700-001 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 001: Plech a pás (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4700-002 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4700-003 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 003: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 4700-005 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 005: Kovářský materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4700-006 (311258) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 006: Předvýrobky a kované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3475-100 (311725) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-026 (311809) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 026: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3238 (312003) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Zkouška střihem pro dráty a nýty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4655 (312228) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Tavená indukčně ve vakuu a přetavená jako odtavná elektroda - Provedeno rozpouštěcí zpracování a precipitační vytvrzení - Tyče - nebo D <= 200 mm - Rm >= 1400 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3843 (313362) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3777 (313446) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Čepy, rychlouvolňovací, jedno a dvoučinné - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3274 (313821) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ - Závitový konec - Geometrická konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4023 (313851) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4025 (313853) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30´ ze slitiny titanu - Kolena 45° pro průchod přepážkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2434-001 (317920) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 001: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2434-002 (317920) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou chemickou odolností (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2434-003 (317920) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 003: Pružný nátěr s vysokou odolností proti kapalinám pro vnitřní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2434-004 (317920) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou pružností (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4473 (318222) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Pigmentované hliníkové povlaky pro spojovací součásti - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2133 (318233) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevnosti v tahu <= 1450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3911 (318746) - 1.4.2011
Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Geometrická definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN IEC 60050-131:2005/A1 (330050) - 1.4.2011
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
434.00 Kč

ČSN 332000-4-444 (332000) - 1.4.2011
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením.
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591) - 1.4.2011
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace.
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 62395-2 (335004) - 1.4.2011
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.10.2016).
768.00 Kč

ČSN EN 50329:2003/A1 (341582) - 1.4.2011
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory.
186.00 Kč

ČSN EN 60695-7-1-ed.3 (345615) - 1.4.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod.
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-283 (346553) - 1.4.2011
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 50181-ed.2 (348154) - 1.4.2011
Zásuvné typy průchodek nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 2,50 kA pro jiná zařízení než transformátory plněné kapalinou.
223.00 Kč

ČSN EN 60512-21-1 (354055) - 1.4.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60512-22-1 (354055) - 1.4.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 22-1: Zkoušky kapacity - Zkouška 22a: Kapacita. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60603-7-71 (354620) - 1.4.2011
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-71: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62340 (356673) - 1.4.2011
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na zvládnutí poruchy se společnou příčinou (CCF).
338.00 Kč

ČSN EN 62490-1 (358298) - 1.4.2011
Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 1: Kondenzátory s drátovými vývody pro použití v elektronických zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62490-2 (358298) - 1.4.2011
Metoda měření ekvivalentní sériové indukčnosti - Část 2: Kondenzátory pro povrchovou montáž určené pro použití v elektronických zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60401-2-ed.2 (358460) - 1.4.2011
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 2: Informace o rozměrech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60793-1-31-ed.2 (359213) - 1.4.2011
Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.3.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60793-1-32-ed.2 (359213) - 1.4.2011
Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60793-1-41-ed.3 (359213) - 1.4.2011
Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50206-1-ed.2 (362312) - 1.4.2011
Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní.
338.00 Kč

ČSN EN 50206-1:2000/Z1 (362312) - 1.4.2011
Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní.
29.00 Kč

ČSN EN 50206-2-ed.2 (362312) - 1.4.2011
Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají.
338.00 Kč

ČSN EN 50104-ed.3 (378330) - 1.4.2011
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek. (Platnost do 26.8.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 50271-ed.2 (378380) - 1.4.2011
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie. (Platnost do 15.6.2021).
338.00 Kč

TPG 70301 (380703) - 20.4.2011
Průmyslové plynovody.
287.30 Kč

TPG 94102 (380941) - 20.4.2011
Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest.
141.80 Kč

ČSN EN ISO 28460 (386650) - 1.4.2011
Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12737 (420348) - 1.4.2011
Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rovinné deformaci.
338.00 Kč

ČSN ISO 1143 (420369) - 1.4.2011
Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace.
338.00 Kč

ČSN EN 13148 (421323) - 1.4.2011
Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 520 (461088) - 1.4.2011
Obiloviny a luštěniny - Stanovení hmotnosti 1000 zrn (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-11 (470601) - 1.4.2011
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 326-2 (490184) - 1.4.2011
Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby.
350.00 Kč

ČSN EN 975-1:2009/Oprava1 (491200) - 1.4.2011
Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk.
29.00 Kč

ČSN EN 1534 (492124) - 1.4.2011
Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 312 (492614) - 1.4.2011
Třískové desky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 1010-1+A1 (507020) - 1.4.2011
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 1: Společné požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 12042+A1 (512515) - 1.4.2011
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12043+A1 (512545) - 1.4.2011
Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21567:2005/Oprava1 (560134) - 1.4.2011
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella.
29.00 Kč

ČSN EN 15911 (560685) - 1.4.2011
Potraviny - Simultánní stanovení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s evaporativní detekcí pomocí rozptylu světla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12863 (569521) - 1.4.2011
Standardní metoda zkoušení pro hodnocení schopnosti zapálení cigaretami (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - 1.4.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - 1.4.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
338.00 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - 1.4.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
338.00 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - 1.4.2011
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

ČSN EN 12048:1998/Oprava1 (654813) - 1.4.2011
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická metoda po sušení při (105+-2) °C (mod ISO 8190: 1992) (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 12948 (654840) - 1.4.2011
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15950 (654895) - 1.4.2011
Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15944 (656031) - 1.4.2011
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu niklu a vanadu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4263-3 (656208) - 1.4.2011
Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 3: Postup pro syntetické hydraulické kapaliny (bez přítomnosti vody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14733+A1 (657221) - 1.4.2011
Asfalty a asfaltová pojiva - Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 276 (670511) - 1.4.2011
Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 277 (670512) - 1.4.2011
Pojiva pro nátěrové hmoty - Surový tungový olej (čínský dřevný olej) - Požadavky a metody zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14446 (670573) - 1.4.2011
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení viskozity průmyslových roztoků nitrocelulózy a klasifikace těchto roztoků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4619 (670600) - 1.4.2011
Sušidla pro nátěrové hmoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8623 (670610) - 1.4.2011
Mastné kyseliny talového oleje pro nátěrové hmoty - Specifikace a metody zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15234 (673043) - 1.4.2011
Nátěrové hmoty - Zkoušení povlaků a melaminových pěnových hmot uvolňujících formaldehyd - Stanovení rovnovážné koncentrace formaldehydu v malé zkušební komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-1 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 1: Stanovení distribuce velikosti částic sítovou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-11 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 11: Zkouška tečení po nakloněné rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-12 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 12: Stanovení kompatibility (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-13 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 13: Analýza velikosti částic laserovou difrakcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-4 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace práškových nátěrových hmot při dané teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-7 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 7: Stanovení ztráty hmotnosti při vypalování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - 1.4.2011
Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14116+A2 (699026) - 1.4.2011
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1110 (727634) - 1.4.2011
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z3 (730035) - 1.4.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - 1.4.2011
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení.
434.00 Kč

ČSN 730875 (730875) - 1.4.2011
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - 1.4.2011
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene.
350.00 Kč

ČSN EN 15643-1 (730901) - 1.4.2011
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec.
350.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1:2006/Z2 (731401) - 1.4.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
29.00 Kč

ČSN EN 14229 (732845) - 1.4.2011
Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení.
434.00 Kč

ČSN 732902 (732902) - 1.4.2011
Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-1 (738521) - 1.4.2011
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.4.2011
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
4081.20 Kč

ČSN ISO 6107-7 (750175) - 1.4.2011
Jakost vod - Slovník - Část 7.
223.00 Kč

ČSN 752410 (752410) - 1.4.2011
Malé vodní nádrže.
434.00 Kč

ČSN ISO 19250 (757855) - 1.4.2011
Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella.
338.00 Kč

ČSN EN 14482 (760721) - 1.4.2011
Poštovní služby - Přepravky pro mezinárodní listovní zásilky - Zkušební metody a požadavky na funkčnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 972+A1 (798101) - 1.4.2011
Koželužské stroje - Válcové stroje - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-129 (833582) - 1.4.2011
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-210 (833582) - 1.4.2011
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1948-4 (834745) - 1.4.2011
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB.
543.00 Kč

ČSN EN 15149-1 (838219) - 1.4.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 1 mm a většími (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15149-2 (838219) - 1.4.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15908 (852121) - 1.4.2011
Anestetické a respirační přístroje - Nezaměnitelné závitové (NIST) nízkotlaké konektory pro medicinální plyny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - 1.4.2011
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - 1.4.2011
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní sety pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9187-1 (856260) - 1.4.2011
Injekční přístroje pro zdravotnické použití - Část 1: Injekční ampule (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9187-2 (856260) - 1.4.2011
Injekční přístroje pro lékařské účely - Část 2: Ampule naříznuté v jednom bodě (OPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.6.1 (875034) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.4.1 (875034) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-1-V1.3.1 (875042) - 1.4.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.4.1 (875042) - 1.4.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-4-V1.3.1 (875042) - 1.4.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.4.1 (875042) - 1.4.2011
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.4.1 (875090) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.4.1 (875090) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301033-V1.3.1 (875091) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.3.1 (875114) - 1.4.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 910001:2007/Oprava2 (910001) - 1.4.2011
Dřevěný nábytek - Technické požadavky.
29.00 Kč

ČSN 910412 (910412) - 1.4.2011
Úložný nábytek - Technické požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 15828 (911041) - 1.4.2011
Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Vzpěry a závěsy s vodorovnou osou otáčení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28762 (945070) - 1.4.2011
Smalty - smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy určené pro psaní - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15757 (961504) - 1.4.2011
Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu.
223.00 Kč

ČSN EN 15758 (961505) - 1.4.2011
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15423 (977123) - 1.4.2011
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Zkoušení výkonu snímače a dekodéru čárového kódu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19146 (979846) - 1.4.2011
Geografická informace - Mezidoménové slovníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.