Nové normy ČSN za leden 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2005 v 09:00


ČSN ISO 11843-4 (010240) - 1.1.2005
Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou.
186.00 Kč

ČSN ISO 16642 (010507) - 1.1.2005
Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie.
543.00 Kč

ČSN EN 61164 (010647) - 1.1.2005
Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů.
434.00 Kč

ČSN EN 60300-2 (010690) - 1.1.2005
Management spolehlivosti - Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti. (Platnost do 27.6.2017).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 389-8 (011630) - 1.1.2005
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3952-1:1997/A1 (013226) - 1.1.2005
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1.
120.00 Kč

ČSN ISO 7000 (018024) - 1.1.2005
Grafické značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled.
1377.00 Kč

ČSN 038900-4-5:2004/Z1 (038900) - 1.1.2005
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Zařízení pozemních vozidel.
338.00 Kč

ČSN 038900-4-6:2004/Z1 (038900) - 1.1.2005
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-6: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Lodní prostředí.
223.00 Kč

ČSN 038900-4-7:2004/Z1 (038900) - 1.1.2005
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-7: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přenosné a nestacionární použití.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-5 (050312) - 1.1.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Specifikace postupu svařování - Část 5: Odporové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15612 (050317) - 1.1.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování.
186.00 Kč

ČSN 050323 (050323) - 1.1.2005
Svařování - Směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9018 (051140) - 1.1.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 544 (055001) - 1.1.2005
Svařovací materiály - Technické dodací podmínky svařovacích přídavných materiálů - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1071 (055317) - 1.1.2005
Svařovací materiály - Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN 070703 (070703) - 1.1.2005
Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14314 (097703) - 1.1.2005
Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 12560-7 (131580) - 1.1.2005
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-4 (134310) - 1.1.2005
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-5 (134310) - 1.1.2005
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS).
350.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.1.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.1.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.1.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.1.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9337-2 (195217) - 1.1.2005
Kontaktní čočky - Stanovení vrcholové obrazové lámavosti - Část 2: Měření kontaktních čoček ve fyziologickém roztoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6789 (230780) - 1.1.2005
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Požadavky a způsoby zkoušení při typových zkouškách, zkouškách kvality a postupy při rekalibraci. (Platnost do 31.3.2018).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15236-2 (260398) - 1.1.2005
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15236-4 (260398) - 1.1.2005
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 4: Vulkanizované pásové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13853 (269391) - 1.1.2005
Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu C 745-S16 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN P TS 13853 (269391) - 1.1.2005
Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu C 745-S16 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení.
NA DOTAZ

ČSN EN 1756-2 (269711) - 1.1.2005
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob.
434.00 Kč

ČSN EN 13852-1 (270560) - 1.1.2005
Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby všeobecného použití.
593.00 Kč

ČSN ISO 7465 (274081) - 1.1.2005
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T.
223.00 Kč

ČSN ISO 4190-1 (274315) - 1.1.2005
Zřizování elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI.
338.00 Kč

ČSN EN 13262 (280521) - 1.1.2005
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek.
434.00 Kč

ČSN EN 12561-7 (280701) - 1.1.2005
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky.
186.00 Kč

ČSN EN 12561-8 (280701) - 1.1.2005
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 8: Přípojky topení.
186.00 Kč

ČSN EN 14514 (310524) - 1.1.2005
Normy kosmického inženýrství - Funkční analýza (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14607-1 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 1: Řízení teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14607-2 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 2: Konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14607-5-1 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 5-1: Kapalinové a elektrické pohony kosmických dopravních prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14607-6 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 6: Pyrotechnika (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14607-7 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 7: Mechanické části (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14607-8 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 8: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14776 (310535) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provoz - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 14777 (310536) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Konstrukce a zkouška vícenásobného přenosu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12312-17 (319321) - 1.1.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 12312-6 (319321) - 1.1.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení.
350.00 Kč

ČSN IEC 60050-131 (330050) - 1.1.2005
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
1204.00 Kč

ČSN EN 61496-1-ed.2 (332206) - 1.1.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 10.5.2015).
543.00 Kč

ČSN CLC/TS 61496-2 (332206) - 1.1.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD).
338.00 Kč

ČSN EN 60079-18 (332320) - 1.1.2005
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 18: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany zalití zalévací hmotou "m". (Platnost do 1.10.2012).
350.00 Kč

ČSN EN 88528-11 (333140) - 1.1.2005
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 50374 (333330) - 1.1.2005
Montážní vozíky zavěšené na vodičích.
186.00 Kč

ČSN EN 61850-9-2 (334850) - 1.1.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3. (Platnost do 27.10.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 60450 (346480) - 1.1.2005
Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů.
338.00 Kč

ČSN EN 60684-3-165 (346553) - 1.1.2005
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru.
186.00 Kč

ČSN EN 60247 (346719) - 1.1.2005
Izolační kapaliny - Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan delta) a rezistivity při stejnosměrném napětí.
338.00 Kč

ČSN EN 60296 (346738) - 1.1.2005
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače. (Platnost do 26.3.2015).
338.00 Kč

ČSN 347470-3-ed.2 (347470) - 1.1.2005
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží. (Platnost do 17.1.2014).
223.00 Kč

ČSN 347470-4-ed.2 (347470) - 1.1.2005
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely. (Platnost do 17.1.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 50386 (348156) - 1.1.2005
Průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA. (Platnost do 1.10.2013).
120.00 Kč

ČSN EN 50387 (348157) - 1.1.2005
Přípojnicové průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 1,25 kA do 5 kA.
120.00 Kč

ČSN EN 60947-1-ed.3 (354101) - 1.1.2005
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení. (Platnost do 1.7.2010).
1159.00 Kč

ČSN EN 175101-809-ed.2 (354610) - 1.1.2005
Předmětová specifikace - Nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se sítí 2,54 mm, krátká verze v souladu s CECC 75 101-801. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61280-4-1 (359270) - 1.1.2005
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Optické kabelové trasy a spoje - Měření útlumu mnohovidové optické kabelové trasy. (Platnost do 1.10.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 60900-ed.2 (359704) - 1.1.2005
Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V. (Platnost do 19.7.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.1.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-79-ed.2 (361045) - 1.1.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou.
338.00 Kč

ČSN EN 60806 (364743) - 1.1.2005
Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenek s rotační anodou používaných pro lékařskou diagnostiku (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 3.1.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 60526 (364771) - 1.1.2005
Vysokonapěťové konektory lékařských rentgenových přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60825-12 (367750) - 1.1.2005
Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací. (Platnost do 15.3.2022).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-1 (369794) - 1.1.2005
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 1: Všeobecně.
350.00 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.1.2005
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena.
338.00 Kč

ČSN EN 10305-2 (420094) - 1.1.2005
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena.
338.00 Kč

ČSN EN 10305-3 (420095) - 1.1.2005
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - 1.1.2005
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měření síly.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8491 (420324) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8492 (420325) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8493 (420326) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8494 (420327) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8495 (420328) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8496 (420329) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4934 (420541) - 1.1.2005
Ocel a litina - Stanovení obsahu síry - Vážková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14290 (421389) - 1.1.2005
Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny.
223.00 Kč

ČSN EN 13981-2 (421447) - 1.1.2005
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 2: Desky a plechy.
186.00 Kč

ČSN EN 14286 (421462) - 1.1.2005
Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek.
186.00 Kč

ČSN ISO 13909-4 (441314) - 1.1.2005
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků.
350.00 Kč

ČSN ISO 13909-5 (441314) - 1.1.2005
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu.
350.00 Kč

ČSN 441358 (441358) - 1.1.2005
Tuhá paliva - Stanovení složení popela.
338.00 Kč

ČSN 441406 (441406) - 1.1.2005
Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů.
120.00 Kč

ČSN EN 14267 (474070) - 1.1.2005
Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13684 (479011) - 1.1.2005
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost.
543.00 Kč

ČSN EN 622-2 (492612) - 1.1.2005
Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky.
223.00 Kč

ČSN EN 622-3 (492612) - 1.1.2005
Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky.
223.00 Kč

ČSN EN 1218-2 (496124) - 1.1.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy.
434.00 Kč

ČSN EN 1218-4 (496124) - 1.1.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy).
434.00 Kč

ČSN EN 1218-5 (496124) - 1.1.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem.
543.00 Kč

ČSN EN 13621 (514060) - 1.1.2005
Potravinářské stroje - Sušiče salátu - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14524 (560072) - 1.1.2005
Potraviny - Stanovení kyseliny akadaové a toxinu obrněnek ve škeblích - Metoda HPLC s přečištěním extrakcí na pevnou fázi, derivatizací a fluorimetrickou detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14526 (560077) - 1.1.2005
Potraviny - Stanovení saxitoxinu a dc-saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14332 (560106) - 1.1.2005
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu v mořských produktech pomocí atomové absorpční spektrometrie v grafitové pícce (GFAAS) po mikrovlnném rozkladu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14673-2 (570544) - 1.1.2005
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14673-3 (570544) - 1.1.2005
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5537 (570832) - 1.1.2005
Sušené mléko - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5534 (571003) - 1.1.2005
Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - 1.1.2005
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 75-2 (640753) - 1.1.2005
Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 75-3 (640753) - 1.1.2005
Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností a kompozity vyztužené dlouhými vlákny.
186.00 Kč

ČSN EN 14397-2 (654815) - 1.1.2005
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 2: Metoda pro vápenaté a hořečnato-vápenaté hnojivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 58 (657003) - 1.1.2005
Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv.
338.00 Kč

ČSN EN 14349 (665215) - 1.1.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích bez mechanického působení (fáze 2, stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 289 (691289) - 1.1.2005
Stroje pro zpracování pryže a plastů - Lisy - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13617-1 (699117) - 1.1.2005
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-1 (703360) - 1.1.2005
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-3 (703360) - 1.1.2005
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 3: Hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8362-4 (703360) - 1.1.2005
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 4: Injekční lahvičky z hutního skla.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.1.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu.
186.00 Kč

ČSN EN 13225 (723175) - 1.1.2005
Betonové prefabrikáty - Tyčové prefabrikované betonové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13790 (730317) - 1.1.2005
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13295 (732142) - 1.1.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci.
223.00 Kč

ČSN EN 13396 (732143) - 1.1.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Měření průniku chloridových iontů.
186.00 Kč

ČSN EN 13746 (735970) - 1.1.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12235 (735973) - 1.1.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13864 (735980) - 1.1.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tahových vlastností pro syntetická vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13672 (735982) - 1.1.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14227-1 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi zlepšené cementem pro podkladní a spodní podkladní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14227-2 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi zlepšené struskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14227-3 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi zlepšené popílkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14227-4 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14227-5 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-16 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-17 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa AKD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-31 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-38 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13286-2 (736185) - 1.1.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní suché objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13374 (738125) - 1.1.2005
Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14202 (746035) - 1.1.2005
Clony a okenice - Způsobilost pro použití trubkových a (pravoúhlých nebo přímých) pohonů - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14457 (756305) - 1.1.2005
Všeobecné požadavky na specielně navržené stavební dílce stok a kanalizačních přípojek pro bezvýkopové technologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17994 (757016) - 1.1.2005
Jakost vod - Kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-19 (757051) - 1.1.2005
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 11731-2 (757881) - 1.1.2005
Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella - Část 2: Metoda přímé membránové filtrace pro vody s malým počtem bakterií.
223.00 Kč

ČSN 795600 (795600) - 1.1.2005
Obuv - Požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 403 (832273) - 1.1.2005
Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11064-4 (833586) - 1.1.2005
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních soustav.
350.00 Kč

ČSN EN 13060 (847112) - 1.1.2005
Malé parní sterilizátory.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8835-4 (852109) - 1.1.2005
Inhalační anestetické systémy - Část 4: Anestetické odpařovače.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8835-5 (852109) - 1.1.2005
Inhalační anestetické systémy - Část 5: Anestetické ventilátory.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5366-1 (852150) - 1.1.2005
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice - Část 1: Trubice a spojky pro dospělé.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21530 (856003) - 1.1.2005
Stomatologie - Materiály používané na povrchy stomatologického vybavení - Stanovení odolnosti proti chemickým dezinfekčním prostředkům (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-4 (856031) - 1.1.2005
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 4: Specifické charakteristiky diamantových nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-6 (856031) - 1.1.2005
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 6: Specifické charakteristiky brousicích nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1641 (856300) - 1.1.2005
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály.
223.00 Kč

ČSN EN 1642 (856364) - 1.1.2005
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Dentální implantáty.
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.5.1 (875021) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-1-V1.2.1 (875094) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 1: Všeobecné vlastnosti a zkušební metody silničních (RSU) a palubních jednotek (OBU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V1.1.1 (875094) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V1.1.1 (875094) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 2: Požadavky na palubní jednotky (OBU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-10-V2.1.1 (875111) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V2.2.1 (875111) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovače).
543.00 Kč

ČSN EN 13453-1 (911030) - 1.1.2005
Nábytek - Patrové a vysoké postele pro jiné než domácí použití - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13453-2 (911030) - 1.1.2005
Nábytek - Patrové a vysoké postele pro jiné než domácí použití - Část 2: Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 943090 (943090) - 1.1.2005
Klasifikace hraček.
338.00 Kč

ČSN EN 14350-1 (943455) - 1.1.2005
Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 1: Všeobecné a mechanické požadavky a zkoušky. (Platnost do 30.6.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 14350-2 (943455) - 1.1.2005
Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 2: Chemické požadavky a zkoušky. (Platnost do 30.6.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 14372 (943456) - 1.1.2005
Výrobky pro péči o dítě - Příbory a nádobí pro krmení - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
350.00 Kč

ČSN EN 14344 (943457) - 1.1.2005
Výrobky pro péči o dítě - Cyklosedačky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9994 (945201) - 1.1.2005
Zapalovače - Bezpečnostní specifikace.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.