Nové normy ČSN za leden 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2005 v 09:00


ČSN ISO 11843-4 (010240) - 1.1.2005
Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou.
169.40 Kč

ČSN ISO 16642 (010507) - 1.1.2005
Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie.
493.90 Kč

ČSN EN 61164 (010647) - 1.1.2005
Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů.
394.90 Kč

ČSN EN 60300-2 (010690) - 1.1.2005
Management spolehlivosti - Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti. (Platnost do 27.6.2017).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 389-8 (011630) - 1.1.2005
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3952-1:1997/A1 (013226) - 1.1.2005
Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1.
108.90 Kč

ČSN ISO 7000 (018024) - 1.1.2005
Grafické značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled.
1333.80 Kč

ČSN 038900-4-4:2004/Z1 (038900) - 1.1.2005
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-4: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.
306.90 Kč

ČSN 038900-4-5:2004/Z1 (038900) - 1.1.2005
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Zařízení pozemních vozidel.
306.90 Kč

ČSN 038900-4-6:2004/Z1 (038900) - 1.1.2005
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-6: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Lodní prostředí.
202.40 Kč

ČSN 038900-4-7:2004/Z1 (038900) - 1.1.2005
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-7: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přenosné a nestacionární použití.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15609-5 (050312) - 1.1.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Specifikace postupu svařování - Část 5: Odporové svařování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15612 (050317) - 1.1.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování.
169.40 Kč

ČSN 050323 (050323) - 1.1.2005
Svařování - Směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9018 (051140) - 1.1.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 544 (055001) - 1.1.2005
Svařovací materiály - Technické dodací podmínky svařovacích přídavných materiálů - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1071 (055317) - 1.1.2005
Svařovací materiály - Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN 070703 (070703) - 1.1.2005
Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14314 (097703) - 1.1.2005
Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 12560-7 (131580) - 1.1.2005
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 7: Těsnění obalovaná kovovou fólií pro ocelové příruby.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4126-4 (134310) - 1.1.2005
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-5 (134310) - 1.1.2005
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS).
317.90 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.1.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.1.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.1.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.1.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9337-2 (195217) - 1.1.2005
Kontaktní čočky - Stanovení vrcholové obrazové lámavosti - Část 2: Měření kontaktních čoček ve fyziologickém roztoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6789 (230780) - 1.1.2005
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Požadavky a způsoby zkoušení při typových zkouškách, zkouškách kvality a postupy při rekalibraci. (Platnost do 31.3.2018).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15236-2 (260398) - 1.1.2005
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15236-4 (260398) - 1.1.2005
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 4: Vulkanizované pásové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13853 (269391) - 1.1.2005
Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu C 745-S16 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN P TS 13853 (269391) - 1.1.2005
Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu C 745-S16 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení.
NA DOTAZ

ČSN EN 1756-2 (269711) - 1.1.2005
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob.
394.90 Kč

ČSN EN 13852-1 (270560) - 1.1.2005
Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby všeobecného použití.
539.00 Kč

ČSN ISO 7465 (274081) - 1.1.2005
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T.
202.40 Kč

ČSN ISO 4190-1 (274315) - 1.1.2005
Zřizování elektrických výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI.
306.90 Kč

ČSN EN 13262 (280521) - 1.1.2005
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Požadavky na výrobek.
394.90 Kč

ČSN EN 12561-7 (280701) - 1.1.2005
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky.
169.40 Kč

ČSN EN 12561-8 (280701) - 1.1.2005
Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 8: Přípojky topení.
169.40 Kč

ČSN EN 14514 (310524) - 1.1.2005
Normy kosmického inženýrství - Funkční analýza (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14607-1 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 1: Řízení teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14607-2 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 2: Konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14607-5-1 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 5-1: Kapalinové a elektrické pohony kosmických dopravních prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14607-6 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 6: Pyrotechnika (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14607-7 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 7: Mechanické části (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14607-8 (310529) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Mechanika - Část 8: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14776 (310535) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Pozemní systémy a provoz - Využití paketů dálkového měření a dálkového ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 14777 (310536) - 1.1.2005
Kosmické inženýrství - Konstrukce a zkouška vícenásobného přenosu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12312-17 (319321) - 1.1.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 12312-6 (319321) - 1.1.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení.
317.90 Kč

ČSN IEC 60050-131 (330050) - 1.1.2005
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.
1151.40 Kč

ČSN EN 61496-1-ed.2 (332206) - 1.1.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 10.5.2015).
493.90 Kč

ČSN CLC/TS 61496-2 (332206) - 1.1.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD).
306.90 Kč

ČSN EN 60079-18 (332320) - 1.1.2005
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 18: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany zalití zalévací hmotou "m". (Platnost do 1.10.2012).
317.90 Kč

ČSN EN 88528-11 (333140) - 1.1.2005
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 50374 (333330) - 1.1.2005
Montážní vozíky zavěšené na vodičích.
169.40 Kč

ČSN EN 61850-9-2 (334850) - 1.1.2005
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3. (Platnost do 27.10.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 60450 (346480) - 1.1.2005
Měření průměrného viskozimetrického polymeračního stupně nových a zestárlých celulózových elektroizolačních materiálů.
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-165 (346553) - 1.1.2005
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru.
169.40 Kč

ČSN EN 60247 (346719) - 1.1.2005
Izolační kapaliny - Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan delta) a rezistivity při stejnosměrném napětí.
306.90 Kč

ČSN EN 60296 (346738) - 1.1.2005
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače. (Platnost do 26.3.2015).
306.90 Kč

ČSN 347470-3-ed.2 (347470) - 1.1.2005
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží. (Platnost do 17.1.2014).
202.40 Kč

ČSN 347470-4-ed.2 (347470) - 1.1.2005
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely. (Platnost do 17.1.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 50386 (348156) - 1.1.2005
Průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA. (Platnost do 1.10.2013).
108.90 Kč

ČSN EN 50387 (348157) - 1.1.2005
Přípojnicové průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 1,25 kA do 5 kA.
108.90 Kč

ČSN EN 60947-1-ed.3 (354101) - 1.1.2005
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení. (Platnost do 1.7.2010).
1053.80 Kč

ČSN EN 175101-809-ed.2 (354610) - 1.1.2005
Předmětová specifikace - Nepřímé konektory s hodnocenou jakostí pro desky s plošnými spoji se sítí 2,54 mm, krátká verze v souladu s CECC 75 101-801. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61280-4-1 (359270) - 1.1.2005
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Optické kabelové trasy a spoje - Měření útlumu mnohovidové optické kabelové trasy. (Platnost do 1.10.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 60900-ed.2 (359704) - 1.1.2005
Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V. (Platnost do 19.7.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.1.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-79-ed.2 (361045) - 1.1.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou.
306.90 Kč

ČSN EN 60806 (364743) - 1.1.2005
Stanovení maximálního symetrického pole záření rentgenek s rotační anodou používaných pro lékařskou diagnostiku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60526 (364771) - 1.1.2005
Vysokonapěťové konektory lékařských rentgenových přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60825-12 (367750) - 1.1.2005
Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací. (Platnost do 15.3.2022).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-1 (369794) - 1.1.2005
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 1: Všeobecně.
317.90 Kč

TIN 93001 (380930) - 20.1.2005
Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu.
120.00 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.1.2005
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena.
306.90 Kč

ČSN EN 10305-2 (420094) - 1.1.2005
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena.
306.90 Kč

ČSN EN 10305-3 (420095) - 1.1.2005
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - 1.1.2005
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měření síly.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8491 (420324) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8492 (420325) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8493 (420326) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8494 (420327) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8495 (420328) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8496 (420329) - 1.1.2005
Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4934 (420541) - 1.1.2005
Ocel a litina - Stanovení obsahu síry - Vážková metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14290 (421389) - 1.1.2005
Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny.
202.40 Kč

ČSN EN 13981-2 (421447) - 1.1.2005
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 2: Desky a plechy.
169.40 Kč

ČSN EN 14286 (421462) - 1.1.2005
Hliník a slitiny hliníku - Svařitelné válcované výrobky pro nádrže pro skladování a přepravu nebezpečných látek.
169.40 Kč

ČSN ISO 13909-4 (441314) - 1.1.2005
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků.
317.90 Kč

ČSN ISO 13909-5 (441314) - 1.1.2005
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu.
317.90 Kč

ČSN 441358 (441358) - 1.1.2005
Tuhá paliva - Stanovení složení popela.
306.90 Kč

ČSN 441406 (441406) - 1.1.2005
Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů.
108.90 Kč

ČSN EN 14267 (474070) - 1.1.2005
Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13684 (479011) - 1.1.2005
Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost.
493.90 Kč

ČSN EN 622-2 (492612) - 1.1.2005
Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky.
202.40 Kč

ČSN EN 622-3 (492612) - 1.1.2005
Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky.
202.40 Kč

ČSN EN 1218-2 (496124) - 1.1.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy.
394.90 Kč

ČSN EN 1218-4 (496124) - 1.1.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy).
394.90 Kč

ČSN EN 1218-5 (496124) - 1.1.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem.
493.90 Kč

ČSN EN 13621 (514060) - 1.1.2005
Potravinářské stroje - Sušiče salátu - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14524 (560072) - 1.1.2005
Potraviny - Stanovení kyseliny akadaové a toxinu obrněnek ve škeblích - Metoda HPLC s přečištěním extrakcí na pevnou fázi, derivatizací a fluorimetrickou detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14526 (560077) - 1.1.2005
Potraviny - Stanovení saxitoxinu a dc-saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14332 (560106) - 1.1.2005
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu v mořských produktech pomocí atomové absorpční spektrometrie v grafitové pícce (GFAAS) po mikrovlnném rozkladu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14673-2 (570544) - 1.1.2005
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14673-3 (570544) - 1.1.2005
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5537 (570832) - 1.1.2005
Sušené mléko - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5534 (571003) - 1.1.2005
Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - 1.1.2005
Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 75-2 (640753) - 1.1.2005
Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 75-3 (640753) - 1.1.2005
Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností a kompozity vyztužené dlouhými vlákny.
169.40 Kč

ČSN EN 14397-2 (654815) - 1.1.2005
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 2: Metoda pro vápenaté a hořečnato-vápenaté hnojivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 58 (657003) - 1.1.2005
Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv.
306.90 Kč

ČSN EN 14349 (665215) - 1.1.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích bez mechanického působení (fáze 2, stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 289 (691289) - 1.1.2005
Stroje pro zpracování pryže a plastů - Lisy - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13617-1 (699117) - 1.1.2005
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8362-1 (703360) - 1.1.2005
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 1: Injekční lahvičky ze skleněných trubic.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8362-3 (703360) - 1.1.2005
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 3: Hliníkové lemovací uzávěry pro injekční lahvičky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8362-4 (703360) - 1.1.2005
Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 4: Injekční lahvičky z hutního skla.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.1.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu.
169.40 Kč

ČSN EN 13225 (723175) - 1.1.2005
Betonové prefabrikáty - Tyčové prefabrikované betonové prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13790 (730317) - 1.1.2005
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13295 (732142) - 1.1.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci.
202.40 Kč

ČSN EN 13396 (732143) - 1.1.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Měření průniku chloridových iontů.
169.40 Kč

ČSN EN 13746 (735970) - 1.1.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12235 (735973) - 1.1.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13864 (735980) - 1.1.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tahových vlastností pro syntetická vlákna (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13672 (735982) - 1.1.2005
Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14227-1 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi zlepšené cementem pro podkladní a spodní podkladní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14227-2 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi zlepšené struskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14227-3 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi zlepšené popílkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14227-4 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14227-5 (736156) - 1.1.2005
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-16 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-17 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa AKD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-31 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-38 (736160) - 1.1.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13286-2 (736185) - 1.1.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní suché objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13374 (738125) - 1.1.2005
Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14202 (746035) - 1.1.2005
Clony a okenice - Způsobilost pro použití trubkových a (pravoúhlých nebo přímých) pohonů - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14457 (756305) - 1.1.2005
Všeobecné požadavky na specielně navržené stavební dílce stok a kanalizačních přípojek pro bezvýkopové technologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17994 (757016) - 1.1.2005
Jakost vod - Kritéria pro zjištění ekvivalence dvou mikrobiologických metod.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-19 (757051) - 1.1.2005
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 19: Návod pro odběr vzorků v mořských sedimentech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 11731-2 (757881) - 1.1.2005
Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella - Část 2: Metoda přímé membránové filtrace pro vody s malým počtem bakterií.
202.40 Kč

ČSN 795600 (795600) - 1.1.2005
Obuv - Požadavky a metody zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 403 (832273) - 1.1.2005
Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11064-4 (833586) - 1.1.2005
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních soustav.
317.90 Kč

ČSN EN 13060 (847112) - 1.1.2005
Malé parní sterilizátory.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8835-4 (852109) - 1.1.2005
Inhalační anestetické systémy - Část 4: Anestetické odpařovače.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8835-5 (852109) - 1.1.2005
Inhalační anestetické systémy - Část 5: Anestetické ventilátory.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5366-1 (852150) - 1.1.2005
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice - Část 1: Trubice a spojky pro dospělé.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21530 (856003) - 1.1.2005
Stomatologie - Materiály používané na povrchy stomatologického vybavení - Stanovení odolnosti proti chemickým dezinfekčním prostředkům (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6360-4 (856031) - 1.1.2005
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 4: Specifické charakteristiky diamantových nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6360-6 (856031) - 1.1.2005
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 6: Specifické charakteristiky brousicích nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1641 (856300) - 1.1.2005
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Materiály.
202.40 Kč

ČSN EN 1642 (856364) - 1.1.2005
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Dentální implantáty.
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.5.1 (875021) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-1-V1.2.1 (875094) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 1: Všeobecné vlastnosti a zkušební metody silničních (RSU) a palubních jednotek (OBU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V1.1.1 (875094) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V1.1.1 (875094) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 2: Požadavky na palubní jednotky (OBU) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-10-V2.1.1 (875111) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V2.2.1 (875111) - 1.1.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovače).
493.90 Kč

ČSN EN 13453-1 (911030) - 1.1.2005
Nábytek - Patrové a vysoké postele pro jiné než domácí použití - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13453-2 (911030) - 1.1.2005
Nábytek - Patrové a vysoké postele pro jiné než domácí použití - Část 2: Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 943090 (943090) - 1.1.2005
Klasifikace hraček.
306.90 Kč

ČSN EN 14350-1 (943455) - 1.1.2005
Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 1: Všeobecné a mechanické požadavky a zkoušky. (Platnost do 30.6.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 14350-2 (943455) - 1.1.2005
Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 2: Chemické požadavky a zkoušky. (Platnost do 30.6.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 14372 (943456) - 1.1.2005
Výrobky pro péči o dítě - Příbory a nádobí pro krmení - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
317.90 Kč

ČSN EN 14344 (943457) - 1.1.2005
Výrobky pro péči o dítě - Cyklosedačky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9994 (945201) - 1.1.2005
Zapalovače - Bezpečnostní specifikace.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)