Nové normy ČSN za březen 2019

od NORMSERVISČSN EN IEC 62853 (010690) - 1.3.2019
Spolehlivost otevřených systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 50001 (011501) - 1.3.2019
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - 1.3.2019
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 2901 (014015) - 1.3.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní a návrhové profily.
186.00 Kč

ČSN ISO 2902 (014016) - 1.3.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Přehled.
120.00 Kč

ČSN ISO 2903 (014017) - 1.3.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Tolerance.
223.00 Kč

ČSN ISO 2904 (014018) - 1.3.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 725 (014019) - 1.3.2019
Palcové závity ISO - Základní rozměry.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 286-1:2011/Oprava1 (014201) - 1.3.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 286-2:2011/Oprava1 (014201) - 1.3.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele.
120.00 Kč

ČSN ISO 965-1 (014314) - 1.3.2019
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Zásady a základní data.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21043-1 (019901) - 1.3.2019
Forenzní vědy - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4042 (021008) - 1.3.2019
Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10683 (021013) - 1.3.2019
Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 888:2015/Z1 (021025) - 1.3.2019
Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu.
62.00 Kč

ČSN ISO 76:2008/Amd.1 (024610) - 1.3.2019
Valivá ložiska - Statická únosnost.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9717 (038640) - 1.3.2019
Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - 1.3.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-2-4 (038900) - 1.3.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - 1.3.2019
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8249 (051225) - 1.3.2019
Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-1-ed.5 (052205) - 1.3.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu. (Platnost do 25.10.2025).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 9013 (053401) - 1.3.2019
Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu.
350.00 Kč

ČSN EN 560 (054241) - 1.3.2019
Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2401 (055011) - 1.3.2019
Svařování - Obalené elektrody - Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele navaření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24373 (055325) - 1.3.2019
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16436-1+A2 (061840) - 1.3.2019
Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 304 (075304) - 1.3.2019
Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10156 (078310) - 1.3.2019
Lahve na plyny - Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve.
350.00 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/Oprava1 (130020) - 1.3.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
62.00 Kč

ČSN EN 13480-5:2018/Oprava1 (130020) - 1.3.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 12516-1+A1 (133011) - 1.3.2019
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 12516-4+A1 (133011) - 1.3.2019
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61987-92 (180410) - 1.3.2019
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 92: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měřicí zařízení - Hledisko seznamu vlastností (LOP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16092-1 (210705) - 1.3.2019
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16092-3 (210705) - 1.3.2019
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy.
593.00 Kč

ČSN ISO 3002-1:1993/Amd.1 (220011) - 1.3.2019
Rezné nástroje - Základné veličiny pri rezaní a brúsení - Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov - Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky.
120.00 Kč

ČSN 269114:1991/Z3 (269114) - 1.3.2019
Nevratné prosté palety - Technické požadavky a zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 81-70-ed.2 (274003) - 1.3.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. (Platnost do 30.4.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 81-71 (274003) - 1.3.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům.
338.00 Kč

ČSN EN 16719 (274209) - 1.3.2019
Přepravní plošiny.
567.00 Kč

ČSN EN 12082 (280535) - 1.3.2019
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18541-5 (300558) - 1.3.2019
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 5: Zvláštní opatření pro nákladní automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16603-10-24 (310540) - 1.3.2019
Kosmické inženýrství - Management rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16603-31-02 (310540) - 1.3.2019
Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16603-60-21 (310540) - 1.3.2019
Kosmické inženýrství - Terminologie gyroskopů a technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 6049-001 (311711) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6049-003 (311711) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 003: Opletená, trubkovitá, roztažitelná - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-603 (311725) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-002 (311828) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 002: Specifikace parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4840-001 (311841) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2475 (312132) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 100 mm - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2878 (313606) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2880 (313607) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8384 (320120) - 1.3.2019
Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14509-3 (320265) - 1.3.2019
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-3 (320840) - 1.3.2019
Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-4 (320840) - 1.3.2019
Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13590 (320880) - 1.3.2019
Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-3 (321160) - 1.3.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-4 (321160) - 1.3.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - 1.3.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11812 (321250) - 1.3.2019
Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15084 (323040) - 1.3.2019
Malá plavidla - Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11547 (324150) - 1.3.2019
Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8849 (325140) - 1.3.2019
Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.3.2019
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - 1.3.2019
Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - 1.3.2019
Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 330050-603:1994/Z2 (330050) - 1.3.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Plánování a řízení elektrizační soustavy.
29.00 Kč

ČSN IEC 60050-617:2011/A2 (330050) - 1.3.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou.
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-692 (330050) - 1.3.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60375-ed.2 (330110) - 1.3.2019
Pravidla týkající se elektrických obvodů.
350.00 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.3:2013/A1 (333160) - 1.3.2019
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku.
186.00 Kč

ČSN EN 50126-1-ed.2 (333502) - 1.3.2019
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS.
768.00 Kč

ČSN EN 50126-2 (333502) - 1.3.2019
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti.
593.00 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2:2012/A2 (334210) - 1.3.2019
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62676-5 (334592) - 1.3.2019
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62746-10-3 (334915) - 1.3.2019
Rozhraní mezi systémem řízení spotřeby zákazníka a energetickým řídicím systémem - Část 10-3: Otevřená automatizovaná odezva na zátěž - Přizpůsobení uživatelských rozhraní inteligentní sítě pro CIM IEC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62325-503 (335000) - 1.3.2019
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60695-6-2-ed.2 (345615) - 1.3.2019
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-23 (345685) - 1.3.2019
Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.9.2024).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60404-13-ed.2 (345884) - 1.3.2019
Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60811-501:2013/A1 (347010) - 1.3.2019
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí.
120.00 Kč

ČSN IEC 60502-2 (347419) - 1.3.2019
Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61204-3-ed.2 (351536) - 1.3.2019
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61800-3-ed.3 (351720) - 1.3.2019
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody. (Platnost do 9.8.2026).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62435-6 (358793) - 1.3.2019
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 6: Zapouzdřené nebo dokončené součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62969-4 (358801) - 1.3.2019
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 4: Metoda hodnocení datového rozhraní pro senzory automobilových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-4-20-ed.2 (359223) - 1.3.2019
Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61753-1-ed.2 (359255) - 1.3.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61290-4-4 (359271) - 1.3.2019
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-4: Parametry přechodného zisku - Jednokanálové optické zesilovače s řízeným ziskem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61757 (359275) - 1.3.2019
Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60900-ed.4 (359704) - 1.3.2019
Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V.
543.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z49 (360340) - 1.3.2019
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z46 (360340) - 1.3.2019
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z47 (360340) - 1.3.2019
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 12193 (360454) - 1.3.2019
Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17165 (360470) - 1.3.2019
Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-1-ed.2 (360515) - 1.3.2019
Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.3.2025).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-2-ed.2 (360515) - 1.3.2019
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.3.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 62612:2014/A2 (360701) - 1.3.2019
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
186.00 Kč

ČSN EN 60705-ed.2:2015/A2 (361060) - 1.3.2019
Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce.
223.00 Kč

ČSN EN 50342-1-ed.2:2016/A1 (364310) - 1.3.2019
Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50342-6:2016/A1 (364310) - 1.3.2019
Olověné startovací baterie - Část 6: Baterie pro mikrocyklické aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61993-2-ed.3 (367826) - 1.3.2019
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN IEC 62040-2-ed.2 (369066) - 1.3.2019
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-1 (369762) - 1.3.2019
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-1 (369862) - 1.3.2019
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 1: Rámec.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-2 (369862) - 1.3.2019
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 2: Datové formáty.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-3 (369862) - 1.3.2019
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 3: Testování a podávání zpráv.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-3 (369867) - 1.3.2019
Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 3: Základní požadavky pro shodu.
223.00 Kč

ČSN EN 1846-2+A1:2014/Oprava1 (389301) - 1.3.2019
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
29.00 Kč

TNI CEN/TR 16793:2018/Oprava1 (389672) - 1.3.2019
Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek.
62.00 Kč

ČSN ISO 13909-1:2018/Oprava1 (441314) - 1.3.2019
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod.
29.00 Kč

ČSN EN 14298 (491110) - 1.3.2019
Řezivo - Stanovení kvality sušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13227 (492133) - 1.3.2019
Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-4 (496070) - 1.3.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-6 (496070) - 1.3.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové").
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-8 (496070) - 1.3.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-6 (496130) - 1.3.2019
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo.
593.00 Kč

ČSN EN 16770 (496134) - 1.3.2019
Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - 1.3.2019
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla.
223.00 Kč

ČSN EN 1453-1:2017/Oprava1 (643191) - 1.3.2019
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-2:2013/A1 (646415) - 1.3.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-3:2013/A1 (646415) - 1.3.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-5:2013/A1 (646415) - 1.3.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 4264 (656187) - 1.3.2019
Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných.
223.00 Kč

ČSN EN 15293 (656512) - 1.3.2019
Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18451-2 (670020) - 1.3.2019
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23900-4 (670555) - 1.3.2019
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23900-5 (670555) - 1.3.2019
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 5: Stanovení zkouškou na tlakovém filtru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23900-6 (670555) - 1.3.2019
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2812-5 (673099) - 1.3.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14596 (699036) - 1.3.2019
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17110 (699039) - 1.3.2019
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1096-4 (701030) - 1.3.2019
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16907-1 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 16907-2 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16907-3 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 3: Stavební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16907-4 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16907-5 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16907-6 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13497 (727106) - 1.3.2019
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1364-2 (730853) - 1.3.2019
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy.
338.00 Kč

ČSN EN 15254-5 (730855) - 1.3.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů.
223.00 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - 1.3.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů.
223.00 Kč

ČSN EN 17101 (732905) - 1.3.2019
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13880-10 (736182) - 1.3.2019
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování.
186.00 Kč

ČSN EN 13880-13 (736182) - 1.3.2019
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením.
120.00 Kč

ČSN 752106-2 (752106) - 1.3.2019
Hrazení bystřin a strží - Část 2: Navrhování konstrukcí a objektů hrazení bystřin a strží.
434.00 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.3.2019
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20700 (763001) - 1.3.2019
Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16844+A1 (763104) - 1.3.2019
Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření.
434.00 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - 1.3.2019
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17480 (770634) - 1.3.2019
Obaly - Přístupné konstrukční řešení - Snadné otevírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11640 (793853) - 1.3.2019
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost při stírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10750 (795256) - 1.3.2019
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost připevnění zarážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12130 (808807) - 1.3.2019
Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování plnicí síly (plnicího objemu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12131 (808808) - 1.3.2019
Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13088 (808816) - 1.3.2019
Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda pro stanovení celkové hmotnosti plněného výrobku a hmotnosti náplně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1149-5 (832845) - 1.3.2019
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-306 (833582) - 1.3.2019
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16675 (838019) - 1.3.2019
Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16167 (838153) - 1.3.2019
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18135 (838211) - 1.3.2019
Tuhá biopaliva - Vzorkování.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18125 (838214) - 1.3.2019
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
543.00 Kč

ČSN ISO 17069 (841002) - 1.3.2019
Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18472 (855267) - 1.3.2019
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické a chemické indikátory - Zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20749 (856309) - 1.3.2019
Stomatologie - Dentální amalgám v kapslích (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303423-V1.2.1 (872015) - 1.3.2019
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-2-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-3-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-4-1-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-4-2-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 2: Důkazy a identifikační vazby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-4-3-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 3: Schopnost/požadavky vazby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319532-2-V1.1.1 (874019) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 2: Sémantický obsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319532-3-V1.1.1 (874019) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 319532-4-V1.1.1 (874019) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-V2.2.1 (875034) - 1.3.2019
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302454-V2.2.1 (875137) - 1.3.2019
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1116 (910115) - 1.3.2019
Nábytek - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10582 (917801) - 1.3.2019
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23999 (917822) - 1.3.2019
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí.
223.00 Kč

ČSN EN 17115 (918114) - 1.3.2019
Zábavní technika - Specifikace pro návrh a výrobu hliníkových a ocelových nosníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13451-10 (940915) - 1.3.2019
Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17093 (944307) - 1.3.2019
Zařízení k úpravě pitné vody v domácnosti, která nejsou připojena na vodovod - Konvice se systémem pro filtraci vody - Požadavky na bezpečnost a výkonnost, označování a poskytované informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.