Nové normy ČSN za březen 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN IEC 62853 (010690) - 1.3.2019
Spolehlivost otevřených systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 50001 (011501) - 1.3.2019
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - 1.3.2019
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 2901 (014015) - 1.3.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní a návrhové profily.
169.40 Kč

ČSN ISO 2902 (014016) - 1.3.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Přehled.
108.90 Kč

ČSN ISO 2903 (014017) - 1.3.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Tolerance.
202.40 Kč

ČSN ISO 2904 (014018) - 1.3.2019
Metrický lichoběžníkový ISO závit - Základní rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO 725 (014019) - 1.3.2019
Palcové závity ISO - Základní rozměry.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 286-1:2011/Oprava1 (014201) - 1.3.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 1: Základní tolerance, úchylky a uložení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 286-2:2011/Oprava1 (014201) - 1.3.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - ISO systém kódu pro tolerance lineárních rozměrů - Část 2: Tabulky normalizovaných tolerančních tříd a mezních úchylek pro díry a hřídele.
108.90 Kč

ČSN ISO 965-1 (014314) - 1.3.2019
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 1: Zásady a základní data.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21043-1 (019901) - 1.3.2019
Forenzní vědy - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4042 (021008) - 1.3.2019
Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10683 (021013) - 1.3.2019
Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 888:2015/Z1 (021025) - 1.3.2019
Spojovací součásti - Šrouby a závrtné šrouby - Jmenovité délky a délky závitu.
56.10 Kč

ČSN ISO 76:2008/Amd.1 (024610) - 1.3.2019
Valivá ložiska - Statická únosnost.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9717 (038640) - 1.3.2019
Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - 1.3.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60721-2-4 (038900) - 1.3.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - 1.3.2019
Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8249 (051225) - 1.3.2019
Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60974-1-ed.5 (052205) - 1.3.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 9013 (053401) - 1.3.2019
Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu.
317.90 Kč

ČSN EN 560 (054241) - 1.3.2019
Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2401 (055011) - 1.3.2019
Svařování - Obalené elektrody - Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele navaření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24373 (055325) - 1.3.2019
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16436-1+A2 (061840) - 1.3.2019
Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 304 (075304) - 1.3.2019
Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10156 (078310) - 1.3.2019
Lahve na plyny - Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve.
317.90 Kč

ČSN EN 13480-3:2018/Oprava1 (130020) - 1.3.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet.
56.10 Kč

ČSN EN 13480-5:2018/Oprava1 (130020) - 1.3.2019
Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 12516-1+A1 (133011) - 1.3.2019
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
1174.20 Kč

ČSN EN 12516-4+A1 (133011) - 1.3.2019
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61987-92 (180410) - 1.3.2019
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 92: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měřicí zařízení - Hledisko seznamu vlastností (LOP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16092-1 (210705) - 1.3.2019
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 16092-3 (210705) - 1.3.2019
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy.
539.00 Kč

ČSN ISO 3002-1:1993/Amd.1 (220011) - 1.3.2019
Rezné nástroje - Základné veličiny pri rezaní a brúsení - Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov - Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky.
108.90 Kč

ČSN 269114:1991/Z3 (269114) - 1.3.2019
Nevratné prosté palety - Technické požadavky a zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 81-70-ed.2 (274003) - 1.3.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
306.90 Kč

ČSN EN 81-71 (274003) - 1.3.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům.
306.90 Kč

ČSN EN 16719 (274209) - 1.3.2019
Přepravní plošiny.
515.90 Kč

ČSN EN 12082 (280535) - 1.3.2019
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18541-5 (300558) - 1.3.2019
Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 5: Zvláštní opatření pro nákladní automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16603-10-24 (310540) - 1.3.2019
Kosmické inženýrství - Management rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16603-31-02 (310540) - 1.3.2019
Kosmické inženýrství - Zařízení pro dvoufázový přenos tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16603-60-21 (310540) - 1.3.2019
Kosmické inženýrství - Terminologie gyroskopů a technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 6049-001 (311711) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6049-003 (311711) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 003: Opletená, trubkovitá, roztažitelná - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-603 (311725) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 603: Odolnost proti šíření oblouku ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4652-002 (311828) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 002: Specifikace parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4840-001 (311841) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2475 (312132) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče pro obrábění - De <= 100 mm - 1100 MPa <= Rm <= 1300 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2878 (313606) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, uzavřené, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2880 (313607) - 1.3.2019
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8384 (320120) - 1.3.2019
Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14509-3 (320265) - 1.3.2019
Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6185-3 (320840) - 1.3.2019
Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6185-4 (320840) - 1.3.2019
Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13590 (320880) - 1.3.2019
Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12215-3 (321160) - 1.3.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12215-4 (321160) - 1.3.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - 1.3.2019
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11812 (321250) - 1.3.2019
Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15084 (323040) - 1.3.2019
Malá plavidla - Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11547 (324150) - 1.3.2019
Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8849 (325140) - 1.3.2019
Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - 1.3.2019
Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - 1.3.2019
Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - 1.3.2019
Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 330050-603:1994/Z2 (330050) - 1.3.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Plánování a řízení elektrizační soustavy.
26.40 Kč

ČSN IEC 60050-617:2011/A2 (330050) - 1.3.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou.
306.90 Kč

ČSN IEC 60050-692 (330050) - 1.3.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav.
859.10 Kč

ČSN EN IEC 60375-ed.2 (330110) - 1.3.2019
Pravidla týkající se elektrických obvodů.
317.90 Kč

ČSN EN 61400-11-ed.3:2013/A1 (333160) - 1.3.2019
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku.
169.40 Kč

ČSN EN 50126-1-ed.2 (333502) - 1.3.2019
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS.
698.50 Kč

ČSN EN 50126-2 (333502) - 1.3.2019
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti.
539.00 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2:2012/A2 (334210) - 1.3.2019
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62676-5 (334592) - 1.3.2019
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení.
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62746-10-3 (334915) - 1.3.2019
Rozhraní mezi systémem řízení spotřeby zákazníka a energetickým řídicím systémem - Část 10-3: Otevřená automatizovaná odezva na zátěž - Přizpůsobení uživatelských rozhraní inteligentní sítě pro CIM IEC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62325-503 (335000) - 1.3.2019
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 60695-6-2-ed.2 (345615) - 1.3.2019
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61788-23 (345685) - 1.3.2019
Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60404-13-ed.2 (345884) - 1.3.2019
Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, rezistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60811-501:2013/A1 (347010) - 1.3.2019
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí.
108.90 Kč

ČSN IEC 60502-2 (347419) - 1.3.2019
Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61204-3-ed.2 (351536) - 1.3.2019
Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61800-3-ed.3 (351720) - 1.3.2019
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody.
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62435-6 (358793) - 1.3.2019
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 6: Zapouzdřené nebo dokončené součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62969-4 (358801) - 1.3.2019
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 4: Metoda hodnocení datového rozhraní pro senzory automobilových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-4-20-ed.2 (359223) - 1.3.2019
Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 61753-1-ed.2 (359255) - 1.3.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61290-4-4 (359271) - 1.3.2019
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-4: Parametry přechodného zisku - Jednokanálové optické zesilovače s řízeným ziskem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61757 (359275) - 1.3.2019
Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60900-ed.4 (359704) - 1.3.2019
Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V.
493.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z49 (360340) - 1.3.2019
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z46 (360340) - 1.3.2019
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z47 (360340) - 1.3.2019
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 12193 (360454) - 1.3.2019
Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17165 (360470) - 1.3.2019
Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62442-1-ed.2 (360515) - 1.3.2019
Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62442-2-ed.2 (360515) - 1.3.2019
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62612:2014/A2 (360701) - 1.3.2019
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
169.40 Kč

ČSN EN 60705-ed.2:2015/A2 (361060) - 1.3.2019
Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce.
202.40 Kč

ČSN EN 50342-1-ed.2:2016/A1 (364310) - 1.3.2019
Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50342-6:2016/A1 (364310) - 1.3.2019
Olověné startovací baterie - Část 6: Baterie pro mikrocyklické aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61993-2-ed.3 (367826) - 1.3.2019
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN IEC 62040-2-ed.2 (369066) - 1.3.2019
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-1 (369762) - 1.3.2019
Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-1 (369862) - 1.3.2019
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 1: Rámec.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-2 (369862) - 1.3.2019
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 2: Datové formáty.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 30107-3 (369862) - 1.3.2019
Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 3: Testování a podávání zpráv.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-3 (369867) - 1.3.2019
Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 3: Základní požadavky pro shodu.
202.40 Kč

ČSN EN 1846-2+A1:2014/Oprava1 (389301) - 1.3.2019
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
26.40 Kč

TNI CEN/TR 16793:2018/Oprava1 (389672) - 1.3.2019
Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek.
56.10 Kč

ČSN ISO 13909-1:2018/Oprava1 (441314) - 1.3.2019
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod.
26.40 Kč

ČSN EN 14298 (491110) - 1.3.2019
Řezivo - Stanovení kvality sušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13227 (492133) - 1.3.2019
Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-4 (496070) - 1.3.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-6 (496070) - 1.3.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové").
539.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-8 (496070) - 1.3.2019
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-6 (496130) - 1.3.2019
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo.
539.00 Kč

ČSN EN 16770 (496134) - 1.3.2019
Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - 1.3.2019
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla.
202.40 Kč

ČSN EN 1453-1:2017/Oprava1 (643191) - 1.3.2019
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 15874-2:2013/A1 (646415) - 1.3.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15874-3:2013/A1 (646415) - 1.3.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15874-5:2013/A1 (646415) - 1.3.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 4264 (656187) - 1.3.2019
Ropné výrobky - Výpočet cetanového indexu paliv na bázi středních destilátů rovnicí o čtyřech proměnných.
202.40 Kč

ČSN EN 15293 (656512) - 1.3.2019
Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18451-2 (670020) - 1.3.2019
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23900-4 (670555) - 1.3.2019
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23900-5 (670555) - 1.3.2019
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 5: Stanovení zkouškou na tlakovém filtru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23900-6 (670555) - 1.3.2019
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2812-5 (673099) - 1.3.2019
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13445-1:2015/A1 (695245) - 1.3.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně.
108.90 Kč

ČSN EN 13445-1:2015/A2 (695245) - 1.3.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně.
394.90 Kč

ČSN EN 14596 (699036) - 1.3.2019
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17110 (699039) - 1.3.2019
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1096-4 (701030) - 1.3.2019
Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16907-1 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 16907-2 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16907-3 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 3: Stavební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16907-4 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16907-5 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16907-6 (721017) - 1.3.2019
Zemní práce - Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13497 (727106) - 1.3.2019
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1364-2 (730853) - 1.3.2019
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy.
306.90 Kč

ČSN EN 15254-5 (730855) - 1.3.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů.
202.40 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - 1.3.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů.
202.40 Kč

ČSN EN 17101 (732905) - 1.3.2019
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13880-10 (736182) - 1.3.2019
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování.
169.40 Kč

ČSN EN 13880-13 (736182) - 1.3.2019
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením.
108.90 Kč

ČSN 752106-2 (752106) - 1.3.2019
Hrazení bystřin a strží - Část 2: Navrhování konstrukcí a objektů hrazení bystřin a strží.
394.90 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.3.2019
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20700 (763001) - 1.3.2019
Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16844+A1 (763104) - 1.3.2019
Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření.
394.90 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - 1.3.2019
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17480 (770634) - 1.3.2019
Obaly - Přístupné konstrukční řešení - Snadné otevírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11640 (793853) - 1.3.2019
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost při stírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10750 (795256) - 1.3.2019
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost připevnění zarážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12130 (808807) - 1.3.2019
Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování plnicí síly (plnicího objemu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12131 (808808) - 1.3.2019
Peří a prachové peří - Zkušební metody - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13088 (808816) - 1.3.2019
Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda pro stanovení celkové hmotnosti plněného výrobku a hmotnosti náplně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1149-5 (832845) - 1.3.2019
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9241-306 (833582) - 1.3.2019
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16675 (838019) - 1.3.2019
Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16167 (838153) - 1.3.2019
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18135 (838211) - 1.3.2019
Tuhá biopaliva - Vzorkování.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18125 (838214) - 1.3.2019
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti.
493.90 Kč

ČSN ISO 17069 (841002) - 1.3.2019
Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18472 (855267) - 1.3.2019
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické a chemické indikátory - Zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10555-1:2014/A1 (855825) - 1.3.2019
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20749 (856309) - 1.3.2019
Stomatologie - Dentální amalgám v kapslích (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303423-V1.2.1 (872015) - 1.3.2019
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 319522-2-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 319522-3-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 319522-4-1-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319522-4-2-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 2: Důkazy a identifikační vazby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 319522-4-3-V1.1.1 (874018) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 3: Schopnost/požadavky vazby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319532-2-V1.1.1 (874019) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 2: Sémantický obsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319532-3-V1.1.1 (874019) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 319532-4-V1.1.1 (874019) - 1.3.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300440-V2.2.1 (875034) - 1.3.2019
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302454-V2.2.1 (875137) - 1.3.2019
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1116 (910115) - 1.3.2019
Nábytek - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10582 (917801) - 1.3.2019
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23999 (917822) - 1.3.2019
Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí.
202.40 Kč

ČSN EN 17115 (918114) - 1.3.2019
Zábavní technika - Specifikace pro návrh a výrobu hliníkových a ocelových nosníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13451-10 (940915) - 1.3.2019
Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17093 (944307) - 1.3.2019
Zařízení k úpravě pitné vody v domácnosti, která nejsou připojena na vodovod - Konvice se systémem pro filtraci vody - Požadavky na bezpečnost a výkonnost, označování a poskytované informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)