Nové normy ČSN za říjen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2003 v 09:00


ČSN ISO 5123 (010138) - 1.10.2003
Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů.
186.00 Kč

ČSN ISO 7154 (010141) - 1.10.2003
Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání.
223.00 Kč

ČSN ISO 639-1 (010182) - 1.10.2003
Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód.
434.00 Kč

ČSN ISO 14617-11 (013630) - 1.10.2003
Grafické značky pro schémata - Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje.
223.00 Kč

ČSN ISO 14617-12 (013630) - 1.10.2003
Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání.
223.00 Kč

ČSN ISO 14617-2 (013630) - 1.10.2003
Grafické značky pro schémata - Část 2: Značky všeobecného použití.
338.00 Kč

ČSN ES 59011 (013755) - 1.10.2003
Specifikace reprezentace pravidel jakosti a metrik jazyků pro navrhování hardwaru a softwaru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 14096-2 (015022) - 1.10.2003
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 2: Minimální požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 13860-2 (015086) - 1.10.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Charakteristiky a ověřování zařízení - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů.
338.00 Kč

ČSN 021111 (021111) - 1.10.2003
Lícované šrouby s dlouhým závitem.
186.00 Kč

ČSN 021112 (021112) - 1.10.2003
Lícované šrouby s krátkým závitem.
186.00 Kč

ČSN 021169 (021169) - 1.10.2003
Šrouby pro přivařování.
120.00 Kč

ČSN 021174 (021174) - 1.10.2003
Závrtné šrouby do oceli (délka závrtného konce cca 1d).
120.00 Kč

ČSN 021176 (021176) - 1.10.2003
Závrtné šrouby do litiny (délka závrtného konce cca 1,25 d).
120.00 Kč

ČSN 021178 (021178) - 1.10.2003
Závrtné šrouby do slitin hliníku (délka závrtného konce cca 2d).
120.00 Kč

ČSN 021352 (021352) - 1.10.2003
Šrouby s velkou čtyřhrannou hlavou do tvrdého dřeva.
120.00 Kč

ČSN 021371 (021371) - 1.10.2003
Hrubé šrouby s okem.
120.00 Kč

ČSN 021386 (021386) - 1.10.2003
Šrouby s hákem pro napínače.
120.00 Kč

ČSN 021391 (021391) - 1.10.2003
Šrouby do zdiva a do základů.
223.00 Kč

ČSN 021402 (021402) - 1.10.2003
Přesné šestihranné matice malé.
120.00 Kč

ČSN 021411 (021411) - 1.10.2003
Korunové matice.
120.00 Kč

ČSN 021412 (021412) - 1.10.2003
Korunové matice nízké.
120.00 Kč

ČSN 021413 (021413) - 1.10.2003
Přesné korunové matice malé.
120.00 Kč

ČSN 021491 (021491) - 1.10.2003
Pojistné matice dvoudílné.
120.00 Kč

ČSN 021611 (021611) - 1.10.2003
Hrubé korunové matice.
120.00 Kč

ČSN 021624 (021624) - 1.10.2003
Čtyřhranné matice k základovým šroubům.
120.00 Kč

ČSN 021726 (021726) - 1.10.2003
Podložky pod nýty.
120.00 Kč

ČSN 021739 (021739) - 1.10.2003
Podložky pro tyče I, U, IE, UE.
62.00 Kč

ČSN 021753 (021753) - 1.10.2003
Pojistné podložky s nosem.
120.00 Kč

ČSN 022507 (022507) - 1.10.2003
Pera a drážky - Přiřazení k hřídelům.
120.00 Kč

ČSN 022512 (022512) - 1.10.2003
Klíny drážkové bez nosu.
62.00 Kč

ČSN 022513 (022513) - 1.10.2003
Klíny vsazené.
62.00 Kč

ČSN 022514 (022514) - 1.10.2003
Klíny drážkové s nosem.
62.00 Kč

ČSN 022531 (022531) - 1.10.2003
Klíny ploské bez nosu.
62.00 Kč

ČSN 022532 (022532) - 1.10.2003
Klíny ploské s nosem.
62.00 Kč

ČSN 022562 (022562) - 1.10.2003
Pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9.
120.00 Kč

ČSN 022570 (022570) - 1.10.2003
Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby.
62.00 Kč

ČSN 022575 (022575) - 1.10.2003
Pera výměnná s jedním přídržným šroubem.
62.00 Kč

ČSN ISO 2982-2 (023630) - 1.10.2003
Valivá ložiska - Příslušenství - Část 2: Pojistné matice a zajišťovací součásti - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16348 (038103) - 1.10.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - 1.10.2003
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 2: Stanovení emisní rychlosti plynů, kromě ozónu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - 1.10.2003
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 3: Stanovení koncentrace ozonu při stacionárním měření.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17652-1 (050685) - 1.10.2003
Svařování - Zkouška základních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17652-2 (050685) - 1.10.2003
Svařování - Zkouška základních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních nátěrů při svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17652-3 (050685) - 1.10.2003
Svařování - Zkouška základních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17652-4 (050685) - 1.10.2003
Svařování - Zkouška základních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15616-1 (052050) - 1.10.2003
Přejímací zkoušky pro CO2 lasery pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné podmínky, přejímací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15616-2 (052050) - 1.10.2003
Přejímací zkoušky pro CO2 lasery pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15616-3 (052050) - 1.10.2003
Přejímací zkoušky pro CO2 lasery pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13918 (052130) - 1.10.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily s vestavěným průtokoměrem pro tlakové láhve pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Klasifikace, technické požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9013 (053401) - 1.10.2003
Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu.
338.00 Kč

ČSN EN 559 (054240) - 1.10.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 561 (054245) - 1.10.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
223.00 Kč

ČSN EN 562 (054250) - 1.10.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 14459 (061807) - 1.10.2003
Metoda analýzy rizik a doporučení k používání elektroniky v systémech řízení hořáků a spotřebičů na plynná paliva.
338.00 Kč

ČSN EN 14222 (077822) - 1.10.2003
Válcové kotle z korozivzdorné oceli.
186.00 Kč

ČSN EN 13322-1 (078526) - 1.10.2003
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli.
434.00 Kč

ČSN EN 13322-2 (078526) - 1.10.2003
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli.
434.00 Kč

ČSN EN 12237 (120504) - 1.10.2003
Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1503-4 (133022) - 1.10.2003
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách.
186.00 Kč

ČSN EN 13709 (133040) - 1.10.2003
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily.
223.00 Kč

ČSN EN 13789 (133550) - 1.10.2003
Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily.
223.00 Kč

ČSN EN 13771-1 (140615) - 1.10.2003
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61512-2 (182001) - 1.10.2003
Dávkové řízení - Část 2: Datové struktury a metodické pokyny pro jazyky. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61131-3 (187050) - 1.10.2003
Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.3.2016).
1311.00 Kč

ČSN EN 12470-5 (258195) - 1.10.2003
Klinické teploměry - Část 5: Vlastnosti infračervených ušních teploměrů (s maximálním zařízením). (Platnost do 31.10.2015).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18613 (269130) - 1.10.2003
Opravy prostých dřevěných palet.
223.00 Kč

ČSN EN 50065-2-1 (333435) - 1.10.2003
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu.
223.00 Kč

ČSN EN 50065-4-2:2002/A1 (333435) - 1.10.2003
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 60870-6-503-ed.2 (334660) - 1.10.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2. (Platnost do 19.8.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 60695-5-1 (345615) - 1.10.2003
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod. (Platnost do 2.12.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60726 (351112) - 1.10.2003
Suché výkonové transformátory. (Platnost do 1.7.2007).
434.00 Kč

ČSN EN 61811-10 (353425) - 1.10.2003
Elektromechanická elementární relé stanovené jakosti - Část 10: Dílčí specifikace - Relé pro průmyslové užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 61811-11 (353425) - 1.10.2003
Elektromechanická elementární relé stanovené jakosti - Část 11: Vzorová předmětová specifikace - Relé pro průmyslové užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60898-1 (354170) - 1.10.2003
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC). (Platnost do 28.5.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 62019:2000/A1 (354172) - 1.10.2003
Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty.
186.00 Kč

ČSN EN 62271-105 (354230) - 1.10.2003
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud. (Platnost do 1.11.2015).
434.00 Kč

ČSN IEC 1336 (356577) - 1.10.2003
Přístroje jaderné techniky - Tloušťkoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN IEC 476 (356661) - 1.10.2003
Přístroje jaderné techniky - Elektrické měřicí systémy a přístroje využívající zdroje ionizujícího záření - Všeobecné aspekty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61754-4-1 (359244) - 1.10.2003
Rozhraní optických konektorů - Část 4-1: Druh optických konektorů typu SC - Rozhraní zjednodušené konektorové zásuvky SC-PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.12.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-17 (359251) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-17: Zkoušky - Chlad. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.1.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-2 (359251) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2010).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-48 (359251) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2010).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-3 (359252) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2010).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-31 (359252) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-31: Zkoušení a měření - Činitel sdruženého výkonu optických vláknových zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-3-6 (359252) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2010).
350.00 Kč

ČSN EN 61753-022-2 (359255) - 1.10.2003
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.12.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 61280-1-4 (359270) - 1.10.2003
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Sběr a redukce dvourozměrných dat měřených metodou blízkého pole u vysílačů s laserem a mnohovidovým vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-2-8 (359270) - 1.10.2003
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.4.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 61290-3-2 (359271) - 1.10.2003
Optické zesilovače - Část 3-2: Zkušební metody parametrů šumového čísla - Metoda analyzátoru elektrického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2011).
434.00 Kč

ČSN EN 62148-10 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 10: Duplexní vysílače-přijímače SFF MU s 20 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-2 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF MT-RJ s 10 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.1.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-3 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF MT-RJ s 20 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-5 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 5: Optické vláknové moduly SC 1x9. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-7 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 7: Vysílače-přijímače SFF LC s 10 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.1.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-8 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 8: Vysílače-přijímače SFF LC s 20 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-9 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 9: Duplexní vysílače-přijímače SFF MU s 10 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.1.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 62149-4 (359276) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 4: Vysílače-přijímače v pásmu 1300 nm pro gigabitový Ethernet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 60630:1999/A4 (360030) - 1.10.2003
Maximální obrysy pro žárovky. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 60432-3 (360131) - 1.10.2003
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla). (Platnost do 8.8.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-38-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-39-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-42-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
223.00 Kč

ČSN EN 50380 (364635) - 1.10.2003
Katalogové údaje a informace na štítku fotovoltaických modulů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.7.2020).
186.00 Kč

ČSN EN 50346 (369073) - 1.10.2003
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-13 (369178) - 1.10.2003
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 13: Rutiny a typy SQL používající programovací jazyk JavaTM (SQL/JRT). (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14165-141 (369978) - 1.10.2003
Informační technologie - Vláknový kanál - Část 141: Generické požadavky na matrici (FC-FG). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - 1.10.2003
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn.
434.00 Kč

ČSN EN 13835 (420958) - 1.10.2003
Slévárenství - Austenitické litiny.
338.00 Kč

ČSN EN 14121 (421438) - 1.10.2003
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky z hliníku pro použití v elektrotechnice.
186.00 Kč

ČSN 461200-7 (461200) - 1.10.2003
Obiloviny - Část 7: Proso.
120.00 Kč

ČSN 461200-8 (461200) - 1.10.2003
Obiloviny - Část 8: Pohanka.
120.00 Kč

ČSN 461200-9 (461200) - 1.10.2003
Obiloviny - Část 9: Mohár a čumíza.
120.00 Kč

ČSN EN 13740-1 (470412) - 1.10.2003
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13740-2 (470412) - 1.10.2003
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12355 (513045) - 1.10.2003
Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN 560003 (560003) - 1.10.2003
Odběr vzorků a metody zkoušení pro stanovení aflatoxinů v potravinách.
186.00 Kč

ČSN EN 14082 (560073) - 1.10.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi, železa a chrómu atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po zpopelnění.
223.00 Kč

ČSN EN 14083 (560074) - 1.10.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, chrómu a molybdenu atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (GFAAS) po tlakovém rozkladu.
223.00 Kč

ČSN EN 14084 (560075) - 1.10.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi a železa atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po mikrovlnném rozkladu.
223.00 Kč

ČSN ISO 17410 (560119) - 1.10.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů.
186.00 Kč

ČSN 560253 (560253) - 1.10.2003
Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v potravinách a surovinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1628-3 (640355) - 1.10.2003
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 868 (640624) - 1.10.2003
Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9080 (646401) - 1.10.2003
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti materiálů z termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12201-5 (646410) - 1.10.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 656481 (656481) - 1.10.2003
Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-13 (668140) - 1.10.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení hustoty.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-14 (668140) - 1.10.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení detonační rychlosti.
186.00 Kč

ČSN EN 924 (668542) - 1.10.2003
Lepidla - Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla - Stanovení bodu vzplanutí.
186.00 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.10.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
3123.60 Kč

ČSN EN ISO 8536-1 (703350) - 1.10.2003
Infuzní přístroje pro lékařské použití - Část 1: Infuzní skleněné lahve.
186.00 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - 1.10.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13919 (721139) - 1.10.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti.
120.00 Kč

ČSN EN 14231 (721140) - 1.10.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla.
223.00 Kč

ČSN EN 1097-10 (721194) - 1.10.2003
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody.
186.00 Kč

ČSN EN 13494 (727103) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN 13495 (727104) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem).
186.00 Kč

ČSN EN 13496 (727105) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny.
186.00 Kč

ČSN EN 13497 (727106) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu.
186.00 Kč

ČSN EN 13498 (727107) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti vtlačení.
186.00 Kč

ČSN ISO 2394 (730031) - 1.10.2003
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 338 (731711) - 1.10.2003
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 336 (732822) - 1.10.2003
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky.
120.00 Kč

ČSN EN 13331-1 (738121) - 1.10.2003
Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky.
350.00 Kč

ČSN EN 13331-2 (738121) - 1.10.2003
Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou.
186.00 Kč

ČSN EN 13377 (738122) - 1.10.2003
Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování.
338.00 Kč

ČSN EN 13330 (746029) - 1.10.2003
Okenice - Náraz tvrdým tělesem - Zkušební metoda. (Platnost do 10.12.2014).
186.00 Kč

ČSN EN 14207 (757541) - 1.10.2003
Jakost vod - Stanovení epichlorhydrinu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17495 (757546) - 1.10.2003
Jakost vod - Stanovení vybraných nitrofenolů - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15913 (757581) - 1.10.2003
Jakost vod - Stanovení vybraných fenoxyalifatických herbicidů, včetně bentazonu a hydroxybenzonitrilů, plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií po extrakci tuhou fází a derivatizací.
338.00 Kč

ČSN EN 13946 (757707) - 1.10.2003
Jakost vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek.
223.00 Kč

ČSN EN 13619 (760301) - 1.10.2003
Poštovní služby - Zpracování zásilek - Optické vlastnosti pro zpracování psaní.
338.00 Kč

ČSN EN 13590 (770221) - 1.10.2003
Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13592 (770222) - 1.10.2003
Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 14047 (770318) - 1.10.2003
Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého.
120.00 Kč

ČSN EN 14048 (770319) - 1.10.2003
Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru.
120.00 Kč

ČSN EN 1942 (770861) - 1.10.2003
Samolepicí pásky - Měření tloušťky.
120.00 Kč

ČSN EN 14215 (804419) - 1.10.2003
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných vlasových kusových koberců a běhounů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1107 (806417) - 1.10.2003
Rybářské sítě - Síťovina - Základní termíny a definice.
186.00 Kč

ČSN EN 402 (832272) - 1.10.2003
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - 1.10.2003
Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14042 (833615) - 1.10.2003
Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.
434.00 Kč

ČSN EN 14031 (833617) - 1.10.2003
Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15189 (855101) - 1.10.2003
Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a odbornou způsobilost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-1-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-2-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.1.2 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-4-V2.1.2 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-5-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-5: Klasifikace podmínek prostředí - Zařízení pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-6-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-6: Klasifikace podmínek prostředí - Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-7-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-7: Klasifikace podmínek prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-8-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-8: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití pod povrchem země (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.2.2 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.2.2 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-7-V3.0.1 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300386-V1.3.2 (872004) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300578-ed.14 (872610) - 1.10.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-12-V1.1.2 (875042) - 1.10.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 12: Držení volání (HOLD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-12-V1.1.2 (875042) - 1.10.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 12: Držení volání (HOLD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.1.1 (875042) - 1.10.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-12-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální vysílače zemské služby televizního vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-16-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-25-V2.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-26-V2.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-7-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-8-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301403-V1.1.1 (875117) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES) pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz poskytující hlasové služby a přímý tisk pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302036-V1.1.1 (879568) - 1.10.2003
Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Základní služby (mod ISO/IEC 23289: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302037-V1.1.1 (879569) - 1.10.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro výběr QSIG přes sítě H.323 (mod ISO/IEC 23290: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14056 (910930) - 1.10.2003
Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.