Nové normy ČSN za říjen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2003 v 09:00


ČSN ISO 5123 (010138) - 1.10.2003
Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů.
169.40 Kč

ČSN ISO 7154 (010141) - 1.10.2003
Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání.
202.40 Kč

ČSN ISO 639-1 (010182) - 1.10.2003
Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód.
394.90 Kč

ČSN ISO 14617-11 (013630) - 1.10.2003
Grafické značky pro schémata - Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-12 (013630) - 1.10.2003
Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-2 (013630) - 1.10.2003
Grafické značky pro schémata - Část 2: Značky všeobecného použití.
306.90 Kč

ČSN ES 59011 (013755) - 1.10.2003
Specifikace reprezentace pravidel jakosti a metrik jazyků pro navrhování hardwaru a softwaru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 14096-2 (015022) - 1.10.2003
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 2: Minimální požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 13860-2 (015086) - 1.10.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Charakteristiky a ověřování zařízení - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů.
306.90 Kč

ČSN 021111 (021111) - 1.10.2003
Lícované šrouby s dlouhým závitem.
169.40 Kč

ČSN 021112 (021112) - 1.10.2003
Lícované šrouby s krátkým závitem.
169.40 Kč

ČSN 021169 (021169) - 1.10.2003
Šrouby pro přivařování.
108.90 Kč

ČSN 021174 (021174) - 1.10.2003
Závrtné šrouby do oceli (délka závrtného konce cca 1d).
108.90 Kč

ČSN 021176 (021176) - 1.10.2003
Závrtné šrouby do litiny (délka závrtného konce cca 1,25 d).
108.90 Kč

ČSN 021178 (021178) - 1.10.2003
Závrtné šrouby do slitin hliníku (délka závrtného konce cca 2d).
108.90 Kč

ČSN 021352 (021352) - 1.10.2003
Šrouby s velkou čtyřhrannou hlavou do tvrdého dřeva.
108.90 Kč

ČSN 021371 (021371) - 1.10.2003
Hrubé šrouby s okem.
108.90 Kč

ČSN 021386 (021386) - 1.10.2003
Šrouby s hákem pro napínače.
108.90 Kč

ČSN 021391 (021391) - 1.10.2003
Šrouby do zdiva a do základů.
202.40 Kč

ČSN 021402 (021402) - 1.10.2003
Přesné šestihranné matice malé.
108.90 Kč

ČSN 021411 (021411) - 1.10.2003
Korunové matice.
108.90 Kč

ČSN 021412 (021412) - 1.10.2003
Korunové matice nízké.
108.90 Kč

ČSN 021413 (021413) - 1.10.2003
Přesné korunové matice malé.
108.90 Kč

ČSN 021491 (021491) - 1.10.2003
Pojistné matice dvoudílné.
108.90 Kč

ČSN 021611 (021611) - 1.10.2003
Hrubé korunové matice.
108.90 Kč

ČSN 021624 (021624) - 1.10.2003
Čtyřhranné matice k základovým šroubům.
108.90 Kč

ČSN 021726 (021726) - 1.10.2003
Podložky pod nýty.
108.90 Kč

ČSN 021739 (021739) - 1.10.2003
Podložky pro tyče I, U, IE, UE.
56.10 Kč

ČSN 021753 (021753) - 1.10.2003
Pojistné podložky s nosem.
108.90 Kč

ČSN 022507 (022507) - 1.10.2003
Pera a drážky - Přiřazení k hřídelům.
108.90 Kč

ČSN 022512 (022512) - 1.10.2003
Klíny drážkové bez nosu.
56.10 Kč

ČSN 022513 (022513) - 1.10.2003
Klíny vsazené.
56.10 Kč

ČSN 022514 (022514) - 1.10.2003
Klíny drážkové s nosem.
56.10 Kč

ČSN 022531 (022531) - 1.10.2003
Klíny ploské bez nosu.
56.10 Kč

ČSN 022532 (022532) - 1.10.2003
Klíny ploské s nosem.
56.10 Kč

ČSN 022562 (022562) - 1.10.2003
Pera těsná s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9.
108.90 Kč

ČSN 022570 (022570) - 1.10.2003
Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby.
56.10 Kč

ČSN 022575 (022575) - 1.10.2003
Pera výměnná s jedním přídržným šroubem.
56.10 Kč

ČSN ISO 2982-2 (023630) - 1.10.2003
Valivá ložiska - Příslušenství - Část 2: Pojistné matice a zajišťovací součásti - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16348 (038103) - 1.10.2003
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - 1.10.2003
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 2: Stanovení emisní rychlosti plynů, kromě ozónu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - 1.10.2003
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 3: Stanovení koncentrace ozonu při stacionárním měření.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17652-1 (050685) - 1.10.2003
Svařování - Zkouška základních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17652-2 (050685) - 1.10.2003
Svařování - Zkouška základních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních nátěrů při svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17652-3 (050685) - 1.10.2003
Svařování - Zkouška základních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17652-4 (050685) - 1.10.2003
Svařování - Zkouška základních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15616-1 (052050) - 1.10.2003
Přejímací zkoušky pro CO2 lasery pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné podmínky, přejímací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15616-2 (052050) - 1.10.2003
Přejímací zkoušky pro CO2 lasery pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15616-3 (052050) - 1.10.2003
Přejímací zkoušky pro CO2 lasery pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13918 (052130) - 1.10.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily s vestavěným průtokoměrem pro tlakové láhve pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Klasifikace, technické požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9013 (053401) - 1.10.2003
Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu.
306.90 Kč

ČSN EN 559 (054240) - 1.10.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 561 (054245) - 1.10.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
202.40 Kč

ČSN EN 562 (054250) - 1.10.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN P ENV 14459 (061807) - 1.10.2003
Metoda analýzy rizik a doporučení k používání elektroniky v systémech řízení hořáků a spotřebičů na plynná paliva.
306.90 Kč

ČSN EN 14222 (077822) - 1.10.2003
Válcové kotle z korozivzdorné oceli.
169.40 Kč

ČSN EN 13322-1 (078526) - 1.10.2003
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli.
394.90 Kč

ČSN EN 13322-2 (078526) - 1.10.2003
Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli.
394.90 Kč

ČSN EN 12237 (120504) - 1.10.2003
Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1503-4 (133022) - 1.10.2003
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách.
169.40 Kč

ČSN EN 13709 (133040) - 1.10.2003
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily.
202.40 Kč

ČSN EN 13789 (133550) - 1.10.2003
Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily.
202.40 Kč

ČSN EN 13771-1 (140615) - 1.10.2003
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61512-2 (182001) - 1.10.2003
Dávkové řízení - Část 2: Datové struktury a metodické pokyny pro jazyky. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61131-3 (187050) - 1.10.2003
Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.3.2016).
1311.00 Kč

ČSN EN 12470-5 (258195) - 1.10.2003
Klinické teploměry - Část 5: Vlastnosti infračervených ušních teploměrů (s maximálním zařízením). (Platnost do 31.10.2015).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18613 (269130) - 1.10.2003
Opravy prostých dřevěných palet.
202.40 Kč

ČSN EN 50065-2-1 (333435) - 1.10.2003
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu.
202.40 Kč

ČSN EN 50065-4-2:2002/A1 (333435) - 1.10.2003
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60870-6-503-ed.2 (334660) - 1.10.2003
Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Služby a protokol TASE.2. (Platnost do 19.8.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 60695-5-1 (345615) - 1.10.2003
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod.
202.40 Kč

ČSN EN 60726 (351112) - 1.10.2003
Suché výkonové transformátory. (Platnost do 1.7.2007).
394.90 Kč

ČSN EN 61811-10 (353425) - 1.10.2003
Elektromechanická elementární relé stanovené jakosti - Část 10: Dílčí specifikace - Relé pro průmyslové užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 61811-11 (353425) - 1.10.2003
Elektromechanická elementární relé stanovené jakosti - Část 11: Vzorová předmětová specifikace - Relé pro průmyslové užití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.3.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60898-1 (354170) - 1.10.2003
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC). (Platnost do 28.5.2024).
698.50 Kč

ČSN EN 62019:2000/A1 (354172) - 1.10.2003
Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty.
169.40 Kč

ČSN EN 62271-105 (354230) - 1.10.2003
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud. (Platnost do 1.11.2015).
394.90 Kč

ČSN IEC 1336 (356577) - 1.10.2003
Přístroje jaderné techniky - Tloušťkoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN IEC 476 (356661) - 1.10.2003
Přístroje jaderné techniky - Elektrické měřicí systémy a přístroje využívající zdroje ionizujícího záření - Všeobecné aspekty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61754-4-1 (359244) - 1.10.2003
Rozhraní optických konektorů - Část 4-1: Druh optických konektorů typu SC - Rozhraní zjednodušené konektorové zásuvky SC-PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.12.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-17 (359251) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-17: Zkoušky - Chlad. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.1.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-2 (359251) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2010).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-48 (359251) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2010).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-3-3 (359252) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-31 (359252) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-31: Zkoušení a měření - Činitel sdruženého výkonu optických vláknových zdrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-3-6 (359252) - 1.10.2003
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2010).
317.90 Kč

ČSN EN 61753-022-2 (359255) - 1.10.2003
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.12.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 61280-1-4 (359270) - 1.10.2003
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy - Sběr a redukce dvourozměrných dat měřených metodou blízkého pole u vysílačů s laserem a mnohovidovým vláknem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 61280-2-8 (359270) - 1.10.2003
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.4.2024).
317.90 Kč

ČSN EN 61290-3-2 (359271) - 1.10.2003
Optické zesilovače - Část 3-2: Zkušební metody parametrů šumového čísla - Metoda analyzátoru elektrického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2011).
394.90 Kč

ČSN EN 62148-10 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 10: Duplexní vysílače-přijímače SFF MU s 20 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-2 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 2: Vysílače-přijímače SFF MT-RJ s 10 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.1.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-3 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF MT-RJ s 20 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-5 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 5: Optické vláknové moduly SC 1x9. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-7 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 7: Vysílače-přijímače SFF LC s 10 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.1.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-8 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 8: Vysílače-přijímače SFF LC s 20 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-9 (359274) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 9: Duplexní vysílače-přijímače SFF MU s 10 vývody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.1.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 62149-4 (359276) - 1.10.2003
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 4: Vysílače-přijímače v pásmu 1300 nm pro gigabitový Ethernet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 60630:1999/A4 (360030) - 1.10.2003
Maximální obrysy pro žárovky. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 60432-3 (360131) - 1.10.2003
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla). (Platnost do 8.8.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-38-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-39-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-42-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-47-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-48-ed.3 (361045) - 1.10.2003
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely.
202.40 Kč

ČSN EN 50380 (364635) - 1.10.2003
Katalogové údaje a informace na štítku fotovoltaických modulů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.7.2020).
169.40 Kč

ČSN EN 50346 (369073) - 1.10.2003
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-13 (369178) - 1.10.2003
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 13: Rutiny a typy SQL používající programovací jazyk JavaTM (SQL/JRT). (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 14165-141 (369978) - 1.10.2003
Informační technologie - Vláknový kanál - Část 141: Generické požadavky na matrici (FC-FG). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - 1.10.2003
Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn.
394.90 Kč

ČSN EN 13835 (420958) - 1.10.2003
Slévárenství - Austenitické litiny.
306.90 Kč

ČSN EN 14121 (421438) - 1.10.2003
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky z hliníku pro použití v elektrotechnice.
169.40 Kč

ČSN 461200-7 (461200) - 1.10.2003
Obiloviny - Část 7: Proso.
108.90 Kč

ČSN 461200-8 (461200) - 1.10.2003
Obiloviny - Část 8: Pohanka.
108.90 Kč

ČSN 461200-9 (461200) - 1.10.2003
Obiloviny - Část 9: Mohár a čumíza.
108.90 Kč

ČSN EN 13740-1 (470412) - 1.10.2003
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13740-2 (470412) - 1.10.2003
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12355 (513045) - 1.10.2003
Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN 560003 (560003) - 1.10.2003
Odběr vzorků a metody zkoušení pro stanovení aflatoxinů v potravinách.
169.40 Kč

ČSN EN 14082 (560073) - 1.10.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi, železa a chrómu atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po zpopelnění.
202.40 Kč

ČSN EN 14083 (560074) - 1.10.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, chrómu a molybdenu atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (GFAAS) po tlakovém rozkladu.
202.40 Kč

ČSN EN 14084 (560075) - 1.10.2003
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi a železa atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po mikrovlnném rozkladu.
202.40 Kč

ČSN ISO 17410 (560119) - 1.10.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů.
169.40 Kč

ČSN 560253 (560253) - 1.10.2003
Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v potravinách a surovinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1628-3 (640355) - 1.10.2003
Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 868 (640624) - 1.10.2003
Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9080 (646401) - 1.10.2003
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti materiálů z termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12201-5 (646410) - 1.10.2003
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 656481 (656481) - 1.10.2003
Zkapalněné ropné plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-13 (668140) - 1.10.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení hustoty.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-14 (668140) - 1.10.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení detonační rychlosti.
169.40 Kč

ČSN EN 924 (668542) - 1.10.2003
Lepidla - Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla - Stanovení bodu vzplanutí.
169.40 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.10.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
3123.60 Kč

ČSN EN ISO 8536-1 (703350) - 1.10.2003
Infuzní přístroje pro lékařské použití - Část 1: Infuzní skleněné lahve.
169.40 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - 1.10.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13919 (721139) - 1.10.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti.
108.90 Kč

ČSN EN 14231 (721140) - 1.10.2003
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla.
202.40 Kč

ČSN EN 1097-10 (721194) - 1.10.2003
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody.
169.40 Kč

ČSN EN 13494 (727103) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu.
169.40 Kč

ČSN EN 13495 (727104) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem).
169.40 Kč

ČSN EN 13496 (727105) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny.
169.40 Kč

ČSN EN 13497 (727106) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu.
169.40 Kč

ČSN EN 13498 (727107) - 1.10.2003
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti vtlačení.
169.40 Kč

ČSN ISO 2394 (730031) - 1.10.2003
Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 338 (731711) - 1.10.2003
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 336 (732822) - 1.10.2003
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky.
108.90 Kč

ČSN EN 13331-1 (738121) - 1.10.2003
Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky.
317.90 Kč

ČSN EN 13331-2 (738121) - 1.10.2003
Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou.
169.40 Kč

ČSN EN 13377 (738122) - 1.10.2003
Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování.
306.90 Kč

ČSN EN 13330 (746029) - 1.10.2003
Okenice - Náraz tvrdým tělesem - Zkušební metoda. (Platnost do 10.12.2014).
169.40 Kč

ČSN EN 14207 (757541) - 1.10.2003
Jakost vod - Stanovení epichlorhydrinu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17495 (757546) - 1.10.2003
Jakost vod - Stanovení vybraných nitrofenolů - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15913 (757581) - 1.10.2003
Jakost vod - Stanovení vybraných fenoxyalifatických herbicidů, včetně bentazonu a hydroxybenzonitrilů, plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií po extrakci tuhou fází a derivatizací.
306.90 Kč

ČSN EN 13946 (757707) - 1.10.2003
Jakost vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek.
202.40 Kč

ČSN EN 13619 (760301) - 1.10.2003
Poštovní služby - Zpracování zásilek - Optické vlastnosti pro zpracování psaní.
306.90 Kč

ČSN EN 13590 (770221) - 1.10.2003
Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 13592 (770222) - 1.10.2003
Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 14047 (770318) - 1.10.2003
Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého.
108.90 Kč

ČSN EN 14048 (770319) - 1.10.2003
Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru.
108.90 Kč

ČSN EN 1942 (770861) - 1.10.2003
Samolepicí pásky - Měření tloušťky.
108.90 Kč

ČSN EN 14215 (804419) - 1.10.2003
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných vlasových kusových koberců a běhounů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1107 (806417) - 1.10.2003
Rybářské sítě - Síťovina - Základní termíny a definice.
169.40 Kč

ČSN EN 402 (832272) - 1.10.2003
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - 1.10.2003
Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14042 (833615) - 1.10.2003
Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.
394.90 Kč

ČSN EN 14031 (833617) - 1.10.2003
Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15189 (855101) - 1.10.2003
Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a odbornou způsobilost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-1-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-2-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.1.2 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-4-V2.1.2 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-5-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-5: Klasifikace podmínek prostředí - Zařízení pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-6-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-6: Klasifikace podmínek prostředí - Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-7-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-7: Klasifikace podmínek prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-1-8-V2.1.4 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-8: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití pod povrchem země (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.2.2 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.2.2 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300019-2-7-V3.0.1 (872001) - 1.10.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300386-V1.3.2 (872004) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETS 300578-ed.14 (872610) - 1.10.2003
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-11-12-V1.1.2 (875042) - 1.10.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 12: Držení volání (HOLD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-12-V1.1.2 (875042) - 1.10.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 12: Držení volání (HOLD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.1.1 (875042) - 1.10.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-12-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální vysílače zemské služby televizního vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-16-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-25-V2.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-26-V2.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-7-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-8-V1.2.1 (875101) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301403-V1.1.1 (875117) - 1.10.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES) pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz poskytující hlasové služby a přímý tisk pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302036-V1.1.1 (879568) - 1.10.2003
Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Základní služby (mod ISO/IEC 23289: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302037-V1.1.1 (879569) - 1.10.2003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro výběr QSIG přes sítě H.323 (mod ISO/IEC 23290: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14056 (910930) - 1.10.2003
Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)