Nové normy ČSN za říjen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2003 v 09:00


ČSN ISO 5123 (010138) - 1.10.2003
Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů.
169.40 Kč

ČSN ISO 7154 (010141) - 1.10.2003
Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání.
202.40 Kč

ČSN ISO 639-1 (010182) - 1.10.2003
Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód.
394.90 Kč

ČSN ISO 14617-11 (013630) - 1.10.2003
Grafické značky pro schémata - Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-12 (013630) - 1.10.2003
Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání.
202.40 Kč

ČSN ISO 14617-2 (013630) - 1.10.2003
Grafické značky pro schémata - Část 2: Značky všeobecného použití.
306.90 Kč

ČSN ES 59011 (013755) - 1.10.2003
Specifikace reprezentace pravidel jakosti a metrik jazyků pro navrhování hardwaru a softwaru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 14096-2 (015022) - 1.10.2003
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace systémů pro digitalizaci radiogramu - Část 2: Minimální požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 13860-2 (015086) - 1.10.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Charakteristiky a ověřování zařízení - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů.
306.90 Kč

ČSN 021111 (021111) - 1.10.2003
Lícované šrouby s dlouhým závitem.
169.40 Kč

ČSN 021112 (021112) - 1.10.2003
Lícované šrouby s krátkým závitem.
169.40 Kč

ČSN 021169 (021169) - 1.10.2003
Šrouby pro přivařování.
108.90 Kč

ČSN 021174 (021174) - 1.10.2003
Závrtné šrouby do oceli (délka závrtného konce cca 1d).
108.90 Kč

ČSN 021176 (021176) - 1.10.2003
Závrtné šrouby do litiny (délka závrtného konce cca 1,25 d).
108.90 Kč

ČSN 021178 (021178) - 1.10.2003
Závrtné šrouby do slitin hliníku (délka závrtného konce cca 2d).
108.90 Kč

ČSN 021352 (021352) - 1.10.2003
Šrouby s velkou čtyřhrannou hlavou do tvrdého dřeva.
108.90 Kč

ČSN 021371 (021371) - 1.10.2003
Hrubé šrouby s okem.
108.90 Kč

ČSN 021386 (021386) - 1.10.2003
Šrouby s hákem pro napínače.
108.90 Kč

ČSN 021391 (021391) - 1.10.2003
Šrouby do zdiva a do základů.
202.40 Kč

ČSN 021402 (021402) - 1.10.2003
Přesné šestihranné matice malé.
108.90 Kč