Nové normy ČSN za říjen 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN EN 16247-5 (011505) - 1.10.2015
Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3098-1 (013115) - 1.10.2015
Technická dokumentace - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 013406 (013406) - 1.10.2015
Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14638 (014104) - 1.10.2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18490 (015004) - 1.10.2015
Nedestruktivní zkoušení - Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT.
223.00 Kč

TNI POKYN ISO 80 (015246) - 1.10.2015
Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM).
768.00 Kč

ČSN EN 14399-1 (021042) - 1.10.2015
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14399-2 (021042) - 1.10.2015
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Zkouška vhodnosti pro předpínání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14399-3 (021042) - 1.10.2015
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14399-4 (021042) - 1.10.2015
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14399-5 (021042) - 1.10.2015
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14399-6 (021042) - 1.10.2015
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11011 (109003) - 1.10.2015
Stlačený vzduch - Energetická účinnost - Hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14414 (110001) - 1.10.2015
Energetické hodnocení systému čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 45501 (177010) - 1.10.2015
Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11990-1 (192012) - 1.10.2015
Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového zařízení - Část 1: Úchytka tracheální kanyly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11990-2 (192012) - 1.10.2015
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření - Část 2: Manžeta tracheální kanyly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 9448-1 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 1: Tvary.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-10 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 10: Tvar E, kluzná pouzdra s nákružkem, typ 2.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-11 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 11: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá vedení, typ 2.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-2 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 2: Tvar A, kluzná pouzdra, hladká, typ 1.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-3 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 3: Tvar B, hladká pouzdra pro valivá vedení, typ 1.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-4 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 4: Tvar C, kluzná pouzdra s přírubou, typ 1.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-5 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 5: Tvar D, pouzdra s přírubou pro valivá vedení, typ 1.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-6 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 6: Tvar E, kluzná pouzdra s nákružkem, typ 1.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-7 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 7: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá vedení, typ 1.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-8 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 8: Tvar G, kluzná osazená pouzdra, typ 1.
120.00 Kč

ČSN ISO 9448-9 (226030) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 9: Tvar B, hladká pouzdra pro valivá vedení, typ 2.
120.00 Kč

ČSN ISO 11901-1 (226080) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 1: Obecné specifikace.
223.00 Kč

ČSN ISO 11901-2 (226080) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 2: Specifikace příslušenství.
223.00 Kč

ČSN ISO 11901-3 (226080) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 3: Plynové pružiny se zvýšenou silou pružiny a nízkou vestavnou výškou.
223.00 Kč

ČSN ISO 11901-4 (226080) - 1.10.2015
Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 4: Plynové pružiny se zvýšenou silou pružiny a stejnou vestavnou výškou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-10 (239060) - 1.10.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Nářadí na lisování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-11 (239060) - 1.10.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Prorážeče a nůžky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-12 (239060) - 1.10.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Kotoučové pily, pily s kmitavým pohybem a pily s vratným pohybem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-7 (239060) - 1.10.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Brusky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-8 (239060) - 1.10.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-9 (239060) - 1.10.2015
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem.
350.00 Kč

ČSN EN 12480 (257862) - 1.10.2015
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15429-3 (277452) - 1.10.2015
Zametače - Část 3: Účinnost sběru částic materiálu - Zkoušení a vyhodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15429-4 (277452) - 1.10.2015
Zametače - Část 4: Značky pro ovládače obsluhy a ostatní zobrazovací jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14752 (280326) - 1.10.2015
Železniční aplikace - Boční vstupní systém vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 3545-006 (311813) - 1.10.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 006: Kódování kolíků a připojení systémem montáže na pevné těleso (zásuvka) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-006 (311813) - 1.10.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 006: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3645-007 (311813) - 1.10.2015
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 007: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4641-101 (311934) - 1.10.2015
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 101: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61936-1:2011/A1/Oprava3 (333201) - 1.10.2015
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla.
29.00 Kč

ČSN EN 61936-1:2011/Oprava2 (333201) - 1.10.2015
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla.
29.00 Kč

ČSN EN 50341-2-20 (333300) - 1.10.2015
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 26.11.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 55016-1-5-ed.2 (334210) - 1.10.2015
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 55014-2-ed.2 (334214) - 1.10.2015
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62676-1-2:2014/Oprava1 (334592) - 1.10.2015
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos.
29.00 Kč

ČSN EN 62325-451-5 (335000) - 1.10.2015
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50156-1-ed.2 (335003) - 1.10.2015
Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 50618 (347113) - 1.10.2015
Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy.
350.00 Kč

ČSN EN 60702-1:2003/A1 (347471) - 1.10.2015
Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely.
186.00 Kč

ČSN EN 60702-2:2003/A1 (347471) - 1.10.2015
Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky.
120.00 Kč

ČSN EN 50598-1 (351730) - 1.10.2015
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 1: Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení se strojním pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM). (Platnost do 7.4.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 50598-2 (351730) - 1.10.2015
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 2: Ukazatele energetické účinnosti pro výkonové řídicí systémy a spouštěče motorů. (Platnost do 7.4.2020).
945.00 Kč

ČSN EN 50598-3 (351730) - 1.10.2015
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití - Část 3: Kvantitativní přístup k ekodesignu pomocí posuzování životního cyklu zahrnujícího pravidla kategorie produktu a obsah prohlášení životního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61811-1-ed.2 (353412) - 1.10.2015
Elektromechanická elementární relé typu TELECOM stanovené kvality - Část 1: Kmenová specifikace a vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62196-1-ed.3 (354572) - 1.10.2015
Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 9.11.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 60127-3-ed.2 (354730) - 1.10.2015
Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61577-3 (356590) - 1.10.2015
Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 3: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro produkty rozpadu radonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61577-4 (356590) - 1.10.2015
Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 4: Zařízení pro výrobu referenčních atmosfér obsahujících izotopy radonu a jejich produkty rozpadu (STAR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60831-1-ed.2:2014/Oprava1 (358202) - 1.10.2015
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.
29.00 Kč

ČSN EN 60358-1:2013/Oprava1 (358222) - 1.10.2015
Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla.
62.00 Kč

ČSN EN 60793-1-43-ed.2 (359213) - 1.10.2015
Optická vlákna - Část 1-43: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření numerické apertury. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62007-1-ed.3 (359282) - 1.10.2015
Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60809-ed.2 (360180) - 1.10.2015
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2024).
768.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z42 (360340) - 1.10.2015
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z40 (360340) - 1.10.2015
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z41 (360340) - 1.10.2015
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 62841-2-9 (361510) - 1.10.2015
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity.
223.00 Kč

ČSN EN 60904-2-ed.3 (364604) - 1.10.2015
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční fotovoltaické součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.7.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-36-ed.2 (364801) - 1.10.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-36: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro mimotělně buzenou litotrypsi.
338.00 Kč

ČSN EN 62320-1-ed.2 (367853) - 1.10.2015
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatický identifikační systém (AIS) - Část 1: Základnové stanice AIS - Minimální provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 60318-3-ed.2 (368820) - 1.10.2015
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 3: Akustická spojka pro kalibraci náušních sluchátek používaných v audiometrii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60118-4-ed.3 (368860) - 1.10.2015
Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62489-1:2010/A1 (368883) - 1.10.2015
Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 12007-3 (386413) - 1.10.2015
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16903 (386610) - 1.10.2015
Naftový a plynárenský průmysl - Vlastnosti LNG ovlivňující návrh a výběr materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6892-3 (420310) - 1.10.2015
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17945 (451217) - 1.10.2015
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kovové materiály odolné sulfidovému napěťovému praskání v korozivním prostředí při rafinaci ropy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15948 (461089) - 1.10.2015
Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16122-1 (470413) - 1.10.2015
Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 1: Obecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16122-2 (470413) - 1.10.2015
Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16122-3 (470413) - 1.10.2015
Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16122-4 (470413) - 1.10.2015
Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače.
338.00 Kč

ČSN EN 131-6 (493830) - 1.10.2015
Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky.
338.00 Kč

ČSN EN 15467 (513085) - 1.10.2015
Potravinářské stroje - Stroje na oddělování rybích hlav a filetování - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 15180 (513090) - 1.10.2015
Potravinářské stroje - Dávkovače potravin - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN ISO 29842:2012/Amd.1 (560694) - 1.10.2015
Senzorická analýza - Metodologie - Návrhy vyváženého nekompletního bloku.
62.00 Kč

ČSN ISO 22004 (569610) - 1.10.2015
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Návod k použití ISO 22000.
434.00 Kč

ČSN ISO 1817 (621510) - 1.10.2015
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 854 (635405) - 1.10.2015
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 853 (635430) - 1.10.2015
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 856 (635431) - 1.10.2015
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 857 (635432) - 1.10.2015
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Kompaktní hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 455-3 (637415) - 1.10.2015
Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 472 (640001) - 1.10.2015
Plasty - Slovník.
1538.00 Kč

ČSN EN ISO 13927 (640411) - 1.10.2015
Plasty - Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 899-2:2004/A1 (640621) - 1.10.2015
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 3458 (643115) - 1.10.2015
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti vnitřním přetlakem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6259-1 (643117) - 1.10.2015
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17778 (643164) - 1.10.2015
Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13894-1 (644030) - 1.10.2015
Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 1: Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13894-2 (644030) - 1.10.2015
Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady na bázi dřeva pro vnitřní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3679 (656018) - 1.10.2015
Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí - Rychlá rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku.
350.00 Kč

ČSN EN 16270 (656140) - 1.10.2015
Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu a motorovém palivu E85 - Metoda plynové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN 16615 (665227) - 1.10.2015
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2).
350.00 Kč

ČSN EN 15274 (668591) - 1.10.2015
Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1372 (668625) - 1.10.2015
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1373 (668626) - 1.10.2015
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15275 (668697) - 1.10.2015
Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 764-1 (690004) - 1.10.2015
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 764-4 (690004) - 1.10.2015
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16474 (691730) - 1.10.2015
Stroje na zpracování plastů a pryže - Stroje na vulkanizaci pneumatik - Bezpečnostní požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 12972 (699011) - 1.10.2015
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18674-1 (721012) - 1.10.2015
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17628 (721013) - 1.10.2015
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1469-ed.2 (721867) - 1.10.2015
Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12057-ed.2 (721870) - 1.10.2015
Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12058-ed.2 (721871) - 1.10.2015
Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 459-1-ed.3 (722201) - 1.10.2015
Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody.
434.00 Kč

ČSN EN 459-3 (722201) - 1.10.2015
Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody.
223.00 Kč

ČSN EN 13282-2 (722488) - 1.10.2015
Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody.
350.00 Kč

ČSN EN 12730 (727647) - 1.10.2015
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - 1.10.2015
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN P ISO 6707-2 (730000) - 1.10.2015
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1364-1 (730853) - 1.10.2015
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1366-2 (730857) - 1.10.2015
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13381-9 (730858) - 1.10.2015
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12699 (731032) - 1.10.2015
Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - 1.10.2015
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12390-11 (731302) - 1.10.2015
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13384-1 (734206) - 1.10.2015
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13384-2 (734206) - 1.10.2015
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12697-2 (736160) - 1.10.2015
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 2: Stanovení zrnitosti.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-15 (736177) - 1.10.2015
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13286-54 (736185) - 1.10.2015
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 54: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti mrazu - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování směsí stmelených hydraulickými pojivy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN 737033 (737033) - 1.10.2015
Proměnné dopravní značky.
120.00 Kč

ČSN EN 14389-1 (737062) - 1.10.2015
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14389-2 (737062) - 1.10.2015
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12217 (747033) - 1.10.2015
Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13830-ed.2 (747209) - 1.10.2015
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P 747251 (747251) - 1.10.2015
Skládané pláště, obklady a pláště z panelů - Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled.
338.00 Kč

ČSN EN 15768 (755430) - 1.10.2015
Indikace vodou vyluhovatelných organických látek z materiálů v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě metodou GC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14369 (755719) - 1.10.2015
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14368 (755723) - 1.10.2015
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 756760:2014/Z1 (756760) - 1.10.2015
Vnitřní kanalizace.
62.00 Kč

ČSN 757627 (757627) - 1.10.2015
Kvalita vod - Stanovení olova 210.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17234-1 (793887) - 1.10.2015
Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18103 (803020) - 1.10.2015
Označování tkanin z velmi jemné vlny - Požadavky na definici kódu Super S.
223.00 Kč

ČSN EN 14499 (804441) - 1.10.2015
Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16653 (804645) - 1.10.2015
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti ve vytržení stehu (s jehlou) - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10319 (806125) - 1.10.2015
Geosyntetika - Tahová zkouška na širokém proužku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14574 (806171) - 1.10.2015
Geosyntetika - Zjišťování odolnosti podložených geosyntetik proti proražení jehlanem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10318-1 (806172) - 1.10.2015
Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10318-2 (806172) - 1.10.2015
Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy.
186.00 Kč

ČSN EN 14462 (821001) - 1.10.2015
Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 469 (832800) - 1.10.2015
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1948-5 (834745) - 1.10.2015
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1865-2+A1 (842111) - 1.10.2015
Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 2: Nosítka s posilovačem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7494-2 (856050) - 1.10.2015
Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 2: Systémy pro vzduch, vodu, sání a odpadní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13553 (917880) - 1.10.2015
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny pro použití ve zvláštních mokrých prostorách - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16512 (943461) - 1.10.2015
Výrobky pro péči o dítě - Směrnice pro bezpečnost nosičů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 16515 (961521) - 1.10.2015
Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro specifikaci přírodního kamene, který je součástí památkových objektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.