Nové normy ČSN za prosinec 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2005 v 09:00


ČSN ISO 3511-1 (013620) - 1.12.2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky.
223.00 Kč

ČSN ISO 3511-2 (013620) - 1.12.2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků.
223.00 Kč

ČSN ISO 3511-3 (013620) - 1.12.2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení.
338.00 Kč

ČSN ISO 3511-4 (013620) - 1.12.2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce.
223.00 Kč

ČSN EN 61360-4-ed.2 (013720) - 1.12.2005
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 4: Seznam odkazů IEC na normalizované typy datových prvků, třídy komponentů a termíny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2302.80 Kč

ČSN ISO 17398 (018016) - 1.12.2005
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení.
338.00 Kč

ČSN EN 657 (038700) - 1.12.2005
Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - 1.12.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17641-2 (051143) - 1.12.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6848 (052411) - 1.12.2005
Obloukové svařování a řezání - Netavící se wolframové elektrody - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13479 (055805) - 1.12.2005
Svařovací materiály - Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů.
223.00 Kč

ČSN EN 14543 (061462) - 1.12.2005
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
434.00 Kč

ČSN EN 1514-2 (131550) - 1.12.2005
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11807-1 (193002) - 1.12.2005
Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Základní termíny a symboly.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11807-2 (193002) - 1.12.2005
Integrovaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - 1.12.2005
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6103 (224500) - 1.12.2005
Nástroje z pojeného brusiva - Přípustné nevývažky dodávaných brousicích kotoučů - Statická zkouška.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14993 (269392) - 1.12.2005
Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu A 1371 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - 1.12.2005
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru.
223.00 Kč

ČSN EN 12336 (277992) - 1.12.2005
Stroje pro stavbu tunelů - Štítové stroje, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje, montážní zařízení pro vyztužování - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13977 (281002) - 1.12.2005
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu.
350.00 Kč

ČSN EN 14478 (284001) - 1.12.2005
Železniční aplikace - Brzdění - Všeobecný slovník.
543.00 Kč

ČSN EN 2732 (312384) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C46001-T6 - Odlitky z kokil (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4450 (312403) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T762 - Plechy - 0,8 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4313 (312405) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6013-T6 - Plechy a pásy - 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4203 (312409) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Plechy - 0,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4100 (312410) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4292 (312432) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002 - Přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4291 (312433) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090 - Přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2693 (312440) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Plechy a pásy - 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2696 (312441) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3474 (312442) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T81 - Plechy a pásy - 0,25 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4101 (312443) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 - Plechy a pásy vhodné pro tváření - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3335 (312444) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2694 (312445) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3979 (312446) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2695 (312447) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6081-T6 - Plechy a pásy - 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4286 (312457) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Výkovky zápustkové - a <= 125 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3872 (312458) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002-H112 - Výkovky zápustkové - a <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3333 (312462) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy - 0,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2802 (312463) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy - 0,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4007 (312464) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2395 (312465) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2089 (312468) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3341 (312469) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4283 (312470) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Desky - 6 mm < a <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4247 (312471) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky - 6 mm < a <= 140 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4215 (312472) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175-T651 - Desky - 6 mm < a <= 80 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4214 (312473) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T651 - Desky - 6 mm < a <= 20 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4213 (312474) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T651 - Desky - 6 mm < a <= 80 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4212 (312475) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Desky - 6 mm < a <= 80 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4209 (312476) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T851 - Desky - 6 mm < a <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4202 (312477) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T651 - Desky - 6 mm < a <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2422 (312478) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2124-T351 - Desky - 25 mm < a <= 120 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2511 (312479) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T7351 - Desky - 6 mm < a <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4211 (312480) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky plátované - 6 mm < a <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3552 (312481) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4102 (312482) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2090 (312483) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T3 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3332 (312485) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2803 (312486) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4099 (312487) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2703 (312488) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2092 (312489) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12312-8 (319321) - 1.12.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu.
223.00 Kč

ČSN EN 12312-9 (319321) - 1.12.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet.
338.00 Kč

ČSN 332000-7-703-ed.2 (332000) - 1.12.2005
Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny.
120.00 Kč

ČSN EN 50065-4-2:2002/A2 (333435) - 1.12.2005
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky.
62.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-2 (334591) - 1.12.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory. (Platnost do 1.12.2010).
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-3 (334591) - 1.12.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory. (Platnost do 1.5.2011).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-4 (334591) - 1.12.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory. (Platnost do 1.12.2010).
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-5 (334591) - 1.12.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory. (Platnost do 1.5.2011).
434.00 Kč

ČSN EN 54-13 (342710) - 1.12.2005
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 54-14 (342710) - 1.12.2005
Elektrická požární signalizace - Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu.
567.00 Kč

ČSN EN 62044-2 (345886) - 1.12.2005
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61442 (347005) - 1.12.2005
Zkušební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV).
350.00 Kč

ČSN EN 61211 (348174) - 1.12.2005
Izolátory z keramického materiálu nebo skla pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Impulzní průrazné zkoušky ve vzduchu.
223.00 Kč

ČSN EN 60034-9-ed.2 (350000) - 1.12.2005
Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku.
223.00 Kč

ČSN EN 61810-2 (353412) - 1.12.2005
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 60512-23-7 (354055) - 1.12.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-7: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23g: Efektivní přenosová impedance konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60512-25-7 (354055) - 1.12.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-7: Zkouška 25g - Impedance, koeficient odrazu a napěťový poměr stojatých vln (VSWR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60947-5-5:2000/A1 (354101) - 1.12.2005
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním.
186.00 Kč

ČSN EN 60127-4-ed.2 (354730) - 1.12.2005
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž.
350.00 Kč

ČSN IEC 60709 (356586) - 1.12.2005
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Oddělování. (Platnost do 17.6.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60062-ed.2 (358014) - 1.12.2005
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.8.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 60939-1 (358281) - 1.12.2005
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 1.10.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 61338-4 (358454) - 1.12.2005
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4: Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61338-4-1 (358454) - 1.12.2005
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60401-1 (358460) - 1.12.2005
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.5.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 61249-2-7:2003/Oprava1 (359062) - 1.12.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 61754-21 (359244) - 1.12.2005
Rozhraní optických konektorů - Část 21: Druh optických konektorů typu SMI pro plastová optická vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-2-44 (359251) - 1.12.2005
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2011).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-2-2-ed.2 (359270) - 1.12.2005
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, vlnový tvar a zhášecí poměr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
543.00 Kč

ČSN EN 62150-1 (359277) - 1.12.2005
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60432-1-ed.2:2000/A1 (360131) - 1.12.2005
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely.
120.00 Kč

ČSN EN 61549-ed.2:2004/A1 (360199) - 1.12.2005
Různé světelné zdroje.
223.00 Kč

ČSN EN 61121-ed.2 (361060) - 1.12.2005
Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 31.12.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60730-2-1:1998/A11 (361960) - 1.12.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče.
62.00 Kč

ČSN EN 60086-3-ed.2 (364110) - 1.12.2005
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.3.2014).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8041 (364806) - 1.12.2005
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje.
768.00 Kč

ČSN EN 60728-11 (367211) - 1.12.2005
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost. (Platnost do 1.10.2013).
567.00 Kč

ČSN EN 62297-1 (367553) - 1.12.2005
Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 1: Formát. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62297-2 (367553) - 1.12.2005
Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 2: Metody přenosu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62298-1 (367554) - 1.12.2005
Používání služby TeleWeb - Část 1: Všeobecný popis. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62298-2 (367554) - 1.12.2005
Používání služby TeleWeb - Část 2: Metody přenosu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62298-3 (367554) - 1.12.2005
Používání služby TeleWeb - Část 3: Profil superteletextu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205) - 1.12.2005
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací.
186.00 Kč

ČSN EN 45510-2-8 (380210) - 1.12.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely.
338.00 Kč

TPG 90202 (380902) - 15.12.2005
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu.
190.00 Kč

ČSN EN 13463-3 (389641) - 1.12.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d".
223.00 Kč

ČSN EN 13463-6 (389641) - 1.12.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů "b". (Platnost do 31.10.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 10342 (420026) - 1.12.2005
Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - 1.12.2005
Kovové materiály - Zkouška ohybem.
186.00 Kč

ČSN EN 10207 (420907) - 1.12.2005
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče.
223.00 Kč

ČSN EN 10088-2 (420928) - 1.12.2005
Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití.
434.00 Kč

ČSN EN 10080 (421039) - 1.12.2005
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně.
567.00 Kč

ČSN EN 10217-7 (421049) - 1.12.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí.
350.00 Kč

ČSN EN 10311 (421906) - 1.12.2005
Spoje pro ocelové trubky a tvarovky pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7088 (467001) - 1.12.2005
Rybí moučka - Slovník.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5983-1 (467035) - 1.12.2005
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Část 1: Kjeldahlova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5983-2 (467035) - 1.12.2005
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Část 2: Mineralizace v bloku/metoda destilace s vodní párou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - 1.12.2005
Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení.
338.00 Kč

ČSN EN 1870-16 (496130) - 1.12.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-1 (500371) - 1.12.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 1: Všeobecný úvod do terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-9 (500371) - 1.12.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 9: Stanovení odolnosti proti průniku trnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13885 (513030) - 1.12.2005
Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13570 (513060) - 1.12.2005
Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12014-3 (560021) - 1.12.2005
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 3: Spektrometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12014-4 (560021) - 1.12.2005
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 4: IC metoda stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21569 (569903) - 1.12.2005
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvalitativním stanovení kyseliny nukleové (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 18330 (570547) - 1.12.2005
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí.
223.00 Kč

ČSN ISO 8552 (570548) - 1.12.2005
Mléko - Stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 21 °C (Rychlá metoda).
186.00 Kč

ČSN EN 681-1:1998/A3 (633002) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
62.00 Kč

ČSN EN 681-2+A1:2004/A2 (633002) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery.
62.00 Kč

ČSN EN 681-3+A1:2004/A2 (633002) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž.
62.00 Kč

ČSN EN 681-4+A1:2004/A2 (633002) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnící části.
62.00 Kč

ČSN EN 682:2003/A1 (633003) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin.
62.00 Kč

ČSN EN 1360 (635409) - 1.12.2005
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2114:2001/Oprava1 (640343) - 1.12.2005
Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti.
29.00 Kč

ČSN EN 14598-1 (642034) - 1.12.2005
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14598-2 (642034) - 1.12.2005
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14598-3 (642034) - 1.12.2005
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastu - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7686 (643110) - 1.12.2005
Plastové trubky a tvarovky - Stanovení neprůhlednosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2505 (643116) - 1.12.2005
Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9163 (647620) - 1.12.2005
Textilní sklo - Roving - Příprava zkušebních těles a stanovení pevnosti v tahu impregnovaných rovingů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14787 (654811) - 1.12.2005
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Směrnice a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14476 (665217) - 1.12.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1).
350.00 Kč

ČSN EN 12791 (665218) - 1.12.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Dezinfekce rukou v chirurgii - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13631-15 (668140) - 1.12.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11343 (668579) - 1.12.2005
Lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysoce pevných slepů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11339 (668582) - 1.12.2005
Lepidla - T-zkouška v odlupování slepů z ohebných adherendů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14510 (668660) - 1.12.2005
Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Stanovení lepivosti podešve (lepivost bodová) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12878 (671301) - 1.12.2005
Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17895 (673028) - 1.12.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu organických těkavých sloučenin ve vodou ředitelných emulzních nátěrových hmotách s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9514 (673033) - 1.12.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16805 (673049) - 1.12.2005
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14668 (681137) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení kvartérních amoniových solí povrchově aktivních látek v surovinách a vytvořených produktech - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14669 (681138) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek a mýdel v detergentech a čistících prostředcích - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14670 (681139) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Dodecylsulfát sodný - Analytická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14666 (681198) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení tetraacetylethylendiaminu (TAED) obsaženého v granulích TAED - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14712 (681198) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení fyzikální stability v alkalických a kyselých roztocích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14667 (681199) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení rozpouštědel s nízkým bodem varu v tekutých preparátech - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1279-5 (701621) - 1.12.2005
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 385 (704129) - 1.12.2005
Laboratorní sklo - Byrety (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14580 (721165) - 1.12.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 13263-1 (722095) - 1.12.2005
Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN 13263-2 (722095) - 1.12.2005
Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody.
223.00 Kč

ČSN EN 13748-1:2005/A1 (723209) - 1.12.2005
Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití.
120.00 Kč

ČSN EN 993-15 (726020) - 1.12.2005
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání).
223.00 Kč

ČSN EN 12290 (727576) - 1.12.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení vlastností při tlakovém namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12289 (727579) - 1.12.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí - Stanovení smykových vlastností v rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15732 (727590) - 1.12.2005
Jemná keramika (speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou prostého ohýbaného trámečku se zářezem (SEPB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18756 (727591) - 1.12.2005
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou ohybu s povrchovou trhlinkou (SCF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1998-3 (730036) - 1.12.2005
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1998-6 (730036) - 1.12.2005
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry, komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 17123-1 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 17123-2 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 2: Nivelační přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 17123-3 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 3: Teodolity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 17123-4 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 4: Elektrooptické dálkoměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 17123-5 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 5: Elektronické tachymetry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 17123-6 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 6: Rotační lasery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 17123-7 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 7: Optické provažovací přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 13363-2 (730303) - 1.12.2005
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 2: Podrobná výpočtová metoda.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 140-11 (730511) - 1.12.2005
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 11: Laboratorní měření snížení přenosu kročejového zvuku podlahou na lehkých referenčních stropech.
350.00 Kč

ČSN 730540-2+Z1-ed.A (730540) - 1.12.2005
Thermal Protection of Buildings - Part 2: Requirements. (Tato norma je anglickou verzí ČSN 73 0540-2: 2002 včetně její změny Z1: 2005).
NA DOTAZ

ČSN EN 14080 (732831) - 1.12.2005
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN 733450:1978/Z1 (733450) - 1.12.2005
Obklady keramické a skleněné.
29.00 Kč

ČSN 733451 (733451) - 1.12.2005
Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - 1.12.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti rozmrazovacím kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - 1.12.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1337-3 (736270) - 1.12.2005
Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska.
593.00 Kč

ČSN EN 1337-5 (736270) - 1.12.2005
Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska.
434.00 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - 1.12.2005
Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce.
434.00 Kč

ČSN EN 14653-1 (738126) - 1.12.2005
Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky.
543.00 Kč

ČSN EN 14653-2 (738126) - 1.12.2005
Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou.
186.00 Kč

ČSN EN 14867 (770514) - 1.12.2005
Obaly - Plastové mrazicí sáčky - Specifikace a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16103 (770618) - 1.12.2005
Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Recyklované plastové materiály.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3758 (800005) - 1.12.2005
Textilie - Symboly pro ošetřování.
338.00 Kč

ČSN EN 14704-1 (800886) - 1.12.2005
Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Metody Strip.
223.00 Kč

ČSN EN 14697 (803035) - 1.12.2005
Textilie - Froté ručníky a froté tkaniny - Specifikace a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13426-2 (806162) - 1.12.2005
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 2: Geokompozita.
223.00 Kč

ČSN EN 14575 (806183) - 1.12.2005
Geosyntetické izolace - Orientační metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oxidaci.
186.00 Kč

ČSN EN 14576 (806184) - 1.12.2005
Geosyntetika - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti polymerních geosyntetických izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí.
223.00 Kč

ČSN EN 13493 (806186) - 1.12.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů.
434.00 Kč

ČSN EN 14593-1 (832261) - 1.12.2005
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení.
350.00 Kč

ČSN EN 14593-2 (832261) - 1.12.2005
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 2: Přístroje s přetlakem s polomaskou - Požadavky, zkoušení a značení.
338.00 Kč

ČSN EN 14594 (832263) - 1.12.2005
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11064-6 (833586) - 1.12.2005
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14408 (852151) - 1.12.2005
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - 1.12.2005
Neaktivní chirurgické implantáty - Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15854 (856330) - 1.12.2005
Stomatologie - Licí a bazální ploténkové vosky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.1.2 (875034) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.3.1 (875042) - 1.12.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300395-4-V1.3.1 (875062) - 1.12.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 4: Zkoušení shody kodeku (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.5.1 (875101) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V2.3.1 (875111) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.1.1 (875121) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302291-1-V1.1.1 (875127) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.1.3 (878595) - 1.12.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302190-V1.1.1 (879586) - 1.12.2005
Komunikace v blízkém poli - Rozhraní a protokol (NFCIP-1) (mod ISO/IEC 18092: 2004) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 527-3 (911105) - 1.12.2005
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce.
223.00 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - 1.12.2005
Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5912 (942859) - 1.12.2005
Stany pro táboření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12875-1 (944305) - 1.12.2005
Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 1: Referenční zkušební metoda pro předměty pro domácnost.
186.00 Kč

ČSN ISO 19125-1 (979844) - 1.12.2005
Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura.
434.00 Kč

ČSN ISO 19125-2 (979844) - 1.12.2005
Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 2: Volba SQL.
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.