Nové normy ČSN za prosinec 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2005 v 09:00


ČSN ISO 3511-1 (013620) - 1.12.2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky.
202.40 Kč

ČSN ISO 3511-2 (013620) - 1.12.2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků.
202.40 Kč

ČSN ISO 3511-3 (013620) - 1.12.2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení.
306.90 Kč

ČSN ISO 3511-4 (013620) - 1.12.2005
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce.
202.40 Kč

ČSN EN 61360-4-ed.2 (013720) - 1.12.2005
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 4: Seznam odkazů IEC na normalizované typy datových prvků, třídy komponentů a termíny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2302.80 Kč

ČSN ISO 17398 (018016) - 1.12.2005
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení.
306.90 Kč

ČSN EN 657 (038700) - 1.12.2005
Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - 1.12.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17641-2 (051143) - 1.12.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6848 (052411) - 1.12.2005
Obloukové svařování a řezání - Netavící se wolframové elektrody - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13479 (055805) - 1.12.2005
Svařovací materiály - Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů.
202.40 Kč

ČSN EN 14543 (061462) - 1.12.2005
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory.
394.90 Kč

ČSN EN 1514-2 (131550) - 1.12.2005
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11807-1 (193002) - 1.12.2005
Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Základní termíny a symboly.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11807-2 (193002) - 1.12.2005
Integrovaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - 1.12.2005
Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6103 (224500) - 1.12.2005
Nástroje z pojeného brusiva - Přípustné nevývažky dodávaných brousicích kotoučů - Statická zkouška.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14993 (269392) - 1.12.2005
Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu A 1371 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - 1.12.2005
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru.
202.40 Kč

ČSN EN 12336 (277992) - 1.12.2005
Stroje pro stavbu tunelů - Štítové stroje, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje, montážní zařízení pro vyztužování - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13977 (281002) - 1.12.2005
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu.
317.90 Kč

ČSN EN 14478 (284001) - 1.12.2005
Železniční aplikace - Brzdění - Všeobecný slovník.
493.90 Kč

ČSN EN 2732 (312384) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C46001-T6 - Odlitky z kokil (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4450 (312403) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T762 - Plechy - 0,8 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4313 (312405) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6013-T6 - Plechy a pásy - 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4203 (312409) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Plechy - 0,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4100 (312410) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4292 (312432) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002 - Přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4291 (312433) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090 - Přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2693 (312440) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Plechy a pásy - 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2696 (312441) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3474 (312442) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T81 - Plechy a pásy - 0,25 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4101 (312443) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 - Plechy a pásy vhodné pro tváření - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3335 (312444) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2694 (312445) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3979 (312446) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-O2 - Plechy pro superplastické tváření (SPF) - 0,8 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2695 (312447) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6081-T6 - Plechy a pásy - 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4286 (312457) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T89 - Výkovky zápustkové - a <= 125 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3872 (312458) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-R39002-H112 - Výkovky zápustkové - a <= 200 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3333 (312462) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy - 0,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2802 (312463) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy - 0,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4007 (312464) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2395 (312465) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2089 (312468) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3341 (312469) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Plechy a pásy - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4283 (312470) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T87 - Desky - 6 mm < a <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4247 (312471) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky - 6 mm < a <= 140 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4215 (312472) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175-T651 - Desky - 6 mm < a <= 80 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4214 (312473) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010-T651 - Desky - 6 mm < a <= 20 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4213 (312474) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T651 - Desky - 6 mm < a <= 80 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4212 (312475) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P5086-H111 - Desky - 6 mm < a <= 80 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4209 (312476) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T851 - Desky - 6 mm < a <= 50 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4202 (312477) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6082-T651 - Desky - 6 mm < a <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2422 (312478) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2124-T351 - Desky - 25 mm < a <= 120 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2511 (312479) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T7351 - Desky - 6 mm < a <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4211 (312480) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T42 - Desky plátované - 6 mm < a <= 25 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3552 (312481) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4102 (312482) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T81 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2090 (312483) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T3 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3332 (312485) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T762 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2803 (312486) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7475-T761 - Plechy a pásy plátované - 1,0 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4099 (312487) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2219-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,5 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2703 (312488) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,3 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2092 (312489) - 1.12.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12312-8 (319321) - 1.12.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu.
202.40 Kč

ČSN EN 12312-9 (319321) - 1.12.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet.
306.90 Kč

ČSN 332000-7-703-ed.2 (332000) - 1.12.2005
Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny.
108.90 Kč

ČSN EN 50065-4-2:2002/A2 (333435) - 1.12.2005
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz - Část 4-2: Oddělovací filtry nízkého napětí - Bezpečnostní požadavky.
56.10 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-2 (334591) - 1.12.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory. (Platnost do 1.12.2010).
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-3 (334591) - 1.12.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory. (Platnost do 1.5.2011).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-4 (334591) - 1.12.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory. (Platnost do 1.12.2010).
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-5 (334591) - 1.12.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory. (Platnost do 1.5.2011).
394.90 Kč

ČSN EN 54-13 (342710) - 1.12.2005
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 54-14 (342710) - 1.12.2005
Elektrická požární signalizace - Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu.
515.90 Kč

ČSN EN 62044-2 (345886) - 1.12.2005
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61442 (347005) - 1.12.2005
Zkušební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV).
317.90 Kč

ČSN EN 61211 (348174) - 1.12.2005
Izolátory z keramického materiálu nebo skla pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Impulzní průrazné zkoušky ve vzduchu.
202.40 Kč

ČSN EN 60034-9-ed.2 (350000) - 1.12.2005
Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku.
202.40 Kč

ČSN EN 61810-2 (353412) - 1.12.2005
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 60512-23-7 (354055) - 1.12.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-7: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23g: Efektivní přenosová impedance konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60512-25-7 (354055) - 1.12.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-7: Zkouška 25g - Impedance, koeficient odrazu a napěťový poměr stojatých vln (VSWR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60947-5-5:2000/A1 (354101) - 1.12.2005
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním.
169.40 Kč

ČSN EN 62020:2000/A1 (354184) - 1.12.2005
Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM).
306.90 Kč

ČSN EN 60127-4-ed.2 (354730) - 1.12.2005
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž.
317.90 Kč

ČSN IEC 60709 (356586) - 1.12.2005
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Oddělování. (Platnost do 17.6.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60062-ed.2 (358014) - 1.12.2005
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.8.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 60939-1 (358281) - 1.12.2005
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace. (Platnost do 1.10.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 61338-4 (358454) - 1.12.2005
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4: Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61338-4-1 (358454) - 1.12.2005
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60401-1 (358460) - 1.12.2005
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.5.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 61249-2-7:2003/Oprava1 (359062) - 1.12.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 61754-21 (359244) - 1.12.2005
Rozhraní optických konektorů - Část 21: Druh optických konektorů typu SMI pro plastová optická vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-2-44 (359251) - 1.12.2005
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2011).
306.90 Kč

ČSN EN 61280-2-2-ed.2 (359270) - 1.12.2005
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, vlnový tvar a zhášecí poměr. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2011).
493.90 Kč

ČSN EN 62150-1 (359277) - 1.12.2005
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60432-1-ed.2:2000/A1 (360131) - 1.12.2005
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely.
108.90 Kč

ČSN EN 61549-ed.2:2004/A1 (360199) - 1.12.2005
Různé světelné zdroje.
202.40 Kč

ČSN EN 61121-ed.2 (361060) - 1.12.2005
Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 31.12.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60730-2-1:1998/A11 (361960) - 1.12.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče.
56.10 Kč

ČSN EN 60730-2-2-ed.2:2002/A11 (361960) - 1.12.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů.
56.10 Kč

ČSN EN 60086-3-ed.2 (364110) - 1.12.2005
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.3.2014).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8041 (364806) - 1.12.2005
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje.
698.50 Kč

ČSN EN 60728-11 (367211) - 1.12.2005
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost. (Platnost do 1.10.2013).
515.90 Kč

ČSN EN 62297-1 (367553) - 1.12.2005
Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 1: Formát. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62297-2 (367553) - 1.12.2005
Zprávy o spouštění pro televizní vysílání - Část 2: Metody přenosu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62298-1 (367554) - 1.12.2005
Používání služby TeleWeb - Část 1: Všeobecný popis. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62298-2 (367554) - 1.12.2005
Používání služby TeleWeb - Část 2: Metody přenosu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62298-3 (367554) - 1.12.2005
Používání služby TeleWeb - Část 3: Profil superteletextu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-5 (369205) - 1.12.2005
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 5: Registrace poskytovatelů aplikací.
169.40 Kč

ČSN EN 45510-2-8 (380210) - 1.12.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely.
306.90 Kč

TPG 90202 (380902) - 15.12.2005
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu.
209.00 Kč

ČSN EN 13463-3 (389641) - 1.12.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d".
202.40 Kč

ČSN EN 13463-6 (389641) - 1.12.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů "b". (Platnost do 31.10.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 10342 (420026) - 1.12.2005
Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - 1.12.2005
Kovové materiály - Zkouška ohybem.
169.40 Kč

ČSN EN 10207 (420907) - 1.12.2005
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče.
202.40 Kč

ČSN EN 10088-2 (420928) - 1.12.2005
Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití.
394.90 Kč

ČSN EN 10080 (421039) - 1.12.2005
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně.
515.90 Kč

ČSN EN 10217-7 (421049) - 1.12.2005
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí.
317.90 Kč

ČSN EN 10311 (421906) - 1.12.2005
Spoje pro ocelové trubky a tvarovky pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7088 (467001) - 1.12.2005
Rybí moučka - Slovník.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5983-1 (467035) - 1.12.2005
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Část 1: Kjeldahlova metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5983-2 (467035) - 1.12.2005
Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Část 2: Mineralizace v bloku/metoda destilace s vodní párou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - 1.12.2005
Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení.
306.90 Kč

ČSN EN 1870-16 (496130) - 1.12.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-1 (500371) - 1.12.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 1: Všeobecný úvod do terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-9 (500371) - 1.12.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 9: Stanovení odolnosti proti průniku trnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13885 (513030) - 1.12.2005
Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13570 (513060) - 1.12.2005
Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12014-3 (560021) - 1.12.2005
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 3: Spektrometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12014-4 (560021) - 1.12.2005
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 4: IC metoda stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21569 (569903) - 1.12.2005
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvalitativním stanovení kyseliny nukleové (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 18330 (570547) - 1.12.2005
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí.
202.40 Kč

ČSN ISO 8552 (570548) - 1.12.2005
Mléko - Stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 21 °C (Rychlá metoda).
169.40 Kč

ČSN EN 681-1:1998/A3 (633002) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž.
56.10 Kč

ČSN EN 681-2+A1:2004/A2 (633002) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery.
56.10 Kč

ČSN EN 681-3+A1:2004/A2 (633002) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž.
56.10 Kč

ČSN EN 681-4+A1:2004/A2 (633002) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyurethanové těsnící části.
56.10 Kč

ČSN EN 682:2003/A1 (633003) - 1.12.2005
Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin.
56.10 Kč

ČSN EN 1360 (635409) - 1.12.2005
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2114:2001/Oprava1 (640343) - 1.12.2005
Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti.
26.40 Kč

ČSN EN 14598-1 (642034) - 1.12.2005
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14598-2 (642034) - 1.12.2005
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastů - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 2: Zkušební metody a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14598-3 (642034) - 1.12.2005
Vyztužené lisovací hmoty z reaktoplastu - Specifikace pro technologie SMC a BMC - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7686 (643110) - 1.12.2005
Plastové trubky a tvarovky - Stanovení neprůhlednosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2505 (643116) - 1.12.2005
Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9163 (647620) - 1.12.2005
Textilní sklo - Roving - Příprava zkušebních těles a stanovení pevnosti v tahu impregnovaných rovingů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14787 (654811) - 1.12.2005
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Směrnice a doporučení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14476 (665217) - 1.12.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1).
317.90 Kč

ČSN EN 12791 (665218) - 1.12.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Dezinfekce rukou v chirurgii - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13631-15 (668140) - 1.12.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11343 (668579) - 1.12.2005
Lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysoce pevných slepů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11339 (668582) - 1.12.2005
Lepidla - T-zkouška v odlupování slepů z ohebných adherendů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14510 (668660) - 1.12.2005
Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Stanovení lepivosti podešve (lepivost bodová) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12878 (671301) - 1.12.2005
Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17895 (673028) - 1.12.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu organických těkavých sloučenin ve vodou ředitelných emulzních nátěrových hmotách s nízkým obsahem VOC (VOC v nátěrových hmotách).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9514 (673033) - 1.12.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16805 (673049) - 1.12.2005
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14668 (681137) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení kvartérních amoniových solí povrchově aktivních látek v surovinách a vytvořených produktech - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14669 (681138) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek a mýdel v detergentech a čistících prostředcích - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14670 (681139) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Dodecylsulfát sodný - Analytická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14666 (681198) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení tetraacetylethylendiaminu (TAED) obsaženého v granulích TAED - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14712 (681198) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení fyzikální stability v alkalických a kyselých roztocích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14667 (681199) - 1.12.2005
Povrchově aktivní látky - Stanovení rozpouštědel s nízkým bodem varu v tekutých preparátech - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1279-5 (701621) - 1.12.2005
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 385 (704129) - 1.12.2005
Laboratorní sklo - Byrety (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14580 (721165) - 1.12.2005
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti.
202.40 Kč

ČSN EN 13263-1 (722095) - 1.12.2005
Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody.
306.90 Kč

ČSN EN 13263-2 (722095) - 1.12.2005
Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody.
202.40 Kč

ČSN EN 13748-1:2005/A1 (723209) - 1.12.2005
Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití.
108.90 Kč

ČSN EN 993-15 (726020) - 1.12.2005
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání).
202.40 Kč

ČSN EN 12290 (727576) - 1.12.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení vlastností při tlakovém namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12289 (727579) - 1.12.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí - Stanovení smykových vlastností v rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15732 (727590) - 1.12.2005
Jemná keramika (speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou prostého ohýbaného trámečku se zářezem (SEPB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18756 (727591) - 1.12.2005
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou ohybu s povrchovou trhlinkou (SCF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1998-3 (730036) - 1.12.2005
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1998-6 (730036) - 1.12.2005
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry, komíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 17123-1 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 17123-2 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 2: Nivelační přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 17123-3 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 3: Teodolity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 17123-4 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 4: Elektrooptické dálkoměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 17123-5 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 5: Elektronické tachymetry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 17123-6 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 6: Rotační lasery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 17123-7 (730220) - 1.12.2005
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 7: Optické provažovací přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 13363-2 (730303) - 1.12.2005
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 2: Podrobná výpočtová metoda.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 140-11 (730511) - 1.12.2005
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 11: Laboratorní měření snížení přenosu kročejového zvuku podlahou na lehkých referenčních stropech.
317.90 Kč

ČSN 730540-2+Z1-ed.A (730540) - 1.12.2005
Thermal Protection of Buildings - Part 2: Requirements. (Tato norma je anglickou verzí ČSN 73 0540-2: 2002 včetně její změny Z1: 2005).
NA DOTAZ

ČSN EN 14080 (732831) - 1.12.2005
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN 733450:1978/Z1 (733450) - 1.12.2005
Obklady keramické a skleněné.
26.40 Kč

ČSN 733451 (733451) - 1.12.2005
Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-41 (736160) - 1.12.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti rozmrazovacím kapalinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - 1.12.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1337-3 (736270) - 1.12.2005
Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska.
539.00 Kč

ČSN EN 1337-5 (736270) - 1.12.2005
Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska.
394.90 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - 1.12.2005
Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce.
394.90 Kč

ČSN EN 14653-1 (738126) - 1.12.2005
Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky.
493.90 Kč

ČSN EN 14653-2 (738126) - 1.12.2005
Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou.
169.40 Kč

ČSN EN 14867 (770514) - 1.12.2005
Obaly - Plastové mrazicí sáčky - Specifikace a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16103 (770618) - 1.12.2005
Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Recyklované plastové materiály.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3758 (800005) - 1.12.2005
Textilie - Symboly pro ošetřování.
306.90 Kč

ČSN EN 14704-1 (800886) - 1.12.2005
Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Metody Strip.
202.40 Kč

ČSN EN 14697 (803035) - 1.12.2005
Textilie - Froté ručníky a froté tkaniny - Specifikace a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13426-2 (806162) - 1.12.2005
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 2: Geokompozita.
202.40 Kč

ČSN EN 14575 (806183) - 1.12.2005
Geosyntetické izolace - Orientační metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oxidaci.
169.40 Kč

ČSN EN 14576 (806184) - 1.12.2005
Geosyntetika - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti polymerních geosyntetických izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN 13493 (806186) - 1.12.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů.
394.90 Kč

ČSN EN 14593-1 (832261) - 1.12.2005
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení.
317.90 Kč

ČSN EN 14593-2 (832261) - 1.12.2005
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 2: Přístroje s přetlakem s polomaskou - Požadavky, zkoušení a značení.
306.90 Kč

ČSN EN 14594 (832263) - 1.12.2005
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11064-6 (833586) - 1.12.2005
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14408 (852151) - 1.12.2005
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14630 (852905) - 1.12.2005
Neaktivní chirurgické implantáty - Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15854 (856330) - 1.12.2005
Stomatologie - Licí a bazální ploténkové vosky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.1.2 (875034) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.3.1 (875042) - 1.12.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300395-4-V1.3.1 (875062) - 1.12.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 4: Zkoušení shody kodeku (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.5.1 (875101) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V2.3.1 (875111) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.1.1 (875121) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302291-1-V1.1.1 (875127) - 1.12.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.1.3 (878595) - 1.12.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302190-V1.1.1 (879586) - 1.12.2005
Komunikace v blízkém poli - Rozhraní a protokol (NFCIP-1) (mod ISO/IEC 18092: 2004) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 527-3 (911105) - 1.12.2005
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce.
202.40 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - 1.12.2005
Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5912 (942859) - 1.12.2005
Stany pro táboření (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12875-1 (944305) - 1.12.2005
Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 1: Referenční zkušební metoda pro předměty pro domácnost.
169.40 Kč

ČSN ISO 19125-1 (979844) - 1.12.2005
Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura.
394.90 Kč

ČSN ISO 19125-2 (979844) - 1.12.2005
Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 2: Volba SQL.
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)