Nové normy ČSN za srpen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2010 v 09:00


ČSN ISO 3951-5 (010258) - 1.8.2010
Statistické přejímky měřením - Část 5: Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směrodatná odchylka).
434.00 Kč

ČSN ISO 7870-1 (010272) - 1.8.2010
Regulační diagramy - Část 1: Všeobecné pokyny.
223.00 Kč

TNI 010350 (010350) - 1.8.2010
Management rizik - Slovník (Pokyn 73).
223.00 Kč

ČSN ISO 20806 (011449) - 1.8.2010
Vibrace - Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in-situ.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8253-2 (011635) - 1.8.2010
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály.
223.00 Kč

ČSN ISO 13472-2 (011649) - 1.8.2010
Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13473-5 (011678) - 1.8.2010
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 26909 (013210) - 1.8.2010
Pružiny - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 286-1 (014201) - 1.8.2010
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 710+A1 (040050) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení.
567.00 Kč

ČSN EN 14681+A1 (040052) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi.
434.00 Kč

ČSN EN 287-6 (050711) - 1.8.2010
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3821 (054240) - 1.8.2010
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5171 (054250) - 1.8.2010
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15544 (061235) - 1.8.2010
Kachlová nebo zděná kamna - Dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-1 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-2 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-3 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 3: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-5 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-6 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 6: Pěchovačky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-7 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 7: Prostřihávačky a nůžky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-8 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-9 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 9: Očišťovací kladiva a jehlové škrabky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - 1.8.2010
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 230-2 (200300) - 1.8.2010
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách.
350.00 Kč

ČSN ISO 702-1 (201006) - 1.8.2010
Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 1: Kuželový konec.
186.00 Kč

ČSN ISO 702-2 (201006) - 1.8.2010
Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 2: Typ Camlock.
223.00 Kč

ČSN ISO 702-3 (201006) - 1.8.2010
Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 3: Bajonetový typ.
223.00 Kč

ČSN ISO 702-4 (201006) - 1.8.2010
Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 4: Válcový konec.
120.00 Kč

ČSN EN 14656+A1 (210706) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné a neželezné kovy.
434.00 Kč

ČSN EN 14673+A1 (210707) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování železných a neželezných kovů za tepla.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-2 (252011) - 1.8.2010
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů.
350.00 Kč

ČSN EN 14658+A1 (260086) - 1.8.2010
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí.
350.00 Kč

ČSN EN 15723 (280920) - 1.8.2010
Železniční aplikace - Uzavírací a zajišťovací prostředky zařízení pro ochranu nákladu před vlivy okolního prostředí - Požadavky na odolnost, obsluhu, označení, údržbu a likvidaci.
338.00 Kč

ČSN EN 14067-6 (281901) - 1.8.2010
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru.
768.00 Kč

ČSN EN 4645-001 (311777) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 2852 (313327) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1100 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4619 (314210) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Postup instalace a demontáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4620 (314211) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4621 (314212) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50176-ed.2 (332037) - 1.8.2010
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 50177-ed.3 (332038) - 1.8.2010
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN 332340-ed.2 (332340) - 1.8.2010
Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.
338.00 Kč

ČSN EN 55011-ed.3 (334225) - 1.8.2010
Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. (Platnost do 15.2.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 62333-3 (345839) - 1.8.2010
Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60851-1:1998/A2 (347308) - 1.8.2010
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně.
120.00 Kč

ČSN EN 62341-1-2 (358789) - 1.8.2010
Displeje s organickými diodami LED - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky.
350.00 Kč

ČSN EN 62341-5 (358789) - 1.8.2010
Displeje s organickými diodami LED - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50411-2-9 (359249) - 1.8.2010
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61243-1:2006/A1 (359724) - 1.8.2010
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3 (361045) - 1.8.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-67-ed.3 (361045) - 1.8.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování a čištění podlah pro komerční použití. (Platnost do 3.5.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-68-ed.3 (361045) - 1.8.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití. (Platnost do 3.5.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-72 (361045) - 1.8.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na automatické stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití. (Platnost do 3.5.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-41-ed.2 (364801) - 1.8.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel. (Platnost do 8.10.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 80601-2-35 (364801) - 1.8.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví. (Platnost do 16.7.2024).
567.00 Kč

ČSN EN 62083-ed.2 (364803) - 1.8.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Požadavky na bezpečnost systémů plánování radioterapeutické léčby.
350.00 Kč

ČSN EN 1777 (389330) - 1.8.2010
Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 2739 (420458) - 1.8.2010
Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3923-1 (420753) - 1.8.2010
Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7625 (420851) - 1.8.2010
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3369 (420864) - 1.8.2010
Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 10349 (421264) - 1.8.2010
Ocelové odlitky - Austenitické manganové ocelové odlitky.
223.00 Kč

ČSN EN 13195 (421435) - 1.8.2010
Hliník a slitiny hliníku - Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika).
338.00 Kč

ČSN EN 13675+A1 (433001) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu.
543.00 Kč

ČSN EN 1804-1+A1 (444421) - 1.8.2010
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 1804-2+A1 (444421) - 1.8.2010
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce.
350.00 Kč

ČSN EN 1804-3+A1 (444421) - 1.8.2010
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15544 (450036) - 1.8.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Těžební zařízení v příbřežních vodách - Požadavky a návody pro havarijní stavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - 1.8.2010
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12525+A2 (470627) - 1.8.2010
Zemědělské stroje - Čelní nakládače - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 1315 (480053) - 1.8.2010
Třídění kulatiny podle rozměrů.
120.00 Kč

ČSN EN 1313-1 (490025) - 1.8.2010
Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-12 (500371) - 1.8.2010
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 12: Stanovení pevnosti v linii perforace - Výpočet účinnosti perforace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 4831 (560086) - 1.8.2010
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 10272-3 (560126) - 1.8.2010
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 3: Semikvantitativní metoda.
338.00 Kč

ČSN 570530:1972/Z4 (570530) - 1.8.2010
Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků.
29.00 Kč

ČSN ISO 2446 (570543) - 1.8.2010
Mléko - Stanovení obsahu tuku.
223.00 Kč

ČSN EN 14397-1 (654849) - 1.8.2010
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 1: Metoda pro tuhá hnojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15705 (654877) - 1.8.2010
Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - 1.8.2010
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - 1.8.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15416-3+A1 (668532) - 1.8.2010
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška tečení při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech zatížených kombinací ohybového a smykového namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1464 (668544) - 1.8.2010
Lepidla - Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování - Metoda kontinuálního navíjení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11339 (668582) - 1.8.2010
Lepidla - T-zkouška v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14022 (668585) - 1.8.2010
Strukturní lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14294 (668659) - 1.8.2010
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Příprava lepených zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15434+A1 (701061) - 1.8.2010
Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-2 (703350) - 1.8.2010
Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 2: Uzávěry pro infuzní lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12371 (721147) - 1.8.2010
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti.
223.00 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - 1.8.2010
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení.
350.00 Kč

ČSN EN 196-8 (722100) - 1.8.2010
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 196-9 (722100) - 1.8.2010
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 15037-4 (723414) - 1.8.2010
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu.
434.00 Kč

TNI 730329 (730329) - 1.8.2010
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy.
223.00 Kč

TNI 730330 (730330) - 1.8.2010
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy.
338.00 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - 1.8.2010
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty.
338.00 Kč

ČSN 731350 (731350) - 1.8.2010
Zkoušení pórobetonu.
223.00 Kč

ČSN 731353 (731353) - 1.8.2010
Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu.
120.00 Kč

ČSN 731355 (731355) - 1.8.2010
Stanovení trvanlivosti pórobetonu.
223.00 Kč

ČSN 731356 (731356) - 1.8.2010
Stanovení délkových změn pórobetonu.
186.00 Kč

ČSN 731357 (731357) - 1.8.2010
Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu.
223.00 Kč

ČSN 731358 (731358) - 1.8.2010
Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů.
186.00 Kč

ČSN EN 12269-2 (731363) - 1.8.2010
Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška.
186.00 Kč

ČSN EN 15304 (731367) - 1.8.2010
Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování.
223.00 Kč

ČSN EN 12871 (731719) - 1.8.2010
Desky na bázi dřeva - Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 206-9 (732403) - 1.8.2010
Beton - Část 9: Doplňková pravidla pro samozhutnitelný beton (SCC).
338.00 Kč

ČSN 736244 (736244) - 1.8.2010
Přechody mostů pozemních komunikací.
434.00 Kč

ČSN EN 14701-4 (758061) - 1.8.2010
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-A01 (800120) - 1.8.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6179 (804630) - 1.8.2010
Pryž a termoplastické elastomery - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 13434 (806197) - 1.8.2010
Geosyntetika - Pokyny pro hodnocení odolnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 12254 (832491) - 1.8.2010
Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14404+A1 (832784) - 1.8.2010
Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče.
338.00 Kč

ČSN EN 15761 (836643) - 1.8.2010
Tvarované stimulanty růstu - Stanovení délky, šířky, výšky, objemu a objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1789+A1 (842110) - 1.8.2010
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance.
434.00 Kč

ČSN EN 45502-2-3 (853000) - 1.8.2010
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-3: Zvláštní požadavky na kochleární a sluchové systémy implantátů mozkového kmenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-7:2009/Oprava1 (855220) - 1.8.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 20795-2 (856338) - 1.8.2010
Stomatologie - Bazální polymery - Část 2: Orthodontické bazální polymery (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-1 (857027) - 1.8.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky.
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300119-3-V2.2.2 (872002) - 1.8.2010
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301649-V2.1.1 (875532) - 1.8.2010
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1869.60 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.3.1 (878595) - 1.8.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.4.1 (878595) - 1.8.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.5.1 (878595) - 1.8.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12520 (910602) - 1.8.2010
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí sedací nábytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14085 (917881) - 1.8.2010
Pružné podlahové krytiny - Podlahové dlaždice pro volné kladení - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 15771 (945074) - 1.8.2010
Smalty - Stanovení vrypové tvrdosti podle Mohse (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19101-2 (979820) - 1.8.2010
Geografická informace - Referenční model - Část 2: Zobrazení.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10781 (980019) - 1.8.2010
Elektronický zdravotní záznam - Funkční model systému, Vydání 1.1 (ISO 10781: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN). (+CD)
1322.40 Kč

ČSN EN 13606-1 (981015) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronického zdravotního záznamu - Část 1: Referenční model.
768.00 Kč

ČSN EN 13606-2 (981015) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů.
945.00 Kč

ČSN EN 13606-3 (981015) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů.
434.00 Kč

ČSN EN 13606-4 (981015) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN P ENV 12610 (982003) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků.
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.