Nové normy ČSN za srpen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2010 v 09:00


ČSN ISO 3951-5 (010258) - 1.8.2010
Statistické přejímky měřením - Část 5: Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směrodatná odchylka).
394.90 Kč

ČSN ISO 7870-1 (010272) - 1.8.2010
Regulační diagramy - Část 1: Všeobecné pokyny.
202.40 Kč

TNI 010350 (010350) - 1.8.2010
Management rizik - Slovník (Pokyn 73).
202.40 Kč

ČSN ISO 20806 (011449) - 1.8.2010
Vibrace - Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in-situ.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8253-2 (011635) - 1.8.2010
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály.
202.40 Kč

ČSN ISO 13472-2 (011649) - 1.8.2010
Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13473-5 (011678) - 1.8.2010
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 26909 (013210) - 1.8.2010
Pružiny - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 286-1 (014201) - 1.8.2010
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 710+A1 (040050) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení.
515.90 Kč

ČSN EN 14681+A1 (040052) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi.
394.90 Kč

ČSN EN 287-6 (050711) - 1.8.2010
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3821 (054240) - 1.8.2010
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5171 (054250) - 1.8.2010
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15544 (061235) - 1.8.2010
Kachlová nebo zděná kamna - Dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-1 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-2 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-3 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 3: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-5 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-6 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 6: Pěchovačky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-7 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 7: Prostřihávačky a nůžky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-8 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-9 (106010) - 1.8.2010
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 9: Očišťovací kladiva a jehlové škrabky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - 1.8.2010
Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 230-2 (200300) - 1.8.2010
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách.
317.90 Kč

ČSN ISO 702-1 (201006) - 1.8.2010
Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 1: Kuželový konec.
169.40 Kč

ČSN ISO 702-2 (201006) - 1.8.2010
Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 2: Typ Camlock.
202.40 Kč

ČSN ISO 702-3 (201006) - 1.8.2010
Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 3: Bajonetový typ.
202.40 Kč

ČSN ISO 702-4 (201006) - 1.8.2010
Obráběcí stroje - Připojovací rozměry konců vřeten a sklíčidel - Část 4: Válcový konec.
108.90 Kč

ČSN EN 14656+A1 (210706) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné a neželezné kovy.
394.90 Kč

ČSN EN 14673+A1 (210707) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování železných a neželezných kovů za tepla.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10360-2 (252011) - 1.8.2010
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů.
317.90 Kč

ČSN EN 14658+A1 (260086) - 1.8.2010
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí.
317.90 Kč

ČSN EN 15723 (280920) - 1.8.2010
Železniční aplikace - Uzavírací a zajišťovací prostředky zařízení pro ochranu nákladu před vlivy okolního prostředí - Požadavky na odolnost, obsluhu, označení, údržbu a likvidaci.
306.90 Kč

ČSN EN 14067-6 (281901) - 1.8.2010
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru.
698.50 Kč

ČSN EN 4645-001 (311777) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Konektory, optické, kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem, samosvorné ochranné kroužky o průměru 1,25 mm s odnímatelnou souosou objímkou - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 2852 (313327) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, pasivované - Třída: 1100 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4619 (314210) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Postup instalace a demontáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4620 (314211) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Konstrukční norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4621 (314212) - 1.8.2010
Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, se závity MJ, samojistná, se samonastavovacími klíči - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 50176-ed.2 (332037) - 1.8.2010
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 50177-ed.3 (332038) - 1.8.2010
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN 332340-ed.2 (332340) - 1.8.2010
Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.
306.90 Kč

ČSN EN 55011-ed.3 (334225) - 1.8.2010
Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. (Platnost do 15.2.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 62333-3 (345839) - 1.8.2010
Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60851-1:1998/A2 (347308) - 1.8.2010
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně.
108.90 Kč

ČSN IEC 60709:2005/Z1 (356586) - 1.8.2010
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Oddělování.
26.40 Kč

ČSN EN 62341-1-2 (358789) - 1.8.2010
Displeje s organickými diodami LED - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky.
317.90 Kč

ČSN EN 62341-5 (358789) - 1.8.2010
Displeje s organickými diodami LED - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50411-2-9 (359249) - 1.8.2010
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61243-1:2006/A1 (359724) - 1.8.2010
Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3 (361045) - 1.8.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-67-ed.3 (361045) - 1.8.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování a čištění podlah pro komerční použití. (Platnost do 3.5.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-68-ed.3 (361045) - 1.8.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití. (Platnost do 3.5.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-72 (361045) - 1.8.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na automatické stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití. (Platnost do 3.5.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 60601-2-41-ed.2 (364801) - 1.8.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel.
394.90 Kč

ČSN EN 80601-2-35 (364801) - 1.8.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví.
515.90 Kč

ČSN EN 62083-ed.2 (364803) - 1.8.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Požadavky na bezpečnost systémů plánování radioterapeutické léčby.
317.90 Kč

ČSN EN 1777 (389330) - 1.8.2010
Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 2739 (420458) - 1.8.2010
Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3923-1 (420753) - 1.8.2010
Kovové prášky - Stanovení sypné hustoty - Část 1: Metoda s nálevkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7625 (420851) - 1.8.2010
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3369 (420864) - 1.8.2010
Nepropustné slinuté kovové materiály a tvrdokovy - Stanovení měrné hmotnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 10349 (421264) - 1.8.2010
Ocelové odlitky - Austenitické manganové ocelové odlitky.
202.40 Kč

ČSN EN 13195 (421435) - 1.8.2010
Hliník a slitiny hliníku - Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika).
306.90 Kč

ČSN EN 13675+A1 (433001) - 1.8.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu.
493.90 Kč

ČSN EN 1804-1+A1 (444421) - 1.8.2010
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 1804-2+A1 (444421) - 1.8.2010
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce.
317.90 Kč

ČSN EN 1804-3+A1 (444421) - 1.8.2010
Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15544 (450036) - 1.8.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Těžební zařízení v příbřežních vodách - Požadavky a návody pro havarijní stavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - 1.8.2010
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12525+A2 (470627) - 1.8.2010
Zemědělské stroje - Čelní nakládače - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 1315 (480053) - 1.8.2010
Třídění kulatiny podle rozměrů.
108.90 Kč

ČSN EN 1313-1 (490025) - 1.8.2010
Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12625-12 (500371) - 1.8.2010
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 12: Stanovení pevnosti v linii perforace - Výpočet účinnosti perforace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 4831 (560086) - 1.8.2010
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 10272-3 (560126) - 1.8.2010
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 3: Semikvantitativní metoda.
306.90 Kč

ČSN 570530:1972/Z4 (570530) - 1.8.2010
Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků.
26.40 Kč

ČSN ISO 2446 (570543) - 1.8.2010
Mléko - Stanovení obsahu tuku.
202.40 Kč

ČSN EN 14397-1 (654849) - 1.8.2010
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 1: Metoda pro tuhá hnojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15705 (654877) - 1.8.2010
Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - 1.8.2010
Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - 1.8.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15416-3+A1 (668532) - 1.8.2010
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška tečení při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech zatížených kombinací ohybového a smykového namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1464 (668544) - 1.8.2010
Lepidla - Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování - Metoda kontinuálního navíjení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11339 (668582) - 1.8.2010
Lepidla - T-zkouška v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14022 (668585) - 1.8.2010
Strukturní lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14294 (668659) - 1.8.2010
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Příprava lepených zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15434+A1 (701061) - 1.8.2010
Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8536-2 (703350) - 1.8.2010
Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 2: Uzávěry pro infuzní lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12371 (721147) - 1.8.2010
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - 1.8.2010
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení.
317.90 Kč

ČSN EN 196-8 (722100) - 1.8.2010
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 196-9 (722100) - 1.8.2010
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 15037-4 (723414) - 1.8.2010
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu.
394.90 Kč

TNI 730329 (730329) - 1.8.2010
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy.
202.40 Kč

TNI 730330 (730330) - 1.8.2010
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy.
306.90 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - 1.8.2010
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty.
306.90 Kč

ČSN 731350 (731350) - 1.8.2010
Zkoušení pórobetonu.
202.40 Kč

ČSN 731353 (731353) - 1.8.2010
Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu.
108.90 Kč

ČSN 731355 (731355) - 1.8.2010
Stanovení trvanlivosti pórobetonu.
202.40 Kč

ČSN 731356 (731356) - 1.8.2010
Stanovení délkových změn pórobetonu.
169.40 Kč

ČSN 731357 (731357) - 1.8.2010
Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu.
202.40 Kč

ČSN 731358 (731358) - 1.8.2010
Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů.
169.40 Kč

ČSN EN 12269-2 (731363) - 1.8.2010
Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška.
169.40 Kč

ČSN EN 15304 (731367) - 1.8.2010
Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování.
202.40 Kč

ČSN EN 12871 (731719) - 1.8.2010
Desky na bázi dřeva - Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 206-9 (732403) - 1.8.2010
Beton - Část 9: Doplňková pravidla pro samozhutnitelný beton (SCC).
306.90 Kč

ČSN 736244 (736244) - 1.8.2010
Přechody mostů pozemních komunikací.
394.90 Kč

ČSN EN 14701-4 (758061) - 1.8.2010
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-A01 (800120) - 1.8.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6179 (804630) - 1.8.2010
Pryž a termoplastické elastomery - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 13434 (806197) - 1.8.2010
Geosyntetika - Pokyny pro hodnocení odolnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 12254 (832491) - 1.8.2010
Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14404+A1 (832784) - 1.8.2010
Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče.
306.90 Kč

ČSN EN 15761 (836643) - 1.8.2010
Tvarované stimulanty růstu - Stanovení délky, šířky, výšky, objemu a objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1789+A1 (842110) - 1.8.2010
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance.
394.90 Kč

ČSN EN 45502-2-3 (853000) - 1.8.2010
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-3: Zvláštní požadavky na kochleární a sluchové systémy implantátů mozkového kmenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-7:2009/Oprava1 (855220) - 1.8.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem.
26.40 Kč

ČSN P ISO/TS 22367:2009/Z1 (855232) - 1.8.2010
Zdravotnické laboratoře - Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 20795-2 (856338) - 1.8.2010
Stomatologie - Bazální polymery - Část 2: Orthodontické bazální polymery (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18113-1 (857027) - 1.8.2010
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300119-3-V2.2.2 (872002) - 1.8.2010
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301649-V2.1.1 (875532) - 1.8.2010
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
1869.60 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.3.1 (878595) - 1.8.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.4.1 (878595) - 1.8.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.5.1 (878595) - 1.8.2010
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12520 (910602) - 1.8.2010
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí sedací nábytek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14085 (917881) - 1.8.2010
Pružné podlahové krytiny - Podlahové dlaždice pro volné kladení - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 15771 (945074) - 1.8.2010
Smalty - Stanovení vrypové tvrdosti podle Mohse (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN P ISO/TS 19101-2 (979820) - 1.8.2010
Geografická informace - Referenční model - Část 2: Zobrazení.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10781 (980019) - 1.8.2010
Elektronický zdravotní záznam - Funkční model systému, Vydání 1.1 (ISO 10781: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN). (+CD)
1322.40 Kč

ČSN EN 13606-1 (981015) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronického zdravotního záznamu - Část 1: Referenční model.
698.50 Kč

ČSN EN 13606-2 (981015) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů.
859.10 Kč

ČSN EN 13606-3 (981015) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů.
394.90 Kč

ČSN EN 13606-4 (981015) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN P ENV 12610 (982003) - 1.8.2010
Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků.
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)